- Reklama -
Jonas Kaminskas
Jonas Kaminskas

Jei paklausčiau, ar suprantate, ką reiškia lietuviškas žodis „pilnateisis“, tikriausiai iš visų išgirsčiau atsakymą – „taip“. Bet Vyriausios rinkimų komisijos (toliau – VRK) nariai, ką reiškia sakinys – „seniūnijoms suteikti pilnas savivaldos teises“- nesupranta ar nenori suprasti.
O buvo taip. Piliečiai, asociacijos „Pilietinės savivaldos sąjunga“ nariai, pateikėme VRK prašymą registruoti iniciatyvinę grupę patariamajam referendumui paskelbti dėl dviejų Tautai ir Valstybei svarbių sprendimų: 1) Rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą ir į Savivaldybių Tarybas įteisinti tik mažoritarinę (vienmandatinę) rinkimų sistemą; 2) Seniūnijoms suteikti pilnas savivaldos teises.
Lapkričio 6 d., VRK pakviesti iš įvairių Lietuvos kampelių: Klaipėdos, Šiaulių, Radviliškio, Raseinių, Jonavos, Kauno, Prienų, Vilniaus, susirinkome Vilniuje į posėdį, kuriame VRK svarstė grupės įregistravimo klausimą. VRK atsakingų darbuotojų jau buvo paruoštas sprendimo projektas, kurio 1 dalis skelbė: „Įregistruoti Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę ir patvirtinti šios iniciatyvinės grupės įregistravimo aktą“ (registravimo akto projektas taip pat buvo paruoštas).
Akto pirmoje dalyje buvo parašyta, kad yra įregistruojama iniciatyvinė grupė patariamiesiems referendumams paskelbti ir išvardijami visi grupės nariai. Antroje dalyje rašoma, kad grupė teikia šiuos sprendimus: 2.1. Rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą ir į Savivaldybių Tarybas įteisinti tik mažoritarinę (vienmandatinę) rinkimų sistemą; 2.2. Seniūnijoms suteikti pilnas savivaldos teises (kaip grupės prašyme).
Atrodė, viskas vyks kaip sviestu patepta. Sprendimas registruoti paruoštas, registravimo aktas paruoštas, susėdam, komisija įsitikina, kad iniciatyvinės grupės narių pakanka, kad jokių prieštaravimų VRK pateiktiems sprendimo projektams neturime, ir grupės registravimas įvyksta.
Deja, atsitiko kitaip. VRK komisijos nariams pasirodė, kad pirmas klausimas – „Rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą ir į Savivaldybių Tarybas įteisinti tik mažoritarinę (vienmandatinę) rinkimų sistemą“, negali būti vienas, kad jį reikia padalinti į du klausimus. Vieną – rinkimams į Seimą, antrą – į Savivaldybių tarybas, kiekvienam išduodant atskirus parašų rinkimo lapus.
Nors iniciatyvinės grupės narių įsitikinimu siūlomas vienodas atstovų rinkimo būdas, tiek į Savivaldybių tarybas, tiek į Seimą yra vienas klausimas, supratę, kad į mūsų nuomonės nebus paisoma ir siekdami grupės įregistravimo, su VRK narių nuomone susitaikėme.
Bet toliau – dar gražiau: VRK nariai pareiškė nesuprantą antrojo grupės teikiamo klausimo: „Suteikti seniūnijoms pilnas savivaldos teises“. Atrodytų, viskas labai aišku ir informatyvu – suteikti pilnas savivaldos teises, t.y., seniūnijų gyventojus pripažinti pilnateisiais savo teritorijų šeimininkais.
Keista – visiems iniciatyvinės grupės nariams, kurių tarpe mokslininkai, pedagogai (lietuvių kalbos specialistai), inžinieriai, verslininkai, ūkininkai, reikalavimas – „seniūnijoms suteikti pilnas savivaldos teises“, visiškai aiškus, o komisijos nariams – ne, ir viskas. Nors bandėme ir čia pasiekti sutarimą – pateikėme visos grupės narių pasirašytą paaiškinimą – siūlymą, vietoje- „Seniūnijoms suteikti pilnas savivaldos teises“, įrašyti – „Seniūnijoms suteikti visas savivaldos teises, t.y. atkurti iki 1995 m. Lietuvos Respublikoje veikusią savivaldos sistemą“, bet VRK narių nuostata nepasikeitė ir jie vieningai nusprendė visą iniciatyvinės grupės prašymą perduoti Seimo teisės departamentui, išaiškinimui, ar reikalavimai teisingi, ar neprieštarauja LR Konstitucijai.
Kyla klausimas: o kas, jei prieštarautų? Konstitucija ne iš dangaus nusileidusi – ją Tauta priėmė referendumu, referendumu, daugumos piliečių valia, ją galima ir pakeisti.
Ši mūsų patirtis byloja, kad piliečiai savo konstitucinės teisės, inicijuoti referendumą, piliečių manymu, svarbiu Tautai ir Valstybei klausimu, realizuoti negali, nes jų iniciatyvą, dėl iniciatoriams nesuprantamų priežasčių, gali blokuoti VRK nariai.
Mūsų iniciatyvinės grupės atžvilgiu jie tai akivaizdžiai pademonstravo, vieningai patvirtinę, kad žodžių junginys – „pilnos savivaldos teisės“ – yra nesuprantamas.
Grupės nariai nesitikėjo tokio rezultato. Buvome nusivylę, pasipiktinę, mūsų nuomone, tokiu neteisingu komisijos narių poelgiu. Tuo labiau, ne konkrečius įstatymus siūlome, kurie turėtų derėti kitų teisės aktų atžvilgiu, bet Tautai ir valstybei svarbius sprendimus, kurių įgyvendinimui Seimas, pasitelkęs reikiamus specialistus, priimtų įstatymus.
Verta paminėti, kad Lietuvos Nepriklausomybę paskelbė mūsų siūlomu būdu išrinkti Tautos atstovai – visi būdami vienmandatininkai, atstovaujantys konkrečioms rinkiminėms apygardoms. Taip pat iki 1995 m. seniūnijų (tada vadinosi apylinkėmis) pilna savivalda veikė – jų Tarybų priimtus spendimus galėjo atšaukti tik teismas.
Sunku VRK narius įtarti ir kaltinti šališkumu, bet nenorom peršasi išvada, kad sprendimas atidėti iniciatyvinės grupės registravimą, perduoti Seimo teisės departamentui, galėjo būti ne dėl klausimų neaiškumo, bet todėl, kad referendumui siūlomi sprendimai, sulaukę Tautos pritarimo, įteisintų pilietinę savivaldą (demokratiją), tuo pačiu panaikintų partijų ir kitų valdžios siekiančių grupių privilegijuotą teisę į diktatorinį šalies ir savivaldybių valdymą.
Galbūt čia ir slypi atsakymas – VRK nariai, atstovaudami partijoms, blokavo partijų privilegijuotas teises naikinančius sprendimų siūlymus.
Kaip sakoma – pagyvensim, pamatysim. Antra savaitė laukiame Seimo teisės departamento išvadų. Jos išsklaidys visas abejones.
Jonas Kaminskas
Asociacijos „Pilietinės savivaldos sąjunga“ pirmininkas, referendumo iniciatyvinės grupės koordinatorius

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!