- Reklama -

Visi D.Kedžio bylos keliai veda į VSD? KK nuotr.

Jau keletą savaičių kartojama: D. Kedys turėjo artimą bičiulį, slaptą Gaivenio informatorių M. Ž. Nors nė vienas žmogus iš D. Kedžio aplinkos nepatvirtinto, kad apskritai toks žmogus buvo.

Jeigu netikite D. Kedžio artimaisiais, tai kodėl pats M. Ž. nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių savo artimą ryšį su D. Kedžiu? Neparodė jokių bendrų vaizdo įrašų, bendrų nuotraukų? Galėjo papasakoti tokius faktus, kuriuos žino tik vienetai, kuriuos galima patikrinti apklausiant D. Kedžio artimuosius. Tačiau nepapasakojo.

Jeigu D. Kedys būtų norėjęs žudyti, tai paprastam pažįstamam nebūtų siūlęs „kartu pažudyti“.

Pažįstamų galima turėti šimtus, ne visų ir vardus prisiminti, tačiau „artimų draugų“ – vienetus, o tokius, kuriais pasitikėtum tiek, kad papasakotum apie žudynes, tik vieną arba du.

Keisčiausia, kai „geriausias draugas“ savo „bičiulį“ vadina ne Drąsiumi, o Drąsiumi Kedžiu. Ar jūs savo geriausią draugą vadinate pavarde?

Užtektų paprasčiausios nuotraukos, kurioje „artimas draugas“ M. Ž. sėdi su D. Kedžiu ir geria alų prie jūros. Nejaugi „geri draugai“, „bičiuliai“, būdami kartu nesifotografuoja?

N. Venckienės priešininkai labai nepatenkinti, kuomet visuomenė klausinėja, kur slaptasis Gaivenio informatorius buvo tuos dvejus metus, kodėl jis tik dabar pasirodė, kai jam buvo iškeltos dvi baudžiamosios bylos. Kaip jis pats sako, jis dirbo tuos dvejus metus policijos informatoriumi, nors ką ten galėjo informuoti, kai D. Kedys jau buvo miręs? Neva į šiuos dalykus reikia nekreipti dėmesio. Neva žmogus dvejus metus buvo informatoriumi, bet buvo toks naivus, matydamas, jog Policijos departamentas neapsaugojo nušautų žmonių, kad toliau uoliai dirbo tam pačiam Policijos departamentui.

Tiesa, Gaivenis net gavo iš teisėsaugos įrašą, kuriame neva D. Kedys kalbasi su minėtu informatoriumi. Pats įrašas nebuvo paleistas, o tik tekstine forma pateiktas. Todėl patikrinti, ar ten tikrai buvo D. Kedžio balsas ir ar tikrai informatoriaus balsas, nebuvo galimybės. Pačiame įraše nebuvo kalbama apie planuojamas žudynes Kaune, todėl jokių naujų įrodymų Gaivenis nepateikė. O atrodė, kad pats Gaivenio slaptasis liudininkas turi kažkokių garso įrašų, kuriuos jau netrukus pateiks.

Tame pateiktame įraše nebuvo ir tokių žodžių: „M. Ž., tu mano geriausias drauge“. Taigi negalima sakyti, kad jie buvo geri draugai. Pats įrašas pateiktas buvo tik dėl to, kad bent jau pateikti rimtesnį įrodymą, siejantį D. Kedį su informatoriumi nei kažkieno baltą megztuką, rastą kažkieno krepšyje.

Skurdus įrašas neįrodo, kad D. Kedys ir M. Ž. buvo geri draugai, kad jie planavo žudyti, taigi nieko rimto.

Vienas iš naujesnių laidos epizodų buvo apie tai, kaip D. Kedys neva norėjo pašalinti kažkokį žmogų, pravarde „Agurkas“, siejamą su Kauno nusikalstamu pasauliu. Neva minėtas asmuo galėjo kelti grėsmę D. Kedžiui. Bet kokia prasmė pačiam žudyti? Po to tektų slapstytis pogrindyje visą gyvenimą.

D. Kedys tikrai galėjo konfliktuoti su kažkuriais asmenimis. Tam tikri žmonės iš VSD galėjo tuo pasinaudoti, norėdami lengviau atsikratyti D. Kedžiu. Purviną žudynių darbą galėjo atlikti kriminaliniai nusikaltėliai. Net jeigu jie būtų pagauti, kalti liktų tik jie patys. Jokio įtarimo saugumiečiams.

Nusikaltėliai tikrai sutiktų D. Kedį pagrobti ir perduoti saugumiečiams, o taip pat nužudyti du žmones Kaune, po to dar ir A. Ūsą, jeigu tam leidimą duotų rimta įstaiga. Jokio persekiojimo ir gal net nutrauktos bylos teismuose, solidus atlygis už darbą.

Naujausioje Gaivenio laidoje kalbėjo A. Ūso advokatas Liutvinskas. Kalbama, kad šis advokatas vienas brangiausių Lietuvoje. Taigi A. Ūso artimieji turėtų būti itin turtingi, kad samdytųsi tokį advokatą tik tam, kad „atstatytų A. Ūso reputaciją po mirties“.

Beje, minėtas advokatas figūravo E. Kusaitės byloje, kuomet VSD norėjo padaryti iš merginos teroristę. Tuomet garsusis advokatas pats pasiprašė nemokamai atstovauti kalėjimam įkištai merginai, bet jau vėliau E. Kusaitės artimieji atsisakė geradario advokato paslaugų, kadangi jo darbas nepatiko E. Kusaitei ir jos artimiesiems.

Žinoma, galima galvoti, jog brangiai apmokamas advokatas tada ir dabar pasirodo tiesiog „netikėtai“, ir tai sutapimas.

Iš tiesų keisti sutapimai šioje byloje su advokatais: anksčiau A. Ūso ir L. Stankūnaitės interesams atstovavo bendra advokatė L.Kraujutaitienė.

Dar laidoje buvo parodytas „svarbus liudininkas“ V. Keršis. Šis asmuo Klonio gatvėje „budėdavo“ ir „saugodavo“ mažąją mergaitę. Taigi jis pasakojo apie slaptą sekimą. Neva jam liepė sekti žmones, kurių pavardės buvo užrašytos ant kažkokio lapuko. Tarp jų buvo Vaidas Milinis ir jo tėvas teisėjas Albertas Milinis.

Jau po D. Kedžio ir A. Ūso mirčių įvyko dar viena mirtis – mirė Vaidas Milinis. Kaip tik tuo metu V. Keršiui prasidėjo problemos su teisėsauga, jis išsigando, kad kalėjime jį kažkas nužudys. Matyt, patyręs spaudimą jis pradėjo kalbėti, jog jam liepė sekti minėtus asmenis. Nors jokių įrodymų, ar tikrai buvo atliekamas sekimas, jis nepateikė.

Be to, jeigu sekimas ir buvo, tai kaip galima sieti sekimą su nužudymais? Susidaro įspūdis, kad suinteresuoti asmenys N. Venckienei pametėjo informaciją apie galimą trečią pedofilą Aidą, neva jis yra Vaidas Milinis.Tada minėtas asmuo buvo nužudytas. Beje, jis turėjo savigynai išduotą ginklą, todėl nužudyti jį galėjo tik profesionalūs žudikai. Neatmestina versija, kad žudikai savo auką galėjo pažinoti. Nužudant jį, buvo norima suvaidinti savižudybę, tačiau matomai tai tebuvo noras labiau suvaidinti. Kur kas lengviau būtų žmogaus lavoną tiesiog paslėpti miške, taip nepaliekant jokių įrodymų. Gali būti, kad lavoną paliko norėdami, kad jis būtų surastas ir susietas su jau minėtu V. Keršio rašteliu.

Įdomiausia tai, kad V. Keršis pradėjo kalbėti panašiu metu, kai atsirado slaptasis Gaivenio informatorius. Susidaro įspūdis, tarsi šie du įvykiai būtų suorganizuoti tų pačių asmenų. Pirma pamėginama pulti per V. Milinio mirtį, o tada puolama kitu frontu – per slaptąjį Gaivenio informatorių.

Keistas sutapimas – V. Keršis ir Gaivenio informatorius kalbėti pradeda, kai jiems atsiranda problemų su teisėsauga.

Akivaizdu, kad norima A. Milinio sūnaus nužudymą pritempti prie mistinio žmonių sekimo.

Po V. Milinio mirties „netikėtai“pasirodo Gaivenio informatorius, kuris teigia, jog D. Kedžio aukų sąraše turėjo būti nužudyto jaunuolio tėvas A. Milinis. Taip norima susieti D. Kedžio planus nužudyti asmenį, kurio sūnus buvo nužudytas vėliau. Tačiau trečiasis pedofilas buvo vyresnis už Vaidą Milinį. Kodėl Gaivenio informatorius nesako, kad D. Kedys norėjo nužudyti Vaidą Milinį? Jeigu D. Kedys tikrai būtų galvojęs, jog trečiasis pedofilas yra Vaidas Milinis, tai konkrečiai būtų įvardijęs jį. Tačiau Gaivenio liudininkas įvardija nužudyto asmens tėvą, kadangi nebūtų tikroviška, jeigu D. Kedys būtų norėjęs žudyti žmogų, kurio gal net nežinojo. Štai teisėją A. Milinį žinojo daugelis, taigi ir D. Kedys. Tik viena problema – D. Kedys mirė daug anksčiau nei buvo nužudytas Vaidas Milinis.

Tačiau viso šio plano organizatoriai (saugumiečiai?) neturi įrodymų, patvirtinančių N. Venckienės dalyvavimą nužudant Vaidą Milinį. Jie tiesiog negali turėti, kitaip jau seniai būtų viskas paviešinta. Taip pat negalima patvirtinti, kad Gaivenio informatorius sako tik tiesą.

Pats D. Kedys gyvenime nesakė nieko blogo apie A. Milinį, nėra jokių pokalbių įrašų, jokių įrodymų, kad D. Kedys tikrai planavo nužudyti ir teisėją A. Milinį. Vienintelis, kas šioje istorijoje yra realus, tai kažkoks lapukas, kuriame buvo surašytas įtariamųjų sąrašas, kurie neva galėjo būti susiję su Kauno pedofilijos skandalu. O tam, kad būtų dar realiau, prieš kamerą pasodinamas teisėsaugos išsigandęs V. Keršis ir kalba apie raštelį, apie sekimus.

Jeigu tie sekimai ir buvo, tai kaip galima sieti sekimą su nužudymu? Juk nužudymo įrodymų, kad N. Venckienė organizavo nužudymus, nėra. D. Kedys jau buvo miręs anksčiau, taigi, turėjo būti kitas žudikas.

Taigi, atakuojama dviem frontais iš karto. Jeigu nesigaus vienu frontu, tai gal gausis kitu. Visoje šitoje istorijoje yra dar vienas VSD kagėbistų ir „valstybininkų“ klano taikinys – Prezidentė D. Grybauskaitė. Gali būti, kad visa ši istorija bus panaudota ir Prezidentės puolimui, gal net jos apkaltai. Nereikėtų atmesti tos versijos, kad Policijos departamente (arba prokuratūroje) kažkuris žmogus, gelbėdamas savo kailį, pameluos, jog tai D. Grybauskaitė jam asmeniškai liepė nieko nedaryti, nesaugoti teisėjo Furmanavičiaus, slėpti D. Kedį.

Juk tokia versija būtų pati geriausia kai kuriems su saugumu susijusiems asmenims ir „valstybininkams“, kadangi taip jie atsikratytų ne tik teisėjos N. Venckienės, bet ir pačios Prezidentės. Taip būtų pasiekti svarbiausi saugumiečių ir „valstybininkų“ tikslai. Savi žmonės Policijos departamente, savas Prezidentas ir apsaugotas klanas nuo išorės puolimų.

Vidmantas Žyprė

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!