- Reklama -

Siekdama užtikrinti tinkamą Lietuvos interesų muitinės veiklos srityje atstovavimą, Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos siūlymui įsteigti muitinės atašė pareigybę Rusijos Federacijoje (Maskvoje). KK nuotr.

Siekdama užtikrinti tinkamą Lietuvos interesų muitinės veiklos srityje atstovavimą, Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos siūlymui įsteigti muitinės atašė pareigybę Rusijos Federacijoje (Maskvoje).

Įvertinus dvišalio bendradarbiavimo muitinės srityje aktualumą ir būtinybę operatyviai spręsti susiklostančias neįprastas situacijas muitinės veikloje, nutarta, jog atašė steigiama nuo kovo 15 dienos.

Į muitinės atašė pareigas įeis ope­ra­ty­vaus kei­ti­mo­si in­for­ma­ci­ja tarp Lie­tu­vos ir Ru­si­jos mui­ti­nių užtikrinimas, pagalba sku­biai sprendžiant ne­pap­ras­tą­sias si­tua­ci­jas, prognozuojant galimus Rusijos muitinės tarnybos veiksmus bei analizuojant jų priežastis, dalykinių ryšių su Eu­ra­zi­jos eko­no­mi­ne ko­mi­si­ja palaikymas, atstovavimas kitiems, su muitinės veikla susijusiems Lietuvos interesams Rusijoje.

Tai bus trečias Lietuvos muitinės atašė užsienyje. Šiuo metu dirba du at­ašė – Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je Briu­se­ly­je ir Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tė­je (ry­šiams su Eu­ro­pos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis).

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!