- Reklama -
Po susitikimo su
Kauno Energijoje

Kauno meras A.Kupčinskas susitikime su

Giedrė Gorienė

Liepos 16-ąją, kada visos žiniasklaidos dėmesys buvo nukreiptas į Seimą, kur konservatorių lyderis Andrius Kubilius dar kartą buvo patvirtintas Ministru pirmininku, Kauno meras – Sąjūdžio pirmininko, Seimo Konservatorių frakcijos nario Ryto Kupčinsko sūnus Andrius Kupčinskas AB „Kauno energija“ patalpose susitiko su „Gazpromo holdingo“ vadovu D.Fiodorovu, kuris taip pat yra UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“ (kurios savininkas – „Gazpromas“) narys. Kauno merą A.Kupčinską į susitikimą su „Gazpromo“ atstovu atlydėjo Kauno m. savivaldybės tarybos narys, taip pat konservatorius J. Koryzna. „Gazpromo“ atstovą savo prabangiu „Mersedes“ limuzinu atvežė UAB „Dujotekana“ generalinis direktorius, UAB „Fortis Energy“ valdybos narys ir UAB „Kauno elektrinė“ generalinis direktorius Rimantas Stonys.

Apie slaptą susitikimą sužinota atsitiktinai – kavinėje

Liepos 16-ąją , sužinojęs, kad Kauno konservatoriai „Gazpromui“ organizuoja 5 mln. Lt Europos Sąjungos paramą, dokumentuose oficialiai padarydami „Gazpromui“ priklausančią „Kauno termofikacinę elektrinę“ „smukaus ir vidutinio verslo įmone“, „Karštas komentaras“ atvyko į Kauno miesto tarybos posėdį. Sužinojome, kad „Gazpromo“ klausimas bus nagrinėjamas 50-tas, t.y. pačioje tarybos posėdžio pabaigoje. Per tarybos posėdžio pertrauką, nuėję į netoli savivaldybės esančią kavinę, netikėtai nugirdome kelių asmenų pokalbį, kad “dėl ES paramos “Gazpromo” įmonei į Lietuvą atvyko pats D.Fiodorovas (“Gazpromo” vieno iš vadovų K.Selezniovo dešinioji ranka – KK past.), ir prieš balsavimą taryboje meras važiuos susitikti su juo”.

Pradėję tikrinti informaciją, nusivylėme – Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai, mūsų paklausti apie Kauno mero A.Kupčinsko susitikimą su “Gazpromo” atstovu D.Fiodorovu, tik gūžčiojo pečiais – nė vienas apie planuojamą mero susitikimą nieko nežinojo.

“Gal galite pasakyti, kur ir kelintą valandą susitinka A.Kupčinskas su D.Fiodorovu?” – galiausiai paklausėme Kauno mero sekretorės referentės.

“Šiandien meras pirminkauja tarybos posėdžiui”, – atsakė mero sekretorė-referentė.

“Tą mes žinome, tačiau pasakykite, kur jis susitinka su D.Fiodorovu – savivaldybėje ar “Kauno termofikacinėje elektrinėje”? Juk žmogus pas jį net iš Maskvos atvyko”, – dar kartą paklausėme.

“Kauno energijoje” pirmą valandą”, – galiausiai išdavė paslaptį sekretorė.

Tačiau iš tiesų meras į susitikimą su “Gazpromo” vadovu nuvyko kiek anksčiau.

Kelios minutės po dvylikos suskambo Kauno miesto tarybos posėdį vedusio Kauno mero A.Kupčinsko mobilus telefonas. Supratome, kad merui skambina dėl susitikimo su D.Fiodorovu. Taip ir buvo. Pasakęs, kad tuoj atvažiuos, A.Kupčinskas posėdžio vedimą perdavė vicemerui jaunalietuviui S.Buškevičiui ir išvažiavo.

Kaip mums sakė savivaldybės darbuotojai, kai meras nesislapsto, jis paprastai išvažiuoja prie savivaldybės kampo pastatytu automobiliu. Tačiau jei nori likti nepastebėtas, išvažiuoja iš kiemo.

Šį kartą meras išskuodė į susitikimą su D.Fiodorovu iš savivaldybės kiemo. O “Kauno energijos” vidiniame kieme Kauno meras A.Kupčinskas jau buvo 12.32 val. Taigi, susitikimas įvyko pusvalandžiu anksčiau, nei buvo suplanuota.

Užkluptas susitikime

Apie Kauno mero susitikimą su „Gazpromo“ atstovu Kauno miesto taryba nebuvo informuota. Kieno įgaliotas jis susitiko su D.Fiodorovu, taip ir liko paslaptis.

Kažin, ar būtume šį faktą užfiksavę, jei nebūtume suspėję patekti pro uždaromus vartus į vidinį UAB „Kauno energija“ kiemą, iš kur per vadinamąjį „juodąjį įėjimą“ meras nuskubėjo į antrame aukšte esančią posėdžių salę susitikti su dviem „Gazpromo“ atstovais ir Rimantu Stoniu.

Aišku, mes nuskubėjome paskui merą.

Kadangi apsauga saugojo nuo nekviestų svečių centrinį įėjimą, mums be jokių problemų pavyko surasti salę, kurioje posėdžiavo Kauno valdžia su „Gazpromo“ atstovais ir,tyliai pravėrę duris, paleidome „foto šūvių“ seriją bei užfiksavome Kauno miesto tarybos posėdį į susitikimą su „Gazpromo“ atstovais iškeitusį Kauno merą A.Kupčinską. D.Fiodorovas sėdėjo priešais jį.

Po šio foto seanso iš karto buvo iškviesta apsauga, kuri turėjo pasirūpinti, kad mes netrukdytume Kauno merui ramiai pasikalbėti su D.Fiodorovu.

Po susitikimo

Rusijos „Gazpromo“ atstovai, pamatę žiniasklaidą, iš pradžių stabtelėjo, tačiau galiausiai paspartino žingsnį ir pralėkė pro šalį kartodami: „Bez komentarij“ (be komentarų – rus.).

Rimantas Stonys pabėgo ir užsidarė AB „Kauno energija“ generalinio direktoriaus kabinete.

Kauno meras A.Kupčinskas, pamatęs, kad yra sučiuptas susitikimo su „Gazpromo“ atstovais vietoje, su J.Koryzna ir dar keliais žmonėmis užsidarė posėdžių salėje.

Tiesa, kelias detales vis dėlto pavyko nugirsti.

„Mes išplatinsime pareiškimą spaudai“, – suprask, kad jūs nelaukite jokių komentarų, mes patys suformuluosime oficialią versiją ir ją paskelbsime, – pareiškė man neprisistatęs kostiumuotas vyriškis.

„Štai kaip dabar bandys užpudrinti tikrąjį „Gazpromo“ ir Kauno mero susitikimo tikslą“, – pamaniau ir pareiškiau, kad niekur neisiu – lauksiu, kol Kauno meras pats pasirodys.

Kai D.Fiodorovas su R.Stoniu bei kitas „Gazpromo“ atstovas išvažiavo iš „Kauno energija“ kiemo, atsidarė posėdžių salės durys ir pasirodė Kauno meras A.Kupčinskas.

Susitikimo tikslas? „Aptarėme naujos elektrinės statybą“, – lakoniškai atsakė meras.

Tokia oficiali D.Fiodorovo vizito priežastis.

„O kaip šis susitikimas susijęs su šiandien (liepos 16-ąją – KK past.) sprendžiamu 5 mln. paramos iš ES „Gazpromui“ klausimu Kauno miesto taryboje?“

„Apie tai nekalbėjome“, – neigė bet kokias sąsajas su „Gazpromo“ interesų atstovavimu konservatorių valdomoje Kauno miesto savivaldybės taryboje A.Kupčinskas.

Tačiau jam sugrįžus į Kauno miesto tarybą, būtent 20 konservatorių balsų „už“ priimto tarybos sprendimo dėka jau liepos 17-ąją „Gazpromo“ valdoma „Kauno termofikacinė elektrinė“ kaip „smulkaus ir vidutinio verslo įmonė“ pateiks paskutinį reikiamą dokumentą 5 milijonų litų paramai iš ES gauti.

„Rusija yra labai puiki tauta“, – kaip motyvą, kodėl „Gazpromo“ įmonei reikėtų gauti 5 milijonų paramą iš Europos Sąjungos, savivaldybės tarybos posėdyje pasakė tarybos narys konservatorius Gediminas Žukauskas.

Čia taip kalba konservatoriai? Akivaizdu, bet neįtikėtina – Lietuvos užsienio politika, šalį  rusofobijoje 20 metų skandinus konservatoriams, tiems patiems konservatoriams sugrįžus į valdžią, pasikeitė 180 laipsnių kampu.

O kas vyksta iš tiesų?

Į „Karšto komentaro“ rankas patekęs rusų atstovų „Kauno termofikacinėje elektrinėje“ dokumentas „Otnositelno izmenenija Investicionnovo soglašenyje“ (Dėl Investicijų sutarties pakeitimo – rus.) – pagal kurį bus pakeistos (šiuo metu keičiamos?) „Gazpromo“ investicijų sąlygos UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“, rodo, kad 5 Europos Sąjungos milijonų gavimas per konservatorius Kaune yra politika.

„Gazpromas“ su Rimantu Stoniu rengiasi statyti Kaune elektrinę, kurios statybai tikisi pritraukti Europos investuotojus.

5 milijonų iš ES fondų skyrimas „Gazpromui“ per Lietuvos įmonę turėtų parodyti Europai, kad „Europos Sąjungai „Gazpromas“ yra nebaisus“, t.y. kad Europos investitoriams uždegama „žalia šviesa“ investuoti į „Gazpromą“ Lietuvoje.

O tuo tarpu… KK turimame rusiškame „Gazpromo“ atstovų dokumente kaip viena iš trijų strateginių „Kauno termofikacinės elektrinės“ tikslų nurodoma: „neprileisti, kad atsirastų nauji alternatyvūs šilumos tiekimo šaltiniai“.

Taigi, tuo metu, kai aukščiausioji konservatorių valdžia – Vytautas Landsbergis ir Andrius Kubilius – kalba apie energetinę Lietuvos nepriklausomybę, kai konservatoriai „užtorpedavo“ „Mažeikių naftos“ pardavimą Kazachstano kompanijai „Kazmunajgaz“, nes pasivaideno, kad už jos gali stovėti rusų „Lukoil“ (ir taip MN buvo parduoda lenkų kompanijai „PKN Orlen“, neturinčiai naftos), Kauno meras Andrius Kupčinskas Kauno šildymą atiduoda į vienas – „Gazpromo“ rankas ir dar pasirūpina, kad „Gazpromas“ gautų 5 milijonų paramą iš Europos Sąjungos.

Ar atsiimsime KTE iš “ Gazpromo”?

KK turimi dokumentai rodo, kad Lietuva turi visas galimybes atsiimti “Kauno termofikacinę elektrinę” iš “Gazpromo”.

Pagal Investicijų sutartį , “Gazpromas” iki 2009 01 01 į „Kauno termofikacinę elektrinę“ turėjo investuoti 162 milijonus litų ir padidinti elektrinės galingumą iki 80 MWh.

Tuo tarpu investuota apytiksliai tik 45 mln. Lt. Taigi, yra pretekstas peržiūrėti KTE privatizaciją. Kaip, beje, yra kitas variantas.

Pagal sutartį, savivaldybė galėtų prisiteisti iš KTE 17 mln. Lt netęsybų, tačiau užuot žiūrėjusi valstybės interesų, Kauno konservatorių valdžia apsiėmė proteguoti „Gazpromą“ ir jos atstovus.

Kyla vienas nejaukus klausimas: kas gali paneigti, kad…?

Ką negalima nupirkti už pinigus, tą galima nupirkti … už labai didelius pinigus?

Išsamus žurnalistinis tyrimas su labai įdomiais dokumentais, nuotraukomis  iš A.Kupčinsko susitikimo su “Gazpromo” atstovais ir R.Stoniu bei  pikantiškomis detalėmis apie konservatorių pavirtimą „Gazpromo“ ir R.Stonio vasalais – liepos 24 d. “Karštame komentare“.

2009-07-16,

Kaunas-Vilnius

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!