- Reklama -

KK nuotr.

Ar Konstitucinis Teismas yra tikras teismas, ar ne?

Yra kiek kitaip, nei rašoma šios administracinės įstaigos pavadinime: tai yra konstitucinių klausimų sprendimo įstaiga, kurios sprendiniai per 30 dienų, remiantis Europos Žmogaus teisių teisingumo teismo išaiškinimais, skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Valstybėje narėje, kuri prisijungusi prie Žmogaus laisvių ir pagrindinių teisių deklaracijos, būtina bent viena TEISMINĖ įstaiga, kuri revizuotų administracinės įstaigos sprendimus. Tokios situacijos, kaip kad yra Lietuvoje, kad Konstitucinis Teismas kaip vienintelė, nepakartojama, neskundžiama instancija sprendžia žmonių likimus, o skųstis gali tik ponui Dievui, valstybėje narėje būti negali.

Tačiau ar politikams įdomūs tie EŽTT sprendimai? Ne. Niekas net sapne nesapnuoja įkurti Konstituciniam Teismui apeliacinę instanciją, kad jis bent galėtų save tikrai laikyti teismu. Dabar gi ši veikiau įstaiga, o ne teismas netgi nesilaiko jokių procesinių terminų: nei administracinių įstaigų, nei teismų, ir sprendžia „bylas“ kada tik nori – kartais po trejų metų, laimė, jeigu po pusantrų.

Kad ši įstaiga – ne teismas, o nežinia kas, rodo ir tas faktas, jog pilietis negali kreiptis kaip į paprastą teismą. Šis teismas ne piliečiams sukurtas, šiame teisme politikai sprendžiasi savo tarpusavio santykius bei santykius su savo sąžine bei teisiniu neišmanymu, kai pirma priima neteisėtą sprendimą, paskui jau prašo KT įvertinti, ar įstatymų projektas teisėtas ar ne – lyg to negalėtų atlikti projekto svarstymo komitetuose, kur dirba teisininkų, baigusių mokslus ne V.Kapsuko aukštojoje mokykloje, brigada.

Taigi, šitas visiškai ne teismas, ir net ne valstybinė, o veikiau privati politikų reikalų įstaiga, nusprendė, jog penki darbiečiai, kurie neva pirko balsus – kas nusprendė, gal ponas Dievas? – negali patekti į Seimą. Ir taškas. Ir neskundžiama. Kuo rėmėsi, neaišku.

Živilės Pinskuvienės toje „balsų pirkimo byloje“ net nėra. Neegzistuoja. Nei kaip įtariamoji, nei kaip balso pirkėja.

Tačiau ji Seime būti negali – nors ją demokratiniuose rinkimuose, kurių rezultatus panaikinti atsisakė šitas pats Konstitucinis Teismas, išrinko piliečiai. Ir nei „troikė“, nei „semiorkė“, nei dylikiukė negali būti aukščiau Tautos valios, nes suverenitetas priklauso Tautai, o Konstitucinio Teismo, labiau veikiančio kaip privačios politikų klausimų sprendimosi įstaigos, niekas nerinko, o ir paskirti buvo teisėjai pagal neaiškius kriterijus.

Taip ir nesuprantama iki galo – kaip gali administracinė įstaiga, kuri nepriklauso teismų sistemai, vėl, kaip ir 2004 metais, kvestionuoti Tautos valią? Juk tai yra ne kas kita, kaip Suvereniteto užgrobimas.

2004 metais šita pati įstaiga, nors Prezidentas Rolandas Paksas buvo išteisintas Vilniaus apygardos teisme dėl „valstybės išdavimo“, nes VSD jo pokalbių klausėsi be sankcijos, ir tokie pokalbiai negali būti įrodymu jokioje teisenoje, Rolandą Paksą nuteisė iki gyvos galvos – be apeliacijos galimybės, be teisės gintis: nors net žudikų niekas neteisia iki gyvos galvos, jeigu nusikaltimą padarė pirmą kartą.

Užsienio teismai šitą Konstitucinio Teismo savivalę pripažino kaip neteisėtą. Savo žodį tarė ir Jungtinių Tautų taryba, kad niekas neturi teisės riboti R.Pakso pilietinių teisių. Tačiau ar kas nors klauso netgi užsienio teismų sprendimų, jeigu kažką nusprendė Konstitucinis Teismas – ne teismas, o administracinė įstaiga, kurios netgi sprendimų neapskųsi – geriausiu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas priims nutartį, kad skundo nepriims, nes KT sprendimai neskundžiami?

Beliks eiti iki EŽTT ir dar kartą gauti tą patį išaiškinimą – kad KT nėra tikras teismas, jis yra Vilniuje veikiantis konstitucinės jurisdikcijos konsultacinė įstaiga.

Kodėl konsultacinė? Nes netgi pats Seimas neklauso ir nevykdo KT sprendimų. Ar įvykdė 2012 metų sprendimą dėl pensijų atėmimo? Ne.

Tuomet ir šioje byloje, kur nuspręsta, kad niekuo neprasikaltusi Živilė Pinskuvienė negali būti Seimo nare – nors ją išrinko Tauta – Seimas neprivalo klausyti šios konsultacinės įstaigos sprendimo, nes jis nėra „ribojantis“ ar „įpareigojantis“. KT teismas neturi galių kaip tikras teismas atiduoti savo sprendimą priverstinai vykdyti. Ar kada nors susimąstėte, kodėl neįmanoma anstoliams atiduoti KT sprendimą vykdyti? Nes KT tiesiog nėra teismas.

Todėl darbiečiai turėtų siekti KT paleidimo už grubius Tautos suvereniteto pažeidimus, o atleidus, ar bent jau sustabdžius KT veiklą, Živilė Pinskuvienė į Seimą grįžti nebeturėtų kliūčių. Nes ji yra išrinkta, ir jai Tauta suteikė mandatą, kurio atimti neturi teisės niekieno nerinkti konstitucinės teisės manipuliuotojai, Konstitucinės dvasios skleidėjai.

Juk būna dvasių šviesių, o būna ir iš Piktojo ateinančių. Matyt, KT dvasios nelabai jau šviesios, kad jau ne pirmą kartą neklausoma nei proto balso, nei galiojančių kodeksų. Remiamasi „dvasiomis“. Belieka KT uždaryti, kaip kad buvo padaryta Ukrainoje.

Konstitucinis Teismas turėtų visų pirma veikti kaip teisminė įstaiga, į kurią galėtų kreiptis piliečiai. Vos dvylika skundų per metus išnagrinėjanti įstaiga (ką jie veikia visą tą laiką?) bijo, kad reikės dirbti, o ne muses gaudyti. Tačiau tokio ribojimo piliečiui – neleisti kreiptis į teismą – nenumato joks Lietuvos Respublikos įstatymas, atvirkščiai – draudžiama drausti piliečiui kreiptis į teismą, atsisakymas nuo teisės kreiptis į teismą negalioja (Teismų įstatymo 5 str.). Kodėl tuomet draudžiama piliečiams kreiptis į šį teismą? Atsakymas yra vienas – nes tai ne teismas, o speciali įstaiga, kurioje sutvarkomi politikų likimai taip, kaip reikia kažkuriai valstybę užvaldžiusiai interesų grupei.

Konstitucinius klausimus laisvai gali spręsti bet kuris aukštesnysis teismas. Šių teismų teisėjų kompetencijos aiškinti konstitucinę teisę pakanka. Teismuose pasitaiko ir tokių apylinkės teismų sprendimų, kurie yra kaip deimantas teisinėje padangėje. Netiesa, jog tik KT teisėjai gali aiškinti Lietuvos Respublikos Konstituciją. Be to, teismų kreipimasis į KT dėl klausimų, kurie jau KT išnagrinėti yra viena iš proceso vilkinimo metodikų. Nebebūtų KT – teismai nebegalėtų vilkinti bylų, nes KT bylas sprendžia tada, kada nori, o ne per įstatymų nustatytą laiką.

Seimas pats save įspraudė į kampą, nepriimdamas konstitucinio skundo įstatymo ir drausdamas piliečiams kreiptis į KT tiesiogiai. Jokie liudytojai, jokie policijos pareigūnai, atlikę tyrimą ir neradę Ž. Pinskuvienės nusikalstamos veiklos, negali kreiptis į KT, negali registruotis kaip liudytojai, nes KT veikia pats sau, kalbasi tik su savimi ir sau suprantama kalba.

P.S.

Graikų polių valstybėse žmogus, kuris per rinkimus nebalsuoja, o gyvena pats sau, su savimi, sprendžia tik su savimi ir sau, buvo vadinamas „idiotu“. Ar tokie sprendimai, kai neigiama rinkėjų valia, nėra graikiško polio veikėjo „idioto“ veikla?

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!