- Reklama -
Drąsius Kedys vasarą - prieš lemtinguosius įvykius

2010-04-17 tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2010-04-17 11.30 val. į Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK budėtojų dalį gautas V.N. pranešimas apie Kauno r., Samylų sen., Šlienavos k., prie Kauno marių rastą lavoną ir šone jo ginklą. Nuvykus į įvykio vietą nurodytu adresu rastas nenustatytos asmenybės lavonas, be išorinių smurto žymių. Šalia lavono žolėje 1 metro atstumu rastas pistoletas „Baikal“ „Iž-79-8“ su dėtuve ir jame 9 vnt. 9 mm. šovinių. Tarnybiniame pranešime nurodytas liudytojas V.B., gyv. Šlienavoje.

Pranešime apie pradėtą ikiteisminį tyrimą nurodyta, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal V.N. telefoninį pranešimą, pranešusiojo asmens duomenys: V.B, gyv. Šlienavoje. Trumpas įvykio aprašymas: 2010-04-17 06.49 val. į Kauno apskrities VPK Kauno r. PK budėtojų dalį gautas V.N. pranešimas apie Kauno r., Samylų sen., Šlienavos k., prie Kauno marių rastą lavoną ir šone jo ginklą, panašų į pistoletą.

2010-04-21 l.e. generalinio prokuroro pareigas R. Petrauskas pavedė Kauno apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui K. Betingiui ikiteisminį tyrimą dėl D. Kedžio mirties aplinkybių perduoti Generalinės prokuratūros prokurorui A. Kliunkai, jam pavesta sudaryti tyrimo grupę.

2010-04-21 R. Petrauskas nutarimu sudarė tyrimo grupę ikiteisminiame tyrime dėl mirties priežasties nustatymo. Tyrimo grupės vadovu paskirtas Generalinės prokuratūros ONKT departamento prokuroras R. Savickas. Pavesta Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiajam prokurorui Algimantui Kliunkai kontroliuoti ir koordinuoti tyrimo grupės veiksmus.

2010-04-28 R. Petrausko nutarimu pakeista tyrimo grupės sudėtis: į tyrimo grupės sudėtį įtrauktas prokuroras Aidas Mažeika, jis paskirtas tyrimo grupės vadovu.

2010-07-20 prokuroro Aido Mažeikos nutarimu iš ikiteisminio tyrimo dėl Drąsiaus Kedžio mirties priežasties nustatymo atskirtas tyrimas dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 237 str. 1 d., t.y. nusikaltimą padariusio asmens slėpimo.

2010-04-17 įvykio vietos, lavono apžiūros protokole nurodyta: apžiūra pradėta 13.00 val., baigta 14.55 val., Kauno r., Samylų sen., Šlienavos k. Protokole nurodyta, kad apžiūros metu nustatyta: prie Kauno marių asfaltuotos aikštelės į kairę pusę 250 metrų, įduboje galva į aikštelės pusę, veidu į žemę, mato gulintį lavoną. Lavonas nuo marių krašto betoninio borto guli 398 cm atstumu. Šalia lavono į miško pusę vakarų kryptimi 103 cm atstumu guli pistoletas „Baikal“ IŽ-79-8, ant pistoleto matomas nutrintas numeris. Šalia lavono į vakarų pusę, dešiniau ant žolės 225 cm atstumu guli violetinės spalvos rėmeliais akiniai. Šalia lavono, žiūrint nuo kojų kairėje pusėje ant žemės 215 cm atstumu galu tuščia pakuotė nuo šokolado., į vandens pusę 183 cm atstumu galu Marlboro cigarečių pakelis. Gale lavono kojų 143 cm atstumu guli geltonos spalvos kamštelis nuo degtinės butelio. Šalia lavono kojų į vandens pusę guli vyriškas puspaltis, kuris yra šlapias. Puspalčio vidinėje kišenėje rasta 50 litų kupiūra. Šalia puspalčio į vandens pusę guli geltonos spalvos polietileninis maišelis. Pakėlus puspaltį po juo rastas 0,7 l talpos Lithuanica degtinės butelis, kuriame matomas skystis, butelis be kamštelio. Šalia lavono į miško pusę guli dvi metalinės monetos, viena 1 lito vertės, kita 2 litų vertės. Lavonas guli kniūpščias, rankos sukryžiuotos, sulenktos per alkūnes, plaštakos ant krūtinės. Kojos ištiestos, kairė koja truputį sulenkta, per kelį ir kiek atmesta į šoną, galva pasukta į kairę pusę, dešinė veido pusė remiasi į žemę. Iš burnos ir nosies išbėgęs rusvos su kraujo priemaiša skystis, nosies kaulai čiuopiant nelūžę. Apžiūrėjus lavoną išorinių sužalojimų nematyti.

Pridėtose prie įvykio vietos apžiūros nuotraukose matosi Drąsiaus Kedžio sužalojimai ir kraujas.

2010-04-21 daiktų apžiūros protokole nurodyta, kad puspaltis šlapias, aplipęs smulkiais miško medžių spygliais ir sausos žolės likučiais.

2010-04-20 atlikta papildoma įvykio vietos apžiūra ir surašytas protokolas, paimta grunto pavyzdys, iš balos paimtas vandens pavyzdys, iš Kauno marių paimtas vandens pavyzdys.

Kauno apygardos prokuratūros vyr. prokuroras K. Betingis 2010-04-21 surašė raštą, adresuotą Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vadui Vidaus tarnybos generolui Sergejui Madalovui, dėl papildomos įvykio vietos apžiūros, kuriame nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad rastas lavonas yra įtariamo dviejų asmenų nužudymų ir šiuo metu ieškomo Drąsiaus Kedžio. Tikslu surasti šaunamuosius ginklus, šaudmenis bei ugnies ir garso slopintuvą, pėdsakus, paslėptus ar pamestus asmeninius daiktus, kitus ikiteisminiam tyrimui reikšmingus objektus, tikslinga atlikti papildomą įvykio vietos, esančios Kauno rajone, Samylų sen., Samylų km., prie Kauno Marių, apžiūrą, detalia apžiūrint maždaug 5 kv.km. teritoriją. Remiantis 2009-07-09 Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymu Nr. 20-V-527 „Dėl įtariamojo Drąsiaus Kedžio ir galimai su juo susijusių asmenų paieškos štabo sudarymo“, K. Betingis prašo leisti panaudoti 60 Viešojo saugumo tarnybos prie VRM pareigūnų atliekant papildomą įvykio vietos apžiūrą Kauno rajone, Samylų sen., Samylų km., prie Kauno Marių, detaliai apžiūrint maždaug 5 kv.km. teritoriją. Minėtą papildomą įvykio vietos apžiūrą numatoma atlikti 2010-04-21 13.00 val.

2010-04-21 papildomos įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad fotografuota, darytas bato pėdsako gipsinė atlieja. Avalynės pėdsako gipso atlieja, prie keliuko, įspausta į purvą, 1248 m nuo aikštelės pradžios link Pietų atstumu bei nuo Kauno marių link Vakarų 54 metrų atstumu.

2010-04-21 tarnybinio šuns panaudojimo akte nurodyta, kad panaudota 9 Viešojo saugumo Mokymo centro kinologų būrio tarnybiniai šunys. Buvo apžiūrėta 12 kv. kilometrų miškinga teritorija prie Kauno marių, esanti Kauno rajone, Samylų seniūnija, Šlienavos kaime. Apieškojus aplink esančią teritoriją reikšmingų bylai daiktų nerasta.

2010-04-22 Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK viršininko rašte nurodyta, kad 2010-04-23 bus atliekama papildoma įvykio vietos apžiūra Kauno rajone, Samylų seniūnijoje, Šlienavos kaime prie Kauno marių. Prašo skirti du narus apžiūrai atlikti.

2010-04-23 papildomos įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėjus Kauno marių dugną daiktų, reikšmingų ikiteisminiam tyrimui nerasta. Iš įvykio vietos, kur buvo rastas lavonas, paimama dumblas iš balos, taip pat paimama keletas sudžiūvusių aplinkui esančių augalų.

2010-05-06 Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas A. Chraminas kreipiasi į Kauno hidroelektrinės AB „Lietuvos energija“ filialo vadovą pateikti informaciją apie Kauno marių svyravimo altitutės grafiką nuo 2010-04-12 9.00 val. iki 2010-04-17 12.00 val.

2010-04-19 tyrėjo tarnybiniame pranešime nurodyta, kad atliekant asmens atpažinimo veiksmus, buvo patikrinti lavono požymiai su ieškomų asmenų požymiais, tačiau panašumų nenustatyta.

2010-04-19 Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centrui išsiųsta pirštų atspaudai neatpažinto vyro lavono, kuris 2010-04-17 rastas Šlienavos kaime, prie Kauno marių. Prašo esant galimybei patikrinti ADIS ir Teistų asmenų kartoteką. Prideda 2 daktiloskopines korteles.

Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro Identifikavimo valdybos viršininkas Sigitas Sinkevičius 2010-04-23 informavimo Kauno rajono PK, kad neatpažinto vyriškos lyties lavono, rasto 2010-04-17 Kauno raj., Samylų sen., Šlienavos k., prie Kauno marių, rankų pirštų atspaudai buvo patikrinti Lietuvos policijos duomenų registre. Patikrinimo metu šio lavono asmenybė nenustatyta.

2010-04-20 lavono parodymo atpažinti protokole nurodyta, kad dėl 2010-04-17 Kauno r., Šlienavoje rasto neatpažinto vyriškos lyties lavono, parodė seseriai Neringai Venckienei. Atpažįstantysis Neringa Venckienė pareiškė, kad „atpažinimui parodytas lavonas yra mano brolis Drąsius Kedys, gyv. Kauno r., Garliavos sen., Teleičių k., Klonio g. 5., jį atpažįstu iš veido bruožų, kūno sudėjimo, dantų, pigmentinės dėmės ant nugaros (apgamo)“.

2010-04-21 Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 1-osios valdybos viršininkas Jevgenij Metlov Generalinės prokuratūros prokurorui Redui Savickui išsiuntė Drąsiaus Kedžio kūno tyrimo vaizdo įrašą. Pridedama: 3 kompaktinės plokštelės.

2010-04-22 Generalinės prokuratūros prokuroras Redas Savickas raštą adresuoja Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui Alvydui Pauliukevičiui, kuriame nurodo, kad VTMT prie Teisingumo ministerijos specialistams atlikus visus būtinus tyrimo veiksmus, susijusius su Drąsiaus Kedžio mirties priežasties bei aplinkybių tyrimu, leidžia jo kūną atiduoti Drąsiaus Kedžio artimiesiems.

2010-05-10 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojas ekspertizėms dr. Romas Raudys adresuotame rašte Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros prokurorui Aidui Mažeikai nurodo, kad atliekant Drąsiaus Kedžio lavono tyrimą buvo panaudotos technologijos, kurių tyrimų rezultatų įvertinimui reikalingos specialios žinios ir praktinė patirtis. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teismo medicinos ekspertai neturi patirties naudojant tokio pobūdžio technologijas praktiniame darbe. Tuo tarpu daugelyje užsienio šalių teismo medicinos institucijų jos naudojamos kaip rutininiai tyrimo metodai. Siekiant užtikrinti objektyvų ir tikslų Drąsiaus Kedžio lavono ištyrimą, tikslinga radiologinio tyrimo medžiagą perduoti kompetentingų specialistų konsultacijai. Prašo prokuroro Aido Mažeikos pritarimo dėl galimybės pateikti Drąsiaus Kedžio radiologinių tyrimų duomenis Vilniaus universitetinės ligoninės, Kopenhagos universiteto Teismo medicinos instituto (Danija) ir Berno universiteto Teismo medicinos instituto (Šveicarija) virtopsijos specialistų vertinimui, o Drąsiaus Kedžio lavono tyrimo metu paimto plaukų mėginio toksikologinį tyrimą atlikti Miuncheno universiteto Teismo medicinos institute (Vokietija). Minėtų institucijų specialistų išvados ir tyrimų rezultatai leis priimti tikslesnį sprendimą, surašant galutinę Drąsiaus Kedžio lavono tyrimo specialisto išvadą.

2010-05-11 prokuroras A. Mažeika rašte Valstybinės teismo medicinos tarnybos direktoriui Alvydui Pauliukevičiui nurodo, kad pritaria Vilniaus universitetinės ligoninės, Kopenhagos universiteto Teismo medicinos instituto, Berno universiteto Teismo medicinos instituto ir Miuncheno universiteto Teismo medicinos instituto specialistų konsultacijoms ir tyrimams atliekant D. Kedžio lavono tyrimą. Prašo pranešti apie šių konsultacijų ir tyrimų rezultatus.

Kauno apygardos prokuroras Vitoldas Guliavičius 2010-04-28 kreipėsi į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kauno meteorologijos stoties viršininką Vytą Laurinavičių, prašydamas pateikti meteorologinius duomenis (oro temperatūrą, kritulius, santykinį oro drėgnumą, matomumą, debesuotumą, vėjo kryptį bei greitį) Kauno rajone, Samylų sen., Samylų km. 2010-04-13 00.00 val. – 2010-04-17 15.00 val. laikotarpiu.

Kauno meteorologijos stoties 2010-04-28 rašte apie oro sąlygas nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2010-04-13 00 val. iki 2010-04-17 15 val. buvo stebėtos tokios meteorologinės sąlygos: oro temperatūra kito nuo 1,7 iki 17,7 C šilumos. 13-15 dienomis buvo mažai debesuota, 16-17 dienomis – besikeičiantis debesuotumas. Vėjas vyravo šiaurės – šiaurės vakarų krypčių 1-8 m/s, gūsiuose iki 11 m/s. Santykinis oro drėgnumas kito nuo 35 % dienomis iki 93 % naktimis. Kritulių minėtu laikotarpiu nebuvo. Iš atmosferos reiškinių naktimis buvo stebėta tik rasa.

Generalinės prokuratūros prokuroras Redas Savickas 2010-05-13 rašte Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorei prašo pateikti duomenis apie tai, kokia konkreti oro temperatūra buvo fiksuojama šiomis dienomis tam tikromis valandomis (kas 3 valandas).

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos pateikė informaciją apie oro temperatūrą kas tris valandas 2010 m. balandžio 14-17 d.

2010-05-17 Valstybinės teismo medicinos tarnybos direktoriaus pavaduotojo ekspertizėms dr. R. Raudžio rašte Nr. 1.5-SD-215 nurodyta, kad vykstant Drąsiaus Kedžio lavono tyrimui bei rengiantis specialisto išvados surašymui iškilo klausimų, susijusių su lavono tyrimo metu kai kurių konstatuotų sužalojimų interpretavimu. Yra gavę skaitmenines nuotraukas, darytas lavono radimo vietoje bei turi vaizdo medžiagą, darytą lavono tyrimo dieną. Tačiau turi duomenų, kad yra ir kita vaizdinė medžiaga (filmuota ar fotografuota), padaryta kūnui esant VTMT Kauno skyriuje, t.y. iki pervežant kūną į VTMT Vilniaus skyrių. Todėl prašo pateikti byloje turimą vaizdinę medžiagą, darytą VTMT Kauno skyriuje.

2010-04-21 Teismo medicinos instituto vadovui pateiktas adv. Sonatos Žukauskienės prašymas informuoti, kas priėmė sprendimą neleisti dalyvauti nepriklausomiems ekspertams D. Kedžio lavono medicininės ekspertizės metu ir kokiu įstatyminiu pagrindu.

2010-04-22 Valstybinės teismo medicinos tarnybos direktoriaus Alvydo Pauliukevičiaus rašte Nr. 1.5-SD-175, adresuotame adv. Sonatai Žukauskienei, nurodyta, kad „savo prašyme nenurodėte duomenų, įrodančių prašomos gauti informacijos ryšio su teisinių paslaugų teikimu. Visais panašaus pobūdžio klausimais kreiptis į ikiteisminį tyrimą atliekantį prokurorą“.

2010-04-21 išrašyta PVM sąskaita – faktūra patvirtina, kad galvos kompiuterinę tomografiją, kaklo kompiuterinę tomografiją, krūtinės ląstos kompiuterinę tomografiją, pilvo organų kompiuterinę tomografiją, mažojo dubens kompiuterinę tomografiją, galvos magnetinio rezonanso tomografiją atliko UAB „Tomografija“.

Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Serologijos ir DNR laboratorija specialisto (Jūratės Jankauskienės) išvadoje Nr. S 159/10 (01) nurodyta, kad Laimutė Kedienė ir Vytautas Andrius Kedys yra nenustatytos tapatybės, vėliau atpažinto kaip Drąsius Kedys, vyriškos lyties lavono, rasto 2010-04-17 Kauno r., Samylų sen., Šlienavos kaime prie Kauno marių, biologiniai tėvai su 99,98 % tikimybe.

Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialistų (Jono Mindaugo Paliulio, Romo Raudžio, Sigitos Bielevičienės, Leono Gogelio, Jolantos Majauskaitės – Čobot) specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nurodyta, kad atliekant tyrimą dalyvavo Generalinės prokuratūros ONKT departamento prokuroras Redas Savickas, Kriminalinės policijos biuro VOV LS specialistas Dainius Tunkūnas.

Išorinis lavono tyrimas: pėdų oda balkšva, išmirkusi. Dešiniajame paakyje, akiduobės krašto projekcijoje 3,5×0,9 cm plote oda nubrozdinta skersine kryptimi, tamsiai ruda, pergamentuota, nuo jos įstrižai nosies šaknies ir kaktos kairio smilkinio kryptimi yra 16 cm ilgio, 0,5 cm pločio nutekėjusio kraujo takelis. Kraujas apdžiūvęs. Kaktos dešinėje pusėje, apie 3 cm virš dešinio antakio išorinio galo yra nutrūkstantis 3 cm ilgio iki 0,2 cm pločio odos nubrozdinimas, kurio galai orientuoti į 1-7 val. 1 cm žemiau šio nubrozdinimo, virš dešinio antakio vidurinės dalies 0,5×1 cm, 1 cm ir 2,5 cm skersmens bei 0,6×1,5 cm plotuose raginis odos sluoksnis nežymiai pašiauštas, paviršius rusvas, nedaug įdubęs. Labai neryškūs į aukščiau aprašytus nubrozdinimus panašūs epidermio pažeidimai yra virš tarpuakio ir kairiojo antakio vidinio galo 2×1,5 cm plote, kurių bendra kryptis maždaug atitinka 2.30-6.30 val. Nosies šaknies kairiajame šone 1×0,5 cm plote, nosies nugarėlėje 0,5×0,1 cm netaisyklingų formų nubrozdinimai. Dešiniajame skruoste apie 2 cm į šoną ir 1.5 cm žemiau akies plyšio išorinio kampo yra netaisyklingo rombo formos 1,5×0,6 cm balkšva (spaudimo) dėmė. Odos paviršius įdubęs, šio ploto dešiniajame ir kairiajame kraštuose 0,2×0,7 cm, 0,3×0,4 cm plotuose epidermis nežymiai nubrozdintas, apdžiūvusiu paviršiumi. Dešinio riešo alkūniniame paviršiuje yra skersinės krypties odos įbrėžimas 1,5 cm ilgio, kurio paviršius vos pastebimai įdubęs aplinkinės odos atžvilgiu.

IŠVADA

Remdamiesi aprašytais Drąsiaus Kedžio 37 m. amžiaus lavono teismo medicininio tyrimo ir aprašytais papildomų tyrimų (tame tarpe ir radiologinio) duomenimis, atsižvelgdami į lavono apžiūros jo radimo vietoje duomenis, meteorologines aplinkos sąlygas ir atsakydami į pateiktus klausimus, duodame išvadą:

1. Drąsius Kedys mirė nuo mechaninės asfiksijos (uždusimo) užkimšus kvėpavimo takus svetinkūniais – žolės (švendrės) lapu ir skrandžio turiniu. Tai patvirtina sausas žolės (švendrės) lapas kvėpuojamojoje gerklėje, skrandžio turinys kvėpavimo takuose, pilnai užpildantis pagrindinius, segmentinius ir smulkius plaučių bronchus bei kiti mechaninės (obturacinės) asfiksijos požymiai.

2. D. Kedžio lavone rasti nedideli linijiniai nubrozdinimai dešiniajame rieše ir veide kartu su netaisyklingų formų nubrozdinimais kaktoje ir nedidele (mažesne nei 1 cm skersmens) kraujosruva dešiniajame paakyje. Šie sužalojimai padaryti paveikus kietais bukais ir bukabriauniais daiktais, turinčiais ribotą paviršių. Šie sužalojimai padaryti po nakties, į ką nurodo sužalojimų lavone nebuvimas jo apžiūros radimo vietoje metu ir priešmirtinės reakcijos nebuvimas sužalotuose veido audiniuose. Todėl šie sužalojimai pagal sveikatos sutrikdymo mąstą nekvalifikuojami. Nedidelis randas kairės rankos nykštyje yra nemažiau kaip metų senumo, jokio ryšio mirtimi neturėjo.

3. D. Kedys mirė maždaug prieš 1- 1,5 paros iki jo lavono apžiūros radimo vietoje (2010-04-17. 14 val.). Į tai nurodo ankstyvųjų lavoninių reiškinių (lavoninio atvėsimo, lavondėmių, lavoninio sustingimo) pasireiškimo laipsnis lavono apžiūros jo radimo vietoje ir lavono tyrimo VTMT patalpose (2010-04-21) metu su prasidėjusios lavono vidaus organų autolizės požymiais lavono skrodimo metu ir kalio jonų koncentracija iš lavono skrodimo metu paimtame akies stiklakūnyje.

4. Prieš mirtį D. Kedys buvo vartojęs daug alkoliolimų gėrimų ir mirė alkoholio eliminacijos stadijoje, nes jo lavono kraujyje rasta 2.90 – 3 07%o etilo alkoholio, stiklakūnyje 3,33 -3,46%o ir šlapime 3,65%o etilo alkoholio. Esant tokiai didelei etilo alkoholio koncentracijai kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose D. Kedžiui galėjo būti nustatytas sunkus girtumo laipsnis. Toks didelis girtumas galėjo sąlygoti uždusimą, užkimšus kvėpavimo takus svetinkūniais.

5. Drąsiaus Kedžio lavono vidaus organuose (skrandyje su plonąja žama bei kepenyse su inkstu) ir skrandžio turinyje rasta bromazepamo bei pėdsakai diazepamo ir oksazepamo.

Kraujyje rasta bromazepam, diazepamo ir nordazepamo. Šlapime rasta pėdsakai lorazepamo. Tų pačių benzodiazepinų ir papildomai temazepamo, alprazolamo bei zolpidemo ir zopiklono rasta nuo jo lavono galvos tyrumui nukirptuose plaukuose.

Tiek lavono vidaus organuose, tiek jo kraujyje, tiek ir galvos plaukuose rastos raminančių benzodiazepino grupės ir migdomųjų vaistų koncentracijos nėra toksinės, kas rodo, kad vaistai galėjo būti vartojami nerimui slopinti ir nemigai gydyti. Ir skirtingos trukmės veikimo bei skirtingų pavadinimų raminančių ir migdomųjų vaistų radimas galvos plaukuose per visą jų (iki 10 cm) ilgį su didėjančia koncentracija laike rodo, kad visą laikotarpį, kol jo galvos plaukai užaugo iki 10 cm (apie 7-12 mėn.) buvo vartojami įvairūs pirazolono grupės raminantys bei kiti nustatyti (migdomieji) vaistai, galimai didėjančiais kiekiais. Injekcijų žymių lavone nerasta.

6. Į šį klausimą atsakyta išvados pirmame punkte.

7. Į šį klausimą atsakyta išvados antrame punkte.

8. D.Kedžio lavone rasti tik pomirtiniai mechaniniai sužalojimai, todėl pats sau jų pasidaryti negalėjo.

9. Priešmirtinių sužalojimų D. Kedžio lavone nerasta, tuo pačiu nerasta ir pėdsakų, kurie galėtų būti vertinami kovos, savigynos pėdsakais.

10-12. D. Kedžio lavone rasti sužalojimai padaryti po mirties.

13. D. Kedžio lavone rasti sužalojimai padaryti nemažiau kaip 7 trauminiais poveikiais.

14. Sužalojimai (veido ir rankos nubrozdinamai) buvo padaryti skirtingais bukais ir briaunas turinčiais daiktais, į ką nurodo jų pobūdis, forma, lokalizacija.

15. Medicininių duomenų, kurie leistų spręsti apie daiktų ar įrankių formą, matmenis nenustatyta.

16. Medicininių duomenų, leidžiančių atsakyti į šį klausimą, nėra.

17. Sužalojimų padarymo sekos nustatyti negalima.

18. Drabužiuose pažeidimų nerasta.

19. Medicininių duomenų, kad po D. Kedžio mirties jo lavono padėtis iki radimo būtų keista, nėra.

20. Prieš mirtį D.Kedys buvo valgęs daug maisto, kurio sudėtyje buvo žalių žirnelių, morkų, mėsos ir galimai žuvies, bulvių. Nuo paskutinio valgymo iki mirties galėjo praeiti 1 – 4 val.

21. Drąsiaus Kedžio lavono kraujo grupė O(I).

22. D. Kedžio lavono ilgis 183 cm, pasinis amžius 37 m.

23. D. Kedžio dantų būklė detaliai nurodyta šios specialisto išvados tiriamojoje dalyje.

24. D. Kedys sirgo nežymiai išreikšta segmentine širdies vainikinių arterijų ateroskleroze.

25. D. Kedžio lavone buvusių operacijų ir kitokių chirurginių intervencijų požymių nekonstatuota. Kairės plaštakos nykščio naginėje falangoje rastas nedidelis senas apynagę deformuojantis randas. Nugaros dešinėje pusėje prie peties konstatuota rusva pigmentinė dėmė, apaugusi plaukais.

26. Lavono dubens šonuose ir pilvo apačioje yra plati spalvota tatuiruotė, vaizduojanti išsižiojusią žuvį ir į tigrą panašaus žvėries nasrus. Kada ir keliais etapais ji padaryta nustatyti negalime.

27. Griuviminei traumai būdingų sužalojimų nekonstatuota.

Šveicarijos ir Danijos specialistų išvadų byloje nėra. Į bylą pateikti Valstybinės teismo medicinos tarnybos vadovo Alvydo Pauliukevičiaus elektroniniai laiškai su šveicaru Thali Michael ir danu Niels Morling.

Šveicaro elektroniniame laiške nurodyta: „Remdamiesi savo ribotomis žiniomis negali pateikti galutinės bylos tyrimo ataskaitos. Šiuo atveju mirties priežastimi galbūt galėjo būti intoksikacija ar hipotermija (ar klubinio juosmens raumens histologija parodė nedidelius kraujo išsiliejimus?). Kas liečia vaizdą, gali pateikti ataskaitą, tačiau atminkite: tai nėra oficiali ataskaita, skirta teismui“. Elektroninio laiško išvadoje iš vaizdinės medžiagos nurodyta, kad lūžių požymių nėra, matyti ne visas skeletas. Tiesioginio smurto traumų ar medicininio įsikišimo, pvz. gaivinimo, nematyti. Šlapimo pūslė labai išsipūtusi, pilna skysčio, šio fakto reikšmė neaiški.

VTMT vadovas A. Pauliukevičius laiške nurodo: „Registruotu laišku išsiuntėme jums 2 kompaktinius diskus. Lauksime jūsų medžiagos įvertinimo. Kaip jums sekasi? Kai jūsų šeima? Tikiuosi, viskas gerai. Kaip jums pavyksta susitvarkyti su gausiu darbu? Seku jūsų ir jūsų kolegų pasiekimus Internetu. Linkiu jums daug energijos ir sėkmės kuriant pažangiausius teisminių tyrimų metodus. Mūsų institucijoje virtopsija vis dar planuose. Dar kurį laiką užtruks, kol virtopsiją imsime naudoti kaip kasdienį darbo modelį. Siunčiu jums geriausius linkėjimus ir linkiu viso ko geriausio“.

Dano elektroniniame laiške nurodyta, kad skystis galėtų reikšti skendimą, tačiau tai nėra patognomiška. Neaptiko jokių sužeidimų, tokių kaip lūžiai, išnirimai, plėštinės žaizdos, ar kraujosruvos.

Miuncheno Teismo medicinos toksikologijos centro 2010-07-08 analitinėje ataskaitoje nurodyta, kad plaukų spalva: ruda, plaukų procedūros: dažyti?

Pavyzdys buvo nuplautas, iš pavyzdžio padarytas ekstraktas, o ekstraktas išanalizuotas LC-MS-MS metodu, kad būtų galima nustatyti šias medžiagas:

Kokaino grupė: kokainas, benzoilekogninas, narkokainas, kokaetilenas.

Opiatai: diacetilmerfinas (heroinas), 6-monoacetilmorfinas (MAM), morfinas, kodeinas, dihidrokodeinas.

Kiti opioidai ir analgetikai: alfentanilis, buprenorfinas, norbuprenorfinas, dekstropropoksifenas, fentanilis, flupirtinas, hidrokodonas, hidromorfonas, ketaminas, metadonas, EDDP, oksikodonas, oksimorfonas, pertazocinas, petidinas, piritramidas, remifentanilis, tilidinas, norilidinas, tramadolis, nortramadolis.

Amfetaminai: amfetaminas, metamfetaminas, MDMA, MDE, MDA.

Kanabinoidai: tetrahidrokanabinolis (THC)

Haliucinogenai:LSD

Benzodiazepinai

Hipnotikai

Antidepresantai

Neuroleptikai

Kitos medžiagos: karbamazepinas, klometiazolas, klonidinas, metilfenidatas, retalino rūgštis.

Rezultatai. Buvo nustatytos šios medžiagos:

Diazepamas

Nordazepamas,

Oksazepamas

Temazepamas

Alprazolamas

Lorazepamas

Zolpidemas

Zopiklonas.

Vidutinis plaukų augimo greitis – 1,1 cm, apytiksliai nuo 0,8 iki 1,4 cm per mėnesį ribose. 10 cm plaukų sruogos tyrimas reiškia, kad tikrinamas apytiksliai 9 mėnesių laikotarpis.

Generalinės prokuratūros prokuroras Aidas Mažeika 2010-07-15 prašo atlikti papildomą D. Kedžio lavono tyrimą pagal turimus duomenis ir atsakyti į klausimus:

1)     Ar nustatyti D. Kedžio sužalojimai galėjo atsirasti jam gulint kniūbsčiam, jei taip, tai kokiu būdu ir kurie sužalojimai?

2)     Ar nustatyti D. Kedžio pomirtiniai sužalojimai galėjo būti padaryti jo apžiūros metu įvykio vietoje, jei taip, kokiu būdu ir kurie sužalojimai?

3)     Ar nustatyti D. Kedžio pomirtiniai sužalojimai galėjo būti padaryti jo transportavimo metu, jei taip, kokiu būdu ir kurie sužalojimai?

Generalinės prokuratūros prokuroras A. Mažeika 2010-07-15 prašo atlikti nuo D. Kedžio lavono kairio delno paimto plauko tyrimą ir atsakyti į šiuos klausimus:

1)     Ar tyrimui pateiktas plaukas yra žmogaus, jei taip, ar jis tinkamas asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR ir jei taip, ar šis plaukas yra D. Kedžio?

2)     Jei plaukas netinkamas asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, ar pagal morfologinius požymius jis atitinka D. Kedžio plaukus?

Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2010-06-09 specialisto (Rolandas Sejonas) išvadoje Nr. 140-(3658)-IS1-4464 nurodyta, kad tirti pateikta viršutinė užsukama kamštelio dalis ir ant tirti pateikto butelio esantis kamštelio apatinis žiedas iki atidalinimosudarė vieną visumą.

Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2010-05-17 specialisto išvadoje Nr. 140-(3657)-ISI-3718 nurodyta, kad ant pateikto tirti butelio, rasto ir paimto 2010-04-17 įvykio vietos apžiūros metu netoli Drąsiaus Kedžio lavono, yra rankų pėdsakai, kurie netinka asmeniui identifikuoti.

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2010-04-23 specialisto išvadoje Nr. 140-(3051)-ISI-3058 nurodyta, kad ant tirti pateikto pistoleto „Baikal“ ir apkabos, rastų 2010-04-17 šalia nenustatytos asmens tapatybės vyriškos lyties lavono prie Kauno marių, Šlienavoje, rasta žmogaus biologinių pėdsakų, netinkamų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR. Tirti pateikti aštuoni šoviniai, rasti pistoleto „Baikal“ apkaboje, ir vienas šovinys, išimtas iš pistoleto „Baikal“ vamzdžio, yra netinkami objektai biologiniam tyrimui, todėl tiriami nebuvo.

Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2010-04-26 išvadoje Nr. 140-(3050)-IS1-3116 nurodyta, kad ant tyrimui pateikto pistoleto rastos šūvio pėdsakų dalelės. Šūvio pėdsakų dalelių, rastų ant pistoleto, cheminė sudėtis vienarūšė šūvio pėdsakų dalelių, rastų ant objektų, tirtų ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-00917-09, cheminei sudėčiai.

Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2010-05-04 išvadoje Nr.140-(3176)-IS1-3372 nurodyta, kad ant tirti pateiktų cigarečių pakelio su trimis cigaretėmis, kamštelio, paimtų 2010-04-17 Šlienavoje, rastų žmogaus biologinių pėdsakų genotipas identiškas Drąsiaus Kedžio lokusų genotipui. Ant tirti pateiktų cigarečių pakelio, akinių ir šokolado pakuotės, paimtų 2010-04-17 įvykio vietos metu Šlienavoje, rasta sumaišyta ne mažiau nei dviejų asmenų biologinių pėdsakų, iš kurių tik vieno asmens, vyro, biologiniai pėdsakai yra tinkami asmenų tapatybei nustatyti tiriant DNR. Asmens tapatybei nustatyti tinkamų vyro biologinių pėdsakų genotipas sutampa su Drąsiaus Kedžio genotipu. Ant tirti pateiktų 0,7 l talpos butelio ir maišelio, paimtų 2010-04-17 Šlienavoje, žmogaus biologinių pėdsakų, žmogaus biologinių pėdsakų, tinkamų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, nerasta.

Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2010-04-29 išvadoje Nr.140-(3177)-IS1-3250 nurodyta, kad skystis, esantis stiklainyje, perpiltas iš butelio su etikete „Lithuania“, rasto 2010-04-17, Šlienavoje, yra vanduo, kuriame etilo alkoholio nerasta.

Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2010-05-25 išvadoje Nr.11-1359(10) nurodyta, kad tikėtina, kad tirti pateiktame stiklainyje esantis vanduo, kuris perpiltas iš butelio „Lithuanica“, yra iš balos. Tirti pateiktame stiklainyje esantis vanduo nėra iš Kauno marių, iš kurių tirti pateiktas lyginamasis vandens pavyzdys.

Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2010-05-14 išvadoje Nr.140-(3628)-IS1-3680 nurodyta, kad ant pateikto tirti 50 litų nominalo banknoto, rasto ir paimto 2010-04-17 įvykio vietos apžiūros metu rudame puspaltyje, rankų pėdsakai neaptikti.

Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2010-05-27 išvadoje Nr.11-1290 (10) ir kt. nurodyta, kad šūvio pėdsakai ant tirti pateikto puspalčio ir drabužių yra vienodi su šūvio pėdsakais ant pistoleto „IŽ 79-8 Baikal“ užrakto, tačiau nustatyti, ar šie šūvio pėdsakai yra būtent nuo šio pistoleto negalima, kadangi aptiktos šūvio pėdsakų dalelės neturi individualizuojančių požymių. Įvairių kalibrų šoviniai su tokios sudėties kapsulių inicijuojančiomis medžiagomis plačiai naudojami. Tokios sudėties šūvio pėdsakai dažnai pasitaiko ekspertinėje praktikoje.

Ant tirti pateiktų puspalčio, sportinio bliuzono, sportinių kelnių kišenėse, tirti pateiktose trumpikėse ir marškinėliuose pistoleto „IŽ 79-8 Baikal“ nešiojimo pėdsakų nėra. Tačiau nešiojant ginklą, jo nešiojimo pėdsakų ant drabužių galėjo ir nelikti. Todėl nustatyti, ar tirti pateiktuose drabužiuose buvo nešiojamas tirti pateiktas pistoletas „IŽ 79-8 Baikal“, negalima.

Nustatyta, kad tirti pateiktame puspaltyje yra pažeidimas – išplėšta apatinė užsegimo saga. Kitų pažeidimų bei tempimo ir vilkimo pėdsakų puspaltyje nėra.

Ant tirti pateikto puspalčio ir Drąsiaus Kedžio drabužių yra pavienių šūvio pėdsakų dalelių. Ant nuoplovų nuo Drąsiaus Kedžio rankų šūvio pėdsakų neaptikta.

Tikėtina, kad pistoletas kontaktavo su Drąsiaus Kedžio drabužiais. Tikėtina, kad pistoletas kontaktavo su tirti pateiktu puspalčiu.

Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2010-06-18 išvadoje Nr.11-1328(10) 11-1502 (10) nurodyta, kad augalo dalis, rasta Drąsiaus Kedžio gerklėje, yra paprastosios nendrės viršutinė lapo dalis.

Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2010-06-29 išvadoje Nr.11-1383 (10) nurodyta, kad įvykio vietoje rastas puspaltis kontaktavo su Drąsiaus Kedžio drabužiais – sportiniu bliuzonu, sportinėmis kelnėmis, marškinėliais, trumpikėmis, kojinėmis, batais.

Liudytojas O. Š., dirbantis firmoje, kuri teikia laidojimo paslaugas parodė, kad 2010-04-17 įvykio vietoje Šlienavoje parodė, kad prie nosies matė, kad truputį buvo nubėgęs kraujas. Iš kur lavono paakyje atsirado kraujas, nutekėjęs per veidą, nežino ir paaiškinti negali. Kai lavonas buvo paimtas iš radimo vietos, tai paakyje kraujo nubėgusio per veidą, nematė, matėsi tik lavondėmės ant veido, tik prie nosies matėsi truputis kraujo.

Liudytojas J. J 2010-04-22 apklausos metu parodė, kad jis 2010 m. balandžio 16 d. apie 00.30 val. ėjo žvejoti. Apie 1.00 val. jau buvo prie Kauno marių. Dar buvo tik išsiėmęs įrankius ir ruošėsi užmesti, kai išgirdo, kad į aikštelę atvažiuoja kažkoks automobilis. Jis į pakalnę leidosi lėtai. Automobilis buvo tamsios spalvos. Matė, kaip iš automobilio išlipo trys vyrai. Du iš ten buvusių vyrų buvo apie 180 cm, o vienas buvo apie 160 cm ūgio. Visi trys priėjo prie bagažinės ir ją atidarė, iš bagažinės kažką išsitraukė,. Jie iš bagažinės ištrauktą daiktą vilko žeme. Taip galvojo, kadangi girdėjo vilkimo garsą. Minėtą daiktą vienas vyras nešė paėmęs už priekio, kitas už galo, o trečias ėjo per vidurį. Jie visi su tuo daiktu nuėjo nuo aikštelės į kairę pusę. Kaip toli nuo aikštelės jie nuėjo, pasakyti negali. Tačiau užtruko kažkur apie 15-20 minučių. Po to visi trys vyrai grįžo, tačiau nieko jau nebesinešė. Grįžę iš karto visi trys sėdo į automobilį ir apsisukę išvažiavo.

Liudytojo J. J. parodymai 2010-04-22 buvo patikrinti vietoje.

Liudytojas J.J., po gydymosi Žiegždrių psichiatrinėje ligoninėje, 2010 m. balandžio 27 d. apklausos metu parodė, kad savo anksčiau duotus parodymus prisimena ir juos tvirtina iš dalies. Nori papildyti, kad jis savo ankstesnėje apklausoje duotus parodymus šiek tiek pagražino ir pats kai ką sukūrė. Prie Kauno marių jis pats tikrai buvo, tačiau žvejodamas nematė nei kiek žmonių, nei kas ten tokie buvo. Negirdėjo jokio automobilio durelių trinktelėjimo. Galbūt iš automobilio net niekas ir nebuvo išlipę. Nematė, ar buvo atidaryta automobilio bagažinė ir ar kas nors iš jos ką nors traukė. Visa tai jis sugalvojo, nes pamanė, kad taip palengvins policijos darbą, be to jis pats buvo susijaudinęs. Prieš tai visą savaitę laiko jis vartojo alkoholį. Tuo metu, kai skambino policijai, taip pat buvo išgėręs. 2010-04-22 apklausos metu buvo šiek tiek išgėręs, nes iš ryto „pataisė sveikatą“. Kai yra išgėręs, mėgsta pakalbėti ir kalba kas papuola ant liežuvio. 2010-04-23 nusprendė, kad reikia atsigulti į Žiegždrių psichiatrinę ligoninę. Pats nuvyko į ją. Apie tai, kad eina į ligoninę nei mamai, nei seserei nieko nesakė. Į ligoninę atsigulė pats savo noru, ničnieko neverčiamas. Žiegždrių psichiatrinėje ligoninėje yra gulėjęs tris kartus. Pirmą kartą jaunystėje, dar kai ėjo į mokyklą. Antrą kartą gulėjo prieš 9 ar 10 metų. Ir trečias kartas buvo nuo 2010-04-23. Dėl ko tiksliai anksčiau gulėjo ligoninėje negali pasakyti, kiek pamena dėl to, kad buvo protiškai atsilikęs. 2010-04-26 buvo paleistas iš Žiegždrių ligoninės, prieš išeinant iš ligoninės jam buvo suleista raminančių vaistų, jaučia stiprų jų poveikį.

Liudytojo J.J. sesuo J.B. 2010 m. balandžio 23 d. apklausiama parodė, kad nuo 2010 m. balandžio 14 dienos nematė, kad jos brolis gertų. 2010-04-23 apie 12 val. paskambino broliui, o jis pasakė: „Ateik, mane pasiimti, mane paguldė į Žiegždrius, sese pasiimk mane“. Kai ji ėjo į ligoninę, susitiko prie namų policijos pareigūnus ir kartu su jais nuėjo į antrą vyrų skyrių. Tada į vestibiulį buvo iškviesta gydytoja, po to ji su policijos pareigūnais užėjo į jos kabinetą. Po to gydytoja iškvietė ligoninės direktorę Valdonę Matonienę, kuri pasakė: „Kokiu reikalu čia jie atvyko, kad žmogus atsigulė pats į ligoninę ir kad tai yra ne mūsų reikalas“. Jai pasirodė, kad gydytojai kažką slepia ir jai nedasako.

Liudytoja J.J. dukra J. J. apklausta 2010 m. balandžio 26 d. apklausiama parodė, kad apie tai, kad jos tėvas piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, ji pasakyti negali. Kad tėvas labai stipriai prisigertų, ji nematė. Apie tai, kad jos tėvas anksčiau buvo paguldytas į Žiegždrių psichiatrinės ligoninės stacionarą, ji niekada nežinojo. Tėvelis anksčiau psichine sveikata niekada nesiskundė. Apie tai, kad jos tėvas paguldytas į Žiegždrių psichiatrinę ligoninę, ji sužinojo 2010-04-24 apie 10 val. ryto iš tetos. Informacija ligoninėje buvo suteita labai nenoriai.

Byloje nėra specialistų išvadų į prokurorų užduotis:

1)     Dėl plauko Drąsiaus Kedžio rankoje;

2)     Dėl sužalojimų po mirties;

3)     Dėl kitų asmenų biologinių pėdsakų ant Drąsiaus Kedžio rūbų,

4)     Dėl bato atliejos.

Byloje taip pat nėra L. Stankūnaitės atpažįstant Drąsių Kedį protokolo.

KK inf.

2010-08-01

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!