- Reklama -
'Aštuonioliktus nepriklausomybės metus skaičiuojančioje Lietuvoje - vis dar gilūs Stalino laikai', - įsitikinusi 'Karšto komentaro' vyr.redaktorė G.Gorienė, kuriai teismo sprendimu uždrausta išvykti iš Lietuvos. Kad nepapasakotų Briuseliui, ko nereikia?

Gintaras Uosis

Dėl išsakytos nuomonės „Karšto komentaro“ leidėjai ir vyr.redaktorei G.Gorienei teisėjas A.Cininas apribojo laisvę – skyrė kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti

Gegužės 28 d. Europos Parlamento Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto kvietimu “Karšto komentaro” vyr.redaktorė Giedrė Gorienė turėjo dalyvauti iškilmingame plenariniame posėdyje, skirtame paminėti Komiteto 50-metį, kuriame pranešimus skaitys Europos parlamento prezidentas p. Hans-Gert Pottering, Europos komisijos prezidentas p. Jose Manuel Barroso ir kiti aukšti asmenys, bei dalyvauti šia proga surengtame iškilmingame bankete. Tačiau gegužės 26 d. Vilniaus m. 2-os apylinkės teismo teisėjas A.Cininas, dar tik rudenį nagrinėsiantis A.Sadecko skundą neva dėl šmeižto, “Karšto komentaro” vyr.redaktorei G.Gorienei skyrė kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, tuo uždrausdamas nuolat į Europos parlamentą kviečiamai žurnalistei išvykti iš šalies.

“Be jokios abejonės, padėkosiu Europos Parlamento Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui už kvietimą ir paaiškinsiu, kad dėl korumpuotos Lietuvos policinės valstybės valdžios sugrįžimo į sovietmetį – šiai valdžiai tarnaujančios teisėsaugos rankomis geležinės uždangos nepriklausomiems žurnalistams sukūrimo, aš negalėsiu atvykti į Briuselį ir dalyvauti jų šventinėje plenarinėje sesijoje, ta proga gausiai susirinksiantiems žurnalistams iš visos Europos surengtoje spaudos konferencijoje ir bankete. Išaiškinsiu visą situaciją apie policinėje Lietuvos valstybėje skiriamomis kardomosiomis priemonėmis smaugiamą nepriklausomą ir laisvą žodį ir tikiuosi, kad tiek Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, kuris, pasak šio komiteto pirmininko Dimitrio Dimitriadžio, yra “gyvybės donoras” Europos gyventojams ir visuomeninėms organizacijoms, tiek Europos Parlamento bei Europos Komisijos vadovybė atkreips dėmesį į Lietuvoje vykstančias represijas prieš laisvą spaudą”, – sakė į Briuselį teismo sprendimu negalėjusi išvykti “Karšto komentaro” vyr.redaktorė ir leidėja Giedrė Gorienė.

Kaip siekiama užčiaupti “Karštą komentarą”

Po daugiau nei metus trukusio teismų ir prokuratūros tyrimų maratono, Vilniaus apygardos prokuratūrai bei dar keliems teismams neradus šmeižto požymių dėl „Karštame komentare“ išsakytos nuomonės bei versijos A.Sadecko atžvilgiu, galiausiai buvo rastas teisėjas, kuris versijoje bei nuomonėje pagaliau įžvelgė „šmeižtą“. Tai –Vilniaus miesto 2-os apylinkės teismo teisėjas A.Cininas. Ir nors teisiamasis posėdis neva dėl A.Sadecko šmeižto įvyks tik rugsėjo mėnesį, teisėjas A.Cininas „Karšto komentaro“ vy.redaktorei Giedrei Gorienei, lyg sunkiausią nusikaltimą padariusiai nusikaltėlei, gegužės 26 d. skyrė kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

Tokios kardomosios priemonės skyrimas laikraščio „Karštas komentaras” vyr.redaktorei reiškia viena – kad teisėjas privalėjo turėti rimtą pagrindą manyti, jog Giedrė Gorienė gali slėptis nuo teismo ir pabėgti į užsienį. Tačiau pagrindo taip manyti nėra, o „Karšto komentaro“ vyr.redaktorė įsitikinusi, jog tai – politinis susidorojimas ir persekiojimas už kritiką.

„Dėl vieno sakinio šaltinių išsakytos nuomonės apriboti laisvę? Tokie dalykai yra įmanomi tik policinėje valstybėje. Ir tik turint tam tikrų specialių tikslų susidoroti su netinkamu žmogumi“, – išsakė savo nuomonę „Karšto komentaro“ leidėja ir vyr.redaktorė.

„Dar prieš patį pirmąjį teismo posėdį man buvo pasakyta: „Tu būsi nuteista. Nesvarbu, kokia bauda – nors ir 100 litų, bet tu būsi nuteista. Svarbiausia, kad turėtum teistumą. Ir to bus siekiama bet kokiomis priemonėmis“. Atrodo, būtent ta kryptini ir einama“, – sakė vakar teisėjo A.Cinino skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – pasirašiusi „Karšto komentaro“ leidėja ir vyr.redaktorė Giedrė Gorienė.

„Neturiu jokių abejonių, kad tai – politinis susidorojimas, kadangi A.Sadecko skundą mano atžvilgiu buvo ištyrusi prokuratūra, ir ji „Karšto komentaro“ paskelbtoje versijoje nerado jokio šmeižto. A.Sadeckas prokuratūros nutartį atsisakyti man iškelti baudžiamąją bylą dėl šmeižto apskundė Vilniaus miesto 2-os apylinkės teismui, tačiau ir jis A.Sadecko skundą atmetė. Sliekų ant asfalto nebuvo surasta ir Vilniaus apygardos teisme, – bylos chronologiją pasakojo G.Gorienė. – Tada A.Sadeckas kreipėsi į teismą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo man privataus kaltinimo tvarka, tačiau ir teisėjas A.Pažarskas A.Sadecko skundą atmetė. Tai, kad teisėjas manęs nenuteisė, nešoko pagal A.Sadecko dūdelę, labai nepatiko A.Sadeckui, todėl teisėjas buvo nušalintas. Ir – ką jūs manot? – A.Sadecko skundas atsiduria pas – taip, taip, teisėją A.Cininą, pas kurį, kaip kalbama advokatų kuluaruose, atsiduria visos „juodos“ bylos“.

„Karšto komentaro“ vyr.redaktorė teigia įsitikinusi, kad šioje byloje nuosprendis jau paskelbtas be jokio teisiamojo posėdžio.

„Taikomasis posėdis įvyko vos keletą sekundžių, o man paprašius išreikalauti iš Vilniaus apygardos prokuratūros analogišką baudžiamąją bylą pagal A.Sadecko skundą, kurioje priimta nutartis paneigė A.Sadecko skundo argumentus ir įrodė mano nekaltumą, ir prijungti prie šios baudžiamosios bylos, teisėjas atsakė, jog tai bus padaryta „teisiamajame posėdyje“. Tiesa, netrukus teisėjas pasitaisė: „jei reikės“. Tai rodo, kad jau iš anksto buvo nuspręsta, jog aš būsiu teisiama už … versijos bei nuomonės paskelbimą“, – išsakė nuomonę G.Gorienė.

„Be to, mums atėjus į teismo salę laukti teisėjo nutarties, A.Sadecko advokatas išsitraukė kalendorių, atsivertė jį ir laukė, norėdamas pasižymėti, kada bus paskirtas teisiamasis posėdis. Iš kur jis žinojo, kad teisėjas nuspręs skirti teisiamąjį posėdį? O gal jis A.Sadecko skundą atmes, kaip tą buvo padaręs teisėjas A.Pažarskas? Taigi, šitas faktas taip pat įrodo, jog nuosprendis šioje byloje žinomas iš anksto“, – įsitikinusi G.Gorienė.

O tai, kad teisėjas A.Cininas „Karšto komentaro“ leidėjai bei vyr.redaktorei G.Gorienei skyrė kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, G.Gorienės nuomone, tik dar labiau pagrindžia įtarimus, kad ši byla – politizuota, ir kad iki šios kadencijos pabaigos A.Sadeckas, naudodamasis savo tarnybine padėtimi, siekia atkeršyti t daug kritikos jo atžvilgiu parašiusiai žurnalistei.

„Skundą dėl šmeižto teismui A.Sadeckas parašė neva kaip pilietis, tačiau adresas, kuriuo nurodyta teismui siųsti šaukimus į teismą, nurodytas toks: „Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Gedimino pr.53, Vilnius“. Neva skaitykit, teisėjai, ir drebėkit – „nagrinėdami skundą, nepamirškite, kas aš toks!“ – savo nuomonę išsakė G.Gorienė.

Šitokį staigiai įsijungusį susidorojimo mechanizmą žurnalistė sieja su artėjančiais Seimo rinkimais. „Šita policinės valstybės sistema yra baisioje desperacijoje – nėra abejonių, kad partijos, esančios šitos sistemos garantu, daugiau į Seimą nebepateks. O pavieniai „stogai“, kurie kokiais nors nešvariais būdais vis tik į Seimą pateks, daugiau įtakos jau nebeturės. Ir būtent todėl dabar, esant „paskutiniajai“, visos priemonės ir visi metodai jiems yra pateisinami“, – sakė policinės valstybės sistemą bei metodus jau aštuonerius metus aršiai kritikuojanti ir dėl to dabar persekiojama po teismus „Karšto komentaro“ leidėja ir vyr.redaktorė Giedrė Gorienė.

„Neatmetu galimybės, kad už teisėjo A.Cinino sprendimo skirti man kardomąją priemonę gali stovėti ne tik A.Sadecko kerštas man už daugiametę kritiką jo atžvilgiu, bet ir Naujosios sąjungos pirmininkas Artūras Paulauskas, ir buvęs generalinis policijos komisaras Vytautas Grigaravičius, ir Valstybės saugumo departamentas – pirma, jie yra siaubingai įsiutę už paviešintus juodus jų darbo metodus, o antra, mūsų šaltinių duomenimis, egzistuoja nuomonė, kad „Karštas komentaras“ prieš Seimo rinkimus gali sužlugdyti tam tikrų vyrukų kabinetuose suplanuotus Seimo rinkimų rezultatus“, – sakė G.Gorienė.

„Tačiau turiu ir dar vieną ir versiją, kodėl man skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. O būtent: prieš keletą mėnesių laikraštyje „Karštas komentaras“ išspausdinau skelbimą, kviesdama burtis visus, nukentėjusius nuo korumpuotos mūsų teisėsaugos bei teisėtvarkos. Telefonu kalbėjau su užsienio žurnalistais apie purviną Lietuvos Temidę, o su nukentėjusiais nuo teisėsaugos ir teisėtvarkos svarstėme galimybę – beje, taip pat telefonu – vykti į Jungtines Tautas ir kitas tarptautines organizacijas. Pagal tai, kaip kaukia, aidi, čirpia ir pan. mano mobilusis telefonas, spėju, kad mano telefoninių pokalbių yra klausomasi. Todėl kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – turbūt, jų manymu, turėtų sustabdyti mane nuo Lietuvos korumpuotos teisėsaugos „apatinių“ demonstravimo užsienyje. Ir, aišku, pirmiausia turėtų sustabdyti mane nuo mano išvykų į Europos Parlamentą, kur nuolat esu kviečiama kaip neparsidavusio oligarhams, nepriklausomo, objektyvaus ir padedančio Lietuvoje kurti pilietinę visuomenę leidinio vyr.redaktorė”, – mano Giedrė Gorienė.

Tačiau ji teigia, kad jokie juodi ir drastiški mūsų korumpuotos teisėsaugos darbo metodai tiesos skleidimo tikrai nesustabdys.

„Tai, kokios užkardos man dabar yra statomos, mane tik dar labiau užveda. Jei Sadeckas, saugumas ar kas nors mano, kad mane taip sustabdys, jie labai klysta – pasauliui tiesą skleisti galima ir miške ant kelmo sėdint“, – sako „Karšto komentaro“ leidėja ir vyr.redaktorė.

Ji neabejoja, kad artėjantys Seimo rinkimai lyg koks Cunamis nuplaus visą dabartinę, supuvusią teisėsaugos sistemą, ant kurios ir laikosi policinė Lietuvos valstybė.

„Tikiu, kad 2008-ųjų spalio 12 d. bus ta riba, kada prasidės nauja Lietuvos era – kada Lietuva pagaliau pasuks iš Stalininės epochos į demokratinės Lietuvos kelią. Ir tie, kurie dar šiandien jaučiasi visagaliais šitos Stalininės epochos „stogais“, „kirviais“ ar tiesiog „sraigteliais“, jau rytoj pabrukę uodegas lėks kuo toliau iš Lietuvos – kad netektų atsakyti už tuos savo padarytus nusikaltimus, kurių „pridengimui“ šiandien visa korumpuota teisėsauga ir dirba“, – įsitikinusi „Karšto komentaro“ leidėja ir vyr.redaktorė Giedrė Gorienė.

2008-05-27

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!