- Reklama -

Algirdas Paleckis
Partijos „Frontas“ pirmininkas

Kiekvienam iš Jūsų, kurie skaitote šias eilutes ir kurie norite gyventi Lietuvoje, iškyla du pasirinkimai.

Pirmasis – nuolaidžiauti klanams, kurie pasiglemžė suverenias tautos galias ir tokiu būdu grubiai pažeidė mūsų Konstituciją.

Antrasis pasirinkimas – jiems nepaklusti ir įsijungti į VISUOTINĄ PROTESTĄ.

Pirmasis pasirinkimas yra žeminantis. Dar daugiau, jis ir ekonomiškai Tau nenaudingas. Juk klanai nustekeno Tavo, mielas skaitytojau, Tėvynę, Tavo miestą, Tavo kaimą, Tavo pramonę, Tavo žemės ūkį. Akivaizdu, kad dvidešimt metų Lietuvą valdę politiniai sukčiai nesutvarkė, nesutvarko ir nesutvarkys Lietuvos ūkio, nes jie nebuvo Lietuvos šeimininkais. .

Kas liko iš valstybės?

Atsiverskime Konstituciją. Cituoju jos 2 straipsnį: „Suverenitetas priklauso Tautai“. Ar jis realiai priklauso Tautai?

3 straipsnis: “Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.“ Ar nematote, kad monopolijos ir korumpuoti klanai seniai piktybiškai ir neteisėtai pasisavino valstybę? Tai antikonstituciška.

5 straipsnis: „Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.“ Paklauskite žmonių, kam jos tarnauja…

7 straipsnis: „Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai“. „Alitos“ privatizavimas pripažintas priešingas Konstitucijai. LEO LT afera, mūsų giliu įsitikinimu, antikonstitucinė. Bet dar galioja.

29 straipsnis: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“. Graudu skaityti. Sausio 16-ąją režimas perėjo į atvirą ataką – prisitaikydamas šaudė į mitinguojančiuosius – ir iki šiol niekas iš kaltųjų nenubaustas!

36 straipsnis: „Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į takius susirinkimus.“ Po sausio 16-osios režimas pradėjo drausti visus jam neįtinkančius ir jo neliaupsinančius mitingus. Tai antikonstituciška.

46 straipsnis: “Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Valstybė gina vartotojo interesus.“ Visiems akivaizdu, kad šis straipsnis irgi jau seniai pažeistas.

Ir svarbiausias yra 3-iasis Konstitucijos straipsnis: “Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Monopolijos ir jų klapčiukai sausio 16-ąją prievarta kėsinosi į konstitucinę santvarką – surengė kelias provokacijas su akmenimis ir tuo pretekstu pradėjo šaudyti į taikius mitinguojančius, taigi panaudojo prievartą prieš tautą.

Mes privalome priešintis, kol nevėlu. Laisvas pilietis nuo vergo skiriasi tik tuo, kad vergas nemoka žodžio „Ne!”. Laisvi piliečiai, kilus reikalui, taria griežtą “Ne!“

Taigi antrasis pasirinkimas – tai nepaklusti klanams ir žmonių masei atsistojus visu ūgiu prieš juos, tarti paprastus žodžius: „Mes, Lietuvos piliečių dauguma, atsisakome paklusti valstybiniams nusikaltėliams ir skurdintojams, monopolininkams ir jų politikams-marionetėms!

Mes atsisakome paklusti tai valdžiai, kuri pati pažeidžia Konstituciją. Ir mes jai nepaklusime tol, kol valdžia nepaklus Konstitucijai ir įstatymams.”

Įsivaizduokite pilnas ledinio siaubo Kubiliaus akutes, kai jis po savo langais pamatytų tūkstančius žmonių, sakančius šiuos žodžius. Ir nesitraukiančius tol, kol kubiliai nepasitrauks iš savo postų.

Todėl vienintelis ne tik garbingas, bet ir ekonomiškai naudingas pasirinkimas –sutelkti visas įmanomas jėgas ir smogti lemiamą smūgį antikonstituciniams klanams į paširdžius.

Tas smūgis – VISUOTINAS PROTESTAS. Iki pergalės. Tai Pilietinio pasipriešinimo komitetai visoje šalies teritorijoje. Komitetuose surengsime apmokymus visiems asmenims ir organizacijoms, kurios nebenori kęsti šio režimo ir jo vykdomos visuotino skurdinimo politikos. Apmokymus apie tai, kaip efektyviai ir konstituciškai priešintis valdžios savivalei.

Taip, tai taiki revoliucija.

Jeigu kas nors dar nori nuolaidžiauti, tai jo teisė.

Bet vis daugiau žmonių nuolaidžiauti nebenori!

Jūs paklausite, kas bus po to, kai klanai praras valdžią? Atsakymas paprastas.

Valdžia kaip didžiausia pilietinė atsakomybė turi būti patikėta tiems iš Jūsų, kurie ryžtingais veiksmais atkurs tikrąją Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, apgins ją ne tik nuo išorės, bet ir nuo vidaus priešų. (Tie priešai – tai įvairūs nusikalstami elementai, kurie, prisidengdami pirktais įstatymais, teismais, politikais ir žurnalistais, krovėsi sau nelegalius turtus ir skurdino gyventojų daugumą.) Valdžia turi atitekti žmonėms, kurie neturi jokio asmeninio intereso, išskyrus norą atiduoti visas savo jėgas Lietuvos laisvei, socialiniam teisingumui ir Lietuvos žmonių gerovei.

„FRONTO“ partijos prezidiumas kovo 5 d. didele balsų dauguma padarė strateginį apsisprendimą – ne tik nenuolaidžiauti režimui, bet ir pereiti į politinę ataką.

Parašysiu tiesiai šviesiai – mes ruošiamės nuversti, mano giliu įsitikinimu, antikonstitucinį monopolijų režimą Lietuvoje. Panaudosime tam absoliučiai visas konstitucines priemones.

Tos priemonės bus nesmurtinės.

Tik po ryžtingai įvykdytų ekonominių, socialinių ir politinių permainų mes įgysime garantiją, kad išliks Lietuvos valstybė, kurios pamatai – laisvė ir solidarumas.

Sekite mūsų spaudą.

Joje mes informuosime, kur ir kada Tavo mieste ar rajone nuvilnys VISUOTINO PROTESTO banga.

Patikėkite – klanų valdžiai maža nepasirodys.

2009-03-16

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!