- Reklama -
Aleksandras Abišala neturi žalio supratimo, kaip derėtis su EK dėl Ignalinos AE darbo pratęsimo

Stanislovas Tomas
ES teisės doktorantas
Sorbona, Paryžius

Derybininkų dėl IAE pratęsimo vadovas Aleksandras Abišala jau spėjo pareikšti, kad šansų išsiderėti pratęsimą tik 5 proc. Taip, jeigu derėtis būtent taip, kaip tai daro jis, šansų tikrai mažai. Stebint Vyriausybės derybas dėl IAE darbo pratęsimo, susidaro įspūdis, kad Lietuvai gali nepavykti ne dėl ES teisės reikalavimų, o dėl elementaraus neprofesionalumo. Elektros kaina po Ignalinos AE uždarymo turėtų mažiausiai pakilti nuo dabartinių 33 iki 59 ct/kWh. Akademikas Antanas Kudzys kalba apie 1 lt/kWh.

Kur yra pagrindinė derybininkų klaida? Jie nekvestionuoja Europos Komisijos teiginio, kad dėl pratęsimo reikia šaukti Tarpvyriausybinę konferenciją (TVK). Veikiant pagal šitą procedūrą, pratęsimo iniciatyva žlugs, jeigu atsiras bent viena valstybė (bent viena TVK dalyvė), kuri nesutiks. Austrija ir Estija yra būtent tos valstybės, kurios užblokuos bet kokius Lietuvos veiksmus šios procedūros rėmuose.

EK elgiasi Lietuvos atžvilgiu nesąžiningai. Tam, kad įvyktų pratęsimas, jie reikalauja sušaukti TVK. Tačiau tam, kad nuostata dėl uždarymo būtų įtraukta į Stojimo į ES Sutarties Protokolą, jokia Tarpvyriausybinė konferencija šaukiama nebuvo. Abišalos problema yra ta, kad jis nesupranta šito mechanizmo.

ES kompetencija branduolinės saugos srityje gali būti didinama tik per Tarpvyriausybinę konferenciją. Jeigu TVK nepriėmė sprendimo išplėsti kompetenciją, vadinasi kompetencija nėra išplėsta. Niekur Euratomo Sutartyje (tai yra dokumentas, kurį priima ir kurio turinį keičia TVK) nėra parašyta, kad ES turi kompetenciją reikalauti uždaryti atominę elektrinę. Vadinasi, tokios kompetencijos nėra. Tą patį patvirtina ir Europos teisingumo teismo jurisprudencija.

Priimant naujas nares į ES, TVK nešaukiamos. Tai reiškia, kad naujos valstybės narės priimamos į jau esamą ES kompetencijos glėbį.

Abišala nemato skirtumo tarp Steigiančiųjų Sutarčių ir Stojimo Sutarčių. Steigiančiosios Sutartys – tai sutartys, kurios nustato ES kompetencijos ribas. Jos nustato tai, ką ES gali daryti. Viskas, apie ką ten neparašyta, yra už kompetencijos ribų – kas ten neparašyta, to ES daryti negali. Šios sutartys keičiamos per TVK.

Stojimo Sutartys – tai sutartys, kurių pagrindu priimamos naujos valstybės. Sprendimą dėl naujų šalių priėmimo priima ES Tarybos. Taryba – tai ne Tarpvyriausybinė konferencija. Todėl Taryba negali išplėsti esamos kompetencijos. Be to, pagal šią procedūrą Europos Parlamentas priima arba nepriima sutampančią nuomonę. EP yra viršnacionalinė, o ne tarpvyriausybinė institucija.

Naujos valstybės priėmimas ir ES kompetencijos išplėtimas – tai dvi skirtingos procedūros.

Iš to seka, kad Europos Komisija neturi kompetencijos reikalauti uždaryti Ignalinos AE. Akcentuojant skirtumą tarp šių dviejų procedūrų, Lietuvos derybininkai galėtų laimėti daugiau, nes tada IAE pratęsimui nereikėtų prašyti EK, Austrijos ir Estijos sutikimo.

2008-04-12

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!