- Reklama -

Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Nuskambėjusi pedofilijos byla, pasak Prezidentės, turėjo būti užbaigta per savaitę, bet taip ir užsitęsė bei perkopė Naujųjų Metų ribą. D. Grybauskaitė kelis kartus tęsė šiaip jau labai griežtą 1 savaitės terminą iki 2, vėliau 3 savaičių ir nutilo… Šiandien prokurorai jau skelbia tyrimo pabaigą tik sausio pabaigoje. Taigi, vietoj 1 savaitės – 4 mėnesiai, t. y. 16 savaičių! Šešiolika kartų daugiau.

Šioje vietoje tauta sako: aukštai šoko – žemai tūpė. Arba: ereliu kilo – šlapia višta krito… Ir tauta visada teisi.

Blogiausia ne terminai, o tolesni, besitęsiantys įstatymų pažeidimai! Taigi tyrimo duomenų ir toliau negauna nukentėjusios pusės teisėti ir oficialūs gynėjai. Taip nebuvo netgi juodžiausiais sovietizmo laikais, kad įtariamasis disponuoja tyrimo medžiaga, o nukentėjuseji – ne!

Šiandien, kai po Gorbačiovo paskelbimo „glastnostj“ (viešumo) jau praėjo daugiau kaip 20 metų, mūsų nedesovietizuoti teisininkai ir toliau laikosi „geležinės uždangos“, ignoruodami pagrindinį demokratijos viešumo principą ir viršydami bet kokius KGB standartus…

Belieka tik spėlioti, ar čia KGB rezervistų naujas darbo stilius? Tai lyg ir patvirtina Pociaus mirties tyrimo eiga ir rezultatai. Ar čia „nudemokratėjusios“ JAV CŽV įtaka naujai iškeptai NATO narei? Tai lyg ir patvirtina M. Laurinkaus „užklasinių namų darbų“ išryškinimas ir iš posto bei politikos išpyškinimas.

O gal tai abiejų – KGB rezervo ir CŽV aktyvo metodų nauja generacija? Blogiausia, kad jiedu abu kaip dvyniai panašūs ir neatskiriami. Taip ir mąstai, ar čia Lietuvos saugumo institucijos generacija ar CŽV mistifikacija? Juo labiau, kad desovietizacijos nebuvo ir visi buvę bei nepražuvę … šiltose vietose.

Tuo tarpu žiniasklaida žaižaruoja įvairiomis, viena kitai prieštaraujančiomis versijomis, taip kad pasirinkimas platus ir tenkina visų grupuočių skonius, pradedant nuskriautos mažylės motinos (Laimos Stankūnaitės) versija, pratęsiant oficialiąja bei suinteresuotųjų tarnybų (prokuratūros ir vaikų teisių) bei žurnalistine ir klaidinamos visuomenės…

Įdomumo dėlei peržvelkime visas.

1. Motinos (L. Stankūnaitės versija) – grynai viską neigianti ir deklaruojanti neišpasakytą meilę savo dukrai bei pasiryžusi per teismus atsiimti vaiką iš tėvo giminių!

Žemėje didžiausia vaikų globėja – motina. Ir jos teisė paprastai be ginčų visų pripažįstama. Tačiau D.Kedžio dukrelės gimdytoja net su 4 advokatais vaiko globos byloje buvo priversta sutikti su siūloma taikos sutartimi, pagal kurią dukra auga pas tėvą, o ji tik turi teisę 2 kartus per savaitę 2 valandom pasimatyti su ja.

Net 4 advokatai turėjo pripažinti, kad socialinė Stankūnų šeimos būklė (pagal žuvusios dukters V. Naruševičienės pareiškimą teismui – abu seneliai girtuokliai, bedarbė mama, šunis auginanti striptizo šokėja teta ir jos 8 kartus teistas vyras) deja, sudarė realią grėsmę mažylei.

Tačiau dabar L. Stankūnaitė kelia teisme reikalavimus dėl dukros globos peržiūrėjimo jos naudai, nors sąlygos ne tik nepasikeitė, bet dar ir pablogėjo – ji įtariama dukters sąvadavimu pedofilams! Motyvas – labai motiniškos meilės deklaravimas, ką visi visuotinai suprantame ir širdingai atjaučiame…

Bet ar tikrai L. Stankūnaitė myli ir negali gyventi be dukros?

Pasitikriname.

Pagal teismo sprendimą L. Stankūnaitė gali matytis su dukra 2 kartus per savaitę po 2 valandas. Bet ji ir jos tėvai teigia, į TV ekraną rėkte rėkia – per maža! Tačiau…

Tačiau per pastaruosius 3 mėnesius L. Stankūnaitė aplankė savo mažylę tik 2 kartus vietoj 24 galimų pasimatymų! Mama pasiilgusios mergaitės net nepriglaudė, nepamylavo, o tik klausinėjo jos, ką apie ją kalba Kedžiai ir Venskai… Mergaitė pasimetusi.

Kadangi D. Kedžio dukrelės globos persvarstymo reikalus tvako tie patys advokatai, kaip ir pedofilijos bylą, tai kyla pagrįstas įtarimas tiek apie interesų supainiojimą, tiek ir meilės mažylei subjektą: ar tikrai be mažylės negali gyventi jos mama ( iš 24 pasimatymų atėjusi tik į 2), o gal be mažosios negali gyventi jos krikštatėvis A. Ūsas?

Argi šis pačios L. Stankūnaitės paviešintas epizodas nėra (motyvas) tiesoginis ir labai reikšmingas įrodymas pedofilijos byloje?

Siekiant pridengti neįtikėtinų dovanų (automobilio, buto, fiktyvaus verslo) gausą, L. Stankūnaitei sukurta nauja versija – muilo opera apie didžiulę A. Ūso meilę L. Stankūnaitei be atsako…Tačiau Laimutė, nors ir nemyli krikštatėvio, bet dovanas ima bei nuo D. Kedžio abortus daro, nežinant tėvams.

Tiesa, šioje muilo operoje kaip tai rezonuoja antroji A. Ūso žmona, su kuria susituokta visai neseniai – tik rugpjūtį… Tačiau blondinė dingsta iš ekranų ir niekas jos nebeprisimena, dabar svarbiausia – meilė,didžioji meilė, tegul ir be Laimos atsako meilė…

Labai jau muilina tos meilės versija, nes karališkų dovanų A. Ūsui Laimutė nežada grąžinti taip lyg ir teisėtai gautų?

2. Oficialioji versija geriausiai buvo išreikšta kardinolo A. Bačkio adventiniame laiške, primenant 2 tūkstančius metų egzistuojančią evangelinę tiesą – tas, kas nuskriaus mažutėlį, turi būti paskandintas jūrų gelmėse su girnapuse ant kaklo!

Ne įkalintas, ne nukastruotas, ne registruotas, o nubaustas mirtimi. Ir Amen. Dorovė ginama ir Lietuvos Konstitucijos 25 straipsnyje, prilyginant ją netgi konstitucinei santvarkai ir jos labui bei apsaugai leidžiama apriboti nedorėlio teises ir laisves. Konkrečiai tai įtvirtinta Lietuvos Baudžiamojo kodekso 150 straipsnyje, kuris gina vaikus nuo pedofilų, grasinant laisvės atėmimu nuo 3 iki 13 metų už lytinės aistros tenkinimą su mažamečiu.

Akivaizdu, kad oficialioji versija – tiek religinė, tiek valstybinė, – aiškiai nuskriaustų mažamečių gynyboje. Tereikia mažylio teisėto atstovo pareiškimo ar prokuroro reikalavimo ir pradedama baudžiamoji byla su visomis įstatymo numatytomis pasekmėmis.

Ir toks pareiškimas nuskriaustos mažylės tėvo D. Kedžio yra! Dar 2008-11-30 užregistruotas Kauno m. Panemunės policijojos komisariato Petrašiūnų policijos nuovadoje. Ir, jei šios bylos būtų neperėmusi Kauno miesto apylinkės prokuratūra, reikalas būtų ištirtas per savaitę bei perduotas į teismą. Tokio operatyvaus policijos darbo pavyzdys – nukankinto šuniuko byla.

Tačiau pedofilijos bylą, kaip ypatingai pavojingą nusikaltimą, perima prokuratūra ir užvilkina visus metus iki patekimo Seiman. Bet ir po Seimo apsvarstymo – sėkmingai 4 mėnesius vilkinama!

3. Domimės prokuratūros versija. 54 nukentėjusios mažylės tėvo D. Kedžio skundai neišjudino į darbus nei Kauno nei Vilniaus prokuratūrų, nei, pagaliau Generalinės prokuratūros!

Maža to, į Seimo paklausimą, A. Valantinas sumelavo ir atrašė, kad bylos eiga vyksta normaliai. Atrodo ir A. Pocius melavo? Kas čia darosi toje mūsų Lietuvėlėje – saugumas ir prokuratūra kaip valstybės valstybėje elgiasi ir nesiskaito su aukščiausia valdžia? ! Tuo tarpu Seimo komisija nustato, kad D. Kedžio pareiškimai nebuvo svarstomi, byla – vilkinama, o tyrimai atlikti aplaidžiai, nekompetentingai, nekvalifikuotai ir netgi neatlikti elementarūs pirminiai procesiniai veiksmai!

Taigi, prarasti visi įrodymai, kurių šiandien jau nebeatstatysi! O tai gali turėti įtakos priimant galutinius sprendimus. Kaip antai, spermos mažylių burnoje ar išangėje buvo galima rasti tą pačią ar dar rytojaus dieną, bet ne po metų…

Tiesą pasakius, nėr to blogo, kas neišeitų į gerą. Toks metus pavėluotas ekspertizės aktas – būtent tas dokumentas, kuris įrodo proceso pažeidimus. O tik procesiniai pažeidimai byloje nagrinėjami Strasbūre!

Antra procesinė pažaida – antrosios aukos išvežimas į Vokietiją 8 kartus teisto, išsiskyrusio ir alimentų nemokėjusio tėvo! Ir tai ne tik auka, bet ir liudytoja! Nebaigus bylos išvežama iš šalies!

Kažin kodėl jos nemyli senoliai Stankūnai? Gal dėl to, kad pati nuėjo pas psichologą pagalbos ieškoti? Tai va, paliko mergaitę ir be medicininės, ir be psichologinės pagalbos, ir be mokslų… Turbūt neveltui jos motina Violeta Naruševičienė rašė pareiškimą teismui dėl jaunėlės sesers Laimos Stankūnaitės atėmimo iš girtuoklių tėvų ir globos perdavimo jai?

Taigi, prie akivaizdaus prokuratūros darbuotojų bylos vilkinimo D. Kedytės atžvilgiu galima konstatuoti labai operatyvius ir rezultatyvius veiksmus neutralizuojant antrąją auką!

Ir kur tuo metu buvo lygių galimybių kontrolierė A. Burneikienė? Kaip taip „pražiopsojo“ mažylę vaikų teisių gynėja R. Šalaševičiūtė? Ir judviejų pareigų neatlikimas – procesiniai savų nuosaviausių įstatų pažeidimai byloje rezonansine jau tapusia ir akivaizdžiai žinomų teisininkų (Venckų) kontroliuojama bei visoje ES viešinama!

Jei Prezidentė nepašalins judviejų iš pareigų ir nepatrauks baudžiamojon atsakomybėn, tai šitai būtinai bus atlikta ES teisėtvarkos institucijoje. Nėr to blogo, kad neišeitų į gerą.

Ir taip aplaidžiai, švelniai tariant, elgiasi ne vien šiedvi pareigūnės, o ir visa gvardija prokurorų! Sinchroniškai. O tai rodo, kad pagal vieno, aukščiausio pareigūno (A. Valantino?) nurodymus.

Seimo komisijos išvadose akivaizdžiai nustatyta, kad savo pareigų neatliko generalinis prokuroras A. Valantinas, jo pavaduotojai ir visi, dalyvavę bylos tyrime. O tai tiesiogiai rodo, kad visi šie paeigūnai, piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, tyčia, sąmoningai vilkino bylą ir leido atsirasti neatstatomai žalai – įrodymų praradimui ir dviejų gyvybių žūčiai!

Tačiau ikiteisminis tyrimas dėl tokio pareigūnų akivaizdaus nusikaltimo iki šio momento nepradėtas, jie nuo pareigų nenušalinti. Svarbiausia, nenušalintas nuo pareigų apsimelavęs A. Valantinas, R. Šalaševičiūtė ir A. Burneikienė. O tai sąlygoja ir tolesnį visos sistemos defektinį „darbą“.

Blogiausia, kad Seimo komisijos išvadose, pasirašytose S. Šedbaro, taip pat nieko nekalbama apie kaltų pareigūnų nušalinimą ir baudžiamųjų jiems bylų iškėlimą!

Bet ir tokios išvados labai tinka Srasbūro teisėsaugininkų įvertinimui. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą.

Tiesa, Seimas pasipiktino S. Šedbaro rašliava ir atmetė ją bei pareikalavo rimtesnio dokumento. O tas rimtumas slypi už pagrindinio klausimo išaiškinimo – kodėl?

Kodėl įstatymo priežiūrą privalantys vykdyti prokuratūros darbuotojai, piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi, sąmominga leido žūti 2 gyvybėms? Juk tik reikėjo areštuoti 4 įtariamuosius ar liudytojus! Vietoj to – jie (ir L. Stankūnaitė) saugomi! Neatsižvelgiant į teisėjos, aukščiausios Lietuvos pareigūnės N. Venckienės 2 pareiškimus apie A. Ūso grąsinimus ją nužudyti! Neatsižvelgiant į tai, kad teisėja pagal grasinimo pobūdį prašė atlikti A. Ūso psichiatrinę ekspertizę, ji nebuvo atlikyta, o visuomenė priversta klausytis jo kliedesių apie europarlamentarų patraukimą teisman, iš D. Kedžio išreikalavimo 1 milijono ir t. t.

Kokie tokios prokurorų nusikalstamos veiklos motyvai?

Kyla labai realus įtarimas, kad paaukotos 2 gyvybės buvo dangstant dar didesnį blogį. O didesniu blogiu gali būti ne pavieniai pedofilai, o ištisas pedofilų klanas!

Jei generalinis prokuroras A. Valantinas būtų dangstęs tik savo kurso draugą teisėją J. Furmanavičių, tai jam žuvus, bylos vilkinimas jau būtų nebetekęs prasmės ir šiandien, kaip reikalavo Prezidentė, jau būtų užbaigta byla bei išnagrinėta teisme. Tačiau…

Tačiau byla tuo pačiu stiliumi ir toliau vilkinama, jos rezultatų negauna teisėti D. Kedytės gynėjai. Ir netgi Seimui pateiktoje medžiagoje seimūnai randa tuščias vietas su įrašu „neskebtini duomenys“. Netgi seimūnai buvo priversti įsitikinti, kad Lietuvos valstybėje be jų, aukščiausios valdžios, yra dar viena valstybėlė, kurioje tik šie duomenys žinomi ir disponuojami! Seimas įtūžo!

4. Pažiūrėkime į Seimo versiją – įtarimai apie daug didesnį pedofilijos mastą Lietuvoje ir akiplėšiškai dangstomą daug sunkesnį pareigūnų nusikaltimą nei teisėjo J. Furmanavičiaus, pasitvirtina iš S. Šedbaro pateiktų Seimui išvadų turinio. Komisija, konstatavusi, kad nesavalaikiai buvo reaguota į grasinimą susidoroti (kaip? apjuodinti, išjuokti, primušti?), visai net neužsimena apie 2009-08-20 ir 2009-08-24 teisėjos N. Venckienės pareiškimus apie konkretų A. Ūso grasinimą ją nužudyti! Ir ne bet kaip nužudyti, bet taip, kad teisėja pareiškime paprašė atlikti A. Ūsui psichiatrinę eksrtizę!

Vėliau šie teisėjos įtarimai pasitvirtino, kai A. Ūsas pradėjo ieškoti iš D. Kedžio 1 milijono už jo garbę ir orumą, nors prokurorai (pagal pareiškimą per TV) dar rugsėjį jam pateikė įtarimus pedofilija! Maža to, jo žadami teisminiai procesai Kauno vaikų teisių tarnybos skyriui ir europarlamentarams V. Landsbergiui ir V. Uspaskichui aiškiai kelia įtarimą apie A. Ūso psichinę būklę…

Tačiau šis epizodas, liečiantis aukščiausią valstybės pareigūnę, teisęją N. Venckienę, S. Šedbaro 26 puslapių išvadose netilpo. Atrodytų, kad ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, kaip ir prokuratūros, taiko dvigubus standartus tos pačios bylos dalyviams: Kedžių pusės atstovams – daug blogesnius, nors būtent jų mažylę ginančių interesus gina tiek 2000-metė evangelija, tiek 20 metų Lietuvos Konstitucija ir Baudžiamasis kodeksas.

Tuo tarpu įtariamųjų pedofilija Stankūnų ir mažylių prievartautojų nekaltumo prezumpciją turėjo patikrinti Lietuvos teisėsaugos institucijos. Bet nepatikrino. Išstisus metus. Bet algas tūkstantines ėmė iš mūsų kišenių.

Pedofilija įtariamą A. Ūsą ir sąvadavimu įtariamą L. Stankūnaitę saugo! Vietoje arešto. O teisėjos nesaugo. Vietoj to, dar kažkoks nekompetentingas, nekvalifikuotas prokuroras K. Betingis kuičiasi teisėjos kompiuterinėse laikmenose, nesiskaitydamas nei su teisėjos imunitetu, nei su tarnybine subordinacija, bet grasinimas sankcijomis už tai, kad teisėja sąžiningai vykdė teisininko pareigas ir teisėtai konsultavo nukentėjusios mažylės tėvą! Argi toks K. Betingio subjektyvus teisėjos įvertinimas (ir dar per TV) dar kartą neįrodo, kad prokuratūra Lietuvoje – atskira valstybė valstybėje?

Labai įtartina, kad A. Šedbaro vadovaujama komisija, nustačiusi tokius prokurorų darbo trūkumus – aplaidumą, nekompentenciją ir nepakankamą kvalifikaciją, kurie, dėl funkcijų neatlikimo, susikomplikavo pedofilijos tyrimas ir žuvo 2 žmonės – nepasiūlė jų pašalinti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn!

Ir vėl kyla tas pats motyvo klausimas – tai kas gi taip akivaizdžiai neteisingai, beatodairiškai, sovietiniais metodais dangstomas? Slepiamos ir ginamos ne tik prokuratūros, bet ir S. Šedbaras? ! Kas gi čia toks vertingas ir brangus, kad už 2 mergyčių skiaudą ir už 2 gyvybių užgesinimą net nekeliamos baudžiamosios bylos tiems, kurie sudarė sąlygas jiems žūti?

Pažymėtina, kad S. Šedbaro versijai Seimas nepritarė, o atvirkščiai – pasipiktino! Kažin ar nesibaigia jam katino dienos? Juk būtent ši komisija privalo formuoti teisinę politiką ir jos kontrolę vykdyti Lietuvoje. O čia dabar išryškėjo tokia „nuliberalizuota“ politika ir tokia neatsakomybė, kad visai nebus staigmena, jei už tokį akivaizdų visos prokuratūros sistemos piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi S. Šedbaras bus pirmas pašalintas iš posto.

D.Kedžio išaiškinta pedofilijos klano dalis – tai tik ledkalnio viršūnė, o didžioji dalis vis dar tūno vandeny. Štai šią dalį pasiryžo ir po truputį aiškina žiniasklaida.

5. Žurnalistinė versija – priešingai nei prokurorinė – neįstrigo, neužsivilkino ir nepapiktnaudžiavo. Jie atliko ir labai operatyviai bei išmoningai beveik visus tyrėjo veiksmus, būtinus pedofilijai išaiškinti. Ir rezultatų neslepė – iškart pateikė visuomenei.

Pirmoje eilėje – pateikė psichiatrams filmuotą medžiagą įvertinti. Ir čia atsivėrė tokie klondaikai, kad net šiurpu! Licenzijuoti, diplomuoti specialistai ne tik teigiamai įvertino D. Kedytės pasakojimą, bet ir pateikė savą praktiką! Pas juos gydosi apie 2000 išprievartautų vaikų, o apie 4000 – tyliai pergyvena savo skriaudą ir nešasi patologiją į gyvenimą. Maža to, numanoma, kad šiuo metu yra apie 50 000 nuskriaustų vaikų šalyje.

Tai va, koks pedofilų klanas ir jo prievartos žaizdos tautai bei jos ateičiai. Lietuvos teisėsaugininkų, ginančių pedofilų nekaltybę liudesiui tą patį faktą patvirtino ir užsienio psichologijos ekspertai su oficialaus akto pateikimu!

Na, koks akivaizdus bus įrodymas Strasbūre, lyginant dvi ekspertų išvadas apie Lietuvos teisėsaugos supuvimą. Turim tik vieną pasiteisinimą – nebuvo desovietizacijos…

Bet dar yra vilties, kad Seimas, antrąkart svarstydamas D. Kedžio skundų epopėją, kirs iš peties ir ne tik pašalins iš postų pareigūnus, pradedant R. Šalaševičiūte ir nebaigiant A. Valantinu, bet ir patrauks juos atsakomybėn.

Antrą gerą darbą atliko žurnalistai – tai, kad išaiškino, jog be D. Kedžio dukrelės, tūkstančiai vaikų kenčia, bet ne visi gydomi. Antai, vaikų namų mažyliai, prasitarę apie pedofiliją, dar ir metami į karcerius!! Buvo per TV parodyta ir patalpos, ir direktorė, ir R. Šalaševičiūtė. Maža to, TV laidoje nuskambėjo informacija apie našlaičių „ekskursijas“ autobusais į pedofilų orgijas…

Ar tik ne čia šuo pakastas su visa prokurorų motyvacija, vilkinant D. Kedžio išaiškintą pedofilijos faktą, įforminimą ir pateikimą į teismą? Šią motyvaciją patvirtina ir R. Šalaševičiūtės dejonės, kad ji nežinojusi apie šeimoje esančius 2 teisininkus. Antraip ji jau bent šį atvejį gal būtų tinkamai įforminusi iki teismo? O dabar – kaip tik pakalbės su žurnalistais, taip ir išlenda jos piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ragai ir nagai. Dabar jau išaiškėjo, kad ji nesidomėjo antros aukos sveikata ir nežinojo apie pampersų nešiojimo priežastį!?

Operatyviai žurnalistai atliko ir vietų apžiūrą, liudininkų apklausą, o žiūrovai padėjo įvertinti, kas meluoja, o kas tiesą sako. Šiurpą kelia eksperimentas viešbutyje – tikra nekontroliuojama pedofilų lindynė. Ir šūvių trajektorija žūties vietoje – parodė visai kitokią įvykio versiją – neišeinant į darbą, o paryčiui grįžtant iš kažkur teisėjas buvo nušautas. O tas nepanaudotas D. Kedžio pistoletas, kaip vizitinė kortelė numesta šalia žuvusiojo, tokia akivaizdi pakiša, kad pridengtų tik saugume naudojamus su duslintuvu ginklus, kad net Malakausko nervai neišlaikė – atsistatydino pats…

Bet labiausiai nelogiškas būtų D. Kedžio motyvas – nužudyti ne savo dukrelės skriaudikus, o svetimos mažylės! O juo labiau, kai jo visa veikla buvo vykdoma teisiniais keliais ir viešinant.

Dar viena sovietinio bylų falsifikavimo detalė – D. Kedžiui visai netaikoma nekaltumo prezumpcija! Maža to – įtariamiesiems suteikiama apsauga vietoje arešto, o nukentėjusios gynėjas pats apkaltintas!

Ir jokios kitos versijos? !

O užsienio teisininkai ją mato ir D. Kedžiui teikia politinį prieglobstį, ko nei viena valstybė kriminalams neteikia…

Taigi, jei nužudyti J. Furmanavičių bei V. Naruševičienę D. Kedys neturėjo motyvo, tai kam buvo naudinga atsikratyti nusikaltimo bendrininkų? Kam naudinga gynėją paversti kaltinamuoju ir tuo pačiu išgelbėti savo kailį?

KGB rezervistai ir nedesovietizuoti teisininkai ėmėsi „kontra“ veiksmų – atnaujinama D. Kedžiui byla „dėl piktnaudžiavimo tėvyste“, o jo seseriai teisėjai N. Venckienei formuojami įvairūs nemotyvuoti ir neteisėti pareiškimai Teisėjų taryboje, pažeidžiant viską, ką dar galima pažeist!

Tačiau nėra to blogo, kas neišeitų į gerą – tie galimi ar formuojami Teisėjų Tarybos sprendimai – tai taip pat procesiniai įrodymai, kuriuos būtent ir svarsto Strasbūre!

6. Visuomeninė versija

2009 m. populiariausių žmonių rikiuotėje tvirtai įsikūrė antroje vietoje po Prezidentės – Drąsius Kedys! Jis surinko dvigubai daugiau balsų už populiarųjį A. Valinską bei Prezidentą V. Adamkų ir trigubai daugiau nei A. Brazauskas ar A. Kubilius. Gyventojų apklausą rengė Lirtuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimo kompanija „Baltijos tyrimai“. Gaila tik, kad tuo pačiu metu neišaiškino blogiausio žmogaus šalyje – garantuotai būtų blogiausiu blogiuku pripažinti pedofilijos „tyrėjai“, pradedant R. Šalaševičiūte ir nebaigiant A. Valantinu su visa prokurorų komanda.

Tokia tautos nuomonė, kuri labia aiškiai ir be išlygų pareikšta tiek mitingais, tiek pareiškimais ir peticijomis, tiek moraliniu Kedžių šeimos palaikymu bei pedofilų klano, jų gynėjų ir bendrininkų visuotiniu pasmerkimu.

Tauta visada teisi. O ji pareikalavo pašalinti iš postų visus pareigūnus bei patraukti juos atsakomybėn. Visi pritarė Lietuvos ganytojo A. Bačkio adventinio laiško nuostatai, įgyvendinti evangelinę bausmę mažutėlių skriaudikams – girnapusę ant kaklo ir paskandinti jūroje!

Argi tai ne reikalavimas atstatyti mirties bausmę lytiniams nusikaltėliams?

2010-01-07

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!