- Reklama -
Viktoras Uspaskich

Darbo partijos pirmininko Viktoro Uspaskicho kalba, pasakyta per Darbo partijos suvažiavimą

Jūsų ekscelencijos ambasadoriai, svečiai, gerbiami Darbo Partijos nariai, suvažiavimo delegatai, valdžios ir spaudos atstovai.

Sveikinu jus visus , atvykusius į Darbo Partijos aštuntąjį suvažiavimą, kuris svarbus ne tik mūsų partijai, bet drąsiai galiu pasakyti, kad ir visai valstybei. Darbo Partija parlamentinė partija, tad nuo jos politikos, sprendimų, programinių nuostatų kažkiek priklauso visos valstybės ir jos žmonių gyvenimas.

Džiugu, kad esate puikios nuotaikos, gerai nusiteikę bei atrodote išties puikiai. Tai labai svarbu, man stovinčiam čia, matyti neabejingus, gerai nusiteikusius žmones. Tad nuoširdžiai džiaugiuosi, matydamas jus čia.

Šitas suvažiavimas ypatingas dar ir tuo, kad šie metai – rinkimų metai ir kiekviena politinė organizacija jausdama atsakomybę už valstybę ir jos žmones, privalo pristatyti savo strategiją, savo programą ateinantiems 2008-2012 metams. Turi viešai, visuomenės teismui pateikti savo kandidatus į seimo narius. Reikia viešai pristatyti žmones, kurie galėtų užimti atsakingus postus, nuo kurių per ateinančius ketverius metus priklausys mūsų valstybės gyvenimas. Renkantis kandidatus ir kuriant neatidėliotinų darbų programą turi būti atsižvelgiama į realias valstybės galimybes, neturi būtų žadama to, ko bus negalima įgyvendinti iš esmės.

Apžvelgdamas esamą padėtį, pacituosiu kai kurių autoritetų pasisakymus.

„Puota maro metu. Valstybė didina skolą, o kiekvieną dieną infliacija skurdina Lietuvos žmones. Mes krizėje? Karas pas mus? Kur yra politinė atsakomybė žiūrėti į infliaciją iš šono ir jos nevaldyti? “.

„Visų pirma reikia suveržti valdžios diržus, mažinti valdžios išlaidas, galvoti, ką dar padaryti. Mat biudžeto išlaidų mažinimas yra greičiausiai veikianti priemonė. Jei Lietuvos valdžia šį principą ignoruos – Lietuvos ekonomikos laukia krizė “.

„Puotauti ir švaistytis pažadais, išlaidauti tokiu metu jau yra nebegalima. <…> Jei jis (biudžetas ir jo išlaidos – Alfa.lt) nebus suvaldytas, ypač Seime, gali kilti krizė”.

Tai tik keli sakiniai, vis garsiau skambantys šiandieninėje Lietuvoje, kurių autoriai ne paprasti žmonės, o autoritetai – gerbiama ponia Grybauskaitė. Kartu – tai perspėjimas, iš vienų autoritetingiausių ekspertų lūpų ir tikras įrodymas, kad mūsų valstybei reikalingos rimtos, pamatuotos permainos ir bendras darbas valstybės labui.

„Reikėtų konstatuoti, kad artimiausieji metai pareikalaus iš valdžios institucijų ne tik politinės ištvermės, bet ir kūrybiškumo.“

„Tokia ekonominė krizė taptų visiškai tragiška, jeigu po rinkimų tęstųsi ir dabartinė politinė krizė. Jeigu po rinkimų bus neįmanoma suformuoti normalios valdžios, krizė realiai galėtų virsti ne tik viešųjų finansų, bet ir visos viešosios politikos ilgalaikiu bankrotu.“ – yra pasakęs ponas Nausėda. Ir tai velniškai tikslūs žodžiai.

Šiomis dienomis vyksta Darbo Partijos komandos turas po Lietuvą. Mes kasdien matome didžiulį mūsų partijos palaikymą, kuris verčia dar atsakingiau prisiimti įsipareigojimus, vykdyti užduotis. Man malonu, kad žmonės atsimena, kad būtent Darbo Partija programinius nuostatus įgyvendino tiksliai, kaip žadėjo, nors tuo metu buvo vadinama populistine partija, dalinančia neįgyvendinamus pažadus. Bet šiandien mes turim kalbėti apie vienybę ir konsolidaciją, ieškant geriausių sprendimų Lietuvai.

Aš džiaugiuosi, kad Darbo Partija persirgo kūrimosi stadiją, apsivalė. Šiandien partijoje liko ta stipri, užgrūdinta komanda, kuri pasiryžusi kovoti už nesunaikinamas idėjas, kurias kėlėm dar 2004- aisiais. Žiūrėdamas į Jus, matau subrendusią politinę jėgą, kuri sugeba dirbti ir netgi būti balansu Lietuvos politinėje erdvėje.

Esu įsitikinęs, kad žmogus, pasirinkęs politinį kelią ir pavadinęs save politiku, privalo mąstyti valstybiškai, tolerantiškai ir jeigu žmonės nusprendė eiti teisiniu ,demokratiniu ,privačios nuosavybės keliu, tai mes privalome tai puoselėti, skatinti ir stiprinti. Pilietis šioje valstybėje pavadinęs save politiku turi pasakyti: aš demokratinės šalies pilietis, privalau gerbti kitą nuomonę, net jei ir nepritariu jai. Aš privalau išklausyti, išdiskutuoti ir būti tolerantiškas kitai tiesai, kitoms idėjoms. Privalau visuomenę vienyti, o ne skaldyti.

Mane džiugina Darbo Partijos narių brandumas ir tolerancija kitų atžvilgiu. Džiaugiuos, kad neteko girdėti, jog turėtume ignoruoti kitas politines organizacijas, kitaminčius. Šiuolaikiškas politikas turi gerbti mūsų šalies konstituciją, o tai reiškia , gerbti visus piliečius nepriklausomai nuo to, kokiai religinei, politinei, tautinei ar socialinei grupei jie priklauso.

Aš džiaugiuosi, kad visi Darbo Partijos nariai aktyviai agitavo stojant į Europos sąjungą ir į NATO. O Tai reiškia, kad puoselėja daugiatautinės bendrijos santvarką.

Džiaugiuos, kad kartais iš Darbo Partijos narių girdžiu, kad jie prieš vieną ar kitą idėją, bet niekada negirdėjau, kad jie prieš vieną ar kitą žmogų ar organizaciją, kuri įregistruota ir egzistuoja pagal LR konstituciją.

Todėl mes prieš tas idėjas, kurios skaldo visuomenę, valstybę, provokuoja oponentus, tai yra ne konsoliduoja, o konfrontuoja. Mūsų politinė organizacija, Darbo Partija subrendo, kad atvirai, skaidriai ir garsiai pasakytų, TAIP demokratijai , žmogaus teisėms, bendram darbui Lietuvos labui. Ir kad pasakytų NE skaldymui, izoliavimui, nepakantumui.

Ir tik tos politinės organizacijos galės save vadinti nuosekliomis ir tradicinėmis, kurios eis nuolatiniu konsolidavimo keliu. Ir iš esmės tradicinėmis negalės vadintis tos, iš kurių lūpų skambės : mes prieš kažkurį žmogų, organizaciją ar valstybę. Štai čia yra grynas populizmas, nenešantis gerovės valstybei. Mes palaikėm ir palaikom valstybei reikalingus sprendimus, nesvarbu, jie pasiūlyti opozicijos ar valdančiosios daugumos. Darbo partija įnešė sveiką konkurenciją į politinę areną. Tapo jėga, galinčia įnešti tinkamas permainas šalyje. Dirbdami vyriausybėje, kad esame verti žmonių pasitikėjimo, įrodėme darbais.

Todėl gerbiamieji, noriu jus su džiaugsmu pasveikinti tapus nuoseklia, centro pakraipos organizacija, kurios tikslas – konsoliduoti visuomenę jos pačios labui.

Darbo Partijos specialistai sukūrė ateities darbų programą. Galbūt ji kažkiek skirsis nuo kitų partijų programų, bet mes atviri dialogui. Mūsų programa paruošta taip, kad netrukdytų, nežlugdytų ir neniekintų to, kas yra padaryta gerai, kokybiškai ir naudingai mūsų valstybei.

Mes privalome taip mąstyti, nes suprantame, kad nei viena politinė organizacija nesugebės užsitikrinti absoliutaus žmonių pasitikėjimo bei formuoti valdančiosios daugumos ir tuo pačiu, vyriausybės. Visai tikėtina, kad Darbo Partijai teks prisidėti prie bendrų darbų Lietuvos labui koalicinėje sudėtyje. Ir šiandien apie tai garsiai pranešame Lietuvos politinėj padangėj.

Taip, buvo mūsų gretose nesusipratimų, padaryta klaidų. Pritrūko politinio brandumo. Bet mes suradome savyje jėgų visa tai pripažinti.

Diskutuojame su visuomene ir kitomis politinėmis organizacijomis tik tolerantišku tonu, gerbdami kitus žmones ir kitas idėjas, atsižvelgdami į bendrą padėtį valstybėje.

Puikiai suvokiu, kad ateinanti kadencija bus labai sudėtingas ir rizikingas laikotarpis, reikalaujantis daug atsakomybės ir drąsos, nepriklausomai nuo to, kas formuos valdančiąją daugumą.

Įsisiūbavusios monopolijos, kylanti infliacija, smunkanti ekonomika, kylančios energetinių resursų ir produktų kainos vers itin rimtai ir atsakingai dirbti penkioliktąją vyriausybę.

Ne visada bus galima paaiškinti žmonėms apie tikrąją padėtį ir situaciją. Atsakingi politikai turės guldyti jei ne galvas, tai bent jau savo politines karjeras. Ir tai turi būti daroma vardan savo valstybės, vardan jos ateities.

Mes privalėsim iš esmės peržiūrėti Lietuvos energetinės sistemos koncepciją. Ir, matyt, ne privatininkai, o valstybė turės prisiimti atsakomybę už integraciją į Europos energetinę sistemą su minimaliomis išlaidomis ir kruopščiai dirbti ties tos energijos gamyba. Ir tai galės padaryti tik tie, kurie neieškos asmeninės naudos.

Mes privalome jau nebe kalbomis, o drąsiais veiksmais taip subalansuoti investicijų politiką ir mokesčių sistemą, kad galėtų kurtis vidurinioji klasė, smulkus ir vidutinis verslas, kūryba, gamyba, aukštųjų technologijų gamyba. Šios sritys turi jausti itin aukštus prioritetus.

O norint skatinti, plėsti ir eksportuoti demokratiją, ją visų pirma reikia tobulinti ir puoselėti savo šalies viduje, nereikia izoliuotis nuo kitų, o būti atviriems dialogui, geriems santykiams, savo tiesos propagavimui.

Dar niekam nepavyko kokybiškai įgyvendinti demokratinių sumanymų naudojant jėgą . To galima pasiekti tik kitokiu būdu. Dialogu, švietimu, kultūra. Juk saugesnis esi tada, kai esi draugas, o ne priešas.

Esu įsitikinęs, kad nėra blogų žmonių, rasių ar tautybių. Yra skirtingi. Ir kiekvienas turintis savo tiesą ir santvarką yra savaip geras. Kiekviena tauta turi savo tradicijas, kultūrą, galų gale sprendimą, kokioje santvarkoje jiems gyventi ir niekam nevalia diktuoti savo sąlygų.

Tai yra fundamentalūs uždaviniai, bet mes privalom einant į rinkimus, galvodami apie valdžią, galvoti ir apie kasdieninių žmonių problemų sprendimą. Tai socialinės garantijos, pensijos, atlyginimai, žmogaus teisės. Reikės išnagrinėti kiekvienoje srityje kylančias problemas ir jas spręsti.

Visa tai galės padaryti tik atsakinga politinė organizacija. Tokia yra Darbo Partija. Mes apie tai pranešame kaip ir mūsų šalies viduje, taip ir visoms šalims, turinčioms atstovybes mūsų valstybėje.

Mes laikysimės šitų prioritetų ir spręsime šiuos uždavinius nuosekliai, kaip ir dera rimtai politinei organizacijai. Noriu pasakyti, kad priešingai nei prieš ketverius metus, šiandien mes pasiruošę daug geriau, nei bet kada. O svarbiausia, kad išmokome dirbti kartu ir tai vertina žmonės. Susitikimuose žmonės klausia : ar sugebėsim?

Noriu atsakyti taip, tačiau prieš tai noriu Jūsų visų paklausti ar išties mes esame pajėgūs tam? Padėkit man gerbiamieji! Ar mes esame pajėgūs tapti politikos centru?

Mes turime rasti ir priimti sprendimus, padėsiančius šaliai atgimti ir augti toliau. Tai mūsų pareiga Lietuvai, nes tai mūsų pareiga jos vaikams. Tai reiškia, kad šis suvažiavimas turi atverti dar vieną naują knygos puslapį mūsų partijos istorijoje ir didžiosiomis raidėmis užrašyti žodžius už ateitį, už nesunaikinamas idėjas.

Ir būtent apie jas ir turime šiandien kalbėti. Užtenka verkti ar guostis, kad esame puolami, šmeižiami. Padėkime tašką tam. Užkirskime kelią šmeižtui tikrais ir realiais darbais. Kalbėkime apie Nesunaikinamas idėjas, apie ateitį Lietuvoje, kurioje veikia tikras ir demokratinis teisingumas, kur auga ekonomika, kur yra išreikšta valstybės vizija, stabiliai ir sistemingai plėtojami užsienio santykiai, kur žmonės gyvendami jaučiasi pilnaverčiai, stabiliai ir nepanikuoja dėl galimos krizės ar kasdien svarsto apie galimybes bėgti kur nors kitur.

Gerbiami delegatai, šiandien prieš jus atsistos kandidatai į seimo narius vienmandatinėse apygardose. Sąrašą mes tvirtinsime šiek tiek vėliau. Šiandien jums teks balsuoti už šituos kandidatus.

Jie turės jums prisiekti, kad sąžiningai, kompetetingai ir atsakingai tarnaus Lietuvos žmonių labui. Ir aš pats norėčiau tai pamatyti. Už šituos žmones prisiims atsakomybę kiekvienas iš mūsų visų.

Gerbiamieji, primenu, kad šitie metai – rinkimų metai. Deja, per aštuoniolika nepriklausomybės metų, tų, kurie buvo valdžioje pastangomis, visuomenė tapo apolitiška, apilietiška ir netgi apatiška.

Reikės daugiau kaip niekada pasitelkti visus žmogiškuosius faktorius, žmogišką energiją. Kiekvienas iš jūsų, asmeniškai turės įdėti maksimaliai daug pastangų, kad žmones pasiektų mūsų tiesa, informacija apie tai, kokie mūsų pasiryžimai ir prioritetai kuriant Lietuvos valstybės gyvenimą ateityje.

Jūs, betarpiškai, kiekvienas, esate geras mūsų partijos advokatas, kuris turės savo kaimuose rajonuose ir miestuose įtikinti žmones, kad kiekvienas LR pilietis rinkimų metu yra atsakingas už savo valstybę ir privalo pasinaudoti savo konstitucine teise ir balsuoti.

Kitaip po vienerių, trejų ar penkerių metų savęs klausime kodėl taip blogai gyvename ir kas dėl to kaltas. O todėl, kad gerovė nekrenta iš dangaus, tam reikia pastangų. Dievas yra danguje ir jis padeda meldžiančiam paties meldžiančiojo rankomis.

Aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko išlaikyti partijos struktūrą, o paskutiniais mėnesiais ją sustiprinti ir padaryti mobilią.

Turas rodo, kad beveik visi aplankyti skyriai yra pasiruošę rimtam darbui, pasiruošę atlaikyti bet kokį spaudimą. Pakili nuotaika skyriuose mane džiugina ir suteikia vilčių, kad Darbo Partija po rinkimų Seime turės ne mažiau narių kaip dabar. O jeigu sugebėsime paskleisti savo tiesą plačiau, didesniam žmonių skaičiui, tai rezultatų galime tikėtis dar geresnių.

Kaip minėjau, sąrašo šiandien mes netvirtinsim, bet tikiuosi, jis bus jums visiems suprantamas ir priimtinas. Jo eiliškumą nulems kriterijai, kurie buvo patvirtinti Darbo Partijos Taryboje.

Tačiau pats pagrindinis kriterijus – sąžiningas, principingas komandinis darbas kuriant civilizuotą, teisinę, demokratinę, turtingą Lietuvos valstybę.

Kiekvienas kandidatas vienaip ar kitaip, daugiau ar mažiau jau parodė savo ištikimybę ir sugebėjimus.

O pabaigiant norėčiau padėkoti visai partijai, visiems čia esantiems delegatams už tą ryžtą kovojant už savo būvį, kovojant dėl tobulesnės santvarkos mūsų valstybėje.

Mums teko pasinaudoti konstitucine teise ir organizuoti protesto akciją. Džiaugiuosi, kad išdrįsote parodyti savo pilietiškumą protesto akcijos metu.

O palinkėti noriu visiems mums, mūsų svečiams, kolegoms, draugams ir oponentams : kad niekada niekam neprireiktų iškilusias problemas spręsti protesto akcijomis. Kad problemas būtų galima spręsti civilizuotai, ramiai, vadovaujantis žmogaus teises gerbiančiais įstatymais.

Tik vieną sąlygą mes iškelkime sau ir visiems kitiems – darbas turi būti šalies labui, o politika tapti atsakinga. Asmeniškai tikiu, kad kompromisų ieškojimas tam tikrose situacijose yra būtinas. Žinodami Lietuvos politikos pamatus, joje veikiančias partijas ir kartais keistus tam tikrų politikų sprendimus, turime puikias galimybes pradėti formuoti atsakingos politikos standartus.

Už nesunaikinimą idėją. Už Ateitį Lietuvoje. Už Darbo partiją. Nes būtent nesunaikinami Mes ir esame.

Šiandien mūsų laukia didžiulis darbas, tad nenoriu daugiau gaišinti brangaus laiko ir tiesiog palinkėsiu produktyvaus suvažiavimo darbo.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!