- Reklama -

Buvęs ilgametis Vilijampolės socialinės globos namų darbuotojas teigia, kad už šių namų durų slypi negeri dalykai. Nuotr. iš sxc.hu

Pastarųjų metų įvykiai Vilijampolės socialinės globos namuose nedavė ramybės rašyti ar ne, tačiau Jūsų pasisakymai apie Vilijampolės socialinės globos namuose įvykusius įvykius privertė netylėti. Visuomenė privalo žinoti.

Esu spec. pedagogas ir 23 metus atidaviau darbui su vidutinę, žymią ir labai žymią protinę negalią turinčiais vaikais, dirbau Vilijampolės socialinės globos namuose 19 metų.

Vilijampolės socialinės globai namai užtikrina socialinę globą neįgaliems vaikams ir jaunimui, kurie yra likę be tėvų globos ar dėl susidariusių aplinkybių negali gyventi savo namuose ar savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.

Globos namuose apgyvendinami vaikai iki 18 m., kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, ir jaunuoliai iki 29 metų., kuriems nustatytas 0-40% darbingumo lygis. Vyresni nei 29 m. asmenys jų pačių, tėvų ar globėjų (rūpintojo) prašymu gali likti gyventi globos namuose, jei, iki asmeniui sukankant 29 m., juose gyvena ne mažiau kaip 10 metų.

Šiuo metu įstaigoje gyvena 220 globotiniai, iš kurių 45 vaikai, likę suaugusieji. Dar 2013 m. rugpjūčio mėn. įstagoje lankantis komisijai išsakiau samprotavimus, kad SADM turi turėti pakankamai tvirtą stuburą, aiškią viziją ir galutinai apsispręsti, kuria kryptimi pasuks – lieka vaikų ar suaugusiųjų – globos įstaiga. Nes dirbant protiškai atsilikusiems vaikams labai sunku paaiškinti, kodėl tu negali elgtis taip, kaip gali elgtis suaugęs tavo draugas ar gyventojas (rūkyti, laisvai išeiti už teritorijos ir t.t).

Viceminisre, kalbėdamas viešai, visuomenei bandote suformuoti nuomonę, kad visi šie pastarojo meto skandalai tėra tik kažkoks sąmokslas, kerštas, tad priminsiu Jums, kad 2013 m. žiemą mirė globotinis, nuėjęs uždarbiauti. Daugeliui net ir šiandien jo mirtis kelia daug abejonių. Tais pačiais metais buvo paviešinta informacija apie mūsų globotinių vergiškas sąlygas dirbant vienoje miesto kavinėje. Pavasarį labdarą atvežęs vokietis ne tik vartojo alkoholį matant globotiniams, bet vaišino juo įstaigos globotinius, būdamas neblaivus išsivežė pavėžinti, kol padarė avariją ir pabėgo iš įvykio vietos. Gerai, kad įvykus autoįvykiui nenukentėjo globotiniai.

Tų pačių metų rugpjūčio 26 d. SAD ministro sudaryta komisija konstatavo, kad jos lankymosi metu buvo sumuštas globos namų gyventojas, kurio teigimu, jį sumušė darbuotojai ir gyventojas. Darbuotojai rasti neblaivūs, jie rūkė, nors netoliese buvo dujų įrenginys. Kiti globotiniai skundėsi, kad darbuotojai darbo metu vartoja alkoholį, juo vaišina grupės gyventojus, nurodė, kur laikomi svaigalai, o komisijos nariams patikrinus spintą, buvo rastas butelis su skysčiu, turinčiu alkoholio kvapą.

Komisija, tikrindama vaikų ir suaugusių išleidimą laikinai svečiuotis, konstatavo, kad Vilijampolės socialinės globos namai komisijai nepateikė nei Vaiko teisių apsaugos išvadų, nei vaiko globėjo įsakymo, nei dokumentų įrodančių, kaip buvo įsitikinta, kad fiziniai asmenys, pas kuriuos lankėsi gyventojai, yra tinkami priimti juos laikinai svečiuotis. Taip pažeidžiamos tvarkos. Gal bent šįkart sudaryta komisija galės pateikti atsakymus, kokiais dokumentais remiantis, padalinio vadovė išleido globotinius dirbti liepos mėn., kodėl soc. darbuotojo padėjėjai rugpjūtį išleido dirbti vaiką pas nepažįstamus žmones, kodėl laikinai svečiuotis vaikai išleidžiami pažeidžiant vidaus tvarkas? Gal atsakysite, kodėl vadovai ir darbuotojai elgiasi taip neatsakingai, o gal jie turėjo asmeninės naudos?

Komisija nustatė, kad Vilijampolės socialinės globos namuose yra taikomos netinkamos suvaržymo priemonės (specialūs marškiniai), kad gyventojų fiksavimas saugos diržais vyksta ne gyvenamosiose patalpose, matant kitiems gyventojams, tokiais atvejais globos namuose gyventojams neužtikrinamos orios sąlygos, privatumą garantuojančios gyvenamosios patalpos, kad iš pokalbių su darbuotojais paaiškėjo, kad fizinio suvaržymo taikymas gvyentojams įstaigoje yra įprastas ir dažnai taikomas.

Gerb. viceministre, kaip matome iš paviešintų televizijose įrašų, tai tęsiasi iki šiol, bet Jūs, net neišnagrinėję situacijos, stojote mūru už direktorių, kuriate sąmokslo teorijas, neva tai netiesa. Kodėl prisidengdamas ikiteisminiu tyrimu nutraukėte vidinį patikrinimą dėl vidinių tvarkų pažeidimo? Ikiteisminis tyrimas to nenagrinėja, o tiria tik galimą smurto atvejį. Paaiškinkite, kodėl naudoti suvaržymo diržai buvo pirkti už gyventojų asmenines lėšas? Kodėl net ir po komisijos išvadų padalinio vadovė atnešė tramdomuosius marškinius vaikui varžyti? Bet negi tirsit, negi pripažinsit tai, ką viešai neigiate? Svarbu nuraminti visuomenę, juk prokuratūra tiria.

Gerbiamieji skaitytojai, jei manote, kad kas pasikeitė po paviešinto įrašo, labai klystate. Sekančią dieną po ministerijos apsilankymo kolegė, nuėjusi pasiimti vaiko į užsiėmimą, rado kitą vaiką palomis surištą ir paguldytą ant žemės, kuris tokioj būsenoj prabuvo 45 min. Tad šuo loja, o karavanas eina. O išvakarėse direktorius visai Lietuvai kalbėjo, kad tai šmeižtas, pas mus to nėra.

Jūsų akimis, šiuose socialinės globos namuose verda konfliktai tarp darbuotojų, kažkokie asmeniškumai, o problemų kaip ir nėra, tad gal galite atskleisti paslaptį, kodėl šioje įstaigoje už asmenines gyventojų lėšas socialiniai darbuotojai pirko bendro naudojimo daiktus: sekcijas, televizorius, komodas, minkštus baldus, kilimus? Ar toks gyventojų poreikis? Kodėl dalis pinigėlių, liekanti nuo šalpos pensijos, yra nepanaudojama tik to asmens poreikių tenkinimui? Nesvarbu, kad ištaškomi globotinių lėšos, svarbu, įstaigai gerai, gražu. Nemanau, kad čia soc.darb. savivalė, juk pagal tvarką pirkinius kontroliuoja vadovai.

Gal gerbiamas viceministre neigsite faktą, jog SADM gavo grupinį darbuotojų skundą dėl socialinės darbuotojos piktnaudžiavimo, disponuojant gyventojo lėšomis, kai už save negalinčio pakovoti gyventojo pinigus buvo perkamos cigaretes kitam asmeniui? Kodėl komisija 2015 rugsėjo mėn. savo išvadose tik konstatavo, kad globos namuose neužtikrinta tinkama gyventojų lešų panaudojimo kontrolė? O kas tiem vargšam, kurių pinigai iššvaistyti, padengs nuostolius? Tiesa slypi kažkur anapus…

2015 m. VTAT ir SADM gavo mano rašytą skundą apie vaikams autistams nesudarytas tinkamas sąlygas, vaikų teisių specialistai pateikė direktoriui rekomendacijas, bet niekas situacijos nesiėmė spręsti. O rugpjūtį LIETUVĄ sukrėtė tragiškas įvykis – per langą iškrito ir mirė vienuolikmetis, turintis autizmą. Bet direktoriui tai menkniekis, kalti langai.

Šios įstaigos vadovai daugelį metų toleruoja gyventojų valkatavimą, pinigų prašinėjimą. Ir nesvarbu, kad ši problema nekart raštu išsakyta vadovams, niekas nereaguoja. Gal vadovai dalinasi surinkta išmalda? Ar taip reprezentuojama įstaiga?

Kodėl leidžiate atėjusiems direktoriams sugriauti tai, kas ilgus metus buvo kurta vaikų labui, kodėl toleruojate savivalę pačių bejėgiškiausių LIETUVOS piliečių atžvilgiu?

Nebesiųskite į mūsų įstaigą vaikų kaip į kažkokią perauklėjimo koloniją. Nesuvokiama, kodėl Pabradėje neįtikęs, elgesio sutrikimų turintis vaikinas perkeliamas pas mus, kitas iš Klaipėdos atvežamas apgaunant, jog vežamas į zoologijos sodą, nors arčiau jo gyvenamosios vietos yra Ventos socialinės globos namai.

Teisės aktai numato, kad vaikai turi teisę pasirinkti globos namus, kad jiems sudaromos galimybės susipažinti su jais, deja, praktika kitokia.

Šioje įstaigoje dirba daug gerų žmonių, tačiau dirbti su spec. poreikių vaikais vien gerumo neužtenka, reikia specialių žinių, o kas jiems galėtų patarti, jei įstaigos psichologė pripažįsta, kad jai trūksta kompetencijos darbe su spec. poreikių vaikais, sunaikintas visas pedagoginis personalas, nes direktoriaus požiūris buvo, kad šiems vaikams specialistų nereikia.

Liūdna, ant nosies 2016 m. o požiūris – lyg sovietmetyje, kai vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą turintys vaikai buvo laikomi nemokytinais, kad su jais gali dirbti bet kas. Net savo rašte nurodėte, jog užimtumo specialistams nekeliami jokie išsilavinimo reikalavimai, užtenka išklausyti tik 16 val. kursus.

Atsakykite, kas dar turi atsitikti šioje įstaigoje, kad būtų imtasi kardinalių priemonių panašiems atvejams užkirsti?

Pasufleruosiu: suburkite pagaliau įstaigos administraciją, kuri sugebėtų ne kritikuoti darbuotojus, neateitų įgyvendinti savo fix idėjų, o kuriems pagaliau realiai rūpėtų globotiniai. Koncentruodami vienoje vietoje probleminius gyventojus, paskirdami vadovus, neturinčius jokios kompetencijos apie spec. poreikių vaikus, naikindami specialistų etatus ir užprogramuojate įvykius.

Lorenas Mišeikis

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!