- Reklama -
Prezidentei nei Konstitucija, nei Teismų įstatymas neleidžia kištis į teismų sprendimus, tačiau protesto akcijos Daukanto aikštėje organizatoriai - provokatoriai, siekdami juodų politinių tikslų, labai norėtų išprovokuoti Prezidentę antikonstituciniams veiksmams. KK nuotr.

“Tegul Prezidentė pakeičia teismo sprendimą dėl mergaitės! Kodėl Prezidentė neįsikiša į teismo sprendimą?“ – gegužės 17 dieną, atvykus tiesiai iš Garliavos pažiūrėti, kas vyksta prie Prezidentūros, užsipuolė kažkodėl mane senyvo amžiaus vyriškis, į juodą lietpaltį įsisegęs violetinę juostelę.

„Prezidentei nei Konstitucija, nei Teismų įstatymas neleidžia kištis į teismų sprendimus. Už tai jai gresia apkalta“, – bandžiau paaiškinti tam vyriškiui, bet pamačiau, ar su ta manipuliuojama minia, ar su televizoriumi kalbėtis – vienas ir tas pats.

„Jinai ką, apkaltos bijo? Tegul jinai pakeičia teismo sprendimą, ir per apkaltą mes ją išgelbėsim!“ – rėkė aiškiai emocijų nekontroliuojantis vyriškis.

„Jau vieną Prezidentą tauta „išgelbėjo“, – replikavau. „O, be to, jeigu neišgelbėjote mergaitės, kaip išgelbėsite Prezidentę?“ – paklausiau aršuolio, bet tas, nusispjovęs, nuėjo.

Matyt, tiesa akis bado.

Tuoj prie manęs pribėgo kita „torpeda“. „Ar tu, Goriene, per Kalantos susideginimą buvai? Aš tai buvau!“ – užstojusi man kelią pradėjo rėkti irgi garbaus amžiaus moteris.

„Ne, ponia, tada vystykluose gulėjau“, – bandžiau ramiai paaiškinti, bet iš jos įsiūčio kupinų akių pamačiau, kad vis tiek esu kalta, jog, kai deginosi Kalanta, neišsivadavau iš vystyklų ir neatvažiavau į Kauną.

Kuo tai būtų pakeitę tada situaciją, taip ir nesupratau.

Paklausiau, kodėl protesto akcija vyksta prie Prezidentūros, o ne prie Seimo ar prie Socialinių reikalų ir darbo ministerijos, nes, jeigu žiūrėtume pagal įstatymus, tai šioje situacijoje vienintelė tarnyba, kuri galėjo turėti įtakos teismo sprendimui (ir tai būtų veikimas pagal įstatymus, negrėstų jokia apkalta), buvo vaiko teisių apsaugos tarnyba – juk sprendimas iš esmės priklausė nuo vaiko teisių tarnybos specialistų išvadų; o vaiko teisių apsaugos tarnybos yra pavaldžios Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kuriai vadovauja konservatorius Donatas Jankauskas. Juk tai jo pavaldinės per Kedžių namų šturmą priėjo mergaitės ir pasakė: „Arba dabar eini, arba po minutės“.

Be to, vaiko teisių apsaugos kontrolierę Editą Žiobienę paskyrė kas? Seimo pirmininkė Irena Degutienė. Tai kodėl nesankcionuota protesto akcija su visokiomis lauko virtuvėmis organizuojama ne prie Seimo, o prie Prezidentūros? Kodėl?

Deja, nė vienas iš mano paklaustųjų man į šį klausimą neatsakė, o tik aiškino, kad „Prezidentė turi įsikišti į teismo sprendimą“.

Supratau: su ta „užzombinta“ prieš Prezidentę minia bandyti kalbėtis tas pats, kas ir kalbėtis su televizoriumi – tu jam kalbi savo, o televizorius rodo savo programą. Na, pabandykite padiskutuoti su kuo nors televizijoje transliuojamame pokalbių šou – pavyks? Greičiau iš pykčio tą televizorių išjungsite arba sudaužysite, bet su žmonėmis, sėdinčiais anapus ekrano, nepasikalbėsite.

Taip ir čia.

Kol protestuotojai taškėsi pykčio purslais ir provokavo Prezidentę pasielgti antikonstituciškai ir antiįstatymiškai: „Tegul išeina Prezidentė susitikti su tauta ir tegul atšaukia teismo sprendimą, kol dar neišvažiavo į NATO“, pasukau galvą ir pamačiau Darių Kuolį. Buvusį Prezidento Valdo Adamkaus vyriausiąjį patarėją, kuris šitoje minioje išsiskyrė iš visų kitų. Jeigu kiti žmonės atrodė kaip po kokių laidotuvių – nes tik ką per policijos šturmą mergaitė buvo paimta, tai Dariaus Kuolio veido atrodė tarsi spindintis iš laimės – pamačiau jo veide didžiulę šypseną nuo ausies iki ausies, kuri tarsi sakė: „Na, pagaliau, Grybauskaite, įkliuvai, dabar tai „patvarkysim“ mes tave“. Kad tai, ko neišėjo padaryti po vasario 22 dienos – neišėjo per Seimo Antikorupcijos komisiją suorganizuoti apkaltą dėl Prezidentės skambučio tuometiniam FNTT vadovui V.Gailiui, gal išeis dabar – gal, jeigu žmonės susirinks prie Prezidentūros ir čia surengs „karo lauko stovyklą“, degins žvakutes ir perkels Klonio sceną į Daukanto aikštę – gal Prezidentė neištvers spaudimo ir žengs žingsnį: pasakys kokį sakinį, įsikiš, kad teismo sprendimas būtų atšauktas. O jau tada… Tie patys, kurie dabar provokuoja Prezidentę žengti antikonstitucinį ir antiįstatyminį žingsnį, ir vėl bus pirmieji, kurie visa gerkle rėks, kad „Prezidentė – kalta“.

Šeštadienį – vėl eitynės. Neva už teisingumą. Pirmose gretose – Seimo narys Kazimieras Uoka. Tas pats, kuris per garsųjį balsavimą dėl E.Žiobienės Seime išėjo „parūkyti“. Tuomet Seime balsuojant dėl Seimo pirmininkės Irenos Degutienės pateikto nutarimo svarstyti E.Žiobienės atstatydinimą, pritrūko dviejų parlamentarų balsų, kad Seime būtų svarstomas E.Žiobienės atstatydinimo klausimas. Bet prieš šį lemtingąjį balsavimą Kazimieras Uoka iš salės išėjo, o Seimo narys Gintaras Songaila, sėdėdamas Seimo salėje, nepaspaudė mygtuko iš viso. O Saulius Stoma, pasak visuomenininkės psichologės E.Mirončikienės, už nepatogių klausimų uždavinėjimą E.Žiobienei parlamentinės grupės posėdyje išvarė visuomenininkę iš posėdžio.

Štai jums ir mergaitės „gynėjai“, štai jums kas yra kas.

Tikiuosi, dabar ant mergaitės istorijos į Seimą jojantys šie du Seimo nariai paaiškins visuomenei ir rinkėjams, kodėl per lemiamą balsavimą dėl E.Žiobienės atstatydinimo jiedu „patepė slides“. Dar tik buvo praėję pusė kadencijos ir iki Seimo rinkimų buvo likę per daug?

Vakar visos televizijos rodė vaizdelius iš Lemonto, kur prieš Lietuvos Prezidentę buvo surengta provokacija – žmonės apsupo Prezidentės automobilį ir šaukė „gėda“.

Tuo tarpu, mano akimis, yra gėda tiems protestuotojams, kurie šioje tragiškoje mergaitės istorijoje tapo manipuliantų ir provokatorių prieš Prezidentę įrankiu ir, nežinodami visos tiesos, kaip tie „užprogramuoti“ protestuotojai prie Prezidentūros, įsivėlė į nešvarius didžiulius žaidimus.

Iki šiol manau, kad ketvirtadienį įvykęs Kedžių namų šturmas buvo kruopščiai suplanuota klano provokacija prieš Prezidentę.

Tas brutalus ir ciniškas jėgos panaudojimas, klykiančio vaiko prievartinis išnešimas iš globėjos namų, žmonių nukreipimas link Prezidentūros – tai kruopščiai suplanuota operacija prieš Prezidentę, kuri yra pagrindinė NATO derybininkė su Ukraina ir Baltarusija, išvedant NATO kariuomenę iš Afganistano per šias šalis.

Ketvirtadienio ankstyvas rytas. Prezidentė dar Lietuvoje – į JAV, į NATO viršūnių susitikimą, Prezidentė išskrenda po pietų. Į Kedžių namus, ištaškę žmones, įsiveržia neproporcingos policijos pajėgos, mergaitės globėjai užlaužia rankas, išneša klykiančią mergaitę. Jau aštuntą valandą organizuojami autobusai, žmonės kviečiami rinktis prie… Prezidentūros. Prezidentė provokuojama išeiti pas žmones ir įsikišti į teismo sprendimo vykdymą. Siekiama išprovokuoti neramumus visoje Lietuvoje, kad Prezidentė negalėtų išskristi į JAV, nedalyvautų NATO viršūnių susitikime, o gegužės 21 d. nesusitiktų su B.Obama– kad liktų daryti tvarkos Lietuvoje (gal V.Adamkus galvoja, jog jis tik vienas turi monopolį bendrauti su JAV prezidentu?). Tuomet, Prezidentei neatvykus ar atvykus pavėluotai, Lietuvai aktualūs ir svarbūs klausimai būtų išspręsti ir be Lietuvos vadovės. Kokiai valstybei yra naudinga, kad NATO kariuomenė iš Afganistano nesitrauktų per Rusijos įtakoje laikytas Ukrainą ir Baltarusją, ir kad Ukraina su Baltarusija nesuartėtų su Vakarais, manau, akivaizdu.

Taigi, ketvirtadienį Garliavoje, Kedžių namuose, įvyko brutalus įvykis, tačiau protesto akcijoje apie mergaitę mažiausiai girdėjau kalbų – visos kalbos buvo apie Prezidentę. Kad „Prezidentė bloga“.

Tuo tarpu Prezidentė ir dar Seimo narys Rytas Kupčinskas vieninteliai, mano manymu, iš tiesų nuoširdžiai visą tą laiką rūpinosi Mergaite.

Šiandien nė vienas tariamų kovotojų už tariamą teisingumą „užzombintas“ prieš Prezidentę „mergaitės gynėjas“ prie Prezidentūros net nepagalvoja, kokį klano puolimą reikėjo atlaikyti Prezidentei, kai ji pagal Teisėjų Garbės teismo teikimą atsisakė pasirašyti dekretą ir atleisti mergaitės globėją Neringą Venckienę iš teisėjų.

Šiandien nė vienas iš Prezidentės patarėjų viešai nekalba apie tai, kad po garsiojo Prezidentės pasisakymo – kad Venckienė vykdo teismo sprendimą – viena iš devyngalvio klano galvų paskambino Prezidentės patarėjams ir pareiškė: „Kai baigsis Grybauskaitės kadencija, jūs nė vienas darbo Lietuvoje negausite“.

O kaip Prezidentei vos prieš mėnesį klanas “atsidėkojo” už jos pasakymą, kad N.Venckienės vien už kalbas ji neatleis? (Jau pamiršote klouno išpuolį ir kaip jis išvadino LR Prezidentę dėl to?)

Ir po viso to šita „užzombinta“ gvardija dar drįsta kaltinti Prezidentę, kuri pati yra klano taikinyje, kad neįsikišo į teismo sprendimą – kad nepaskambino kokiam teisėjui ir kad nesustabdė Kondratjevo nutarties?  Tai galima vertinti tiktai kaip provokaciją prieš Prezidentę, vienareikšmiškai. Ir štai kodėl.

Visa Lietuva puikiai matė, kas vyko po vasario 22 d. – kaip Seimo Antikorupcijos komisija siekė FNTT vadovo V.Gailiaus atstatydinimą susieti su Prezidente – neva Prezidentė neturėjo teisės skambinti FNTT vadovui V.Gailiui. „Ar bus pradedama apkalta, spręsime, kai gausime atsakymus iš Prezidentės“, – tuomet aiškino žiniasklaidai Seimo Antikorupcijos komisijos „erelis“.

Dar vos savaitę prieš Garliavos įvykius Mockaus televizija „laužė rankas“ generaliniam policijos komisarui S.Skverneliui – skambino Prezidentė dėl teismo sprendimo vykdymo ar ne? Jeigu Prezidentė būtų žengusi tokį žingsnį, tai jau iš karto būtų buvę traktuota, kaip „Prezidentė įsikišo į teismo sprendimo vykdymą“. O ką tai reiškia? Atsakymas vienas – apkalta.

Taigi iš vienos pusės tie tariami kovotojai už teisingumą „kalė“ prie kryžiaus Prezidentę, kad ši paskambino V.Gailiui ir paklausė, ar nemano, kad jo pavaduotojas turėtų būti atleistas, o iš kitos pusės – daro spaudimą, „kala“ prie kryžiaus, kad Prezidentė paskambintų kam nors iš teisėjų ar pareigūnų ir įsikištų į teismo sprendimo vykdymą.

Argi tai – ne provokacija? Šlykščių šlykščiausia provokacija. Ir labai džiaugiuosi, kad ši provokacija šitai Adamkaus-Mockaus kariaunai nepavyko. Ir esu tikra – nepavyks. Nors ir kiek palapinių jie ten pristatytų su lauko virtuvėmis ir tualetais Daukanto aikštėje – nepavyks. Šita provokacija ne-pa-vyks. Nes šitie Adamkaus-Mockaus kariaunos veiksmai aiškiai rodo, jog jiems mergaitės istorija yra tik politika, tik įrankis pasiekti savo nešvarių politinių tikslų.

Nes jeigu šitai Adamkaus-Mockaus kariaunai rūpėtų ne nešvari politika, o mergaitė ir jos globėja, kai Kuolys, Seimo pirmininkės Irenos Degutienės paskirtas į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją, kuri vieną po kitos „kepė“ mergaitės globėjai drausmės bylas, jau prieš pirmąją drausmės bylą būtų savo „už teisingumą“ prie Nacionalinės teismų administracijos sukvietęs, o po Teisėjų Garbės teismo sprendimo siūlyti Prezidentei Venckienę atleisti iš teisėjų, niekas netrukdė Dariui Kuoliui, tuometiniam Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nariui, sukviesti visuomenininkus ir intelektualus į ilgalaikę protesto akciją į Sapiegos gatvę – prie Teisėjų tarybos, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos bei  Teisėjų garbės teismo tvirtovės.

Bet Darius Kuolys visą tą laiką tylėjo. Nekvietė intelektualų ir visuomenininkų ginti mergaitės globėjos. Neorganizavo jokių protesto akcijų prieš teisėjų „viršūnėles“.

Ir dar – Darius Kuolys, būdamas Irenos Degutienės paskirtas į Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narius, visus tuos kelis metus iki lemtingųjų Garliavos įvykių galėjo iš peties kovoti su šita, kaip jie dabar sako, supuvusia teismų sistema – ir gal, jeigu Kuolys būtų visus tuos kelis metus veikęs (pajungiant visuomenininkus ir intelektualus), o ne tik sėdėjęs ir rankytes kilnojęs, gal nebūtų buvę prieita ir prie tos situacijos, kuri visą Lietuvą sukrėtė dabar?

Dar daugiau – ar jūs girdėjote kada nors viešai, kad Darius Kuolys, būdamas Teisėjų ir etikos drausmės komisijos nariu, būtų protestavęs nors dėl vienos mergaitės globėjai Neringai Venckienei iškeltos drausmės bylos? Ar Darius Kuolys nors kartą viešai pareiškė savo nuomonę, pasipiktino, bent surengė spaudos konferenciją??? Niekada. Tik šypsojosi savo mefistofeliška šypsena ir turbūt, kaip ir Seimo narys Kazimieras Uoka, tyliai galvojo: „Nagi, išmeskite greičiau Venckienę iš teisėjų – mes ją pasiimsime sau kaip vėliavą į politiką, o ir prieš Prezidentę bus gerai pasinaudot“. (Nes Seimo narys Kazimieras Uoka Audronės Skučienės bute Garliavoje man ir dar keliems kartu buvusiems asmenims dar 2010 metais pareiškė: „Gerai būtų, kad tą Venckienę greičiau išmestų iš teisėjų, – tada įkurtumėm partiją ir laimėtume Seimo rinkimus“).

Kažkodėl tylėjo, neprotestavo, kad sprendimo nereikia vykdyti, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narys Darius Kuolys (nei jo tariamasis „už teisingumą“) ir 2010 metais po pirmojo Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo B.Varsackio sprendimo grąžinti mergaitę mamai.

Užtat visas švytintis su baltu švarku ir besišypsantis savo mefistofeliška šypsena Darius Kuolys atsirado vienas pirmųjų prie Prezidentūros „ginti mergaitės“ jau po …. mergaitės paėmimo. Dabar Darius Kuolys – jau didžiausias mergaitės „gynėjas“. Jau toks „gynėjas“, kad gali nuo kojų iš juoko nuvirst. Tuo tarpu šeštadienį klausantis šito „gynėjo“ kalbos, akcentas buvo visai ne mergaitė, o … Prezidentė. Štai ir atsiskleidė Darius Kuolys ir jo vaidmuo šitoje provokacinėje akcijoje.

Ir dar, yra sakoma: „pasakyk, kas tavo draugai, pasakysiu, kas tu“. Dariaus Kuolio bičiulis – Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius H.Mickevičius, su kuriuo Darius Kuolys intensyviai gynė Eglės Kusaitės teises „terorizmo“ byloje, likus mažiau nei savaitei iki mergaitės paėmimo išplatino pranešimą, kad teismo sprendimas turi būti vykdomas, mergaitė turi būti sugrąžinta motinai. Ir taškas.

Tai ką tuomet Darius Kuolys veikia prie Prezidentūros? Stengiasi išsiūbuoti bangą prieš Prezidentę, nes banga su FNTT jau nuslopo, ar ne?

Dar vienas pastebėjimas – tos bangos išsukime per FNTT skandalą pagrindiniu smuiku grojo ta pati Mockaus žiniasklaida, kuri siekia „padaryti bangą“ prieš Prezidentę ir dabar.

Tarp didžiausių mergaitės „gynėjų“ yra net dirbančių vadinamojoje Mockaus TV. Kai kas, prisidengęs ta istorija, net į Seimą rengiasi eiti. Nes jie yra už mergaitę, bet prieš Prezidentę. Panašiai kaip Mockaus kariauna koncerne: „Mes esame už konservatorius, bet mes prieš Prezidentę – mes palaikome Valdą Adamkų“.

Štai iš kur plaukia ta provokacija prieš Dalią Grybauskaitę JAV.

Kai kas toje provokacijoje gal ir mato „patriotus“, tačiau aš matau nešvarią politiką, nes – kiek kartų JAV lankėsi Seimo pirmininkė Irena Degutienė, tačiau Amerikos lietuviai niekada neužstojo jai kelio ir neišreiškė priekaištų, kodėl jos partijos nario D.Jankausko vadovaujama Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nesirūpino mažametės interesais pedofilijos byloje, ir kodėl Irena Degutienė paskyrė į vaiko teisių apsaugos kontrolieres Editą Žiobienę, kuri taip nė karto nenuvažiavo į Garliavą ir nesusitiko su mergaite, o labiau rūpinosi mergaitės motinos interesais? Taigi, kodėl Amerikos lietuviai neprotestavo prieš tą, kuri tiesiogiai turėjo įtakos mergaitės likimui, paskirdama į vaiko teisių apsaugos kontrolieres Editą Žiobienę, bet protestavo prieš Prezidentę, kuriai kištis į teismo sprendimą neleidžia Konstitucija, nagi, kodėl?

Ogi tikriausiai todėl, kad Seimo pirmininkė Irena Degutienė turi Dariaus Kuolio jai suteiktą imunitetą, ir žaidimas čia yra žaidžiamas labai nešvarus: kad tiek už Valdo Adamkaus pridegintą košę teisėsaugoje per dvi kadencijas, tiek už Irenos Degutienės „prisigrybavimus“ dėl E.Žiobienės žmonės yra „užzombinami“ prieš Prezidentę. Ir mergaitė šiems mefistofeliškos šypsenos manipuliuotojams tėra įrankis pasiekti savo nešvarių politinių tikslų.

Tačiau jiems šitos provokacijos nepavyks.

Kaip nepavyks ir šitų veidmainių tariamas sąjūdis už tariamą teisingumą, nes teisingumo ant neteisingumo pamato – ant įstatymų nepaisymo ir nesankcionuotų akcijų – dar niekas nepastatė ir nepastatys. Kaip iš neteisės negimsta teisė, taip ir tie mefistofeliškos šypsenos vedliai, inicijuodami neteisėtus veiksmus, į teisinę Lietuvą tikrai nenuves. Ir – esu tikra – žmonės tikrai atsirinks, kas yra kas. Kas nuoširdžiai rūpinosi mergaite, o kas atsirado „ant šitos temos“ tik prasidėjus Seimo rinkimų kampanijai ir siekia šlykščių politinių tikslų.

Valdas Adamkus, kaip žinia, irgi buvo išlindęs į TV eterį dar žiemą ir aiškino, kad sprendimas – perduoti mergaitę jos motinai – turi būti įvykdytas. O kokia tada kilo pasipiktino banga… Bet niekas iš visuomenininkų tada prieš Valdą Adamkų neprotestavo, o ir Amerikos lietuviai jo neapmėtė už tai kiaušiniais, kodėl?

Jeigu jūs dabar pažiūrėtumėte, kas aktyviausiai šiuo metu, po šturmo Kedžių namuose, „kovoja už mergaitę“, tai pamatytumėte, kad jie visi buvo aktyvūs Valdo Adamkaus palaikymo komandos nariai.

Tai dar kartą parodo, kad šita provokacija, įvykusi gegužės 17 dieną, buvo nukreipta prieš Prezidentę. O siūlai tos provokacijos labai aiškiai eina į Adamkaus-Mockaus stovyklą. Netgi labai akivaizdžiai.

Todėl man iš tiesų nuoširdžiai gaila tų, kurie „sirgo“ už mergaitę labai nuoširdžiai, ir kad jie nesupranta, jog jų ta kova dabar nori pasinaudoti „balti švarkai“ savo nešvariems politiniams tikslams.

Panašu, kad didieji mergaitės „gynėjai“ jau ir kaip baigia pamiršti mergaitę: skaičiuoja mandatus po rudenį įvyksiančių Seimo rinkimų. Nors tas judėjimas, kuriame susirinkusi perėjūnų marguma, tik pakenks šventu tikslu įkurtai  partijai, prie kurios prisišliejus Adamkaus-Mockaus kariaunai, ši partija nebetenka prasmės.

Taigi,  kam iš tiesų dabar rūpi ta mergaitė?

Užtikriname – „Karštas komentaras“ (jo kolektyvas) nedalyvauja ir nežada dalyvauti Seimo rinkimuose, todėl akylai stebės, kaip jaučiasi mergaitė, ar jai viskas gerai ir ar prieš ją nebus naudojami kokie nors psichotropiniai vaistai ar smegenų plovimai.

„Karštas komentaras“ nuo pat istorijos pradžios visada buvo, yra ir bus tik už mergaitę ir prieš bet kokią juodąją politiką, daromą iš mergaitės istorijos.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!