- Reklama -

Siekdama stiprinti miesto pedagogų bendruomenę Panevėžio miesto savivaldybė įgyvendina specialistų pritraukimo į miesto ugdymo įstaigas ir pedagogų perkvalifikavimo programą. Čia numatytos profesijos prestižo kėlimo kryptys, priemonės ir veiklos. Viena programos krypčių – finansinė parama trūkstamų specialybių pedagogams.

„Jau ketvirtus metus iš eilės įgyvendiname trūkstamų specialybių pedagogų pritraukimo į Panevėžio ugdymo įstaigas programą – skatiname jaunus žmones rinktis miestui trūkstamų dalykų pedagogines studijas iš dalies jas finansuojant.

Įvykdžius konkurse numatytas sąlygas Savivaldybė apmoka pusę mokesčio už mokslą, skiria 50 Eur kelionės išlaidoms sesijų metu arba skiria vienkartinę 1000 Eur išmoką persikėlimo išlaidoms iš dalies kompensuoti. Tokiu atveju studentai pasirašo trišalę sutartį ir įsipareigoja baigę studijas dirbti miesto švietimo įstaigoje 3 metus.

Be to, Panevėžio miesto savivaldybės taryba yra patvirtinusi pedagogų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, pagal kurį dalinai kelionės išlaidos kompensuojamos visiems pedagoginiams darbuotojams, gyvenantiems toliau nei 10 km nuo darbo vietos. Šiemet dalinai kelionę į darbą kompensuojame 83 bendrojo ugdymo įstaigų, 41 ikimokyklinio ugdymo bei 12 neformaliojo švietimo įstaigų mokytojams“, – sako Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazimieras Armonavičius.

Studijų finansinės paramos gavėjas yra asmuo, studijuojantis Lietuvos aukštojoje mokykloje ugdymo mokslų profesinio bakalauro, bakalauro, studijų ar perkvalifikavimo programas, kurios yra trūkstamų specialybių pedagogų sąraše, atvykstantis dirbti į Panevėžio miesto ugdymo įstaigas ir atitinkantis nustatytus kriterijus.

Atsižvelgiant į trūkstamų specialybių pedagogų poreikį einamaisiais metais skyrimo prioritetai yra Lietuvos aukštosiose mokyklose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogiką, psichologiją, tiksliųjų, gamtos mokslų bakalauro ar perkvalifikavimo programas studijuojantiems asmenims. 2022 m. finansinei paramai Panevėžio mieste trūkstamų specialybių pedagogams skirta 10 000 Eur.

Pirmenybė teikiama geriau besimokantiems (atsižvelgiama į paskutinio baigto semestro studijų rezultatų vidurkį) studijų finansinės paramos gavėjams. Pirmumo teisę turi persikraustymo išmokos gavėjai, turintys didesnį pedagoginio darbo stažą. Tais atvejais, kai studijų finansinės paramos gavėjų semestro studijų rezultatų vidurkis yra vienodas arba persikraustymo išmokos gavėjų pedagoginio darbo stažas yra vienodas, pirmenybė teikiama pirmiau padavusiems prašymus.

Finansinė parama skiriama antro ir aukštesnio kurso studentams ir perkvalifikavimo programas, kurios yra trūkstamų specialybių pedagogų sąraše, studijuojantiems asmenims. Paramos gavėjai, studijuojantys kolegijose, gali gauti dalinį studijų finansavimą ir vienkartinę išmoką kelionės išlaidoms sesijų metu apmokėti 2 metus, o studijuojantys universitetuose – 3 metus. Studijų finansinės paramos gavėjams skiriamo dalinio studijų finansavimo dydis yra 50 proc. metinės studijų kainos vienam paramos gavėjui vieną kartą per kalendorinius metus.

Dokumentai priimami iki spalio 28 d., visas konkurso sąlygas rasite www.panevezys.lt – Konkursai. Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 45) 501 377 arba el. paštu el. p. ausra.gabreniene@panevezys.lt.

Komunikacijos skyrius

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!