6.5 C
Vilnius
Antradienis, 16 balandžio, 2024
Daugiau

  Privatumo politika

  Informuojame, kad UAB „Goruva“ (Karštas Komentaras) vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

  Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

  Kas yra šis dokumentas?

  Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.komentaras.lt (toliau – Svetainė), lankantis mūsų socialinių tinklų paskyrose, bei bet kokiu kitu būdu susisiekiant su mumis.

  Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

  Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, pašto ar el. pašto adresas, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius ir kt.

  Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems mūsų socialinių tinklų paskyrose ar Svetainėje, nepriklausomai nuo to, ar Jūs užsiregistravote Svetainėje ar ne, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje ar mūsų socialinių tinklų paskyrose.

  Kas mes esame?

  Šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdytojas – UAB „Goruva“, įmonės kodas 300135410, adresas A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius. Mūsų interneto svetainės adresas yra: https://www.komentaras.lt.

  Kokių principų mes laikomės?

  Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

  • laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tarp jų ir BDAR, reikalavimų;
  • tvarkome Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  • renkame Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
  • imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
  • Jūsų asmens duomenis laikome tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  • neteikiame asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešiname jų, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;
  • užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

  Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

  Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

  • siekdami teikti Jums mūsų paslaugas, kai Jūs Svetainėje užsiregistravę:
   • suteikiame galimybę naudotis Svetainės funkcijomis, pvz., rašyti komentarus, pranešti informaciją, pasirinkti turinį Jus dominančiomis temomis ir gauti pranešimus apie tokio turinio atnaujinimą.
  • siekdami užtikrinti Svetainės funkcionalumą, jį tobulinti, pasiūlyti lankytojams geresnes ir suasmenintas paslaugas;
  • siekdami matuoti ir gerinti mūsų Svetainės bei socialinių tinklų paskyrų veikimą;
  • siekdami, kad galėtume formuoti Jūsų interesų profilį ir parinkti jums tinkamą reklamą.
  • Mes renkame ir tvarkome šioje Privatumo politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

   • Jūsų sutikimas su šioje Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis;
   • sutarčių vykdymas;
   • mūsų teisėtas interesas;
   • teisinės prievolės, kylančios ir taikomos mums, vykdymas.

  Kaip ir kokius Jūsų duomenis mes tvarkome?

  Jūs užsiregistruojate Svetainėje kaip registruotas vartotojas:

  • identifikacinius duomenis (pvz., vardas, pavardė, vartotojo vardas, el. pašto adresas);
  • kontaktinius duomenis (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.).

  Jūs naudojatės Svetaine neužsiregistravę: Tam tikri duomenys perduodami mums automatiškai po Jūsų apsilankymo Svetainėje. Šie duomenys yra tam tikra neasmeninė informacija, kuri yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą arba reklamos tikslais. Šiais duomenimis gali būti: interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, ir kt.

  Nepriklausomai nuo to, ar esate registruotas vartotojas ar ne, Svetainėje rašant komentarus yra nurodomas IP adresas ir kiti komentaro paskelbimo formoje matomi jūsų pateikti duomenys, tokie kaip vardas, el. pašto adresas ir jūsų interneto svetainės adresas. Tai daroma siekiant užtikrinti, kad komentarai būtų etiški ir kad būtų galima greitai identifikuoti vartotoją, jei būtų pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai. Ši informacija gali būti pašalinama tik kartu su komentaru.

  Jūs lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose: Mums yra prieinami jūsų socialinių tinklų duomenys. Pvz., lytis, amžius, nuotrauka.

  Jūs mūsų socialinių tinklų paskyrose rašote komentarus: Tokiais atvejais matoma Jūsų socialinio tinklo paskyra. Tai daroma siekiant užtikrinti, kad komentarai būtų etiški ir kad būtų galima greitai identifikuoti vartotoją, jei būtų pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai. Ši informacija gali būti pašalinama tik kartu su komentaru.

  Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

  Mes galime jungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis). Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

  Mokamo turinio „Karštas Komentaras Ekstra“ prenumeratos paslauga

  Užsisakant mokamo turinio „Karštas Komentaras Ekstra“ prenumeratą ir už ją sumokant, mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

  • Jūsų vardas, pavardė;
  • Jūsų el. pašto adresas;
  • Jūsų kontaktinis telefono numeris;
  • operacijos data;
  • operacijos suma;
  • paskirtis (paslauga, už kurią sumokėta).

  Šių duomenų šaltinis esate Jūs bei tretieji asmenys: bankas ar elektroninių pinigų įstaiga, kurioje turite sąskaitą.

  Jūsų banko kortelės duomenų (jeigu mokama banko kortele) ar banko sąskaitos (jeigu mokama tiesioginiu bankiniu pavedimu), ar mokėjimo vartų (jeigu mokama PayPal ar Stripe) duomenų UAB „Goruva“ nesaugo ir netvarko. Šiuos duomenis saugo ir tvarko tretieji asmenys:

  • Paypal Holdings, Inc. – PayPal paskyra, banko kortelės;
  • Stripe, Inc – Banko kortelės, bankiniai pavedimai.
  • Mokant tiesioginiu banko pavedimu, apmokėjimo duomenis saugo AB SEB bankas ir, jūsų pasirinktas, pavedimui atlikti naudojamas bankas.

  Išvardytus asmens duomenis tvarkome sudarytų finansinių sandorių tinkamo administravimo ir įgyvendinimo tikslais.

  Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sudaryto sandorio teisiniu pagrindu.

  Ūkinę operaciją patvirtinantys Jūsų asmens duomenys taip pat yra saugomi tuo pagrindu, kad tvarkyti šiuos duomenis būtina, jog būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė – laikytis atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių. Baigus teikti paslaugą, ūkinę operaciją patvirtinantys dokumentai (duomenys) yra saugomi 10 metų.

  Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, UAB „Goruva“ Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikina.

  Kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis naujienlaiškiams siųsti?

  Užsisakydami mokamo turinio „Karštas Komentaras Ekstra“ prenumeratą, registruodamiesi Svetainėje arba užsisakydami mūsų naujienlaiškį Svetainėje esančios užsakymo formos pagalba, Jūs sutinkate leisti mums naudoti Jūsų pateiktus asmens duomenis Karšto Komentaro naujienlaiškiui siųsti.

  Šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tai galite padaryti:

  • gautame naujienlaiškyje paspaudžiant nuorodą „Atsisakyti“;
  • susisiekę el. paštu info@hotcommentary.com arba kontaktų forma ir informavę mus, kad norite atsisakyti naujienlaiškio.

  Sutikimo atšaukimas neįpareigoja mūsų automatiškai sunaikinti Jūsų asmens duomenų.

  Kokia mūsų slapukų politika?

  Šioje slapukų politikoje paaiškinama, kas yra slapukai, kaip ir kokius slapukus naudojame, t. y. kokią informaciją renkame naudodami slapukus ir kaip ši informacija naudojama bei kaip valdyti slapukų nuostatas.

  Mes renkame informaciją apie Svetainės lankytojus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Kas yra slapukai? Slapukai yra maži tekstiniai duomenų failai, kurie laikinai įrašomi jūsų įrenginyje, kai Svetainė įkeliama į jūsų naršyklę. Jie leidžia atpažinti Jus kitų apsilankymų Svetainėje metu, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai padeda suprasti, kaip veikia Svetainė ir kur reikia ją tobulinti, taip pat jie padeda mums užtikrinti, kad svetainė tinkamai veiktų, būtų saugesnė ir suteiktų geresnę lankytojų patirtį. Pavyzdžiui: kai Jūs rašote komentarą šioje Svetainėje, Jūs galite pasirinkti, ar norite, kad Jūsų vardas, el. pašto adresas ir tinklalapis būtų išsaugotas slapukuose. Taip daroma Jūsų patogumui, kad Jums nereikėtų šių duomenų suvedinėti iš naujo, kiekvieną kartą kai komentuojate. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

  Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

  • kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis suasmeninta Svetaine);
  • kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
  • paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;
  • tiksliniam rinkodaros orientavimui.

  Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, jungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine, Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

  Kaip naudojame slapukus? Kaip ir dauguma internetinių paslaugų, mūsų svetainė įvairiais tikslais naudoja pirminius (angl. first-party) ir trečiųjų šalių (angl. third-party) slapukus. Pirminiai slapukai dažniausiai reikalingi, kad svetainė tinkamai veiktų, ir jie nerenka jokių jūsų asmenį identifikuojančių duomenų.

  Svetainėje naudojami trečiųjų šalių slapukai daugiausia skirti suprasti, kaip Svetainė veikia, kaip jūs sąveikaujate su ja, užtikrinti mūsų paslaugų saugumą, teikti jums aktualias reklamas ir suteikti jums geresnę apsilankymo patirtį bei padėti paspartinti būsimą sąveiką su mūsų Svetaine. Tokie slapukai taip pat yra naudojami todėl, kad Svetainėje yra iš kitų tinklalapių įkelto turinio: (pvz. video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šioje Svetainėje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas. Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus, trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

  Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

  • Būtinieji (techniniai) slapukai – kai kurie slapukai yra būtini, kad galėtumėte naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis. Jie leidžia mums palaikyti vartotojų seansus ir užkirsti kelią bet kokioms saugumo grėsmėms. Jie nerenka ir nesaugo jokios asmeninės informacijos. Pavyzdžiui, šie slapukai leidžia prisijungti prie savo paskyros ir užsisakyti prenumeratos paslaugą bei saugiai atsiskaityti;
  • Funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį. Jie padeda atlikti tam tikras neesmines Svetainės funkcijas. Šios funkcijos apima turinio, pvz., vaizdo įrašų, įterpimą arba svetainės turinio bendrinimą socialinės žiniasklaidos platformose;
  • Našumo slapukai – naudojami norint suprasti ir analizuoti pagrindinius svetainės našumo rodiklius, padedančius užtikrinti geresnę lankytojų patirtį;
  • Statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų naršymo metodų statistinei analizei parengti. Šie slapukai saugo informaciją, pvz., Svetainės lankytojų skaičių, unikalių lankytojų skaičių, kurie svetainės puslapiai buvo aplankyti, apsilankymo šaltinis ir kt. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
  • Reklaminiai ir rinkodaros slapukai – mūsų svetainėje yra rodomi skelbimai. Šie slapukai naudojami siekiant suasmeninti skelbimus, kad jie sudomintų lankytojus ir būtų jiems reikšmingi. Jie taip pat padeda mums sekti šių reklamos kampanijų efektyvumą. Juose saugomą informaciją taip pat gali naudoti trečiųjų šalių skelbimų teikėjai, norėdami rodyti jums skelbimus kitose naršyklės svetainėse;
  • Parinkčių slapukai – šie slapukai padeda mums išsaugoti jūsų nustatymus ir naršymo nuostatas, pvz., kalbos nuostatas, kad ateityje lankydamiesi svetainėje turėtumėte geresnę ir efektyvesnę patirtį.

  Visą Svetainėje naudojamų slapukų sąrašą, jų aprašymą, paskirtį bei galiojimą rasite paspaudę čia ir iškilusiame slapukų valdymo laukelyje pasirinkę „Slapukų Nustatymai“.

  Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

  • neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
  • slapukų valdymo laukelyje paspaudę žymą „Sutinku“.

  Jūs bet kada galite pakeisti arba atšaukti savo sutikimą su mūsų Svetainės slapukų politika. Tai padaryti Jūs galite paspaudę čia arba pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų arba blokuoti ir ištrinti naudojamus slapukus. Kaip tai padaryti, priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės (skirtingos naršyklės siūlo skirtingus metodus, kaip blokuoti ir ištrinti svetainių naudojamus slapukus). Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

  Kai kuriais atvejais, ypač jei išjungsite techninius ir funkcinius slapukus, nesutiksite su slapukais ar juos ištrinsite, gali sulėtėti naršymo internete sparta, būti apribotas tam tikrų Svetainės funkcijų veikimas, blokuota prieiga prie Svetainės.

  Su kuo mes dalinamės Jūsų duomenimis?

  Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes nenaudosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

  Apie Jus surinktus duomenis, kiek tai būtina, mes galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

  • trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz., techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo);
  • trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.

  Lankytojų komentarai ir jų tekstas gali būti tikrinamas naudojant automatinę brukalų paieškos paslaugą.

  Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

  Kaip ilgai mes saugome jūsų duomenis?

  Šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais surinktų duomenų saugojimo trukmė yra:

  • Kai užsiregistruojate Svetainėje ir tampate vartotoju, mes saugome visus Jūsų asmeninius duomenis, kuriuos Jūs pateikiate savo paskyroje, tol, kol būsite užsiregistravęs Svetainėje, t. y. kol neištrinsite savo paskyros. Kiekvienas vartotojas gali matyti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis bet kuriuo metu (išskyrus vartotojo vardą). Svetainės administratoriai tai pat gali matyti ir redaguoti šiuos duomenis;
  • Kai Jūs naudojatės Svetaine neužsiregistravę – tokiu atveju surinktų duomenų saugojimo trukmę apibrėžia slapukų saugojimo trukmė, kurią galite pamatyti paspaudę čia ir pasirinkę „Slapukų Nustatymai“;
  • Kai komentuojate svetainėje kaip registruotas vartotojas arba neužsiregistravęs lankytojas, komentaro tekstas ir metaduomenys yra saugomi neribotą laiką. Taip daroma todėl, kad galėtume atpažinti ir patvirtinti ateities komentarus automatiškai, vietoje administratoriaus patvirtinimo.

  Kitus Jūsų asmens duomenis (pvz., kai naudojatės mūsų mobiliomis aplikacijomis, lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose) mes saugome ne ilgiau, negu to reikalauja šioje Privatumo politikoje nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

  Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

  Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?

  Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

  Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis mums – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

  Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

  Išorinės svetainės

  Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse, ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite tų svetainių politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis jų paslaugomis.

  Kokias teises Jūs turite?

  Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

  • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
  • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
  • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
  • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
  • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
  • reikalauti pateikti, jeigu tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

  Mes siekiame garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų prašymų ar reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

  • mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
  • valstybės saugumą ar gynybą;
  • viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
  • svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
  • tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
  • Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

  Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius prašymus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją, kurią įsipareigojame ištrinti po identifikacijos.

  Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime nepagrįstai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

  Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą ar pateikus prašymą ištrinti su Jūsų asmeniu susijusius asmens duomenis, mes nedelsdami BDAR nustatyta tvarka nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus kai tai padaryti negalima BDAR ar kitų teisės aktų nustatytais atvejais, t. y. kai toliau tvarkyti Jūsų duomenis mus įpareigoja galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai ir pan.

  Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

  Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai toliau šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka.

  Kam jūs galite pateikti skundą?

  Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atliekamo duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios Privatumo politikos pabaigoje pateiktais mūsų kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsdami išspręsti visus klausimus.

  Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt), nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

  Jeigu manote, kad mes pažeidėme Jūsų teises ar teisėtus interesus vartotojų teisių apsaugos srityje, pirmiausia raštu kreipkitės į mus šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais adresais. Ginčus su vartotojais neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, www.vvtat.lt).

  Kaip su mumis susisiekti?

  Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus, bei klausimus siųskite žemiau nurodytais kontaktais:

  • siunčiant paštu – UAB „Goruva“, adresas A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius;
  • siunčiant el. paštu – info@hotcommentary.com