- Reklama -

Seimo narys R.Dagys. KK nuotr.

Penktadienį įvykusioje spaudos konferencijoje, kurioje dalyvavo Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys, Seimo socialinių reiklų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Rimantas Jonas Dagys, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkas Tomas Šalkauskas, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos tarybos narės Indrė Gajdosikienė bei Lina Danusevičienė, buvo aptariama Lietuvai brukama Europos Tarybos konvencija „Dėl smurto prieš moteris ir šeiminio smurto prevencijos bei kovos su juo“.

Kaip įžangoje sakė R. J. Dagys, niekas negalėtų prieštarauti kovai su smurtu artimoje aplinkoje, tačiau labiausiai piktina, kad prisidengiant tokiais gražiais šūkiais mėginama įsiūlyti idėjas, kurios nieko bendra neturi nei su kova prieš smurtą, nei su moterų teisių gynimu.

Pasak Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininko Tomo Šalkausko, Lietuvai svarbus, o pastaruoju metu – ypač aktualizuotas smurto klausimas. Šiame kontekste konvencijos priešininkai tarsi atsiduria keistoje situacijoje, kai kalba prieš šios dokumento pasirašymą.

„Nesijaučiame dėl to nepatogiai, nes matome didžiules grėsmes, ateinančias su „gender“ ideologija, kuria grindžiama ši konvencija. Todėl raginame neinicijuoti šio Europos Tarybos dokumento pasirašymo ir ratifikavimo. Tai būtų pirmasis tarptautinis įsipareigojimas apibrėžti lytį kaip socialiai suformuotą (I skyrius, 3 str., c dalis). Būtų įtvirtinama nauja diskriminacijos forma dėl lyties tapatumo (4 str. 3 dalis) ir kartu įteisinamas transseksualumas bei transgenderizmas. Dėl to transseksualumas, kuris iki šiol klasifikuojamas psichikos sutrikimų kategorijoje, būtų prilyginamas normaliai būsenai. Minėti apibrėžimai nepagrįsti mokslu, remiasi XX a. pastaraisiais dešimtmečiais suklestėjusia „genderizmo“ ideologija ir jos esminiu teiginiu, jog lytis nėra nulemta biologiškai, bet priklauso vien nuo socialinės aplinkos. Ratifikuodama konvenciją Lietuva įsipareigotų diegti „nediskriminavimo dėl lyties tapatumo“ ideologiją švietimo įstaigose, taip pat ir vaikų darželiuose. Tokios programos kaip „Gender Loops“ arba „Diena, kai Frederikas buvo Frida“ taptų privalomos visiems darželinukams“, – nuogąstavo asociacijos pirmininkas.

I. Gajdosikienė pabrėžė: „Kaip tėvai, siekiantys sudaryti savo vaikams aplinką, kurioje jie galėtų sveikai vystytis, matome, jog pasirašius šią Konvenciją būtų atvertos durys vaikų psichologinės ir socialinės raidos žalojimui. Norime atkreipti dėmesį, jog draudžiama šią konvenciją pasirašyti su išlygomis, atsisakant „gender“ ideologiją įteisinančių straipsnių“.

Pasak L. Danusevičienės, imperatyviai įtraukiant švietimo sistemą platinti „genderizmo“ ideologiją, tėvai netenka teisės spręsti, kokias kultūrines vertybes įdiegti savo vaikams.

Seimo narys R. J. Dagys pridūrė: „Įgyvendinant konvencijos reikalavimus nebus galima atsižvelgti nei į tradicijas, nei į kultūrinius ypatumus. Tai galima traktuoti kaip pasikėsinimą į žmogaus teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti bei į minties ir tikėjimo laisvę. Lietuvos valstybingumo istorijoje gausu įrodymų, jog esminių žmogaus laisvių atsisakančioje valstybėje prarandama ir pati demokratija. Kitaip sakant, minėtą konvenciją galima vertinti ne tik kaip represijos įrankį, nukreiptą prieš žmogaus įsitikinimus, bet ir kaip valstybės nusigręžimo nuo demokratijos ir žengimo totalitarinės santvarkos link prielaidą“.

Pasak Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos atstovų, tokia pastanga vertintina kaip grubus kišimasis į šalies savarankiškumą ir jos kultūros bei vertybių negerbimas. Pasirašius konvenciją Lietuvos vaikų tėvai netektų teisės mokyti savo atžalas, kad yra dvi, o ne šešios arba, kaip pastaruoju metu teigiama Australijoje, – net 23 lytys. Tarsi bandoma įsiūlyti kitas lytis, kurias visi turės prievarta propaguoti visuomenėje.

Net 18 Europos šalių neskuba pasirašyti konvencijos, ir Lietuva yra tarp tokių valstybių kaip Šveicarija, Danija, Airija, Estija, Latvija, Vengrija ir kt. Beje, šis dokumentas nėra privalomas visoms ES valstybėms-narėms.

„Nepritardami šiai Konvencijai, sutinkame, kad smurtas ir nepagarba žmogaus orumui yra ypač opi Lietuvos problema, kurios, akivaizdu, vien teisiniais būdais neišspręsime. Siūlome ugdyti jaunimo gebėjimą suprasti kitos lyties unikalumą ir bendrauti skleidžiant skirtingų lyčių asmenų papildomumo bei tarpusavio praturtinimo atmosferą. Tai yra vienintelė reali psichologinio bei fizinio smurto prevencija“, – sakė T. Šalkauskas.

Konferencijoje buvo atkreiptas dėmesys, kad Lietuvoje veikia Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Todėl reikėtų sutelkti visų institucijų galias aiškinantis, kokios yra šio įstatymo ir jo įgyvendinimo spragos, kad smurto artimoje aplinkoje realiai mažėtų.

Minėtoje Konvencijoje pabrėžiama, kad „ypatingos priemonės, kurių reikia imtis norint apsaugoti moteris nuo smurto dėl lyties ir vykdyti jo prevenciją, nėra laikomos diskriminacija pagal šios Konvencijos sąlygas“ (I sk. 4.4 str.). Pasak R. J. Dagio, išvertus į žmonių kalbą tai reikštų, kad šia konvencija pateisinamas smurtas prieš asmenis, nepritariančius konvencijos nuostatoms.

Praėjusi Vyriausybė atsisakė pasirašyti šią konvenciją, nors joje buvo įvairių, taip pat ir liberalių, pažiūrų atstovų. „Seimo nariai imsis visų įmanomų priemonių, kad tokia žalinga konvencija nebūtų pasirašyta. O tiems, kurie siekia jos ratifikavimo, pirmiausia norėčiau pasiūlyti įsiklausyti į mūsų bendruomenės ir tėvų balsą, o ne primesti visiems su sveiku protu prasilenkiantį tam tikrų organizacijų supratimą, kas yra vyras ir moteris“, – apibendrino Seimo narys R. J. Dagys.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!