- Reklama -

Prezidentė Dalia Grybauskaitė skaitys šeštą metinį pranešimą. Nuotr. iš lrp.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ketvirtadienį, birželio 4 d., 10 val., Seime skaitys metinį pranešimą, kuriame, kaip įpareigoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, apžvelgs padėtį Lietuvoje, šalies vidaus ir užsienio politiką. Tai jau šeštasis šalies vadovės metinis pranešimas. Prieš metinį pranešimą Prezidentė pateikia ir svarbiausių savo darbų apžvalgą.

Pirmųjų antros kadencijos metų Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės darbų apžvalga

Statistika (2014.07.12 – 2015.06.02)

Pateikta 14 įstatymų projektų.

7 įstatymai grąžinti Seimui svarstyti pakartotinai.

Pateikta Seimui ratifikuoti 15 tarptautinių teisės aktų.

Pasirašyti 597 įstatymai.

Paskirta 20 naujų teisėjų ir 20 teisėjų į aukštesnės pakopos teismus.

Paskirti 3 teismų pirmininkai, 2 teismų pirmininkų pavaduotojai ir 6 teismų skyrių pirmininkai.

Atleisti 28 teisėjai (2 iš jų – už teisėjo vardo pažeminimą).

31 užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų vadovų ir pareigūnų vizitas į Lietuvą.

83 susitikimai su užsienio šalių atstovais, iš jų – 31 su Prezidentais, 17 – su premjerais, 6 – su parlamentų pirmininkais, 16 – su tarptautinių organizacijų ir institucijų vadovais.

Paskirta 17 Lietuvos ambasadorių.

Priimti 26 užsienio šalių ambasadorių skiriamieji raštai.

26 vizitai į užsienį.

20 interviu Lietuvos žiniasklaidai, 34 interviu užsienio žiniasklaidai.

Pasakyta 60 kalbų.

Globojama 30 visuomeninių renginių.

Atsakyta į 4790 šalies gyventojų laiškus.

Svarbiausi darbai

Valstybės gynybos stiprinimas ir nacionalinio saugumo užtikrinimas

Užtikrinta grėsmes atitinkanti šalies gynyba – Prezidentės vadovaujamos VGT sprendimai dėl:

finansavimo gynybai didinimo;

kariuomenės plėtros prioritetų ir svarbiausių įsigijimų;

privalomosios pradinės karo tarnybos atnaujinimo 5 metų laikotarpiui.

Investicijoms į strateginius ūkio sektorius – nacionalinio saugumo reikalavimai. Prezidentės inicijuotos ir Seimo priimtos Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo ir Investicijų įstatymo pataisos.

Sukurti papildomi įrankiai kovai su priešiška propaganda ir dezinformacija.

Prezidentės iniciatyva priimtos Visuomenės informavimo įstatymo pataisos.

Prezidentės iniciatyva informacinis saugumas pirmą kartą iškeltas į Europos vadovų lygmenį. Europos Komisija įpareigota parengti veiksmų planą dėl strateginės komunikacijos ir atkirčio dezinformacijai.

Priimtos Prezidentės inicijuotos Karo padėties įstatymo pataisos užtikrins, kad karo padėties atveju Lietuvos ginkluotosioms pajėgoms būtų priskiriami Viešojo saugumo tarnybos ir Vadovybės apsaugos departamento pareigūnai.

Siekiant atremti kibernetinius išpuolius prieš Lietuvos tinklus ir informacines sistemas, Prezidentei palaikant priimtas Kibernetinio saugumo įstatymas ir įkurtas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras.

Lietuvai – papildomos NATO saugumo garantijos. Įgyvendinami NATO viršūnių susitikime Velse 2014-09-05 priimti sprendimai.

Prezidentės inicijuotomis Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisomis griežtinama leidimų gyventi Lietuvoje išdavimo tvarka.

Paskirtas naujasis Lietuvos kariuomenės vadas. Svarbiausi veiklos uždaviniai – savarankiškos ir kolektyvinės gynybos pajėgumų didinimas, oro erdvės apsauga, kariuomenės sukomplektavimas, rezervo rengimas ir savanoriškų pajėgų stiprinimas.

Paskirtas Valstybės saugumo departamento direktorius. Žvalgyba turi ne tik stebėti, bet ir aktyviai šalinti grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Užsienio politika – valstybės interesams apginti ir įtvirtinti

Dujų kainos nebebus politinio šantažo priemone. Lietuvos iniciatyva buvo pradėtas tyrimas dėl „Gazprom“ piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi dujų rinkoje. Europos Komisija pradėjo tirti galimus pažeidimus net 8 ES šalyse, kur buvo taikomos nesąžiningos kainos ir varžoma prekyba dujomis.

Užtikrinta JAV parama Lietuvos saugumui. Nuo 2014 m. Lietuvoje karinėse pratybose jau dalyvavo 1,4 tūkst. JAV karių. Prezidentės susitikimai su JAV Prezidentu Baracku Obama Taline 2014-09-03, JAV viceprezidentu Joe Bidenu Miunchene 2015-02-07.

Stiprinamas bendradarbiavimas su partneriais NATO. Nuo 2014 m. karinėse pratybose Lietuvoje dalyvavo beveik 4 tūkst. NATO sąjungininkų karių.

Stiprinamas regioninis bendradarbiavimas energetikos, saugumo klausimais. Įsteigta bendra Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigada „LITPOLUKBRIG“.

Lietuva – viena aktyviausių ES Rytų partnerystės rėmėjų. Tęsiamas tvirtas ir nuoseklus palaikymas Ukrainai, Moldovai ir Gruzijai įgyvendinant svarbias europines reformas.

Lietuva – viena aktyviausių Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narių. Lietuvos pirmininkavimo JT ST metu buvo įtvirtintas ES, kaip strateginės JT partnerės, statusas, priimtos rezoliucijos Dėl smulkiųjų ginklų keliamos grėsmės civilių saugumui bei Dėl žurnalistų saugumo ginkluotuose konfliktuose. Lietuva buvo viena iš JT Generalinės Asamblėjos priimtos rezoliucijos dėl Ukrainos teritorinio vientisumo bendraautorių.

Lietuva pakviesta pradėti derybas dėl narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO).

Lietuvos iniciatyva energetinis saugumo užtikrinimas tapo visos ES prioritetu – kuriama ES energetinė sąjunga, baigiama kurti ES vidaus energijos rinka.

Prezidentė išrinkta Pasaulio moterų lyderių tarybos pirmininke.

Už tvirtą ir nuoseklią paramą Ukrainos nepriklausomybei Aukščiausioji Ukrainos akademinė taryba Prezidentę paskelbė Metų žmogumi.

Už asmeninį indėlį stiprinant dvišalius Lietuvos ir Moldovos santykius bei nuolatinę paramą Moldovos integracijai į ES – aukščiausias Moldovos valstybinis apdovanojimas.

Lietuvos žmonių pastangos kurti stiprią europietišką valstybę įvertintos tarptautiniu lygiu. Prezidentei Berlyne 2014-11-07 įteiktas „Auksinės Viktorijos“ apdovanojimas, skirtas Baltijos šalims.

Ekonominės pažangos ir socialinės gerovės užtikrinimas

Lietuvoje pradėjo veikti suskystintųjų gamtinių dujų terminalas. Tai užtikrino dujų kainų mažėjimą.

Mažėja jaunimo nedarbas. Įsigaliojo Prezidentės inicijuotos Užimtumo rėmimo, Valstybinio socialinio draudimo ir Sveikatos draudimo įstatymų pataisos, kurios sudaro sąlygas jaunuoliams lengviau susirasti praktikos vietą, įgyti darbo įgūdžių ir įsidarbinti.

Imtasi realios vaikų globos sistemos pertvarkos. Prezidentės inicijuotos Civilinio kodekso, Šeimynų, Socialinių paslaugų, Išmokų vaikams įstatymų pataisos, skatinančios ir spartinančios vaikų globą šeimose bei šeimynose ir įvaikinimą.

Pradėta Švėkšnos specialiojo ugdymo centro pertvarka. Prezidentės iniciatyva parengtas Specialiojo ugdymo ir vaikų socializacijos centrų pertvarkos veiksmų planas.

Paskirta nauja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos vadovė. Svarbiausi veiklos prioritetai – šilumos kainų žmonėms mažinimas, skaidri energetikos įmonių veikla.

Paskirta nauja Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė. Viešieji pirkimai turi būti skaidrūs ir nešti didžiausią ekonominę bei socialinę naudą valstybei.

Paskirtas naujas Valstybės kontrolės vadovas. Valstybės kontrolė turi operatyviai reaguoti į valstybės lėšų švaistymą, užtikrinti valstybės biudžeto ir ES lėšų panaudojimo skaidrumą.

Kova su korupcija ir politinės sistemos skaidrinimas

Formuojant Vyriausybę – aukščiausi skaidrumo reikalavimai.

Rinkimų skaidrumui užtikrinti siūloma pašalinti galimybę prieš pat rinkimus perdeklaruoti gyvenamąją vietą ir taip daryti įtaką rinkimų rezultatams. Prezidentės iniciatyva parengtos Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pataisos.

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai – įpareigojimas viešai skelbti platesnio rato valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačių interesų deklaracijas.

Neleista įteisinti išimties politinėms partijoms netaikyti Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pirkimams ne valstybės biudžeto lėšomis. Prezidentės veto Viešųjų pirkimų įstatymo pataisoms.

Užkirstas kelias valstybės tarnautojų pasipinigavimui.

Stiprinama kova su neteisėtu praturtėjimu. Prezidentės iniciatyva priėmus Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių bei Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymų pataisas buvo pažabotas piktnaudžiavimas fiktyviais skolos rašteliais, vekseliais ir akcijų pirkimo–pardavimo sutartimis.

Neleista išsipirkti piniginėmis baudomis už sunkius turtinius nusikaltimus. Prezidentės veto Baudžiamojo kodekso pataisoms.

Už šiurkščius konkurencijos pažeidimus užtikrintos adekvačios baudos stambioms įmonėms. Prezidentės veto Konkurencijos įstatymo pataisoms.

Stabdomi neskaidrūs ir finansiškai nepamatuoti projektai. Prezidentės veto Metropoliteno koncesijos įstatymui.

Daugiau skaidrumo bankroto procesuose. Prezidentės pateiktomis Įmonių bankroto įstatymo pataisomis siekiama užtikrinti, kad bankroto procesai būtų pradedami laiku ir nagrinėjami efektyviai, o bankrutuojančios įmonės ir sąžiningų kreditorių interesai būtų realiai apsaugoti.

Teismų sistemos ir teisėsaugos institucijų veiklos tobulinimas

Griežti atsakomybės, kompetencijos ir skaidrumo reikalavimai duoda rezultatų. Pasitikėjimas teismais Lietuvoje pirmą kartą per du dešimtmečius yra didesnis nei nepasitikėjimas.

Pagerėjo teismų veikla. Europos Komisijos duomenimis, pagal civilinių bylų nagrinėjimo terminus ir atvirumą visuomenei Lietuvos teismai yra vieni pirmaujančių ES.

Teisėjams – aukščiausia reputacijos ir skaidrumo kartelė. Per pirmąją 5 metų Prezidentės kadenciją ir pirmuosius antrosios kadencijos metus už teisėjo vardo pažeminimą atleista 17 teisėjų (nuo 1990 iki 2009 metų – 14 teisėjų).

Teismai atsinaujina – per pirmąją Prezidentės kadenciją ir pirmuosius antrosios kadencijos metus paskirti 159 nauji teisėjai. Teisėjų korpusas atsinaujino 20 proc., teismų vadovybė – 69 procentais.

Teisėjų reputaciją vertina ir visuomenės atstovai. Prezidentės inicijuotos Teismų įstatymo pataisos sudarė galimybę į Teisėjų garbės teismo sudėtį įtraukti ne tik teisėjus, bet ir visuomenės atstovus.

Objektyviai, skaidriai ir kokybiškai teisėjų atrankai užtikrinti iš visuomenės atstovų ir teisėjų suformuota naujos sudėties Pretendentų į teisėjus atrankos komisija.

Prasidėjo antrasis teismų reformos etapas – jungiami apygardų administraciniai ir apylinkių teismai.

Pilnai suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sudėtis ir paskirtas naujasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas.

Sustiprintos žiniasklaidos laisvės garantijos. Priimtos Prezidentės inicijuotos Visuomenės informavimo įstatymo ir Baudžiamojo proceso kodekso pataisos, kuriomis kratos, poėmiai, telefoninių pokalbių pasiklausymas, slaptas sekimas gali būti vykdomi tik dėl visuomenei gyvybiškai svarbių aplinkybių.

Paskirtas Policijos generalinis komisaras. Policijos vadovybei būtina užtikrinti pradėtų reformų tęstinumą, visuomenės saugumą.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Didesnis dėmesys tautinėms bendrijoms ir investicijų pritraukimui į Pietryčių Lietuvos regionus.

Prezidentės iniciatyva pateiktos Pilietybės įstatymo pataisos, kuriomis ypatingų nuopelnų mūsų šaliai turintiems Lietuvos piliečiams bus įtvirtinta teisė turėti dvigubą pilietybę neatsisakant Lietuvos piliečio paso.

Už nuopelnus stiprinant Lietuvos valstybę Prezidentė apdovanota Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos aukščiausiu apdovanojimu „Vilties žvaigždė“.

Prezidentės inicijuota patriotiškumą skatinanti akcija „Vasario 16-ąją švęsk išradingai“ per trejus metus jau sulaukė per 750 iniciatyvų.

Prezidentės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“ tapo knygų mėgėjus buriančiu renginiu. Per 4 akcijos metus šalies bibliotekoms padovanota per 122 tūkst. knygų.

Prezidentė globojo ir prisidėjo prie 30 kultūros, sporto, sveikatos, labdaros, su saugumu susijusių renginių ir projektų organizavimo.

Prezidentės iniciatyva visuomenei atvertos Prezidentūros erdvės. Per metus įvyko septyni atvirų erdvių renginiai skirti muzikos kūrėjams, poetams, nevyriausybinėms organizacijoms, senjorams, neįgaliesiems, Etnografinių regionų metams. Šiuose renginiuose apsilankė apie 1,5 tūkst. žmonių.

Prezidentės spaudos tarnybos inf.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!