- Reklama -

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), vienijančia 63 nevyriausybines jaunimo organizacijas. Stiprinant tarpsektorinį bendradarbiavimą siekiama sudaryti kuo palankesnes sąlygas narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei narkomanijos prevencijos įgyvendinimui. Tikimasi, kad Departamento ir LiJOT bendradarbiavimas visos Lietuvos jaunimą įtrauks į problemų, susijusių su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, sprendimą.

Alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimas yra opi Lietuvos visuomenės problema. Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimas (HBSC) rodo, kad psichoaktyviosiomis medžiagomis jaunimas Lietuvoje pradeda piktnaudžiauti vis ankstyvesniame amžiuje. Nors į teisingą jauno žmogaus pasaulėžiūros formavimą yra nukreipta nemažai pastangų, esama situacija rodo, kad to nepakanka. Departamento nuomone, patys jaunimo lyderiai, rodydami pavyzdį kitiems, turi aktyviau įsitraukti į gyvenimo be kvaišalų propagavimo veiklą, kuri turėtų teigiamos įtakos tiek šalies sveikatos, tiek ekonominiams rodikliams.

Jaunimas taps patarėju

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, bendradarbiavimo sutarties pagrindu, dalyvaus Visuomeninės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės komisijos, veikloje. Pastarąją sudaro Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento bei Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos atstovai. Ši Komisija veikia kaip Departamento patariamoji institucija, galinti teikti rekomendacinio pobūdžio išvadas ir pasiūlymus psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės bei narkomanijos prevencijos, priklausomybės ligų gydymo klausimais bei teikti motyvuotus pasiūlymus dėl Departamento rengiamų teisės aktų, susijusių su narkotikų, tabako ir alkoholio kontrole bei narkomanijos prevencija, projektų tobulinimo, galiojančių teisės aktų keitimo ar papildymo.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus Zeniaus Martinkaus teigimu, LiJOT yra puiki platforma jaunimo dialogui, kuri atstovauja visos Lietuvos jaunimo interesus bei iniciatyvas. „Esame įsitikinę, kad LiJOT bus gera patarėja, o mūsų bendras darbas suteiks galimybę veikti daug efektyviau. Kadangi didžioji dalis prevencinių priemonių yra orientuotos į jaunimą, o kontrolės priemonėmis šią visuomenės dalį siekiama labiausiai apsaugoti, veikti reikia išvien. Dirbant su jaunais žmonėmis negalima nuo jų nutolti, reikia suvokti jų požiūrį, gerai išmanyti jų problemas ir poreikius. Bendradarbiaudami tikimės greitai rasti abiems pusės priimtinus ir naudingus sprendimus, padėsiančius rezultatyviau spręsti Lietuvoje iškylančias jaunimo kvaišalų vartojimo problemas“, – tikina Zenius Martinkus.

Kaip numatyta bendradarbiavimo sutartyje, šalys nuolat keisis informacija apie rengiamus ar gautus sprendimus, galinčius daryti įtaką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolei bei narkomanijos prevencijai. Taip pat bus keičiamasi bendradarbiavimui reikalinga metodine medžiaga ir gerąją patirtimi.

Bendradarbiavimas, kylantis iš abipusio poreikio

„Iniciatyvus Lietuvos jaunimas turi labiau rūpintis savo ir savo bendraamžių sveikata, nes dialogo forma „jaunimas – jaunimui“ šios amžiaus grupės žmogui yra patraukli ir suprantama. Atsižvelgdama į statistiką, kuri vis dar rodo jaunimo polinkį į nesveiką gyvenseną, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba šių metų Pavasario Asamblėjoje priėmė keletą reikšmingų dokumentų, skirtų jaunimo tabako ir alkoholio vartojimo mažinimui skatinti. Šią savaitę pradėtas bendras darbas su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu – tai kitas svarbus žingsnis siekiant rezultatyvių pokyčių vardan jauno žmogaus sveikos gyvensenos propagavimo. Tikime, kad specialistų kompetencija ir mūsų patirtis dirbant su jaunimu ir vardan jo padės kurti žiniomis grįstą ir veiksmingą alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos politiką“, – teigia LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko.

LiJOT gegužės mėnesį vykusioje Pavasario Asamblėjoje priėmė Rezoliuciją dėl valstybės alkoholio kontrolės politikos ir Rezoliuciją dėl valstybės tabako kontrolės politikos. Šiais dokumentais atsakingos institucijos raginamos imtis aktyvių priemonių jaunimo girtavimui ir tabako vartojimui mažinti. „Tai, kad 63 jaunimo organizacijos, išsakė vieningą nuomonę dėl alkoholio ir tabako kontrolės Lietuvoje, yra aiškus visuomenės brandumo ženklas. Tai rodo, kad jaunimas šioms problemoms nėra abejingas, kad dabartinė situacija, kuomet dažnas jaunuolis svaiginasi tiek legaliomis, tiek nelegaliomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, jiems nėra priimtina. Tokios jaunimo iniciatyvos atskleidžia jų ryžtą šią situaciją keisti, todėl nevyriauasybinės jaunimo organizacijos yra vertingas valstybės sektoriaus partneris, atstovaujantis ne tik jaunimo, bet visų visuomenės grupių interesus“, – sako Departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian.

Minėtuose LiJOT dokumentuose siūloma: riboti galimybę alkoholio gamintojams remti jaunimui skirtus renginius, alkoholiu ir tabaku prekiauti tik specializuotuose prekybos skyriuose, riboti naktinės prekybos licencijų išdavimą, didinti alkoholinių gėrimų akcizą, tabako gaminių pakuotes žymėti vaizdiniais įspėjimais ir kt. „Lietuvos jaunimas savo troškimą gyventi saugioje ir sveikoje visuomenėje grindžia mokslu pagrįstomis kontrolės priemonėmis – tai pirmasis žingsnis jaunimui aktualių pokyčių link. LiJOT vizija – sąmoningas, pilietiškas ir laimingas jaunas žmogus vertybėmis ir poreikiais grįstoje, atviroje ir klestinčioje Lietuvoje. Tokia Lietuvos vizija, kurios siekia jauni žmonės, gali tapti reali tik tuomet, kai šalis išsivaduos nuo su kvaišalų vartojimu, susijusių socialinių, sveikatos ir ekonomikos problemų, todėl visomis išgalėmės prisidėsime prie tokios vizijos siekimo“, – komentuodamas jaunimo iniciatyvas, pabrėžia Departamento vadovas Zenius Martinkus.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas stiprindamas bendradarbiavimą su Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis praeitą savaitę pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Nacionaline tabako ir alkoholio kontrolės koalicija.

Departamentas kviečia visas asocijuotas organizacijas, veikiančias narkotikų, tabako ar alkoholio vartojimo prevencijos, reabilitacijos ir žalos mažinimo srityse, bendradarbiauti.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!