- Reklama -

Valstybinė paslaptis. Egzempliorius vienintelis

UŽMANYMAS

PABALTIJO KARINĖS APYGARDOS SAUSUMOS PĖSTININKŲ ARMIJOS ĮVEDIMAS SSSR VYRIAUSYBEI PASKELBUS NEPAPRASTĄJĄ PADĖTĮ LIETUVOS SSR

1990 m. kovo 11 dieną, Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę SSSR Vyriausybei tapo aišku, kad suduotas pirmas smūgis suskaldant Tarybų sąjungą. Tapo aišku, kad po to tą patį žingsnį padarys Latvija ir Estija, o toliau – ir kitos respublikos.Ištirti padėčiai Gorbačiovo įsakymu į Vilnių atvyko I-asis SSSR Gynybos ministro pavaduotojas Tarybų sąjungos didvyris Valentinas Varenikovas Pasitarime su visais Apygardos ir Lietuvoje išsidėsčiusių divizijų vadais jis priėjo išvados, kad kol nevėlu, reikia nedelsiant Lietuvos teritorijoje paskelbti nepaprastąją padėtį. Tačiau tokio įstatymo ir konstitucinio mechanizmo nebuvo. Todėl nedelsiant buvo paruoštas šis žemėlapyje išdėstytas užmanymas, kad tuo metu, kai pasirodys SSSR Prezidento Gorbačiovo įsakymas, jį būtų galima įgyvendinti pačiu trumpiausiu laiku ir jau nepriklausomos Lietuvos teritorijoje įvesti SSSR konstitucinę tvarką. Šis “užmanymas” buvo paruoštas maksimaliai greitai, visiškai slaptai, kabinete, kur buvo įsikūręs tik jis pats.

Praktiniam šio užmanymo įgyvendinimui buvo numatyta panaudoti Pabaltijo karinės apygardos sausumos pėstininkai kuriems vadovavo generolas-pulkininkas Kuzminas. Daugiau jokių pajėgų iš kitų apygardų panaudoti nebuvo numatyta.

Šiaurinė Lietuvos pusė.

Tankai iš Duobelės (kuri yra per 30-40 km nuo buvusios Lietuvos ir Latvijos sienos) tankų divizijos (stremiteljnymi broskami (?)) greitu tempu įeina į Lietuvos teritoriją ir užima šiuos miestus:

1.Mažeikius su naftos perdirbimo kombinatu. Po to apsiaučia miestą žiedu ir pakeičia visą naftos perdirbimo kombinato, miesto bei visų kitų pramonės objektų vadovybę. Tam skiriama viena para.

Kombinatas dirba pilnu režimu, naftos produktai jau naujos administracijos kontrolėje ir paskirstomi jau pagal naują SSSR vyriausybės Maskvoje planą ir grafikus.

2. Naujoji Akmenė apsupama žiedu. Taikomos tos pačios priemonės keisti visų pramoninių objektų administracijai bei miesto valdžiai. Cemento fabrikas dirba ir produkcija skirstoma pagal naują SSSR vyriausybės Maskvoje planą ir grafikus. Tam duodama laiko – viena para.

3. Toliau (stremit.broskami) užimami Šiauliai, Radviliškis, Šeduva, Panevėžys. Visur keičiama vadovybė arba administracija, arba paliekam dirbti senoji, bet jau griežtai kontroliuojant. Laikas užimti šiems miestams – dvi paros.

4. Naftotiekis “Družba” ir visos jo perpumpavimo stotys, visų stambesnių (uzly dorog -?) kelių sankryžos palei Latvijos sieną, geležinkelis užimamos ir kontroliuojamos Duobelės tankų divizijos per pirmąsias paras.      Iš pietvakarių pusės – 11-osios gvardijos armija, kurios sudėtyje yra dvi motorizuotų šaulių ir dvi tankų divizijos.

Tankų divizija, kuri dislokuojasi Sovietsko mieste Kaliningrado srityje Pačiame Lietuvos ir Kaliningrao pasienyje.

(Stremitelnymi broskami) tankų ir motorizuotų šaulių pulkai užima Tauragę, Telšius,Plungę, Kretingą. Klaipėdą apsupa pusiau žiedu tose vietose, kurios ribojasi su Priekule, Kretinga, Gargždais, Palanga, uždaro visus kelius ir magistrales, tarp Telšių ir Klaipėdos paima kontrolėn naftotiekį “Družba” ir visas perpumpavimo stotis, pakeičia visą vadovybę bei administravimą. Tam skirtos dvi paros.

6.Karinis jūrų laivynas savo laivus išveda į reidą išilgai viso Lietuvos pajūrio. Tam skirta pusantros paros.

7.Klaipėdos motorizuota šaulių divizija skirta tiktai Klaipėdai. Jos “Įvesti tvarkai šiame mieste skiriama viena para. (Jos vadas pulkininkas Černych Lietuvos Aukščiausios Tarybos Pirmininko įsakymu, neįsigilinus į padėties rimtumą ir pavojingumą, buvo areštuotas, tačiau aukščiausios Tarybos deputatams pasipriešinus šiam keistam ir nesuprantamam į provokaciją panašiam žingsniui, buvo paleistas, iš pradžių pareikalavus už jį tanko T-72 “Ural”, o paskui paleistas buvo tarsi už užstatą, pareikalavus 1000 rublių).

8.Tauragės mieste tvarką palaiko mechanizuotas Civilinės gynybos pulkas, vadovaujamas pulkininko V. Izmailovo. Laiko tam duota – pusė paros.

9.Kėdainių aerodromą ir kilnojamą raketų techninę bazę griežton kontrolėn per pusę paros paima SSSR Ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos Specialios paskirties grupė (спецназ). Operacijos vykdymo laikas buvo griežtai nurodytas. Ten buvo saugomos (ar turėjo būti pristatytos (?)) kovinės raketų galvutės ir kariniai malūnsparniai.

9.Ariogala kontroliuojama Panevėžio aviacinės divizijos pajėgomis.

Iš vakarų pusės.

11-osios armijos tankų divizija nuo sienos per Kudirkos Naumiestį- piečiau nuo Jurbarko- (forsirovanym maršem) skleidžiasi į dvi puses ; pirmoji – Jurbarkas, Vilkija, Kaunas, plentu Nemuno dešinėje pusėje, antroji –Šakiai, Lukšiai, Kaunas.

Vienos-dviejų parų bėgyje apsupdami žiedu blokuoja Kauną, įtraukiant kartu ir Jonavą, giežtai užkirsdami kelius į blokuotą zoną ir iš jos.

2.7-oji oro desantinė divizija garantuoja tvarką ir naujos administracijos valdymą mieste. Kitos karinės dalys kovinėje parengtyje.

3. 11-osios armijos motorizuota šaulių divizija nuo pasienio, maršrutu Kybartai – Kudirkos Naumiestis, (fors. maršem) dalijasi į dvi kryptis; pirmoji – Kudirkos Naumiestis, Vilkaviškis, Kapsukas, Prienai, Birštonas, Aukštadvarsi, Vilnius, antroji – Kybartai, Kalvarija, Simnas, Alytus, Daugai, Valkininkai, Baltoji Vokė, Vilnius.

Per dvi paras iš visų pusių iki pat sienos su Baltarusija blokuojama Lietuvos sostinė Vilnius, apsupant žiedu per Rūdiškes, Jašiūnus, Turgelius, Šumską, Nemenčinę, Maišiagalą, Vievį, Elektrėnus, Trakus.

4.Taktinis oro desantas (СТВД) (s ploščiadi nadskoka ?) paruoštas iš Dobrovolsko, Kaliningrado srityje maršrutu Dobrovolskas-Raseiniai—Krekenava-Panevėžys-Kupiškis. Į Kupiškį malūnsparniais pribuvęs desantas išsilaipina ir užima dujotiekio “Dašava” perpumpavimo stotį, o tuo pačiu, bendradarbiaudamas su naująja administracija valdo miestą. Tam duotas laikas – 2 paros.

5.Desantinė šturmo (desantno-šturmovaja (?)) brigada iš Černiachovsko miesto (Kaliningrado sr.) malūnsparniais maršrutu Dobrovolskas-Raseiniai-Krekenava-Troškūnai-Sniečkus per vieną parą (plotno) užima Ignalinos atominę elektrinę.

Oro erdvės virš šios zonos gnybą atlieka Pabaltijo karinės apygardos ze

nitinė raketų divizija.

6.Kapsuke, Prienuose., Alytuje, Kalvarijoje ypatingąją padėtį vykdo ir kontroliuoja 7-osios oro desantinės divizijos dalys valandas per parą.

7.Sniečkus, Ignalina, Adutiškis, Nemenčinė, Švenčionėliai, Švenčionys, Pabradė ir Šalčininkų rajonas nereikalauja jokios ypatingosios padėties įvedimo, ten viskas vyksta numatyta tvarka.

Lietuvos sostinė Vilnius.      

Reikiamos tvarkos įvedimą ir kontrolę vykdo 107-oji motorizuota šaulių divizija vadovaujama generolo V.Uschopčiko. Vidaus reikalų divizija, Geležinkelio brigada, darbininkų brigados iš Oktiabrio Burdenkos vadovaujamų gamyklų.

Darbo Lietuvos Vyriausybėje, Aukščiausioje taryboje ir kitose Vilniaus mieste esančiose valdžios institucijose pertvarkymui skiriamos dvi paros.

Išvada:

Šis žemėlapis, vadinamas “Užmanymu” sukurtas koordinuoti veiksmams, kurie buvo numatyti siekiant įvesti Lietuvoje ypatingąją padėtį per dvi paras, panaudojant Pabaltijo karinės apygardos sausumos grupuotę, o tai, lyginant su Čekoslovakijos įvykiais – minimalios pajėgos.

Apačioje – vertingi ženklai: juodos strėlės apvestos raudona spalva armijos veiksmai, juoda spalva pažymėti “poveikio objektai”

SSSR Ginkluotųjų pajėgų Sausumos armijos Vyriausias vadas, armijos Generolas V. Varenikovas.

M: 1: 200 000

 

 

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!