- Reklama -
 KK nuotr.
KK nuotr.

Rimas Armaitis

Aš įdėmiai stebėjau islamo valstybės utilizavimo veiksmų chronologija. Mosulas buvo laikomas islamo valstybės sostine. Iki Mosulo šturmo jame gyveno ±1,5 milijono gyventojų.
Mosulą ginančios islamo valstybės pajėgos atskirais momentais sudarė ±15-17 tūkstančių islamo valstybės kovotojų. Islamo valstybės naudai didžiausią vaidmenį suvaidino džihadmobiliai (šahid-mobiliai) ir snaiperiai. Be to, islamo valstybės kovotojai veiksmams koreguoti intensyviai naudoja dronus su vaizdo kameromis. Vien per Mosulo šturmą buvo panaudota daugiau nei 600 džihadmobilių, valdomų mirtininkais.
Mosulą puolančias pajėgas sudarė ±85 tūkstančiai Irako kovotojų, 60 tūkstančiai kurdų kovotojų – viso apie 145 tūkstančiai, plius pranašumas ore, šarvota technika ir artilerija.
Puolimą iš oro dengė JAV, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Irako, Jungtinių Arabų Emyratų ir Turkijos kariniai lėktuvai ir malūnsparniai.
Mosulo apgultis prasidėjo 2016 metų kovo 24 d. ir truko iki rugpjūčio 14 d. Per tą laiką miestas pradžioje buvo užblokuotas, buvo paliktas tik koridorius, per kurį galėjo išeiti civiliai.
Irako ir koalicijos pajėgos stengėsi informuoti gyventojus apie būtinybę evakuotis, taip pat pasirūpino, kad išeinantieji turėtų kur apsistoti, jiems buvo parengtos stovyklos. Iš viso iš apsupto Mosulo miesto išėjo apie 800 000 civilių gyventojų. Rugpjūčio 14 dieną prasidėjo visapusis Irako ir koalicinių pajėgų Mosulo šturmas.
Mosulo apgultis ir šturmas vyko nuo 2016 m. kovo 24 d. iki 2017 m. liepos 10 d. – 1 metai ir 4 mėnesiai.
Aktyviausiais karštos fazės laikotarpiais nuostoliai siekė 1×7 irakiečių ir jų sąjungininkų nenaudai.
Mosulo šturme dalyvavo apie 12 tūkstančių vadinamųjų irakiečių auksinės divizijos karių. Vien per Mosulo šturmą Įrako auksinė divizija prarado 70% savo sąstato. O tai tarp šturmuotųjų buvo geriausiai parengtos ir kovingiausios pajėgos.
Taip, Mosulas krito, jis neturėjo šansų prieš tokią armadą. Bet kokia kaina Mosulas buvo išlaisvintas..?
Mosulas – tai analogas Charkovui, kuriame gyvena 1,4 milijono gyventojų, jau nekalbu apie Kijevą, kuriame gyvena 2,9 milijono gyventojų.
Ukrainos puolimui ties pasieniu buvo sukoncentruota praktiškai armijos korpusas, pagal skaitlingumą siekė apie 90 tūkstančius karių. Kiek papildomai įžengė prasidėjus karštajai fazei, duomenų nėra.
Ukrainos pajėgas iki užpuolimo sudarė apie 250 tūkstančių karių ir 1 milijonas atsargos karių.
Sutinku, kad islamo valstybės utilizavimas ir Ukrainos užgrobimas – tai 2 skirtingi dalykai. Bet…
Kad palaužti Ukrainą, šansas yra tik su sąlyga, jei įsikiš Baltarusija. Pačioje Rusijoje jau pradėta antra mobilizacijos banga. Ir pačioje Rusijoje jau pradėtas bruzdesys jos pačios viduje. Procesai tampa nesuvaldomi. Tai ir yra Kremliaus Mordoro pabaigos pradžia.

- Reklama -