Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Pokalbiai       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2015 Lapkritis 27 Penktadienis
 

“Frontas” ir Socialistų partija susijungė į Socialistinį liaudies frontą

2009-12-19 21:53 | Politika | Komentarų (291)

Buvęs Socialistų partijos pirmininkas G.Petružis (kairėje) atsisakė vadovaujančių postų jungtinėje socialistų ir Fronto partijoje - Socialistiniame liaudies fronte. Susivienijusios partijos pirmininku išrinktas A.Paleckis (nuotr. KK)Net pusę metų trukusios „Fronto“ ir Socialistų partijos derybos baigėsi kairiųjų partijų susijungimu – šiandien įvykusiame jungiamajame partijų suvažiavime „Frontas“ ir Socialistų partija susijungė į Socialistinį liaudies frontą. Už tokį sprendimą balsavo 96 suvažiavimo delegatai, 3 buvo prieš partijų susijungimą, 1 susilaikė.

Socialistinio liaudies fronto pirmininku išrinktas Algirdas Paleckis. Jis turės penkis pavaduotojus: pavaduotojas ideologiniam darbui – M.Bugakovas, pavaduotojas organizaciniam darbui – R.Urbus, pavaduotojas darbui su jaunimu – J.Kozlovskij, pavaduotojas protestinei veiklai – A.Zalieckas, pavaduotojas tarptautiniams ryšiams – V.Stančikas.

„Mes veiksime kovingai ir ryžtingai, pirmiausia siekdami demokratizuoti politinį šalies gyvenimą, suteikiant žodžiui „demokratija“ jo pradinę reikšmę – liaudies valdžia“, - rašoma susijungusių partijų programoje.

Pasisako už Lietuvos neutralitetą

Socialistinio liaudies fronto programoje teigiama, kad ši partija aktyviai veiks ES struktūrose, propaguodama socializmo idėjas bei gindama šalies nacionalinius interesus ir Lietuvos piliečių gerovę.

„Mes kartu su Europos kairiosiomis jėgomis sieksime socialistinės Europos Sąjungos, kurioje būtų įtvirtinta darbo, o ne kapitalo viršenybė. Šiais tikslais veiksmingai dalyvausime tarptautiniame kairiųjų judėjime“, - teigiama partijos programoje.

Socialistinis liaudies frontas sieks gerų ir draugiškų santykių santykių su visomis valstybėmis, ypač - su kaimyninėmis.

„Mes įsitikinę, kad Lietuvos saugumo pagrindas – nuoseklus ir pabrėžtinas neutralumas, nedalyvavimas jokiuose kariniuose blokuose“, - teigiama partijos programoje.

Socialistinis liaudies frontas pasisako už Lietuvos tarptautinių santykių demilitarizavimą, bendrą kolektyvinę Europos saugumo sistemą, kurioje dalyvautų visų Europos regionų šalys, bei už aktyvią veiklą Jungtinėse Tautose.

Socialistinio liaudies fronto planuose - referendumu priimti Konstitucinį Aktą dėl Lietuvos neutraliteto.

Siekis – demokratinis socializmas

„Socializmas – tai ne sustingusi, visiems laikams duota visuomenė, o vis tobulėjantis ir nuolat atsinaujinantis socialinis organizmas. Ekonomika ir ir technologijos yra šio proceso kūnas, švietimas, kultūra bei mokslas – jo protas, o piliečių kūrybiškas aktyvumas – jo širdis“, - teigiama Socialistinio liaudies fronto programoje.

Partijos strategija – demokratinio socializmo sukūrimas Lietuvoje. „Siekdami šio tikslo ir ryžtingai atsiribodami nuo totalitarizmo teorijos ir praktikos, mes naują demokratinį socializmą suvokiame kaip pokapitalistinę visuomenę, o ne kaip vulgarų antikapitalizmą“, - teigiama partijos programoje.

Reikalauja paleisti „savanaudišką antiliaudinį Seimą“

Jungtiniame partijų suvažiavime Socialistinis liaudies fontas priėmė politinę rezoliuciją, kurioje reikalaujama atstatydinti „kapitalistinę A.Kubiliaus Vyriausybę“ ir „paleisti savanaudišką antiliaudinį Seimą“.

„Į Lietuvos politinį gyvenimą ateina nauja jėga – Socialistinis liaudies frontas. Mūsų pečių neslegia valdžios klaidos ir nusikaltimai. Mes nedalyvavome „prichvatizacijos“ procese, politiniuose skandaluose ir istorijose, tad jaučiamės turį teisę ir pareigą kreiptis į Lietuvos piliečius“, - teigiame partijos rezoliucijoje.

„Ateiname į Lietuvos politiką sunkiu laikotarpiu. Mūsų šalyje siautėja neregėta pagal savo mastą ekonominė ir socialinė krizė. Jos priežastis – dabartinio globalizuoto pasaulio prieštaravimai, prigimtinės, sukurtos Lietuvoje kapitalistinės santvarkos ydos bei valstybės valdymo nemokšiškumas. Į šią krizę Lietuvą nuosekliai vedė iki šiol šalį valdančios partijos.

Per pastaruosius dešimtmečius vykdyta akla pro-amerikietiška, militarizuota ir antisocialinė Lietuvos valdančiojo elito politinė strategija ne tik ženkliai pablogino daugumos žmonių socialinę-ekonominę padėtį ir moralinę savijautą, bet ir komplikavo Lietuvos valstybės demografinę bei geopolitinę situaciją, sudarė rimtas grėsmes tolesniam istoriniam valstybės ir tautos egzistavimui,

Dešiniųjų ir vadinamųjų „kairiųjų“ valdžių politika tik gilino visuomenės socialinę bei turtinę diferenciaciją, griovė švietimo ir sveikatos apsaugos sistemas, primityvino dvasinį žmogaus gyvenimą, plėtė prarają tarp valstybinių institucijų ir liaudies, didino visuotiną susvetimėjimą.

Valdančioji Lietuvą politinė klasė per visą nepriklausomybės laikotarpį taip ir nesugebėjo sukurti „visuotinos gerovės“ valstybės, kurios siekis buvo deklaruojamas Sąjūdžio laikais. Jokia „vidutinioji klasė“ mūsų visuomenėje faktiškai taip ir nesusiformavo. Atvirkščiai, vis didėja ir plečiasi gyvenančių už taip vadinamo „skurdo ribos“ žmonių ratas. Tuo tarpu užsienio bankų, valdančių mūsų finansinę sistemą, bei įvairių stambaus kapitalo struktūrų pelnai tik auga“, - teigiama Socialistinio liaudies fronto rezoliucijoje.

Socialistinis liaudies frontas mano, kad tai, jog visą krizės įveikimo naštą valdantieji bando perdėti ant dar dirbančiųjų, neįgaliųjų, pensininkų ir net vaikų pečių, yra nusikalstama politika. Todėl Socialistinis liaudies frontas reikalauja „atstatydinti kapitalistinę A.Kubiliaus vyriausybę ir paleisti savanaudišką antiliaudinį Seimą" - skelbti priešlaikinius parlamentinius rinkimus.

Mitinguoti prie Seimo A.Paleckiui neleido

Sausio 15-ąją Algirdas Paleckis ketino prie Seimo organizuoti mitingą, kuriame būtų paminėti sausio 16-osios įvykiai, tačiau jam toks leidimas, bijantis galimų riaušių, buvo neišduotas.

„Karšto komentaro“ inf.

2009-12-19

Komentarai

 

 

 
 1. Birutė Š.S. rao:

  KODĖL MUS GĄSDINA ŽODIS SOCIALIZMAS?Visuomeninės santvarkos pavadinimą lemia tuo metu esanti
  stipresnė(turtingesnė) arba žymiai gausesnė,bei politiškai labai
  aktyvi visuomeninė klasė.21 a.išsivysčiusių kapitalistinių šalių
  valdžios rūpinasi gan nemažai ir darbininkų geresnėmis darbo
  sąlygomis,bei gerenėmis buitinėmis sąlygomis po jų darbo(nemokamu
  gydymu ,mokymu,kultūrine veikla).Lietuva 1990 metaisnusprendė
  pasitraukti iš TSRS sudėties.Tai įvyko deja tik todėl,kad atsirado
  saujelė intrigantų vedliukų,sugebančių dirbinti tautos savigarbos
  jausmus, emocijas.Mokykų istorijos vadovėliuose po 1945 metų beveik
  nebeliko vietos Lietuvos istorijai.Jei ji būtų mokytojų dėstoma
  neiškreiptai,bet sąžiningai nebūtų įvykęs nei 1990 metų LSąjūdžio
  prasiveržimas.Kiekviena tauta mėgsta turėti apie save istorijoje
  gražesnį portretą.Taip atsitiko ir tada,kad buvo ojektyviai nekalbama
  apie visus Lietuvos laikus.Tikrumoje daugumas lietuvių nelabai norėjo
  pažinti ir teisingai įvertinti savo tautiečių.Lietuvių literatūros
  klasikai J.Žemaitė,J.Baltušis,Šatrijos Raganas,Petras
  Cvirka,J.Tumas-Vaižgantas,M.Putinas VISADA TEISINGAI PARODĖ KOKS IŠ
  TIESŲ YRA LIETUVIS.Mes mokykols moksleiviai,nors ir skaitėme knygas
  sąžiningai,bet pagringinę-IŠMINTĮ-pamiršdavome.Niekada savo tautos
  rimtų poelgių,bei dažno žmogaus ydų,klaidų nesmerkdavome viešai ir
  nebandydavome atsikratyti jų.Filosofiniai,visuomeniniai tautos
  reikalai buvo visada politikų,istorijos teoretikų reikalas.TAI IR YRA
  DIDŽIOJI MŪSŲ TAUTOS BĖDA,ATVEDUSI 1991m Lietuvos Sąjūdžio
  vadukus-intrigantus prie JŲ PERGALĖS,bei didžiosios dalies piliečių
  nuskurdinimo,išvarymo iš savo šalies,pirmalaikio palaidojimo.Sveikatos
  Ministės I.Degutienės žodžiais pensininkai per daug kainuoja,jie per
  ilgai gyvena nieko nedirbdami.Žinau,kad daugumai nepatiksiu,bet esu
  demokratiško socializmo mylėtoja.Į šį ,mielą pasaulį ateiname visi tik
  vieą kartą per motinų didžiulius skausmus ir visi privalome suvokti
  ,kad vietos dirbti,uždirbti ir taikiai džiaugtis saule,savo darbo
  vaisiais Lietuvoje turi užtekti vietos jos visiems vaikams.Visada save
  laikome pranašesniais už naminius ,laukinius gyvulius.Ar ne vertėtų
  kartais pamąstyti,kad ne visi lietuviai yra vertingesni?Gyvuliai turi
  saiko jausmą.Lietuvos valdžios atstovai retai tuo
  pasižymi.Prezidentei,ministrui,EU parlamentarui,miesto merui,Maxima
  direktoriui bet kokia kaina reikalingi milijonai,milijardai.Neplšrūs
  su aukštuoju išsilavinimu turi tenkintis žymiai mažiau(pardavėjų) arba
  visai nekvalifikuotu(valytojų) darbu ir minimaliu užmokesčiu(būtinam
  maistui,šildymo apsimokėti.Ar tokios politinės santvarkos mes
  siekėme?Sąjūdžio vedliukus matėme iš toli.Tikėjome jų melagingomis
  aureolėmis.Tikėti vertė ir jų gražūs
  vardai,titulai,laipsniaI(profesorius,akademikas,…).Tada net
  nepamąstėme ar tie vardai yra įgyti saąžiningai.Deja ,nemažas kiekis
  buvo juos įsigije meilikavimais,pataikavimais,kyšių
  būdu.Tautai(Lietuvos piliečių daugumai) dabar tenka UŽ SAVO NAIVUMĄ
  BRANGIAI MOKĖTI.Dabar tauta yra daugumoje nusivylusi,jau niekuo
  nebetiki.Atėjus rinkimams balsuoti eina ,kaip nesąmoninga avių
  banda.Sakoma ,renkamės geriausią iš esamų.ČIA PAMIRŠTAME
  SVARBIAUSIĄ.ESAME DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA IR ATSTOVUS Į PREZIDENTO
  POSTĄ,PARLAMENTĄ BŪDAMI POLITIŠKAI AKTYVŪS galime iškelti patys.PATYS
  GALIME SAVO ŠALYJE LEMTI SAVO GERESNĮ GYVENIMO LYGĮ.Kodėl gi to iki
  šiol nedarome.Socialistinės visuomenės modeliai yra naujesni,bet ir
  žymiai geresni,nes čia vietos yra visiems aktyviems piliečiams.Žmonių
  išnaudojimas,žeminimas,žudymas,smurtas,tamsa yra smerkiami.AR
  LIETUVOJE VISI LIETUVIAI TURI GALIMYBĘ BŪTI MILIJONIERIAIS?TAI KODĖL
  NEMAŽAS KIEKIS PRITARIA KAPITALISTINIAM VALSTYBĖS MODELIUI?Dar gražiau
  dabartiniai kapitalistai(Lietuvos nomenklatūriniai veikėjai) mus vis
  gąsdina rusišku socializmu.Ar buvo tas lietuviškas tarybinis
  socializmas iš esmės blogas?Tai kodėl dar mėgstama aktyviai tuo
  gąsdinti.Nelabai kas pamąsto,kad tie gąsdintojai nuvykę į Kremlių
  suokia visai kitą,nei Lietuvoje giesmelę.Jug ir turtus,išsilavinimus
  gavo Kremliaus dėka.Čia kaip geriausias pavyzdys yra ir
  D.Grybauskaitė.Visi esate užsiėmę savo bėdose,šeimose,darbuose,TAČIAU
  JEI PAGALIAU NESUSIMĄSTYSITE RIMTAI IR NEIŠKELSITE KITĄMET Į
  PREZIDENTO POSTĄ DAR NEAPSIVOGUSIO,NEPARTINIO,PUIKIAI IŠSILAVINUSIO
  LIETUVOS PILIEČIO,PILIETĖS-tai ir vėl būsite savo nuosavoje šalyje
  NIEKIS,BEVERČIAI VERGIUKAI IR jūsų,JŪSŲ VAIKŲ gyvenimas tikrai dar
  penkis metus negerės.V.Landzbergis žadėjo:-Palaukite 10 METŲ,paskui
  buvo dar 20 metų,….Laikas GREITAI BĖGA,MŪSŲ GYVENIMAI LABAI GREITAI
  IR NEPASTEBIMAI TIRPSTA,trumpėja,TAI KODĖL NESUVOKTI IR PAGALIAU PIRMĄ
  KARTĄ PATIEMS LEMTI SAVO GERESNĮ
  GYVENIMĄ???????????????????????????????????????

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. augmemlub rao:

  Mano didysis tėvas visada naudojamas žiūrėti YouTube jumoristinių vaizdo klipus, hehehehehe , nes jis nori būti laimingas visada .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Rima yra rao:

  oluche

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Vygo to Rima rao:

  "Geriau aš to nebūčiau žinojusi, nes to žinojimo tiesiog nebėra kur dėti – garsiai ištarti negali, o matant tų žmonių begėdišką elgesį, tiesiog nežinai kur dėtis…"
  Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė N.Oželytė.

  Pamąstymui…! Likite sveika.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Rima>Vygo rao:

  Nekaltinkit kitų, jeigu jūsų filosofija turi prieštaravimų, kurių nesugebate paaiškinti ir kartu nesinervuokit. Kaip filosofas – megėjas ne taip ir blogai samprotaujate. Likite sveikas

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Vygo to Rima rao:

  Pritariu. Kadangi vietoj argumentų naudojat pliurpalus, nepajėgiat suvokti elementarių dalykų, sugebat tik perteikti oficiozų "naujienas" – pokalbį baigiam. :) ))))

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Rima>Vygo rao:

  Manau pakankamai išdiskutavome jusų filosofiją ir jos prieštaravimus, kurių nesugebate paaiškinti ir kadangi argumentų neturite, manau, kad pokalbį reikia baigti

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Vygo to Rima rao:

  Nu "pagerintas kadras". :) ))))) Sudedi faktus greta, o ji vistiek savo gieda. Atrodo, kad mano užuojauta buvo tikrai vietoje. :) )) Aš gi šitiek laiko aiškinau, ką vadinu grobuonimi, o ką grobuoniškumu. Jokių išvadų. Tik interpretacijos. Jėzau aukštielninkas… :) ))))))))))

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Rima>Vygo rao:

  Nesijudinkite, jeigu jums ne viskas sekasi

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Rima>Vygo rao:

  Iš pradžių sakėte: "Realybėje klesti grobuoniškumas ir tik nuo santvarkos priklauso, kiek ji pajėgi pažaboti šį daugelyje žmonių glūdintį grobuonį. Kitaip sakant, ar sugeba išlaikyti "džiną butelyje"?", po to pareiškėte: "Manote, kad nuo santvarkos priklauso, ar bus pažabotas žmonių grobuoniškumas". Nemanau. Įsitikinęs. Bet tik ne grobuoniškumas, o jo užuomazgos ir tik tų žmonių,(net ne visų) kurie gyvens toje santvarkoje". Taigi iš pradžių teigėte, kad nuo santvarkos priklauso, ar bus pažabotas grobuoniškumas, po to savo teiginį paneigėte ir pareiškėte, kad ne grobuoniškumas, bet jo užuomazgos ir netgi ne visų žmonių, todėl, kaip matote, savo žodžių atsižadėjote ir sugalvojote naują versiją. Tai yra pirma pušis, kurią jūs "nukirtote". Naujos versijos prieštaravimai nurodyti 2010 01 12 23:18 komentare.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Vygo to Rima rao:

  Atleiskit už nekuklų klausimą, bet jo neužduoti jau tiesiog nebeįmanoma. Jūs natūraliai, dėl sveikatos būklės taip nepajėgiat nieko suvokti? Ar yra ir kitų priežasčių? (Jeigu dėl sveikatos, tai nuoširdžiai jus užjaučiu). Visiškai patenkinta savimi, atmintinai pyškinat "oficiozų" platinamas "tiesas", o bet kuris kitas "nesukramtytas" klausimas yra už jūsų suvokimo ribų. Kad nesuvokiat, tai dar būtų nieko. Blogiau tai, kad stengiatės iškreipti mintį, atvirai meluojate, kad nors išoriškai atrodyti teisi. Štai akivaizdus jūsų melas.
  ……………………………………………………..
  Rima>Vygo – 2010 01 12 23:18 "…jūs tik atsižadėjote savo žodžių ir sugalvojote naują versiją. Dabar teigiate, kad "SANTVARKA GALI PAŽABOTI, BET TIK NE GROBUONIŠKUMĄ, O JO UŽUOMAZGAS IR TIK TŲ ŽMONIŲ (NET NE VISŲ), KURIE GYVENS TOJE SANTVARKOJE".
  ……………………………………………………..
  Dabar žiūrim į mano komentarą, Vygo to Rima – 2010 01 09 00:53 Į jūsų paklausimą, "Manote, kad nuo santvarkos priklauso, ar bus pažabotas žmonių grobuoniškumas", aš atsakiau, (Rašysiu didžiosiomis raidėmis, nes kitaip, atrodo jūs neįskaitote) "NEMANAU.ĮSITIKINĘS. BET TIK NE GROBUONIŠKUMAS, O JO UŽUOMAZGOS IR TIK TŲ ŽMONIŲ,(NET NE VISŲ) KURIE GYVENS TOJE SANTVARKOJE".
  ……………………………………………………..
  Štai ištraukos iš dviejų mano komentarų. Jos dabar greta. Tai kur aš, anot jūsų, "…atsižadėjau savo žodžių ir sugalvojau naują versiją"??? :) ) Tad jeigu jūs nesugebate perskaityti ir suvokti elementarios minties, tai apie ką su jumis galima diskutuoti. Pasiėmus oficiozų iškarpas? :) Nes daugiau jūsų niekas nejaudina ir jums nesuvokiama. Tai galutinai ir neginčytinai patvirtinote, reaguodama į jidi-m 2010 01 13 10:46 komentarą. Į tikrai skausmingą ir verčiantį susimastyti komentarą, jūs atsakėte demagogija ir standartiniais pliurpalais. Kaip dar būtų galima save labiau diskredituoti, aš neįsivaizduoju…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Rima>jidi-m rao:

  jidi-m, tu teisus dėl kapitalizmo, ir jo monopolinės-oligarchinės esmės, kuriame klanas užgrobia neribotą valdžią. Tik Švedijoje politinė sistema yra konstitucinė monarchija, bendrovės yra privačios, todėl santvarka nėra socialistinė. Švedijoje tik gerai išvystyta socialinė apsaugos sistema, todėl joje gerokai daugiau socialinio teisingumo. Socializmas turi gerų įdėjų, tačiau jame nėra vietos demokratijai, laisvei, jis paremtas diktatūra. Visas gyvenimas jame vyksta nenusiimant kaukių, pradedant partiniais susirinkimais, kuriame tu vaidini savo vaidmenį, sakydamas ne tai ką galvoji, bet perskaitydamas patvirtintą kalbą, tęsiant spauda ir TV, kai tu klausai propagandinius stereotipus, nors tikrai žinai, kad gyvenime viskas kitaip ir baigiant gyvenimu, kai tu toliau vaidini savo vaidmenį, nes negali pasakyti, ką galvoji. Sakyti "demokratinis socializmas", yra tas pat, kas sakyti "demokratinis fašizmas" ar "demokratinė diktatūra". Socializmas yra toks pat blogis, kaip ir oligarchinis kapitalizmas, skirtumas tik toks, kad visą valdžią ir privelegijas kapitalizmo atveju turi monopolistai-oligarchai, o socializme – politbiuro viršūnė. Laisvės, žmogaus teisių, socialinio teisingumo abiem atvejais nėra. Socializmas duoda tik minimumą, kad dirbti ir nenumirti iš bado. Markso veikalai negali paneigti tiesos, kad socialistinė ekonomika yra neefektyvi ir atveda valstybes į žlugimą ir aklavietę. Skandinavijos šalyse santvarka turbūt optimaliausia. Vokietijoje taip pat kas nori dirbti, turi visas salygas užsitikrinti sau gyvenimą.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. jidi-m radau sita teksta rao:

  Taip, ir as tada tarp apmulkintuju, ejau i gatve kovoti uz nepriklausomybe, gerbiau V.Landsbergi,dziaugiausi sajudziu, keikiau komunizma.
  Viso to vaisiai:

  1.Po keliu metu darbo netekau.
  2.Zmona darba prarado.
  3.Priverstas buvau taip vadinama lenkiska-gariuniu bizni varyti.
  4.I vaikus graudu ziureti-vaikystes praktiskai neturejo.Negalejau ju padoriai aprengti,i atostogas vaziuoti,o apie stovyklas, kaip tarybiniais laikais, net pagalvoti neverta.
  5.Teva is sanatorijos isvare.
  6.Motina pasimire del medikamentu trukumo ir aplaidaus gydymo.
  7.Mano diplomas nieko nebereiskia. Visumoje – bedarbyste.(1997)
  8.Prasidejo didziule emigracija. Per pazistama gauvau darba USA.
  9.Palikau zmona ir vaikus, nes Lietuvoj rasti darba – beviltiska.
  10.Skyrybos po 3 metu…netekau seimos..
  11.USA santvarka slyksti kaip ir patys zmones. Radau darba Prancuzijoje.
  12.Vis tiek, jauciuosi svetimas … Galiu megautis Paryziumi, svaiginanciomis romantiskomis naktimis ir kitomis linksmybemis,bet….kazko truksta..
  13.Apsilankiau Lietuvoje (atostogos),pasibaisejau pamates ka musu "INTELIGENTAI"," ELITAS" ir kiti "NAUJOSIOS EKONOMIKOS ZINOVAI" is Lietuvos padare!

  NAUJA SANTVARKA – VERGOVE!

  14. Pradedu skaityti knygas tiek „laisvosios rinkos“ saukliu ,tiek socializmo tevu:Karl Marx "Kapitalas" ir t.t..Pradedu lyginti santvarkas siekius ir kur zmogus zmogiskesnis. Pamatau kaip stipriai buvau suklaidintas…
  15. Supratau kad "DIKTATURINIS IR KAREIVINIS KOMUNIZMAS" yra baisu,bet ne taip baisu kaip "LAUKINIS KAPITALIZMAS"!Supratau kad pasenusia sistema nuversti reikejo,bet ne laukini kapitalizma is to padaryti ,bet "DEMOKRATINI SOCIALIZMA," kur zmones,tauta renkasi savo kelia ,o ne keliolika burzuju, ir USA kelia nurodo!
  16.Svedisko tipo socializmas – tai zmonijos pirmi zingsniai i tikra "Demokratini socializma"….Man aisku pasidare kad KARL MARX buvo toliau pazengias savo laike ir suvoke zmoniu ateities vizija!
  17.Suvokiau kaip as vakaru ir musu "megztu beretininku" prapogandos visiskai suklaidintas buvau…kaip ir visi kiti…
  28. ZMONES ATSIMINKITE KA MES PRARADOME… AR PINIGAI IR GYVULISKAS DARBAS GALI VISKA ATSVERTI?

  Gaila, kad tik dabar praregejau. Ir ypac pikta, kai apie anuos laikus skleidziamos nesamones, pilamos pamazgos.
  Dabar, kai apsidairau aplinkui,matau tik kaukes, puikavimosi maskarada, neregeta „elito“ prabanga ir dirbtinas ju sypsenas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Rima>Vygo rao:

  Prieštaravimas išlieka, nes jūs tik atsižadėjote savo žodžių ir sugalvojote naują versiją. Naujoje versijoje taip pat yra prieštaravimas. Dabar teigiate, kad "SANTVARKA GALI PAŽABOTI, BET TIK NE GROBUONIŠKUMĄ, O JO UŽUOMAZGAS IR TIK TŲ ŽMONIŲ (NET NE VISŲ), KURIE GYVENS TOJE SANTVARKOJE". Kai jau "grobuonis" tampa grobuoniškumu, jis būna virš visų santvarkų ir pats jas kuria! Kur jūs čia bematote prieštaravimą, pačiam sau?". Prieštaravimas pačiam sau yra tame, kad kai "grobuonis" tampa "grobuonimi" ir "pats kuria santvarkas", santvarkai tenka susidurti su pačiu "grobuonimi", o ne su jo užuomazgomis, nes užuomazgų stadija tuo metu būna praeita, todėl ir "pažaboti" nėra ką. Prieštaravimas yra ir tame, kad tiek "užuomazgų", tiek išsivystymo stadijoje tai yra tas pat "grobuonis" – santvarkos kūrėjas – todėl santvarka negali atsigręžti prieš savo kūrėją (jūsų teiginys), net jeigu jis tik užuomazgų stadijoje.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Vygo to Rima rao:

  Jūs mane apkaltinote, kad aš, cituoju: "…pasiklįstate tarp trijų pušų, o po to nervinatės". Argi? Aš? Atleiskite,bet kažkaip nejaučiu, kad nervinčiausi.:))Veikiau jau nervingumą išduoda jūsų komentarai. Ir nervina jus tai, kad nepajėgiate suvokti visos minties, tad bandote kapstytis, kad radus nors kokį kabliuką. Aš ne šventasis, klaidų padarau, bet šiuo atveju jums labai nepasisekė. Užjaučiu.:) Taigi, grįžtam prie tų "trijų pušų". Kadangi pirmas jūsų "kaltinimas" man, daugiau neakcentuojamas, tai rodo tik vieną. Kad pasinaudojusi mano papildomu paaiškinimu, pagaliau supratote, kaip skamba mintis ir kad jokių prieštaravimų ten nėra.(Išeina, kad tai jau jūsų melagingas kaltinimas, mano adresu. Gal norite atsiprašyti? ☺ ) Tad, su jūsų pritarimu, pirmą pušį kertame. :) ) Na, pereiname prie "antros pušies", kurią taip vargiai iškapstėte, per kelis komentarus. Iš anksto perspėju, kad tai dar viena jūsų "kliurka". Bet būdamas be galo mandagus žmogus(☺), negaliu palikti jūsų taip susipainiojusios, todėl padėsiu jums išsiaiškinti. Bet ir jūs sau padėkite.:))
  Taigi. Jūs be reikalo iš kelių komentarų "ištraukėte" mintis, ir surikiavote jas vorele, savo supratimo lygmenyje. Taip pažongliravus, gavosi tarsi kažkoks prieštaravimas, tikriausiai dideliam jūsų džiaugsmui. Bet tai klaida. Taip jūs netik kad nepadėjote sau suvokti esmę, bet dar labiau nuklydote. Kadangi jums taip sunku suvokti, aš pasikartosiu su paaiškinimais tų vietų, kurių jūs nesupratote ir pasinaudojote jomis tik tam, kad dar daugiau viską supainioti. Ką gi, kartoju savo mintį. "Realybėje klesti grobuoniškumas ir tik nuo santvarkos priklauso, kiek ji pajėgi pažaboti šį daugelyje žmonių glūdintį grobuonį. Kitaip sakant, ar sugeba išlaikyti "džiną butelyje"? Aiškinu!!! :) Turbūt jums žinomas posakis, "kiekvieno pirštai į save lenkti"? Štai nuo čia ir prasideda mano minėtas "grobuonis". Pas vieną jis mažytis, kaip aguonos grūdas. Pas kitą jis jau pakankamai duoda apie save žinoti ir kartais gali sutrukdyti žmogui teisingai pasielgti. Pas trečią jis toks, kad žmogus jau nebepajėgus jo kontroliuoti, jau galima sakyti pats kontroliuojamas šito blogio. Tad nuo santvarkos tik ir priklauso, ar šis "grobuonis", net ne grobuonis, o dar tik jo užuomazgos bus suvaldytos, ar išsiverš, sustiprės ir susiradęs į save panašių išsivystys į GROBUONIŠKUMĄ! Tad dar kartą kartoju, jau anksčiau savo išsakytą mintį. Ir jei pastebite, ji visai ne tokia, kaip jūs ją pateikėte savo paskutiniame sakinyje. Perskaitykite atidžiai. "SANTVARKA GALI PAŽABOTI, BET TIK NE GROBUONIŠKUMĄ, O JO UŽUOMAZGAS IR TIK TŲ ŽMONIŲ (NET NE VISŲ), KURIE GYVENS TOJE SANTVARKOJE". Kai jau "grobuonis" tampa grobuoniškumu, jis būna virš visų santvarkų ir pats jas kuria! Kur jūs čia bematote prieštaravimą, pačiam sau? Tad ir antra "pušis" nukirsta.
  Aiškindamas jums, sugaišau nemažai laiko, nors visa tai ir daugiau, jau buvau glaustai surašęs savo komentare. Bet jūs jį ištaršėte, kaip plunksnas iš pagalvio ir dar stebitės, kodėl tokia betvarkė? :) ) Na, o jei jūs vis dar netikite mano žodžiais ir neįvertinate grobuoniškumo galimybių, pasidomėkite kas ir dėl ko į Rusiją "pristatė" Leniną ir Trockį? Iš kur atsirado hitleris ir jo milžiniškos galios ir resursai? Kodėl ir dėl ko kilo pirmasis ir antrasis pasauliniai karai? Kas ir kokiam tikslui įkūrė ES? Kaip ir kada į Europą ėmė žengti Amerika. Beje, apie šitą posūkį savo dienoraščiuose rašė ir paskutinis Rusijos Caras Nikolajus II. Ir tai, tik pradinei savišvietai. Tik nesinaudokite "klišėmis", o ieškokite pilnos informacijos ir pabandykite ją analizuoti. Greičiausiai nustebsite.
  Ps.Nepraleiskite progos stebėti dabartinius globalizmo procesus. Tai suteiks nemažai informacijos apmąstymui ir dar daugiau klausimų. Sėkmės ir viso geriausio. :)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Rima>Vygo rao:

  Tai, kad "Grobuoniškumą pažaboja ne santvarka, bet tai, kaip veikia teisinė sistema santvarkoje", jums pasirodė "Visiškas absurdas", nes "Grobuoniškumas gimdo santvarkas, santvarkos savo ruožtu – joms reikalingas teisines sistemas. Tad pastarosios niekaip negali atsigręžti prieš savo kūrėją". Tačiau kartu teigiate, kad "Realybėje klesti grobuoniškumas ir tik nuo santvarkos priklauso, kiek ji pajėgi pažaboti šį daugelyje žmonių glūdintį grobuonį. Kitaip sakant, ar sugeba išlaikyti "džiną butelyje"?". Taigi reiškiate nuomonę, kad teisinė sistema negali atsigręžti prieš savo netiesioginį kūrėją – "grobuoniškumą". Tačiau tai, kad santvarka gali atsigręžti prieš savo tiesioginį kūrėją – "grobuoniškumą", jį pažaboti ir laikyti kaip "džiną butelyje", jums jau neatrodo "Visiškas absurdas".

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Vygo to Rima 2010 01 11 18:40 rao:

  Prašom pateikti. Tik šį kartą, gal jau kaip nors pasistenkit atidžiai. :) Ir nesinervinkit. Nes jau klaidas pradėjote daryti. Nusprendėte "pasimakaluoti" viešoje erdvėje, teks priprasti ir prie "aštresnių" vertinimų. :)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Rima>Vygo rao:

  Nesvarstau, tik atkreipiu jūsų dėmėsį, kad beviktiškai painiojtės savo vienas kitam prieštaraujančiuose teiginiuose

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. Vygo to Rima 2010 01 11 08:04 rao:

  Nėra prasmės, o svarstot. :) ) Tuščiagarbiškumas neduoda nurimti, ar kaip? :) )

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. Rima>Vygo rao:

  Svarstyti jūsų asmenį nėra prasmės ir laiko. Jeigu naujų argumentų neturite, manau, kad pokalbis baigtas

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. Vygo to Rima>Vygo - 2010 01 10 20:0 rao:

  Ačiū, ačiū už įvertinimą. Aš iš tikro sau patinku. :) ) O štai jūs man, kažkodėl tai nepatikot… :) O žinių man pakanka. Sočiai. Jei kada įstengsite išpurtyti iš galvos kokius tris ketvirčius tų statistinių skiedalų, kurių jums ten prikimšo ir atsiras vietos, galėsiu paskolinti… :) )

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas

komentaras.lt

Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt

Aktualu. Komentarai
Buvusi tyrėja: “Pakelkite mane 3 val. nakties, ir net po 20 metų aš pasakysiu narkomanų konvojavimo instrukcijas” 15
Kas nuklojo kelią Biržų savivaldybėje jaunuoliui link milijonų? 30
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kas Kinijai stebuklas, Lietuvai – pražūtis (2)
Kadaise labai seniai mokyklose be kitų mokslų buvo mokomasi ir dar vieno dalyko,...

KTU viešėjęs Taivano profesorius: „Nutukimas – lėtinis organizmo uždegimas“ (6)
„Vakarų medicinos pagrindinis tikslas yra gydyti ligą, pavyzdžiui, stipriais vaistais ar chirurginiu būdu,...

Įteisinta dviguba pilietybė užsienyje gimusiems lietuvių vaikams (2)
Seimui pritarus, šiandien priimtos liberalų inicijuotos Pilietybės įstatymo pataisos, užtikrinančios dvigubą pilietybę užsienyje...

Alkoholio vartojimas kasmet kainuoja daugiau nei 200 milijonų eurų 
Tarptautinei ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (OECD) paskelbus naujausius alkoholio suvartojimo skaičiavimus paaiškėjo,...

Pasaulinėje lyderystės konferencijoje Lietuvoje laukiama daugiau nei 1000 vadovų 
Jau šeštus metus Lietuvoje rengiamą Pasaulinę lyderystės konferenciją („Global Leadership Summit 2015“), kuri...

Priverstinis alkoholikų gydymas: praeities atgarsiai ar realybė? (11)
Priverstinį gydymą, kuris buvo taikomas sovietmečiu, prisimenama po kiekvieno skaudaus įvykio, susijusio su...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Karinių pajėgumų stiprinimas – būtinas šalies saugumui
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Seimo Nacionalinio saugumo...
Laisvės premijų komisija subyrėjo (43)
Šiandien Seime įvyko Laisvės premijų komisijos narių Sauliaus Pečeliūno ir...
V. Mazuronis: Lietuva turėtų peržiūrėti jai skirtas pabėgėlių kvotas (35)
Darbo partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis kviečia koalicijos partnerius peržiūrėti pabėgėlių...
 
Šaudymo profesionalai apie Medininkų žudynes: šeši pareigūnai nušauti visai ne vagonėlyje (531)
Beveik ketvirtį amžiaus visuomenei sekta pasaka apie tai, kad 1991...
A.Marcinkevičius apie Medininkų bylą: „Valstybė per 24 metus taip ir nesugebėjo surasti tikrųjų kaltininkų“ (252)
Medininkų žudynių byloje Apeliaciniame Teisme savo baigiamąsias kalbas pradėjo Konstantino...
A.Smotkinas: „Purvino“ Medininkų ginklo klausimo esminė figūra – P.Vasilenko (200)
Tebūnie išklausyta ir antroji pusė Esu tas pats Aleksandras Smotkinas,...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Biržuose į paauglius šaudžiusį Dainių Miliuką Panevėžio apygardos teismas skyrė 13 metų laisvės atėmimo bausmę (3)
Biržuose į paauglius šaudžiusį Dainių Miliuką Panevėžio apygardos teismas lapkričio...
Slovėnija nesusitvarko su pabėgėliais – Lietuvos policija siunčia mobilias pajėgas (2)
Lietuvos policija į Slovėniją siunčia 20 mobiliųjų padalinių pareigūnų iš...
STT atskleidė sisteminę korupciją Respublikinėje Šiaulių ligoninėje (7)
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių valdybos pareigūnai atlieka tyrimą dėl...
 
Lietuvos dujų sektorius – kur link einame? (II dalis) (15)
Pirmoje šio straipsnio dalyje buvo aptarta, ko ir kodėl gamtinių dujų...
Suskystintų dujų terminalas – valstybės strateginis objektas
Vyriausybės inicijuotas Seime skubos tvarka buvo priimtas Suskystintų dujų terminalo...
Smulkaus ūkio perspektyvos ateitis – pačių rankose
Lietuvos žemės ūkis yra svarbus ekonominiu, socialiniu, etnokultūriniu bei gamtosauginiu...
Krašto apsauga   Užsienis
Kariuomenė – šventė, projektai, vienetai, statutas ar kas daugiau? (24)
Su skaudžia replika po 25 Lietuvos Nepriklausomybės metų nuskambėjo iš...
„Karių teisių gynimo centras“ reikalauja ištirti KAM tarnybinio tyrimo komisijos veiksmus (1)
2015-10-19 dieną Lietuvos vyriausias administracinis teismas antrą kartą pripažino Krašto...
KAM viceministras M. Velička: „Bėda, ne kiek prasmuko teroristų, o kiek jie užverbuos kitų pabėgėlių?“ (34)
Šią vasarą į Europą per Viduržemio jūrą plūstančių migrantų srautas...
 
Rusija nutraukia karinį bendradarbiavimą su Turkija ir stiprins saugumą Sirijoje [Paskelbtas palydovo įrašas] (1)
Po to, kai Turkija numušė rusų bombonešį SU-24, Rusija nusprendė...
Rusijos saugumo vadovas: vienareikšmiškai – tai buvo teroristinis aktas (2)
Vėlų pirmadienio vakarą Kremliuje įvyko pasitarimas, kuriame Rusijos saugumo vadovas...
Teroristai Prancūzijai paskelbė karą (101)
Teroristiniai išpuoliai Paryžiuje, kuriuose žuvo 120 ir sužeista 200 žmonių,...
Sportas   Laiškai
 
Kaip „Vašingtono agentai“ pavirto „žaliais žmogeliukais“ [Propagandos demaskavimas] (30)
Metalo ir medienos darbuotojų profesinė sąjunga nuoširdžiai dėkoja spaudos atstovams,...
Atviras laiškas dėl Vilniaus m. savivaldybės viešojo konkurso sąlygų, palankių „laimėti“ tik vienam dalyviui (23)
Vilniaus m. savivaldybė vėl rengia konkursą, kuriame akivaizdžiai sudaromos sąlygos...
Anapilin išėjo taip ir nesulaukęs istorinio teisingumo Medininkų byloje… (57)
2014 m. liepos 21 d. (pirmadienį) 15 val. 10 min....