- Reklama -

KK nuotr.

Netradicinių netradiciniai džiaugsmai

Spauda, radijas, televizija, internetas, žodžiu, visa žiniasklaida aptarinėjo peripetijas, kilusias dėl netradicinės seksualinės orientacijos piliečių užsispyrimo. Jų noras demonstruoti savo netradicinį seksualumą, būtinai žygiuojant ir paraduojant Gedimino prospektu, daugumai buvo nepriimtinas. Homoseksualų norus savo sprendimais parėmė mūsiškiai aiškiai „patriotinės orientacijos“ teisėjai. Gavosi nedidelės seksualinės mažumos būsimo parado didelė reklama. Iš reklamos atrodė, kad homoseksualų paradas bus atliktas su didele pompa. Visi tikėjosi griausmų ir perkūnų. Rinkosi žmonės į renginį, kaip į cirką, pasižiūrėti įdomių atrakcijų. Deja, žiūrovams teko nusivilti: iš didelio debesio – mažai lietaus, iš laukto didelio griausmo – tik nedidelis netradicinis šnypštelėjimas.

Renginio organizatoriai ir rėmėjai mano kitaip. Jau pats faktas, kad homoseksualų paradas Lietuvoje-Marijos žemėje – įvyko yra didelis laimėjimas. Jų nuomone, viskas pavyko puikiai. Mažutė seksualinė mažuma surengė didelę šventę miestui ir visiems Lietuvos piliečiams. Pilasi homoseksualų pagyros policijai. Rengėjai žemai lenkiasi, dėkoja ir niekaip atsidėkoti negali policijai už jų pasišventimą, saugant nuo žiūrovų nepasitenkinimo ir šalinant iš kelio visus priešiškai homoseksualų paradui nusiteikusius asmenis. Iš „altruistinių“ paskatų homoseksualai ir toliau nori savo nuožiūra, neliepiami ir neprašomi, teisėjams laiminant, o policijai saugant bei padedant, rengti miestui ir Lietuvai prievartines savo šventes.

Gėjų lygos vadas atvirai džiūgauja. Ir yra dėl ko. Į renginį visgi susirinko beveik pusė iš planuotų aštuonių šimtų netradiciškai seksualiai orientuotų dalyvių ir jų gerbėjų. Homoseksualai nuo fizinio kontakto su protestuojančiaisiais dar prieš paradą buvo sėkmingai apsaugoti gausių policijos pajėgų. Svarbiausia, pačiam pavyko išsaugoti visiškai sveiką kailį.

Švyti gėjų vadas iš pasitenkinimo ir pasiruošęs visus apdovanoti jo praktikuojama netradicine meile savo artimui. Juo labiau, kad ši meilė dosniai apmokama iš tarptautinių homoseksualų kontroliuojamų fondų.

Patenkintos ir homoseksualų parade dalyvavusios trys Seimo narės. Labiausiai savo pasitenkinimą demonstruoja dvi socialdemokratinės orientacijos seimūnės. Jų veidai neapsikentusių žiūrovų buvo pažymėti senais, jau spėjusiais įgyti „gerą kvapą“ kiaušiniais. Džiaugiasi moterėlės, sulaukusios tokio išskirtinio parado žiūrovų dėmesio. Viena iš pažymėtųjų „kvapniaisiais“ kiaušiniais šį malonumą net prilygino grožio kaukei. Didžiuojasi ir džiaugiasi labiau nei grožio kaukė būtų padaryta prestižiniame masažo salone. Tokia reakcija rodo – „kvapniųjų grožio kaukių“ laukia didelis pasisekimas netradicinių tarpe.

Ką gi, ne mums, mirtingiesiems, suprasti netradicinių veikėjų netradicinius džiaugsmus.

Netradicinė homoseksualų tolerancija

Šių metų liepos 27-tos dienos LGBT (lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų) tarptautinio parado „Baltic Pride 2013“ skelbiamas tikslas – propaguoti netradicinį seksualumą ir reikalauti laisvės, lygybės bei tolerancijos visoms seksualinėms mažumoms. Šie homoseksualų reikalavimai skirti daugiau kitiems ir saviškiams netaikomi. Kaip patys laikosi šių priesakų, puikiai pademonstravo jų bendramintis ir bendražygis karžygys iš Olandijos. Jo parodyta tolerancija senam, gerbiamam kunigui-rezistentui monsinjorui Alfonsui Svarinskui bei tikintiesiems visus apstulbino. Žmonės sakralinėje vietoje – Arkikatedros bazilikos aikštėje (bažnyčios šventoriuje) – besimeldžiantys su monsinjoru už tradicinės šeimos išsaugojimą ir kiti niekuo dėti praeiviai buvo šios karžygio pademonstruotos tolerancijos liudytojai. Pradžioje olandas, būdamas kupinas parado įspūdžių, pasisvaidė nepagarbiomis replikomis besimeldžiančiųjų atžvilgiu. Nesulaukęs iš tikinčiųjų jokios reakcijos, toleranciją pademonstravo nelauktu būdu. Maždaug už trijų metrų nuo monsinjoro olandas nusileido kelnes, atsuko į besimeldžiančius nuogą užpakalį, pasilenkė, prasižergė ir pademonstravo ne tik savo nuogą užpakalį, bet ir tarp kojų tabaluojančią lytinę triadą. Tas buvo atliekama su geros pusės minutės išlaikymu, kad spėtų visi pamatyti ir iki valiai pasigrožėti jo demonstruojamu lytiniu pasididžiavimu. Taip homoseksualų bendražygis iš užsienio visiems akivaizdžiai pademonstravo toleranciją nehomoseksualiems piliečiams. Parodė neįtikėtiną toleranciją tikinčiųjų pasirinkimui – geriau melstis už tradicinę šeimą, nei praktikuotis pagal homoseksualinę orientaciją.

Tuo tarpu tikintieji parodė visišką homoseksualinį neišmanymą. Neišpažįstantys homoseksualinės orientacijos tikintieji neįvertino olando demonstruojamos tolerancijos didybės bei propaguojamų netradicinės seksualinės orientacijos siūlomų džiaugsmų. Vietoj įvertinimo ir padėkos už taip nuoširdžiai olando parodytą toleranciją tikinčiuosius apėmė nesuprantamas pasipiktinimas. Kuo intensyviau olandų karžygys demonstravo savo toleranciją, tuo didėjo nepasitenkinimas. Tikinčiųjų pasipiktinimas homoseksualų bendražygiu pasiekė tokį lygį, kad buvo iškviesta policija viešajai tvarkai palaikyti.

Nesupranta homoseksualai ir jų užsienio bendražygiai bei finansiniai rėmėjai Lietuvos tikinčiųjų nei kitų lietuvių. Kaip galima nevertinti homoseksualų garbinamų ir viešai demonstruojamų vertybių? Kaip nepripažinti jų propaguojamo gyvenimo būdo? Reikia dažniau demonstruoti savo vertybes, agresyviau propaguoti gyvenimo būdą, ypač mažamečiams ir žalio jaunimėlio tarpe. Ko negalima pasiekti gražiuoju, galima pasiekti jėga, pasitelkiant teismus ir Seimą. Kai kurios Seimo narės jau atsisako tradicinių vertybių ir tradicinio supratimo apie šeimą. Reikia pasiekti, kad Seime būtų priimami žmogaus teises ginantys įstatymai, palankūs homoseksualams. Nenorinčius paklusti Seimo narius galima prispausti tarptautinėmis konvencijomis bei Europos Sąjungos direktyvomis ir pagąsdinti finansinėmis sankcijomis. Pradžia padaryta. Homoseksualai Lietuvoje tapo žinomi ir matomi.

Homoseksualų parado „Baltic Pride 2013“ dalyviai visai netikėtai šiuo incidentu prie Lietuvos tikinčiųjų didžiausios šventovės Arkikatedros bazilikos visiems suprantamai pademonstravo netradicinių tolerantiškumą Lietuvos žmonėms, puikiai atskleidė parado tikslus ir homoseksualų siekius bei nesiskaitymą su priemonėmis jiems pasiekti.

Mūsų teisėsaugos atlaidumas homoseksualams

Šeštadienį (liepos 27-tą) tarptautinio homoseksualų parado „Baltic Pride 2013“ saugumo užtikrinimui buvo mestos neadekvačiai didelės policijos pajėgos. Mūsų angelams sargams buvo įsakyta bet kokia kaina ir nedelsiant šalinti visas kliūtis, kad paradas praeitų sklandžiai ir be incidentų. Šiam tikslui skirtas visas dėmesys ir jėgos. Tuo pačiu teko sumažinti dėmesį kitoms miesto vietoms.

Policija gana nerangiai reagavo į tikinčiųjų prašymą: nutraukti tyčiojimąsi ir sulaikyti asmenį, ne tik juos įžeidusį, bet ir išniekinusį Tautos sakralinę vietą. Vis tik niekintojas buvo sulaikytas ir pristatytas į policijos komisariatą. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Gaila, neaišku dėl ko, niekam nieko nepaaiškinus, mūsų policijos vadai staiga persigalvojo ir kaltinimą sušvelnino, perkvalifikuodami į administracinės teisės pažeidimą. Vienas iš pagrindinių argumentų – užsienietiškas pasas. Olandui buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Jis nubaustas simboline 300 litų administracine bauda ir paleistas. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai paaiškino trumpai: „Užsieniečio poelgis Vilniaus apskrities vyriausiojo komisariato Vilniaus trečiajame policijos komisariate buvo įvertintas kaip teisės pažeidimas, numatytas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 174 straipsnyje”.

Viskas. Finito. Tiek mūsų “didžiai patriotiški” policijos vadai įvertino Tautos savigarbą. Taip sukurtas precedentas, kuriuo remiantis už Tautos ir Valstybės niekinimą bus galima likti nenubaustam. Pakaks tik susimokėti nedidelę baudelę. Netradicinės seksualinės orientacijos chuliganėlis iš užsienio niekieno neprovokuotas, savo netradiciniam, iškrypusiam malonumui tenkinti, nuo šiol galės Tautai šventoje vietoje, nusipelniusiems žmonėms rodyti nuogą užpakalį ir už tai nebus kaltinamas nei tautinių, nei religinių, nei asmeninių piliečio jausmų bei teisių pažeidimu. Apie moralinę reikalo pusę ir kalbėti neverta. Pasirodo, pas mus tautinė savigarba policijos vadų vertinama pigiau nei prekybos centruose nelikvidžios prekės išpardavimo metu. Ir po tokių statutinių tarnautojų, privalančių ginti Valstybės garbę ir piliečių orumą, “patriotiškų” akibrokštų mes norime, kad mus ir mūsų Valstybę kas nors gerbtų? Nebūkim idiotai ir kitų tokiais nelaikykim.

Nesuprantamas dalykas. Užsienietis homoseksualų parado dalyvis įžeidė grupę konkrečių asmenų, pažemino jų orumą, paniekino religiją, pasityčiojo iš Tautos šventovės, pažeidė viešąją tvarką, o mūsų policijos vadai nusprendė, kad jo už tai griežtai bausti negalima. Kodėl? Kas atsitiko? Kas ir ko išsigando? Tai klausimai, į kuriuos Tauta laukia konkrečių atsakymų. Kol jų nėra, piktavaliai žmonės tiek šalyje, tiek užsienyje skleidžia apie Lietuvą ir Europos Sąjungą žeminančius gandus. Kiti kuria įvairias versijas, mėgindami pateisinti valdžios minkštakūniškumą. Jie visus tikina ir patys nori tuo tikėti: medikai nustatė, jog nusikalstamas veikas padaręs pilietis – nepakaltinamas; netradicinės seksualinės orietacijos piliečiai už nusikaltimus neatsako; uždrausta tarptautinio LGBT parado „Baltic Pride 2013“ dalyvius kaltinti; uždrausta kaltinti piliečius, turinčius užsienietišką pasą ir t.t.

Visiems rūpi žinoti, kas pavertė atsakingus policijos vadus visiškai nemąstančiais bestuburiais? Kieno paliepimu jie tokiais tapo? Mūsiškiai tvarkos sergėtojai visiems prikišamai pademonstravo, kad homoseksualų bendražygis, ir dar su užsienietišku pasu, yra nepalyginamai didesnė vertybė nei Lietuvos Konstitucijos saugomas piliečių orumas bei tautinė savigarba. Patys policijos vadai, turbūt, iš didelio “kuklumo”, nebedrįsta prisipažinti ir viešai neskelbia savo indėlio, gelbstint nuo teisminės atsakomybės homoseksualų parado „Baltic Pride 2013“ dalyvį.

O gaila. Tauta privalo žinoti ir tinkamai vertinti savo “didvyrius”. Įžeista Valstybės garbė ir jos piliečių orumas. Po tokio skandalo mūsų teisėsaugos vadai turėtų atsistatydinti nedelsiant, nelaukdami kol bus priversti tą padaryti.

Įžeista Tauta turi teisę žinoti:

1. Priežastis, kodėl policijos vadai nutraukė ikiteisminį tyrimą homoseksualų parado dalyviui, paniekinusiam Valstybę ir jos piliečius?

2. Kas konkrečiai davė nurodymą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo siautėjusiam Katedros aikštėje homoseksualų parado dalyviui?

Bendraminčių vardu

Bronislovas Bajorinas

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!