- Reklama -

Jonas Siaurukas

Nori sužlugdyti reikalą? Kurk komisiją…
Sovietinių valdininkų patarlė

Tikras, rimtas vadovavimas turi būti centralizuotas. Kai lemiamą balsą turi keli asmenys ar institucijos (valdžių padalinimo principas), įvyksta, kaip kompiuteryje, „užsiciklinimas“, spendimų priėmimas tarsi sukasi ratu, nes nėra LEMIAMO balso.

Todėl net valstybėse, besilaikančiose šio Š. Monteskje principo, gyvenimas priverčia kokiai tai institucijai suteikti tą lemiamą balsą, kitaip valstybės valdymas tampa biurokratiniu pilstymu iš tuščio į kiaurą.

Vakarų „demokratijose“ tai paprastai būna konstitucinis teismas, įgavęs net daugiau galių negu parlamentas. Kai kurios šalys, kaip dabar tai bando daryti Izraelis, siekia, kad toks teismų kišimasis į įstatymų leidybą ir vykdomosios valdžios norminių aktų vykdymą būtų panaikintas, tai yra, kad žmonių rinkta valdžia leistų įstatymus, kurie būtų vykdomi. Net teismai įstatymus turėtų vykdyti, o ne juos savaip interpretuoti ar diegti kažkokias neįstatymines „praktikas“.

Prisipažįstu, kad tokia dabartinės žydų valdžios (demokratiškai išrinktos) pozicija man patinka. O pas mus kai kas iš KT net visai savavališkai net šeimos ar lyties sąvokas nori pakeisti, ir visi valdžios vyrai lyg papūgos su tuo sutinka ar neprieštarauja.

Valdant politines partijas, o jos yra pagrindinė, fundamentali demokratinė institucija, pats ekonomiškiausias, efektyviausias valdymo būdas, todėl ir yra tinkamo Lyderio suradimas.

Bet kokios tarybos ar prezidiumai, kaip rodo gyvenimas, tampa tik Jo valdžios instrumentais. Ne veltui juk kalbama apie „brazauskininkus“, „landsbergistus“…

Tie lyderiai dažniausiai simbolizuoja ir tam tikras ideologijas, tautos klases ar luomus bei profesijas, mūsų situacijoje – elgesį ir padėtį senos ir naujos, „aksominės“ okupacijos, situacijoje, ir t.t. Neapsirikau, skaitytojau, naudodamas šį R.Ozolo terminą, nes turime vėl naują valdančiąją nomenklatūrą, su senais parsidavėliškais sinekūrininkų įpročiais ir tradicijomis…

Neapykanta ir rietenos tarp jų inteligentų seniai įvardintas reiškinys – tai „valdžios lovys ir pinigų maišai“.

Kuriant Tautos laisvės atgavimo frontą, reikalingas Superlyderis, galintis vienyti, o ne skaldyti, o jo nebeturime. Turėjome jį, bet , deja, įvyko nelaimingas atsitikimas. Kaip sakė kitas buvęs lyderis, anam bus pastatytas paminklas, gražiomis eglaitėmis apsodintas, tik be trijų pušų…

Šita kvaila neapykanta tarp abiejų tų srovių ir jų lyderių, iki šiol besireiškianti, gal ir nulėmė milžiniškas padarytas mūsų valdžios klaidas, kai iš potencialiai galingos ekonomikos tapome praskolinta skurdžių valstybė. Nėra taip? Deja, yra, nes kas neturi, tai turi nulį, o kas turi skolų, tas turi minusą.

Turime daug tautinės krypties pakraipų. Ar įmanoma jas suvienyti, kad galų gale jos patektų į Seimą? Kas galėtų tai padaryti? Kokia Taryba ar jos Prezidiumas?

Gana stiprių lyderių, vadovaujančių toms pakraipoms, grupę, turime. Jų idėjiniai akcentai gana įvairūs, nuo nacionalistinio, antivakserinio iki šeimyninio ar krikščioniško.

Susivienyti ypač trukdo galimi nesutarimai pačiais svarbiausiais, ES, NATO klausimais, globalios politikos klausimais. Kai kas jais įtartinai tyli. Tyla – bloga byla.

Todėl kuriant tokį naujųjų tautos aktyvistų frontą, reiktų vadovautis keliais aiškiais pagrindiniais principais, dėl kurių visi sutartų:
1. Lietuva yra už buvimą ES ir NATO ir Vakarų saugumo struktūrų plėtrą į Pacifiko regioną.

2. Lietuvių tauta nepritaria vykdomam finansiniam ir „žmogaus teisių“ bei lyčių santykių politikos prievartiniam diegimui. Tačiau net, jei tai vykdytų ES ir NATO, Lietuva neišstos iš tų struktūrų, tik sieks, kad jos taptų ne nauja imperija, bet silpna konfederacija su galingais tarpusavio saugumo ir gynybos įsipareigojimais (dabar jie nėra pakankamai galingi įvairiais aspektais, tad mažos šalys nesaugios).

3. Lietuva prieš prievartavimą įsileisti imigrantus ir kartu su kitomis Vidurio ir Rytų Europos valstybėmis (Ukraina ir t.t.) sieks, kad nauja kolonizacija nebūtų vykdoma. To bus siekiama kartu su kitomis Vakarų ir Europos tautomis, kurios irgi dėl to kenčia. Tai esminis europiečių išlikimo klausimas.

4. Lietuva sieks kartu su kitomis tautomis, kad tarptautinės struktūros būtų atvirkščiai subsidiarinės, tai yra tautos joms perduoda tik nedideles galias, ir išlaiko iš esmės savo suverenitetą.

5. Vidaus politikoje tautos fronto dalyviai sieks nebekurstyti neapykantos tarp landsbergistų ir brazauskininkų ir kitų. Reikia pripažinti ne tik neigiamus darbus, bet ir didelius teigiamus pasiekimus. Dideli yra aktyvios tautos dalies, o ne vien didžiųjų asmenybių nuopelnai. Tada, Sąjūdžio metais, nei V. Landsbergis, nei A. Brazauskas negalėjo būti nepatriotais. O vėliau padarytos klaidos? Raskite politinį lyderį, kuris jų nedarė… Net Stalino imperija sugriuvo!

6. Tautos jėga – vienybėje, lietuviai gali tapti mažuma Lietuvoje, jei neateis valdyti tautinės jėgos. Taigi „frontas“ neturi būti prieš ką nors, o už lietuvišką Lietuvą. Nejau tik inuitai nori likti inuitais? Konservatyvios ir tautinės jėgos, vienykitės!

7. Puikus yra anglų bandymas surasti kur nors Afrikoje ar pan. globėjišką šalį, kurioje būtų priglausti galimi imigrantai į Vakarų šalis. Deja, kai kurios juridinės institucijos šį sumanymą bando žlugdyti.

Kodėl nematoma, kad europiečių liko mažiau negi 10 procentų? Ar tai nėra atvirkščias, spalvotasis rasizmas? Juk net Kinija neįsileidžia masiškai imigrantų, tai kodėl tą daro ES? Britų išėjimas iš ES gal ir buvo dėl to ES diktato?

Tai tik keli principai ir sumanymai, galintys suvienyti nykstančią, tirpstančią paskutinių europiečių tautą…

Konservatyviose ir tautinės srovėse dar yra daug kitų gerų valdymo, ekonomikos, socialinių dalykų – nereikia spjauti ir į socializmą, kai kuriuos jo privalumus.

Bet tarptautinė, migracijos, šeimų politika šiais laikais kiekvienai tautai yra lemiamas išlikimo klausimas.

Apie tai turėtų galvoti visi, kurie turi nors kokią realią įtaką viešoje erdvėje bei patyrę seni politikos „vilkai“. Kitaip tauta išgaruos kaip vandens lašas ant karšto akmens, kaip cukraus gabalėlis stiklinėje arbatos… Skaitykite J. Aistį, ypač jo Milfordo gatvės elegijas; ar neliks netesėti Jūsų pažadai?

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!