- Reklama -

Daktaras Algimantas Matulevičius

Anksčiau rašiau, kodėl turi keistis Generalinės prokuratūros vadovybė. Priežastys – tai bylų tyrimų vilkinimas, nesąžiningas (švelniai sakant) jų kvalifikavimas bei paruošimas teismui. Žmonės, nesuprasdami lietuviškos teisėsaugos subtilybių, dažnai nesuvokia, kiek daug priklauso nuo prokurorų. Priklausomai nuo to, kaip prokuroras sutvarkys bylą, tokia ji ir keliaus į teismą. Teisėjas turi dvi galimybes: grąžinti bylą papildomam tyrimui arba nuteisti. Bet niekada negali pakeisti taip vadinamą kaltinimo kvalifikaciją. Tai yra pritaikyti švelnesnę bausmę gali, o sugriežtinti, nei reikalauja prokuroras, ne.

Prokurorai turi pakankamai laisvės atlikdami tyrimą. Šie aukšto rango pareigūnai, nors ir būdami statutiniai, elgiasi pagal jiems naudingas aplinkybes, nekreipiant dėmesio net į tiesioginių darbdavių (būtent LR Prezidentės ir Seimo) pastabas bei įspėjimus.

Štai ponas G. Jasaitis. Jis nori būti gen. prokuroro pavaduotoju. Nori, reiškia, ir bus. Savo reputacijai išsaugoti ir žmonių abejonėms dėl jo nekaltumo išsklaidyti, jis imasi paprastos, net vaikiškos taktikos. G. Jasaitis pirmas apkaltina politikus spaudimu. Konkrečiai nenurodydamas, iš kur kyla spaudimas. Rezultatas pasiektas. Visa žiniasklaida, ypač mylinti „valstybininkus“, mirgėte mirga straipsniais, kaip vargšus prokurorus spaudžia partijos, atskiri politikai ir net Prezidentė.

Būdamas paprastas šalies pilietis, pradėjau ieškoti to spaudimo požymių arba, kaip jau buvęs prokuratūros vadovas A.Valantinas mėgsta sakyti, faktų. Ir ką Jūs manote? Radau. Radau įdomių ir jau primirštų faktų. Pasirodo, kai R. Petrikas su sėbrais iš EBSW grobė Lietuvos žmones ir bankus, o po to tą turtą slapstė tarp giminių (brolis labai turtingas Kaune ,tėvas irgi nebadauja) ir šiaip pažįstamų. Pasirodo, ponas G. Jasaitis jau tada buvo Kauno prokurorų vadas. Matė ir žinojo, kas darosi, kaip apvagiami žmonės, bet, deja, tylėjo, nes reikėjo saugoti prokurorų „savarankiškumą“ perdalinant turtą.

Prisipažįstu, esu kaltas. Būdamas Seimo antikorupcinės komisijos nariu, kritikavau prokurorus už, mano (pasirodo, kvailelio) supratimu, nusikalstamą veiklą, blogai tiriant šias bylas. Tą patį dariau ir dėl to, kad netyrė AB “Lietuvos kuro“ perdavimo sukčiam už 1 Lt. Negana to Lietuvos valstybė primokėjo sukčiam 18 mln. Lt. ( šiai įmonei priklausė 140 benzino kolonėlių). Keistai kaip politikas elgiausi, reikalaudamas grąžinti iš Lietuvos valstybės pavogtą 60 ha žemės sklypą šalia Vilniaus centro. Arba buvusį „Vilniaus“ kinoteatrą Gedimino prospekte, atiduotą veltui. Dabar jame šeimininkauja A. Zuoko šeima. Taip, tikrai, pagal poną G. Jasaitį, mes spaudėme juos. Spaudėme, norėdami išsiaiškinti, ar neišduodami Lietuvos valstybės nacionaliniai interesai, kai VSD vadovo pavaduotojas D.Dabašinskas, spaudžiamas URM sekretoriaus A. Januškos, asmeniniu nurodymu siuntė VSD darbuotojus dirbti R. Stonio ir KGB karininko P. Vojeikos (o kaip tuos reikalus tikrai išmanantis V. Putinas sakė, kad buvusių čekistų nebūna) privačios bendrovės „Dujotekanos“ naudai, perimant Kauno termofikacinės elektrinės valdymą. Tarp kitko, jie šį pavedimą „garbinkai“ įvykdė. Spaudėme ir reikalavome vykdyti operatyvinės veiklos kontrolę. Kaip paaiškėjo, tai daroma labai uoliai tik … į kitą pusę. Apmaudu, kad Šiaulių prokurorai ir teisėjai leido nusikalstamai sekti ir klausytis telefoninių pokalbių bei kitaip neleistinai persekioti žurnalistus, kritikavusius „valstybininkų“ klaną.

Negano to, net būdamas Seimo NSGK pirmininku, esu pareiškęs, kad negaliu suprasti prokurorų sprendimo dėl V. Uspaskich bylos kvalifikacijos. Nes, jei kalbėsime faktų kalba, tai jie yra tokie, jog nieko bendro neturi su buhalterinės apskaitos klaidomis. Kiekvienam aišku, kad buhalterinę klaidą galima padaryti tik su savo įmonės ar organizacijos pinigais. O šioje pono (net ne Darbo partijos) V.Uspaskicho stambaus masto nusikaltime yra VSD padorių karininkų surinkti konkretūs faktai, kad į Lietuvą minėtas ponas nelegaliai įvežė apie 25 mln. litų per Latvijos banką bei per pogrindinį Vilniuje veikusį nusikalstamą banką. Kaip įrodymas yra banko išrašai ir žinios apie nelegalų Lietuvoje veikusį pogrindinį bankelį. Tai nusikalstama organizacija, dėl kurios irgi turėjo būt iškelta byla, bet, atrodo, pamiršo. Nelegalūs Uspaskih pinigai, atvežti iš kitos valstybės, gali būti iš specialiųjų tarnybų, siekiant įtakoti arba pakeisti Lietuvos politinę sistemą. Tai reali grėsmė šalies nacionaliniam saugumui ir yra ypač sunkus nusikaltimas.

Kodėl šiuo konkrečiu atveju byla net neiškelta ir kaltinimas nepateiktas? Bylos dėl nelegalių 25 mln. Lt įvežimo ir tikslaus panaudojimo nėra. Mus tiesiog eilinį kartą "išdūrė". Kas? Kodėl? Ir už kiek mums meluoja? Be šių baisių Lietuvos valstybei faktų yra dar jau primirštas faktelis, kad ponas Viktoras bėgo iš Lietuvos į Rusiją būtent dėl jam inkriminuojamų „otkatų“. O kur atsakomybė atskiros bylos pavidalu už slapstymąsi nuo teisėsaugos? Tam taip pat yra konkretūs straipsniai BK, tik prokurorai jų nemato, o gal neleidžiama .

Pabūkime neišprusę ir leiskime pasmalsauti. Gal ponas G. Jasaitis paaiškins, kodėl jie nepradėjo ikiteisminio tyrimo ponui V. Uspaskich, net A. Paulauskui viešai pareiškus, kad V.U. turi reikalų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Tai itin tampriai surišta su šalies nacionaliniu saugumu. Negana to, saugumo darbuotojai yra liudiję NSGK, kad VSD yra vertos dėmesio medžiagos. Keista, kad dešimt metų ta medžiaga taip ir dulka VSD stalčiuose o juk būtent prokurorai privalo vykdyti VSD prokurorinę priežiūrą. Atrodo, kad prastai vykdo? O kodėl taip ilgai vilkinama Vilnius kultūros sostinė milijonų iššvaistymas? O kur dingo Rubikono „juodoji“ buchalterija su visom "otkatų" gavėjų pavardėm? Gal ne atsitiktinai V.Andriukaitis imasi ginti poną G.Jasaitį? O gal verta būtų tikrai priversti prokurorus grįžti prie šios neregėto mąsto tarnystės bylos iš Seimo narių pusės, juolab, kad ten įpainiotos net dabartinių trijų ministrų pavardės bei buvę ir esami Seimo nariai, aptarnaujantys lyg tam tikro elgesio merginos korumpuotas verslo struktūras.

Suprantama, kad tikėtis iš ponų spaudžiamų prokurorų asmeninės inciatyvos, kas net įstatyme nurodyta, dėl XX amžiaus „Wiljams“ aferos arba dar didesnius nuostolius Lietuvai ir jos žmonėm atnešusios VST ir LEO LT  XXI amžiaus aferų reiškia būti vaikiškai naiviu. O aš visda maniau, kad prokurorai tarnauja tik įstatymui, tiesai ir sąžinei. Nors su pastarąja kategorija šiandienos Lietuvoje sudėtinga. Negi po to galime tikėtis, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas ponų M. Laurinkaus, A. Pociaus, D. Dabašinsko atžvilgiu bus tikrai nešališkas ir objektyvus. Faktai rodo, kad tyrimas bus nei objektyvus, nei nešališkas. Tokią prielaidą mums, neišprusėliams, leidžia daryti svarbi aplinkybė, kad 2010 – 02 – 12 d. ponios R. Miliūtės Lietuvos radijo laidoje dalyvavo potencialus įtariamasis (nes ikiteisminis tyrimas jau pradėtas) ponas M.Laurinkus ir gynė poną G. Jasaitį. Truputį pamąsčius ( ne visus Lietuvoje atpratino tai daryti), tampa aišku, kodėl ponas G. Jasaitis ir jo kolegos net netyrė, bent jokių rezultatų nepasiekė , kur gi nuėjo tie V.U. 25 mln. Lt.? Juk net su Viktoro sveikata negalima tiek pragerti, tiesiog kepenys neatlaikys.

Reiškia, buvo daug milijonų, juodų, nelegalių panaudota žiniasklaidai pirkti, o teisingiau – papirkti. Apie tai VSD yra nemažai ir labai „karštos“ medžiagos, ypač apie tuos laikraščius ir TV, kurie keliasi anksčiausiai ir daugiausiai nutekina operatyvinės informacijos. Koks toleriagiškas buvo ponas G. Jasaitis – nei pats „kapstė“, nei pavaldiniams leido. Dabar yra kam jį ginti net nuo LR Prezidentės labai aiškaus ir logiško reikalavimo, kad už betvarkę prokuratūros sistemoje atsakingas ne tik generalinis prokuroras, bet ir jo pavaduotojai.

Taip jau buvo su VSD vadovu A .Pociumi ir jo pavaduotojais D. Jurgeliavičiumi bei D. Dabašinsku. Skirtumas tik vienas: tuometis Prezidentas V. Adamkus juos rėmė ir gynė. Dabar atsakomybės ir rezultatų reikalauja teisinga ir principinga LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Kažin, kaip šie reikalai būtų pakrypę, jei tada būtų prezidentavusi D. Grybauskaitė? Mūsų, Lietuvos idealistų grupelė, atliko pirmą nepriklausomos Lietuvos istorijoje principingą parlamentinį tyrimą. Tik mes išviešinome nematyto mąsto valstybės antikonstitucinį užvaldymą, taip vadinamąjį „valstybininkų“ klaną.

Nesikuklinant pasakysiu, jog žuvusio V. Pociūno indėlis ir mūsų neabejingumas į Lietuvos valstybingumo išsaugojimą yra svarbus. Manau, kai nebeliks „valstybininkų“, būsim atitinkamai įvertinti. Tik tas tyrimas leido atlikti tyrimą dėl CŽV kalėjimų, dėl Kauno pedofilijos bylos, galų gale žmonės suprato, jog įmanoma, kad ir labai sunkiai, kažką šioje klampynėje ir gera padaryti. Manau, kad turint tokio lygio palaikymą šiandieną jau daugelis problemų būta išspręsta ir pamiršta. Bet yra taip kaip yra…Nepamirškime tik vieno! „Valstybininkų“ klanas egzistuoja ir nors truputį supurtytas, bet dar labai galingas. Jis ne tik ginasi, bet ir puola, bei naikina jiems neįtinkančius. Tai – faktas.

Tikėkime, padedant Dievui, kartu surėmus pečius prieš „nepriklausomus“ niekšelius, tariant svarų žodį LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, pasiseks atsikratyti jų „paslaugų“, visai nereikalingų Lietuvai.

2010-04-18

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!