- Reklama -

Viktoras Uspaskich. KK nuotr.

Tai — atsakas į Prezidentės apsimelavimą. Taip taip, jūs galvojate, kad konservatoriai Seime ginčijasi, kaip pakelti pensijas ar atlyginimus, kaip sukurti palankesnes verslo sąlygas ir padidinti darbo vietų skaičių, o galutinis rezultatas būtų mažesnė emigracija. Ne, jie supranta, kad jų elektorato tai nedomina, nes jį galima išlaikyti tik suradus arba dirbtinai sukūrus kokį nors priešą ir paleidus jam kraują, tai yra —susidorojus ar pasodinus į kalėjimą.

Tada konservatorių rinkėjai, prisigėrę kraujo, bus patenkinti ir kaip vienas eis balsuoti už juos. Tam mūsų valstybėje yra sukurta visa represinė sistema, nes patys to kraujo jie nesugebėtų paleisti be sukurtų VSD, FNTT, STT, prokuratūros ir teismo. Po jų rankomis sukurtų represinių struktūrų priimto vieno ar kito verdikto, tas susidorojimas tampa iškart lyg ir įteisintas, nes tai priėmė teismas, todėl „vsio zakonno“ ir galima mojuoti šia „tiesa“ ant kiekvieno kampo.

Tikslas — ne valstybės gerovė, o sukurtų priešų naikinimas

Šiandien man „pasisekė“ — tas priešas esu aš, tad konservatoriai su mano vardu vakare gulasi, o iš ryto — keliasi. Nes „valgo valgo“ ir niekaip iki galo nesugeba sudoroti, vis kaip nors paspringsta.

Stengėsi prokuratūra, teismai klastojo, kūrė bylas ir vis niekaip neišeina. Nors Valdas Adamkus ir Dalia Grybauskaitė teismus pavadino „klanu“, Mantas Adomėnas — „chunta“, o Vitalijus Gailius — „mafijine struktūra, globojama pačios Prezidentės“. Bet kai aš, išlipdamas iš lėktuvo, o ne darydamas kokį nors oficialų pareiškimą kaip ką tik minėtieji asmenys, praktiškai pakartojau tą patį, man iškart sukurta byla, nes nėra daugiau už ko užsikabinti. Dėl to Seimas sukūrė laikinąją komisiją, kurioje konservatoriai kartu su D. Grybauskaite dieną naktį „tūsinosi“. Vargšė Lietuvėlė jiems nerūpi.

Įsivaizduokite, jei aš būčiau išlipęs iš lėktuvo, paslydęs ir griūdamas užkabinęs kokį žmogų… Man tikrai būtų sukurta byla dėl pasikėsinimo nužudyti. O štai generalinis prokuroras partrenkė savo automobiliu žmogų, tačiau Prezidentė uždraudė jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir slėpė tiesą nuo visų žmonių, taip kaip slėpė savo patarėjos nusikaltimą, nutekinus valstybės paslaptį. Tokie nusikaltimai ir dvigubi standartai nepuošia visos teisingumo sistemos, kurią kūrė ir dengė mūsų Prezidentė.

Būtent tai ir daro D. Grybauskaitė kartu su konservatoriais, nes jai liepta užsiiminėti ne ekonomika, o vampyrizmu, savo žmonių „valgymu“. O tam pasitelkiamas visas melagingų išvedžiojimų ir šmeižto arsenalas. Kitiems darbams laiko ji neturi, todėl konservatorių ir D. Grybauskaitės valdymo metu valstybės buvo daugiausiai praskolinta, daugiausiai nuskurdinta žmonių, daugiausiai Lietuvos gyventojų emigravo į užsienį, „prastumta“ daugiausiai korumpuotų projektų.

Po chamiško melo Prezidentė „nėrė į krūmus“

Parašyti šitą straipsnį mane paskatino chamiškas D. Grybauskaitės melas visai Lietuvai paskutinių debatų metu — ir tai ji daro ne pirmą kartą. Ji pareiškė, kad Darbo partija pirmos instancijos teismo yra nuteista, tik neįsigaliojęs teismo sprendimas. Tad atskleidžiu Prezidentės melą ir pranešu, kad Darbo partija pirmos instancijos teismo visiškai pašalinta iš teismo proceso. Teismo nuosprendyje apie tai aiškiai parašyta. Galima būtų pasakyti, kad D. Grybauskaitė to nežino, bet ne — informacija apie šitą bylą ant jos stalo guli viršuje visų kitų dokumentų, nes, kaip pasakė jos buvęs patarėjas Linas Balsys, Lietuvoje D. Grybauskaitei atėjus į prezidentūrą, įsigaliojo telefoninė teisė.

Paaiškinu tiems, kam toks terminas nesuprantamas. Prezidentė pakelia telefono ragelį ir liepia vieną ar kitą jai netikusį asmenį nuteisti, o jeigu tai — koks konservatorius, prie jo griežtai pasakyta nesiartinti, nors ir būtų kalbama apie didelę korupciją bei milijardinius nuostolius valstybei. Taip ir skurdinama visa Lietuva. Tokią praktiką savo laiku naudojo ir Vytautas Landsbergis, todėl šiandien viešai žinoma tiesa — renkame Grybauskaitę, nemokamai gauname Landsbergį. Šitą pavyzdį labai gerai iliustruoja įrašytas ir paviešintas telefoninis pokalbis tarp dviejų teisėjų, apie tai, kad jiems daromas didžiulis spaudimas iš Prezidentės Darbo partijos byloje. Taip pat V. Gailiaus liudijimas Seimo komisijoms, kad jam skambino D. Grybauskaitė ir liepė susidoroti su savo pavaduotoju.

Tai D. Grybauskaitė pasakė, kad Darbo partija susijusi su Rusija, bet Premjero ir visos koalicijos paprašyta pateikti tą grindžiančios informacijos, „nėrė į krūmus“. Nors pati Lietuvos nepriklausomybės pradžioje išdavė Lietuvą: kai Lietuvos žmonės liejo savo kraują, ji buvo sanatorijose ir vis dar priklausė agresyviai Lietuvą puolančios valstybės partijai. Ir tokių pavyzdžių yra labai daug.

Klesti ne teisingumas, o telefoninė teisė

Grįžkime prie Seimo komisijos, kuri buvo sukurta tirti, kaip V. Uspaskich esą nepagarbiai atsiliepė apie teismą, nors aš pasakiau tai daug švelnesniais žodžiais, išlipdamas iš lėktuvo, o ne specialiai darydamas kokį nors pranešimą, kaip darė kiti: „Teismas padarė nusikaltimą prieš teisingumą.“ Toli gražu ne „klanas“, ne „chunta“, ne „mafijinė struktūra, globojama pačios Prezidentės“. Ir svarbiausia, dėl ko aš taip pasakiau — nes viešoje erdvėje daugiau kaip 8 000 kartų buvo kartota, kad Darbo partija finansuojama iš užsienio, kad gaudavo „atkatus“ už Europos Sąjungos pinigų skirstymą, kad V. Uspaskich gaudavo pinigus ir t. t., nors tai yra visiška netiesa ir kiekvieną normalų žmogų papiktintų, jei apie jį taip būtų sakoma be pagrindo.

Ir štai komisijos pirmininkas mano prašymu parašė užklausimą teismui ir prokuratūrai. Bet konservatoriai nenori už jį balsuoti, nes paaiškėtų, kad aš visiškai nekaltas, o dėl ko tada teismas nori mane nuteisti? Nuteisti vat reikia dėl to, kad mūsų valstybėje veikia telefoninė teisė, o telefonu pasakyta — nuteisti ir taškas. Tad štai kokie klausimai siunčiami į prokuratūrą ir į teismą.

Klausimai Vilniaus apygardos teismui ir prokuratūrai

1. Ar V. Uspaskich turėjo asmeninės turtinės ar finansinės naudos iš jam inkriminuojamo nusikaltimo? Jei taip, kokio dydžio?

Laikinajai tyrimo komisijai Vilniaus apygardos atsiųstame nuosprendyje, 375 psl., aiškiai nurodoma, jog kaltinamieji, tarp jų ir V. Uspaskich, nesiekė naudos ar asmeninių interesų patenkinimo, tą patį — kad neturėta naudos — savo kaltinamajame akte pripažino ir prokuroras Saulius Verseckas (Priedas Nr.1 ir Priedas Nr. 2).

2. Ar yra neginčijamų V. Uspaskich kaltės įrodymų, tai yra liudytojų parodymų ar operatyvinės veiklos dokumentų apie tai, kad V. Uspaskich nurodė klastoti ar kitaip pažeisti įstatymus, vykdant buhalterinę apskaitą? Pateikite bent vieną įrodymą.

Minėtame teismo sprendime nėra operatyvinės veiklos duomenų, kad V. Uspaskich kam nors nurodė klastoti dokumentus ar pažeidinėti įstatymus. Taip pat liudininkų parodymuose tokių duomenų nėra.

3. V. Uspaskich skunde nurodyta, kad teismas dezinformavo Europos Parlamentą, teikdamas tikrovės neatitinkančius faktus. Ar tikrai teismas dezinformavo Europos Parlamentą, siųsdamas prašymą panaikinti V. Uspaskich teisinį imunitetą, kuriame pateikė įvairias deklaracijas, kurias suklastojo kitas asmuo ir kurios buvo sąmoningai priskirtos kaip įrodymai, kuriais parodoma V. Uspaskich nusikalstama veika?

Vilniaus apygardos teismo nutartyje Nr. 1-38/2009, kurio pagrindu buvo kreiptasi į Europos Parlamentą, nurodoma, jog V. Uspaskich organizavo suklastojimą, duomenų įrašymą ir pasirašymą bei pristatymą į mokesčių inspekciją ir minimos 20 Valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui pateiktų deklaracijų. Pažymima, kad byloje yra duomenų, jog su šiomis deklaracijomis V. Uspaskich neturėjo jokių reikalų, todėl Europos Parlamentui buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija apie bylos duomenis (Priedas Nr. 3). Liudininkė Virginija Jagminaitė-Balnaitienė teismo posėdyje 2012 metų vasario 27 d. prisipažino, kad nuslėpė nuo partijos vadovybės klastojusi šias deklaracijas. Keisčiausia, kad ir po to ji visiškai atleista nuo atsakomybės (Priedas Nr. 4). Europos Parlamentas, neturėdamas galimybės patikrinti faktų tikrumo, remdamasis šia klaidinga informacija, parengė dokumentą, kurio pagrindu V. Uspaskich buvo panaikintas teisinis imunitetas (Priedas Nr. 5).

4. Kodėl teismas sąmoningai į savo sprendimą neįtraukė esminių dokumentų, paneigiančių V. Uspaskich kaltę, pavyzdžiui, tokių kaip Vadovybės apsaugos departamento pažyma, paneigianti liudytojų parodymus apie susitikimą su V. Uspaskich Seime?

Nepaaiškinta, kodėl teismas nuslėpė ir neįtraukė Vadovybės apsaugos departamento pažymos, paneigiančios Nijolės Steponavičiūtės ir Virginijos Jagminaitės-Balnaitienės apsilankymą Seime 2004 m. gruodžio mėn. (Priedas Nr. 6). Nors ši labai svarbi aplinkybė liudija, kad V. Uspaskich ne tik nieko neorganizavo, bet ir galėjo nežinoti apie klastotes, kurias kurpė galimai į partiją infiltruoti žmonės, vėliau atleisti nuo atsakomybės.

5. Dėl kokių priežasčių teismas nepatenkino prašymo atlikti finansinę ekspertizę, matydamas akivaizdžias aritmetines klaidas ir nesutapimus, padarytus Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos specialistų ir nurodytus jų rengtame akte?

Nėra aišku, dėl kokių priežasčių teismas nesutiko atlikti finansinės ekspertizės patikrinimo, matydamas akivaizdžius neatitikimus, pavyzdžiui, 10 tūkst. JAV dolerių konvertuojant į litus, buvo gauta 276 tūkst. litų suma, arba 23 tūkst. JAV dolerius konvertuojant į litus, buvo gauta 664 tūkst. litų suma (Priedas Nr. 7). Taip pat kelis kartus įtraukiamos tos pačios sumos arba įtraukiamos sumos, visiškai nesusijusios su Darbo partija, ir tai vėliau buvo aiškiai įrodyta liudytojų.

6. Dėl kokių priežasčių teismas atmetė prašymą atlikti V. Uspaskich rašysenos ekspertizę?

Teismas nenurodė priežasčių, dėl kurių atmetė prašymą atlikti V. Uspaskich rašysenos ekspertizę, nors savo nuosprendyje rėmėsi šitais parašais.

7. Kodėl kaltinimai minėtoje byloje buvo perkvalifikuoti rinkimų kampanijos metu, likus dviems dienoms iki antrojo Seimo rinkimų turo?

Penktadienį, 2012 m. spalio 26 d., likus dviems dienoms iki sekmadienį, 2012 m. spalio 28 d. vyksiančių rinkimų į Seimą, Generalinė prokuratūra, kaltinime nepateikusi nė vieno kito papildomo įrodymo ar žodžio, perkvalifikavo kaltinimus Darbo partijai ir jos lyderiams iš mokesčių nemokėjimo į sukčiavimą (sunkesnė veika). Prokuratūra nepateikė argumentų, dėl kokių priežasčių tokiu jautriu rinkiminiu metu kaltinimai buvo perkvalifikuoti ir taip parodė savo politikavimą šitoje byloje.

8. Ar buvo suteikti įgaliojimai kitiems asmenims vykdyti partijos ūkinę veiklą ir vadovauti visai buhalterinei apskaitai?

V. Uspaskich buvo suteikęs įgaliojimus ir pavedęs kitiems asmenims tvarkyti visus Darbo partijos finansinius reikalus — pasirašyti Darbo partijos vardu ūkinio-finansinio pobūdžio sutartis, daryti finansinius pavedimus. Taip pat pagal įgaliojimą buhalteriją buvo pavesta tvarkyti buhalterei (Priedas Nr. 8).

9. Buvo daug kalbama, kad Darbo partija ir V. Uspaskich turėjo sau naudos ir gavo kažkokį atlygį už Europos Sąjungos pinigų paskirstymą. Jei tai tiesa, prašome pateikti faktus.

Byloje tokių duomenų nėra.

10. Ar yra nors vienas dokumentas vadinamojoje Darbo partijos juodosios buhalterijos byloje, pasirašytas V. Uspaskich ranka ar jo paliepimu?

Byloje nurodoma, jog V. Uspaskich pasirašė Darbo partijos 2005 m. ir 2006 m. galutines metines finansines deklaracijas, nors jų pateikimo metu neužėmė partijos pirmininko pareigų. Pažymima, jog buvusi buhalterė Virginija Jagminaitė-Balnaitienė prisipažino klastojusi parašus deklaracijose ir rengusi dokumentus, kuriais grindžiami kaltinimai. Taip pat paminėtina, jog Vilniaus apygardos teismas atmetė V. Uspaskich prašymą atlikti jo parašų autentiškumo patikrinimą, esą nenurodytos „jokios objektyvios priežastys“.

11. Ar byloje nustatyta, kad Darbo partija buvo finansuojama užsienio specialiųjų tarnybų?

Byloje duomenų, jog Darbo partija buvo finansuojama užsienio specialiųjų tarnybų nėra.

Štai kas yra pirmos instancijos teismo nutarime ir atsiųsta Seimo laikinajai komisijai.

Ar dabar jums aišku, už ką teisiamas V. Uspaskich? Už nieką. Tik dėl to, kad to reikia konservatoriams su D. Grybauskaite. Ir šitos tiesos niekas niekada negalės paneigti. Net ir Apeliacinis teismas, nagrinėjantis šią bylą, prisipažino, kad jo reikalas — iki Europos Parlamento rinkimų išnagrinėti bylą, o ne ieškoti tiesos. Gaila man tų teisėjų, bet ką jie gali padaryti, jei Lietuvoje vis labiau ir labiau įsigalioja telefoninė teisė.

Su pagarba V. Uspaskich

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!