- Reklama -
KK nuotr.

Lietuvos banko valdyba nutarė bankui AB bankas SNORAS paskirti laikinąjį administratorių ir taikyti laikinąsias banko turto apsaugos priemones. Šiuo sprendimu siekiama užtikrinti veiksmingą banko klientų bei visuomenės interesų apsaugą, sustiprinti šalies bankų sistemos stabilumą ir patikimumą. Bankų įstatyme numatytų poveikio priemonių imtasi įvertinus AB bankas SNORAS finansinę būklę, pastarųjų metų veiklos tendencijas ir naujausio inspektavimo rezultatus. Priimant sprendimą įvertinti ir šiomis dienomis įvykę pokyčiai banke.

Priežiūros tikslais sukauptos informacijos analizė atskleidė, kad banko AB bankas SNORAS turto kokybė yra prasta, kredito rizika vertinta neatsakingai. Lietuvos banko nurodymai mažinti veiklos riziką buvo ignoruojami arba vykdomi formaliai, iš esmės nekeičiant veiklos pobūdžio. AB bankas SNORAS vengė teikti priežiūrai būtiną informaciją. Yra požymių, kad priežiūros institucijai galėjo būti teikiami tikrovės neatitinkantys duomenys.

Dėl laikinojo administratoriaus skyrimo apsispręsta įvertinus AB bankas SNORAS vadovų ir savininkų veiksmus bei įsitikinus, kad kitų įstatyme numatytų priemonių nebepakanka užtikrinti stabilią banko veiklą ir apsaugoti klientų bei visuomenės turtinius interesus.

Laikinasis administratorius Simon Freakley, tarptautinės konsultacijų bendrovės Zolfo Cooper LLP vyresnysis partneris, paskirtas vykdyti AB bankas SNORAS stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos vadovų funkcijas. Jis įpareigotas papildomai išnagrinėti ir įvertinti banko finansinę būklę, galimybes imtis veiksmingų banko indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesus bei visos bankų sistemos stabilumą ir patikimumą apsaugančių priemonių.

Lietuvos bankui laikinasis administratorius privalės nuolat teikti informaciją apie administravimo eigą ir atlikęs finansų ir veiklos auditą įvykdyti pertvarką, užtikrinančią stabilią banko veiklą.

Paskyrus laikinąjį administratorių, laikinai sustabdyta banko veikla bus atnaujinta artimiausią pirmadienį. Dėl būtinybės laikinai taikyti teisės aktuose numatytas banko turto apsaugos priemones bus apsispręsta įvertinus jo finansų būklę. Visi apdrausti indėliai, laikomi banke AB bankas SNORAS, yra saugūs. Visi sutartyse su banku numatyti skolininkų įsipareigojimai išlieka. Paskolų mokėjimai bei kiti įsipareigojimai ir toliau privalo būti vykdomi pagal grafiką.

Lietuvos banko valdyba nutarė teikti Vyriausybei išvadą, kad veiksmingiausias tolesnis banko problemų sprendimo būdas – pasinaudoti Finansinio tvarumo įstatyme įtvirtinta teise Vyriausybei perimti banko akcijas visuomenės poreikiams. Panaudojus šią priemonę būtų maksimaliai apginti indėlininkų interesai, sumažintos galimos valstybės išlaidos.

Lietuvos banko valdyba pabrėžia, kad šis nutarimas susijęs tik su vieno konkretaus banko AB bankas SNORAS neatsakingai vykdyta veikla, kurios kelta rizika paskyrus administratorių – suvaldyta. Visų kitų užsienio ir vietos kapitalo bankų likvidumo atsargos Lietuvos banko reikalavimus reikšmingai viršija, visi bankai vykdo ir kapitalo pakankamumo rodiklį. Pokyčiai susiję su banko AB bankas SNORAS veikla neturės reikšmingos tiesioginės kitiems šalies bankams, nes probleminio banko tarpbankiniai įsipareigojimai yra nedideli.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!