- Reklama -

Dr.Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Dabar mes, lietuviai, jau tokie. Anksčiau buvome tik žydšaudžiai, o dabar dar ir – tokie. Keistas toks akivaizdus pablogėjimas, kai Europos Pagrindinių teisių agentūros (FRA) tyrimais nustatyta, kad Lietuva pati geriausia valstybė Europoje, tik 23% čia gyvenančių mažumų nusiskundė dėl diskriminacijos! O tuo tarpu, kai mus mokinusioje tolerancijos Švedijoje – skundžiasi 76%!!! Tikriausiai esame geri mokiniai? Bet kodėl Švedija nemokina tolerancijos Prancūzijos ir Italijos, kuriose skundžiasi skriaudimu net 94%?

Čia kažkas ne taip.

Arba mūsų mažumos nežino, kad kitose Europos valstybėse 3-4 kartus blogiau nei pas mus? Arba juos kas nors tyčia siundo, kad sukiršinti 600 metų draugiškai gyvenančias Lietuvoje, 116 kalbų kalbančias tautas? Arba turi kitų, labai jau niekšiškų tikslų…

Aiškinamės.

Na toksai „Tolerantiškojo“ jaunimėlio vadas A. Rudomanskis, tai, tikriausiai, net nesuvokė, kad tokiu būdvardžiu (naciu) apšaukęs Tautinio jaunimo demonstraciją per didžiausią valstybės šventę, tik pats save ir savo organizaciją parodė kaip baisiausią netolerancijos atstovę!

Netolerantiški “Tolerantai”! Skamba?

Na, o apie enciklopedijoje įtvirtintą „nacių“ apibrėžimą, tikriausiai, net negirdėjo, jau nekalbant apie skaitymą? Tai pacituosiu: „…naciai, tai fašistų partija, išreiškianti monopolistinės buržuazijos interesus…“. Kad demonstracijoje dalyvavęs jaunimėlis neatstovauja Lietuvos buržuazijos ir dar ne bet kokios, o monopolistinės – iš skurdžių drapanėlių buvo akivaizdu. Ir iš vis su buržuazija Lietuvai visai striuka: vieni paspruko dar smetonmečiu už Atlanto, nesuspėjusius išsiuntė į Gulagų sanatorijas. O jei ką ir turime – tai persikrikštijųsį komunistų elitą. Kažin ar galim jį įvardinti agresyviu ir reakcingu?

Tai gal A. Rudomanskis susipainiojo ir naciais jaunimėlį pavadino vietoj fašistų? Skaitome enciklopediją toliau ir randame tokį fašizmo apibrėžimą: „…kad tai politinė kapitalistinių šalių srovė, atsiradusi bendros krizės laiku ir išreiškusi agresyviausią imperialistų ir buržujų interesų gynimo reakciją.

Ir vėl buržujai, bet jau su krize, kaip su lazda rankoje, vanojanti visus nuskriaustuosius… Tačiau pas mus tai neokomunistinis elitas, juk jis gina vargšus? Tai prieš ką čia tam jaunimėliui eiti ir vėliavomis maskatuoti, jei mes neturime buržuazijos ir dar reakcingos bei agresyvios? Nėra kam daužyti langų ir akinių (pvz. kaip Vokietijos „krikštolinėje nakty“), nėra kam tiesinti lenktas nosis (kaip pvz. Izraelyje vykdoma eugenika), nėra kaip nusiųsti į ilgalaikes atostogas šiaurės pašvaistės sanatorijose (Gulaguose).

Viso šito Lietuvoje nėra!

Atvirkščiai, pas mus išliko tautos (pvz. karaimų), kurių nebeliko jų tėvynėje! Lietuva – vienintelė valstybė, kurioje 600 metų lygiomis teisėmis gyveno ir klestėjo žydai, o per fašizmą, buvo ginami nuo nacių! Esame daugiausiai apdovanoti Pasaulio teisuolio vardais – tarp 32 kitų valstybių – Lietuva yra antroje vietoje!

Ar neatrodo, kad netolerantiškasis tolerantas A. Rudomanskis apšmeižė Tautinio jaunimo eiseną? Ir ne tik – dar ir bandė ją sutrukdyti su „sėdinčiąja“ akcija vidury gatvės. Tiesa, policija provokatorius susėmė, bet ar nubaudė – negirdėti.

Atsiverčiame Lietuvos Respublikos Baudžiamąjį kodeksą ir randame 170 straipsnį, kuriame rašoma: „…tas, kas viešais pareiškimais žodžiu… …tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ir kurstė diskriminuoti žmonių grupę… …baudžiamas…“.

Tai va kaip!

“Tolerancija” – lietuviškai – pakantumas. Tai tie „Lietuvos tolerantai“ kentė kentė, kol neapsikentę patys pademonstravo patį negražiausią nepakantumą Lietuvos valstybės Tautos jaunimui! Neveltui sakoma – kas kuo kvepia, tas tuo ir kitus tepa. Būtina įvertinti šį kvapą ir tepliotojus baudžiamąja atsakomybe – garantuotai sumažės 23% nepatenkintųjų mažumų Lietuvos valstybėje.

Tačiau tai dar ne viskas. Jaunimas jaunimu, jiems tiesiog privalu klupti, klysti ir ties kiekvienu kampu slysti…Tačiau, kai į TV ekraną visu savo gražumu išlenda Vyriausybės patarėjas ir vėtytas, ir mėtytas, ir pasaulio matęs (Švedijoje gyvenęs ir dėl 76% netolerancijos, matyti, iš jos į Lietuvą atvažiavęs?), A. Vinokuras, bei 4 kartus, „…panaudodamas visuomeninės informacijos priemonę…“ apkaltina laidos dalyvius, o tuo pačiu ir Tautą rasizmu (!!?), tai šio atvejo nebepavadinsi paklydimu.

Nemanau, kad Vyriausybės patarėjas A. Vinokuras nežino rasizmo apibrėžimo, bet dėl visa ko jam jį priminsiu.

Rasizmas – tai visuma visai nemokslinių koncepcijų, kurių pagrindu sukurtos nuostatos apie fizinę – psichinę rasių nelygybę, kurios lemia istorinius ir kultūrinius žmonijos skirtumus. Šie skirtumai ir yra skirstymo į aukštesnes ir žemesnes rases pagrindas, o tuo pačiu į valdančiuosius bei vergaujančius.

Keista, kad Vyriausybės patarėjas Tautinio jaunimo demonstracijoje įžvelgė rasizmą. Tačiau tai tik pusė bėdos. Daug blogiau, kai Vyriausybės patarėjas nežino, kad 99% Pasaulio valstybių yra sukurtos Tautiniu pagrindu ir netgi vadinasi tautos vardu – pvz. italų Tautos sukurta valstybė vadinasi Italija, prancūzų – Prancūzija, o lietuvių – Lietuva. Yra ir 1% kitokių variantų, kai pagal kelių besiribojančių tautų susitarimą valstybė gauna pavadinimą – pvz. Šveicarija. Arba, kai okupantas primeta savo pavadinimą pavergtoms tautoms – pvz. SSSR, JAV. Būna ir visai neaiškių atvejų, kai pasivadina valstybė nei tuo nei kitu pagrindu, o leiskime, kai žydai pavadino savo valstybę Izraeliu?!

Ir visai blogai, kai Vyriausybės patarėjas A. Vinokuras nežino Lietuvos Konstitucijos!!!

Drįstu priminti 2-ąjį jo straipsnį: „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“. Ir dar kartą, kaip teisės mokslų daktarė drįstu pakomentuoti – tik lietuvių Tauta, o ne 116 kalbomis kalbantys piliečiai kuria Lietuvos valstybę. Šiai margaspalvei piliečių mažumai mūsų valstybė tik teikia prieglobstį. Ir ne bet kokį prieglobstį, o lygiateisį su Tauta!!! Ir taip jau 600 metų!!!

Ar kartais A. Vinokuras nesumaišė suteikiamo lygiateisiškumo su busvusiomis sovietinėmis privilegijomis? Tai ir vėl gi primenu LR Konstitucijos 29 straipsnį, kuriame įtvirtintos ne tik lygios teisės, ką labai deklaruoja mažumos, bet ir uždraustos privilegijos, kas yra visuotinai mažumų ignoruojama. Ir tos privilegijos uždraustos bet kokiu pagrindu! Taigi, lygiateisiai su Tauta piliečiai savo ruožtu privalo būti lojalūs valstybei. Tuo tarpu 23% mūsų mažumų reikalauja privilegijų, ir dar tokių, kokių kitose valstybėse net nesapnuoja (autonomijų, antros kalbos valstybės dokumentuose, okupantų padarytos žalos atlyginimo ir t.t.) ir skundžia Lietuvą tos pačios ES institucijoms, kurios ir nustatė, kad Lietuvoje mažiausia (23%) diskriminacija žemyne.

Kažin, ar gali būti Vyriausybės patarėju pilietis (ne Tautos atstovas), kuris yra ne tik nelojalus Lietuvai, bet dar ir netolerantiškas, atvirai per TV kaltinantis mūsų Tautinį jaunimą rasizmu?!

Šiaip jau už Seimo nario viešą per TV apšmeižimą, 4 kartus pavadinant jį rasistu, su aiškiu tikrovės neatitikimu bei akivaizdžiu siekiu pakirsti pasitikėjimą juo, turėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, pagal LR Baudžiamojo kodekso 154 ar 155 straipsnius. Manau, kad apšmeižti per 6 TV kanalą Perednio laidoje „Karštas vakaras“ Seimo nariai nepraleis progos kreiptis į prokuratūrą dėl baudžiamosios atsakomybės, tiek ir į teismą su civiliniu ieškiniu dėl moralinės žalos atlyginimo.

Gal tada baigsis netolerantiškų tolerantų sistemingas persekiojimas kitokią nuomonę reiškiančius internautus, kai neturės „užnugario“ Vyriausybėje? Gal tada išnyks ir tie 23%, jaučiančių Lietuvoje diskriminaciją, kai teismai įvertins jų tikrovės neatitinkančias žinias, šmeižtą ir netgi jau atvirą tyčiojimąsi, niekinimą ir neapykantą Tautai, jos jaunimui net šventinių demonstracijų metu!

Tautai, kurios žemėje gyvena, kurios duoną valgo ir kurios apsauga naudojasi.

Lietuvių tauta kūrė Lietuvą lietuviams ir savo valstybę ugdydami bei gindami aukojosi jai. Taigi, šūkis „Lietuva – lietuviams, lietuviai – Lietuvai“ yra pats patriotiškiausias šūkis, įtvirtintas LR Konstitucijos 2-ajame straipsnyje – „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“. Taigi, tik Tautai priklauso suverenitetas, bet ne piliečiams. Todėl kažin ar pilietis A. Vinokuras gali patarinėti Vyriausybei? Juo labiau, kai jis, pažeisdamas Lietuvos Konstitucijos 2-ąjį straipsnį bei Baudžiamojo kodekso 154, 155 straipsnius apšmeižė mus, žmogiškiausią Tautą ES, – rasizmu.

Šiaip Pasaulyje po tokio išpuolio politikas atsistatydina. A. Vinokuras, matyt, sau pritaikys privilegiją – kaip buvusiam pantomimos grandui – politikos etikos kodeksas perniek. Tikiuosi, kad Seimo nariai patrauks jį tiek civilinėn, tiek baudžiamojon atsakomybėn. Nes antraip mus ir toliau juodins per visą pasaulį žydšaudžiais, naciais ir rasistais. Ir juodins nesibijodami langų – akinių daužymo, nosių taisymo, kaip kad yra kitose valstybėse.

Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!