- Reklama -
Buvęs TSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas

Pabaltijo nepriklausomybė – M.Gorbačiovo ir R.Reigano susitikimo padarinys

Šiemet sukanka 17 metų, kai 1990 m. kovo 11- ąją Aukščiausiosios Tarybos (AT) deputatai paskelbė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą. Tuomet dauguma AT deputatų buvo sąjūdiečiai. “Žmonės į AT išrinktų net beždžionę, jei ji būtų nuo Sąjūdžio”, – tuomet buvo sakoma apie Sąjūdžio kandidatus.

Ir tai buvo tiesa –mat per AT rinkimus buvo tiesiai šviesiai sakoma, kad sąjūdiečiai, turėdami daugumą AT, paskelbs Lietuvos nepriklausomybę. O tokių, kas to nenorėtų, buvo mažuma.

Todėl Sąjūdis, savaime suprantama, AT rinkimus laimėjo, ir AT pirmininku tapo Sąjūdžio pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Iš pažiūros atrodė, kad viskas taip ir turėjo būti, kad nepriklausomybės paskelbimas buvo lyg ir savaiminis reiškinys, atsiradęs dėl tam pribrendusios politinės situacijos ir Lietuvos gyventojų sąmonės. O tokie reiškiniai, kaip, pvz., LKP CK pirmųjų sekretorių rajonuose aktyvumas organizuojant Baltijos kelią ir suteikiant žmonėms galimybę nemokamai nuvykti į Baltijos kelią jų, komunistų, suorganizuotais autobusais, taip pat didesnio nusistebėjimo nekėlė – komunistai irgi lietuviai, jie irgi nori Lietuvos nepriklausomybės. O su ta nepriklausomybe – ir postų jau atgimusioje ir laisvoje nuo TSRS Lietuvoje.

Tačiau turbūt nė vienas šuo tada dar nesuuodė, kad ta nepriklausomybė nebuvo vien sąjūdiečių ar Vytauto Landsbergio iškovota, – tai buvo aukščiausiame tarptautiniame lygmenyje suplanuotas ir KGB rankomis įvykdytas reiškinys.

Sąjūdis – pagal KGB įsakymą

Pirmasis apie tai parašė rašytojas Vytautas Petkevičius savo garsiajame “Durnių laive”, ir dešiniųjų “patriotų” tarpe kilo didelis pasipiktinimas: “Šmeižtas! Ne KGB, o Vytautas Landsbergis padovanojo Lietuvai nepriklausomybę!”

Tačiau jei taip yra rašoma, vadinasi, tokie teiginiai nėra iš piršto laužti – vadinasi, turėjo būti kažkokie faktai, kurie leido susidaryti tokią prielaidą.

Ir iš tiesų: praėjo keleri metai, ir vienas buvęs aukštas KGB pareigūnas “Karštam komentarui” sutiko papasakoti, koks buvo KGB vaidmuo, kuriant Sąjūdį.

“Aš buvau vienas iš tų, kurie priėjo prie slapčiausios informacijos, todėl galiu pasakyti, kad Sąjūdžio aktyvistų tarpe nebuvo nė vieno iš šalies – tai buvo arba KGB agentai, arba patikėtiniai”, – “Karštam komentarui” sakė buvęs aukštas KGB pareigūnas.

Dar daugiau – jis atskleidė itin slaptą informaciją, kurią KGB buvo gavusi iš savo agento “Fermerio”: kad viskas buvo suplanuota daug aukščiau – Michailo Gorbačiovo ir Ronaldo Reigano lygmenyje.

KGB agento “Fermerio” pranešimai

“KGB pulkininkas Stasys Jankūnas buvo KGB agento “Fermerio” kuratorius. Paprastai KGB agentas “Fermeris”, atvykęs iš JAV į Lietuvą, KGB pranešimų nerašydavo – įkalbėdavo į diktofoną. Tačiau du kartus savo pranešimus jis rašė savo ranka. Vienas pranešimas buvo dviejų, o antras – trijų puslapių”, – pradėjo savo pasakojimą buvęs aukštas KGB pareigūnas, kurio pavardė redakcijai žinoma.

“Tie pranešimai, kurie buvo rašyti ranka, buvo labai svarbūs”, – tęsia savo pasakojimą KGB pareigūnas.- “O apie juos aš sužinojau štai taip: išsikviečia mane vieną dieną pulkininkas Stasys Jankūnas ir parodo “Fermerio” pranešimą, išdėstytą dviejuose lapuose. Jame “Fermeris” rašo, kad jis iš aukšto CŽV pareigūno sužinojo, jog Michailo Gorbačiovo ir Ronaldo Reigano susitikimo metu Michailas Gorbačiovas pažadėjo Ronaldui Reiganui išleisti iš TSRS Pabaltijo šalis. Ir tai turi būti padaryta pagal modelį – kad šalys išeina iš TSRS, o paskui įeina kitomis sąlygomis. Visa šito modelio esmė aprašyta “Fermerio” pranešime. Ir šito modelio įgyvendinimas prasidėjo Lietuvoje – nuo Sąjūdžio”.

“Taigi pažadėjo Gorbačiovas Reiganui atiduoti tik Pabaltijį, o sugriovė visą TSRS”, – su neslepiamu nusivylimu pasakė buvęs KGB pareigūnas.

Paklaustas, apie ką buvo antrasis ranka rašytas “Fermerio” pranešimas, KGB pareigūnas atsako: “Antrasis buvo apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos antisovietinių organizacijų susirinkimą Vakaruose – kad susikuria palanki politinė situacija ir kad reikia suaktyvinti savo veiklą. Šitas pranešimas buvo surašytas trijuose lapuose”.

“Slėpk pranešimą kur giliau”

“Taigi gavęs tokį “Fermerio” pranešimą apie Gorbačiovo ir Reigano susitarimą, pulkininkas Stasys Jankūnas nuėjo pas LTSR KGB viršininką generolą Eismuntą. Eismuntas paskambino Babkovui – SSSR KGB 5 valdybos viršininkui, ir klausia: “Štai yra toks ir toks pranešimas, ką daryti?” O Babkovas jam atsako: “Tu žinai mūsų veiksmų planą? Tai ir vykdyk”. O planas buvo sukurti Sąjūdį”, – pasakojo buvęs šitų įvykių liudininkas iš buvusios KGB.

“Po pokalbio su Babkovu Eismuntas paklausė Jankūno: “Supratai situaciją?” ir liepė paslėpti šitą “Fermerio” pranešimą kuo giliau – kad niekas jo nematytų. Taigi Sąjūdžio įkūrimas buvo strateginis Gorbačiovo planas, kurį vykdyti buvo pavesta mums – KGB”, – pasakojo buvęs ilgametis KGB pareigūnas.

“Pulkininkas Stasys Jankūnas negalėjo susitaikyti su tuo, kad turi vykdyti tokį įsakymą –kurti Sąjūdį ir griauti TSRS, todėl išsikvietė mane, papasakojo visą situaciją ir atidavęs man šituos “Fermerio” pranešimų originalus, kad paslėpčiau kur nors giliau, nes KGB jų nereikėjo, parašė atsistatydinimo pareiškimą. Taip šitie “Fermerio” pranešimai – beje, originalai – ir išliko – nesudeginti, neišvežti, nesunaikinti”, – “Karštam komentarui” sakė buvęs KGB pulkininko S.Jankūno patikėtinis.

Taigi vykdant M.Gorbačiovo duotą pažadą R.Reiganui, buvo pradėtas vykdyti modelis, pagal kurį Pabaltijyje buvo pradėti kurti judėjimai. Lietuvos TSR KGB atsirado atskira valdyba, kuri ir kuravo Sąjūdį. Tos valdybos viršininkas buvo dabartinis vienas iš garsiausių verslininkų P.Vozbutas.

“Fermeris” – KGB agentas ar tik sekamasis objektas?

”Kadangi “Fermeris” buvo ypatingas agentas, tai dėl gilesnio užšifravimo pagal spec.įsakymą jis buvo įformintas kaip “tyrimo objektas”. Jam užvesta byla vadinosi “Delo operativnoj razrabotki”, – “Karštam komentarui” sakė “Fermerį” kuravusio KGB pulkininko S.Jankūno buvęs patikėtinis.

“Tačiau nors pati byla vadinosi DOR (“Delo operativnoj razrabotki”) “Fermeris”, ji buvo vedama kaip agento byla – kaip normalios KGB agentų darbinės bylos”, – atskleidė KGB darbo ypatumus “Fermerio” pranešimų originalus išsaugojęs buvęs aukštas KGB pareigūnas.

“Beje, “Fermeris” nebuvo vien tik KGB agentas – jis buvo dvigubas agentas. Jis mums teikė informaciją iš CŽV, o mes jam mainais irgi pateikdavome atitinkamos informacijos, kurią jis perduodavo CŽV”, – “Karštam komentarui” sakė buvęs KGB pareigūnas.

O dabar – karštas komentaras

Taigi susipažinus su KGB agento “Fermerio” pranešimais, nepriklausomybės priešaušrio dėlionė pamažu ima dėliotis. Neaišku tik viena – kodėl Vytauto Landsbergio vadovaujama taip vadinamoji dešinioji politinė jėga 2000 metais priėmė Liustracijos įstatymą, uždraudusį buvusiems kadriniams KGB pareigūnams eiti tam tikras valstybines pareigas – juk dešiniųjų postai ir karjera tai buvusio KGB pagimdyti? Tai konkurencinė kova dėl postų ar dar kas nors?

“Kadangi dalis buvusių KGB pareigūnų susiliejo su Lietuvos spec.struktūromis, Rusijai reikėjo atsisijoti, kurie buvę KGB pareigūnai dirba Lietuvos spec.struktūroms. Priėmus Liustracijos įstatymą tie buvę kadriniai KGB pareigūnai, kurie neperėjo dirbti į Lietuvos VSD, turėjo palikti savo postus, o tie, kurie sutiko “draugauti” su VSD, liko dirbti prokurorais, advokatais ir valdininkais. Taigi šitas įstatymas pirmiausia pasitarnavo Rusijai”, – tokią versiją “Karštam komentarui” išsakė grupė buvusių KGB pareigūnų.

Tuo tarpu kai kurie nenorėję būti įvardinti Lietuvos VSD pareigūnai “Karštam komentarui” išsakė priešingą versiją – esą priėmus šitą įstatymą Lietuvos VSD įsigijo vertingų informatorių, nes kai kurie buvę kadriniai KGB darbuotojai, norėdami išsaugoti ar gauti atitinkamus postus valstybinėse institucijose, sutiko “draugauti” su VSD.

Taigi kam šitas įstatymas iš tiesų buvo naudingas, parodys laikas. Nes, kaip parodė KGB agento “Fermerio” pranešimai, tiesa anksčiau ar vėliau iš maišo išlenda. Nepaisant to, kur ir kas tą tiesos maišą yra paslėpęs…

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!