- Reklama -
Prof. Ona Voverienė. KK nuotr.
Prof. Ona Voverienė. KK nuotr.

Rusijos prezidentas, sveikindamas naujai išrinktą JAV Prezidentą, viešai padėkojo jam „už ilgus bendro darbo metus (?!). Kalbama, kad su Donaldu Trumpu reikės „persiderėti“ dėl saugumo Europoje ir pasaulyje. Taip, tokios derybos tikrai bus. Bet esamoje situacijoje ES ir JAV turi išspręsti tai, ko nepadarė laiku. Liudvikas Narcizas Rasimas, 2016

Tik itin jautri politinė klausa Kalėdinių švenčių džiaugsmingame šurmulyje galėjo išgirsti aštrų disonansą džeržgiantį plienu pavojaus varpo gausmu. Pirmiausiai tą džeržgimą išgirdo jautrią politinę klausą turintis žurnalistas Česlovas Iškauskas, susiejęs Rusijos invaziją į Krymą su naujomis grėsmėmis Baltijos kraštams. Juolab, kai iš aukšto rango Rusijos pareigūnų – Rusijos karinių politinių tyrimų centro vedančiojo eksperto Michailo Aleksandrovo lūpų nuolat girdimas raginimas rusams okupuoti Baltijos šalis.
Prieš 70 metų, 1944 m. spalio 16-ąją, kai Rusijos kariuomenės 3-asis Baltarusijos frontas, jo daliniai, įžengė į Rytprūsius, prasidėjo pasaulio istorijoje negirdėtas savo žiaurumu baisiais žmonių, net mažų vaikų ir senelių, žudymais pasaulinio karo istorijos puslapis. Vakarų vadovams Vinstonui Čerčiliui ir Amerikos prezidentui Trumenui pritariant buvo pasirašyta gėdinga Lietuvos Rytprūsiams Potsdamo sutartis, perdavusi visus Rytprūsius su jų sostine Keningsbergu Rusijai. Kaip rašo mokslininkė Riomerio universiteto dolktorantė Aliona Gaidamovič „Potsdamo konferencijoje Kaliningrado sritis buvo paskirta LAIKINAM Sovietų sąjungos administravimui iki būsimo taikos sureguliavimo, tad juridinė krašto priklausomybė Rusijos Federacijai yra negalutinė ir terminuota“ (Iškauskas Č. Karaliaučiaus krašto statusas vėl svarstytinas // Alkas.lt. – 2014. 10.18). Didžiosios valstybės – JAV. Didžioji Britanija, Prancūzija ir Sovietų Sąjunga – buvo įsipareigojusios išspręsti Karaliaučiaus kraštą „būsimojoje taikos konferencijoje“, kuri taip ir nebuvo surengta sąjungininkių kare 70 metų, ir tas „laikinai“, tapo „amžinai“.
Pavojaus varpo dūžiais nuaidėjo ir teisininko Liudviko Narcizo Rasimo straipsnis „Suvalkų trikampis“, kuriame rašoma, kad „Sovietų Sąjungos oficialioji pozicija skelbė, jog „Kenigsbergo sritis buvo perduota SSRS siekiant visiems laikams užkirsti galimybę iš to krašto kilti bet kokiems
kariniams konfliktams Europoje“ (Liudvikas Narcizas Rasimas. Suvalkų trikampis // Lietuvos žinios. -2016, gruod. 29, p. 4).
O ką šiandien matome? Tame „taikos“ krašte nėra nei vienos nemilitarizuotos žemės pėdos. Mes, lietuviai, visą laiką tą matėme. Lygiai taip pat, kaip matėme, kaip šitas kraštas buvo „valomas“, išžudant visus ten gyvenusius lietuvius ir vokiečius vietoje, arba juos pavėžėjant iki Minsko geležinkelio stoties ir čia, stoties prieigose masiškai žudant (Alfonsas Dapkūnas. Karo žaizdos dar gyvos, o nekaltai nužudytųjų vėlės laukia teisingumo // Lietuvos Aidas. -2004, liep. 20, p. 8).
Šiandien jau ir pasaulis pamatė ir įsitikino, kad rusų raketos, galinčios nešti ir branduolines galvutes, iš Šiaurės Prūsijos jau nutaikytos į visus Europos miestus (Rasimas. Ten pat).
Dabar formuojama nuomonė, kad Baltijos šalys pačios kaltos, kad nepasirūpino Karaliaučiaus krašto prijungimu prie Lietuvos, kai A.Sniečkui tai buvo siūloma. O dabar – jau šaukštai po pietų.
Ypač, kai V.Putinas viena koja jau įžengė į Baltuosius rūmus per paskutinius Amerikos prezidento rinkimus. Mat, p. D.Trumpui kur kas yra svarbiau jo biznis, negu Amerikos prestižas ir pasaulio taika. Apie tai liudija ir jo biznis su dabartine putinistine Rusija, kai jis pelningai parduoda savo nesuskaičiuojamą nekilnojamąjį turtą – tikrus rūmus – Amerikoje Rusijos oligarchams iš Putino aplinkos. Taip, pavyzdžiui, 2008 metais D.Trumpas pardavė didžiulius prabangius rūmus prie vandenyno Palm-Byče Rusijos oligarchui Dmitrijui Rybolovlevui (o kas žino, kas gali slėptis po šita pavarde, juk Rusijos vadai visur ir visada meluoja- O.V.) (TV agitka iš Rusijos „Šikarnaja žiznj Donalda Trampa“. – 2016). O kiek rūmų jam pavyko parduoti rusams po 2008-jų metų – istorija jau tyli. Viena tik aišku, kad tokia derybų D.Trumpo ir V.Putino „Taikos“ konferencija, tokia pati, kaip buvo Miuncheno, Jaltos ir Potsdamo, kaip rašo L.N. Rasimas, tikrai bus. Ne veltui straipsnio autorius perspėja, kad „Lietuva dėl savo išlikimo turi aktyviai formuoti tokią nuomonę, jog esamoje situacijoje ES ir JAV turi išspręsti tai, ko nepadarė laiku, (tai yra iš karto po Potsdamo konferencijos, kaip buvo joje tartasis – O.V.), o jeigu negali, Baltijos valstybių saugumą būtina garantuoti kitomis priemonėmis, kitaip visos diskusijos apie Europos saugumą liks tik plepalai“ (L.N. Rasimas. Ten pat).
Buvusio JAV valstybės sekretoriaus 93 metų H. Kisindžerio (Kisinger) pasiūlyta išrinktajam Amerikos Prezidentui D. Trumpui programa, kaip pagerinti JAV ir Rusijos santykius, kurie gerokai buvo atšalę paskutiniuoju metu, kaip tik ir patvirtina faktą, kad Baltijos valstybės ruošiamos naujai Rusijos okupacijai: nes H.Kisindžeris pasiūlė D.Trumpui“ atšaukti sankcijas Rusijai bei pripažinti buvusias SSRS respublikas Rusijos įtakos sfera… Rusija garantuoja saugumą Rytų Ukrainoje, o Vakarai neliečia Krymo problemos“. Tai toks yra naujojo „Molotovo-Ribentropo Pakto“, tik dabar jau vadintino H.Kisindžerio vardu, „taikos“ pasaulyje planas. Pasak H. Kisindžerio, „subalansuoti JAV ir Rusijos santykiai sustiprins tarptautinį stabilumą“ (Siūlo draugauti // Lietuvos žinios. -2016, gruod.28).
Ši H. Kisindžerio doktrina, visiškai atitinka V.Putino imperinėms ambicijoms ir svarbiausiai jo ambicijai būti lygiaverčiu su pasaulio žymiausiais protais, įskaitant ir Amerikos prezidentą, kuris dabar jau atrodo, prof. Fransuazos Thom, žodžiais tariant, „Paralyžiuotas prieš Vladimirą Putiną tarsi triušis prieš smauglį“ (Voverienė Ona: Apie KGB tariamą ir tikrąją visagalybę // llks.lt. -2016, gruod. 23).
Šiomis dienomis Lietuvoje viešintis JAV senatorius Johnas McCainas patvirtino, kad Lietuvai kyla grėsmė, „nes atgimstanti Rusija siekia atkurti imperiją“ (Senatorius J.McCainas: Lietuvai kyla grėsmė // Delfi. lt -2016, gruod. 29).
Savo laiku Lietuvoje viešėjęs budistų dvasininkas, viso pasaulio komunistų nekenčiamas mąstytojas, Dalai Lama, mokė mus gerbti savo priešus, nes jie padeda tobulėti. Įsiminė buvusio Lietuvos KGB generolo Caplino, beje, nužudyto Maskvoje, Sąjūdžio pergalės kovoje už Lietuvos nepriklausomybę, priežasčių analizė, į kurią reikėtų įsiklausyti ir dabartinėje geopolitinėje situacijoje. Jo nuomone, išmintingiausi prof. Vytauto Landsbergio sprendimai, atvedę į Sąjūdžio pergalę ir Lietuvos nepriklausomybę, buvo Sąjūdžio tikslų internacionalizacija pasaulio mastu ir siekiamų tikslų viešumas.
Šiuo atveju irgi tai būtų svarbiausia, šiuos du veiksmus papildant it trečiuoju – Tautos idėjos aktualizacija Europos mastu, siekiant atkurti istorines krikščioniškosios Europos vertybes ir, bendraujant su tautiniais judėjimais Europoje, aiškinimas apie putinistinės Rusijos imperinius tikslus ir veidmainiškumą, neva, Rusijoje gaivinamas tautiškumas, o iš tikrųjų – tik didysis rusiškasis šovinizmas, padedants V.Putinui siekti imperialistinių tikslų.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!