- Reklama -
Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdyba: „Grandinės stiprumą lemia silpniausioji grandis“. KK nuotr.
Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdyba: „Grandinės stiprumą lemia silpniausioji grandis“. KK nuotr.

Lietuvos policijos veteranų asociacija stebi vykstančias reformas policijoje. Asociacijos tikslai yra vienyti Lietuvos policijos veteranus ir pareigūnus, spręsti socialines problemas, puoselėti ir propaguoti policijos profesines vertybes, tarnybinę etiką bei tradicijas, perduoti patirtį jaunesnei policijos pareigūnų kartai. Rezervų, mus įtraukiant į policijos įstaigų veiklą, dar esama, o būdų reikia paieškoti.
Turėjome nuogąstavimų dėl vykdomų reformų, natūralu, kad kiekviena pertvarka iššaukia abejones, dažnai lydimas baimių bei netikrumo dėl pareigūnų ateities ir įstaigos išsikeltų tikslų harmonijos. Kad ir didžiausi tikslai, tačiau nesant pakankamai vidinei bei išorinei komunikacijai, gimdo įtarimus dėl „buldozerinio“ reformos įgyvendinimo būdo. Pažymėtina, kad pirminėje reformos stadijoje tokio nesusikalbėjimo būta, kas atsispindėjo viešojoje erdvėje. Pozityvu tai, kad Policijos departamento vadovybė į tai tinkamai reagavo, atvirai diskutavo aštriausiais reformos įgyvendinimo klausimais. Tai rodo, kad pokyčių suvaldymas tokioje didelėje policijos bendruomenėje yra išties atsakingas iššūkis.
Mes, policijos veteranai, ilgai dirbę sistemoje, žinome įsisenėjusias bėdas – permanentinę aprūpinimo stoką, personalo senėjimą, nepakankamą motyvaciją rinktis policininko profesiją, perteklines biurokratines procedūras, dėl kurių neefektyviai naudojami ištekliai, pripuolamai, proginiais teisės aktais priskiriant papildomas, kartais nepolicines funkcijas, neužtikrinus jų finansavimo ir t.t. Ilgainiui problemas buvo bandoma spręsti be sistemos, darant kosmetinius pakeitimus. Pagrįstai abejojome, ar policijos vadovams pavyks suvaldyti pokyčius iš esmės, ar tai nebus dar vienas iškabų pavadinimų ir pareigybių pakeitimas…
Reaguojant į besikeičiančią aplinką ir naujus iššūkius, policija, esant ribotam finansavimui, išsikėlė pažangius tikslus: sudaryti sąlygas efektyvesnei ir skaidresnei policijos veiklai, teikiant paslaugas gyventojams, skatinti visuomenės pasitikėjimą policijos institucija, racionaliau paskirstyti finansinius išteklius, kurti patrauklesnes darbo sąlygas, didinti darbuotojų motyvaciją, pertvarkyti vidinę jos struktūrą ir veiklos organizavimo procesus.
Manome, kad daugėja ženklų, jog policija tampa modernesne, atvira bendradarbiavimui institucija. Pokyčių buvo imtasi pamatuotai ryžtingai, vengiant delsimo laike. Tikėtina, kad veiksmas yra nukreiptas į stabilumą ilgalaikėje perspektyvoje.
Šiandien teigti, kad viskas, kas sumanyta, pasitvirtins šimtų nuošimčių būtų neatsakinga. Tačiau tikime, jog vadovybė kartu su policijos bendruomene užtikrins tinkamą reformos procesų stebėjimą ir, reikalui esant, operatyviai darys būtinas korekcijas. Viliamės, kad bus vadovaujamasi gyvenimiška tiesa – grandinės stiprumą apsprendžia silpniausioji grandis.
Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdyba

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!