- Reklama -
Lietuvos piliečiai pasipiktinę Lietuvos radijo ir televizijos generalinio direktoriaus A. Siaurusevičiaus įsakymais, 2012 metais ištrynusiais mūsų valstybės vardą iš nacionalinio transliuotojo (NT) eterio. KK nuotr.
Lietuvos piliečiai pasipiktinę Lietuvos radijo ir televizijos generalinio direktoriaus A. Siaurusevičiaus įsakymais, 2012 metais ištrynusiais mūsų valstybės vardą iš nacionalinio transliuotojo eterio. KK nuotr.

Lietuvos Nacionalinio visuomeninio transliuotojo tarybai ir kitoms tarybą formuojančioms institucijoms

Esame pasipiktinę Lietuvos radijo ir televizijos generalinio direktoriaus A. Siaurusevičiaus įsakymais, 2012 metais ištrynusiais mūsų valstybės vardą iš nacionalinio transliuotojo (NT) eterio. Jis asmeniškai atsakingas už sprendimą valstybę apibūdinantį, pilnavertį ir netrumpintą žodį ,,Lietuvos” pašalinti iš kasdieninio nacionalinio transliuotojo prisistatymo žmonėms garsiniu, tekstiniu bei vaizdiniu pavidalu.

Lietuvos radiją ir televiziją įkūrė 1990 metais tautos valią vykdžiusi Aukščiausioji taryba. Direktoriaus valia Nacionalinis transliuotojas šalies valstybingumo 100-metį švęsiančią tautą pasitinka bedvasiais, belyčiais, išvalstybintais trumpiniais „LRT radijas”, ,,LRT žinios”, ,,LRT televizija”. Ankstesnė Nacionalinio transliuotojo taryba, vadovaujama D. Radzevičiaus, tinkamai nesureagavo į priešvalstybiniu vadintiną direktoriaus sprendimą, įžeidusį daugybės piliečių patriotinius jausmus ir prieštaraujantį Nacionalinio transliuotojo misijai.

Reikalaujame, kad naujos sudėties Žyginto Pečiulio vadovaujama Lietuvos radijo ir televizijos taryba :
1. Panaikintų NT generalinio direktoriaus 2012 m. įsakymus, pašalinusius Lietuvos valstybės vardą iš Nacionalinio transliuotojo eterio šaukinių ir ekrano užsklandų;
2. Atšauktų su šiais sprendimais susietų, bereikšmių ir bedvasių, su Lietuvos kultūra, istorija ir jos piliečių savimone nesusietų ekrano užsklandų su raidėmis ,,LRT“ naudojimą Lietuvos televizijoje ir kitur. Tokios absurdiškos užsklandos, kaip kad lošimo kauliukas su raidėmis ,,LRT“, netinka ilgaamžį valstybingumą turinčios šalies nacionalinės televizijos veidui. Į eterį turi grįžti šaukiniai bei užsklandos ,,Lietuvos radijas” ir ,,Lietuvos televizija”;
3. Prašome, kad LR Seimo Kultūros komitetas įvertintų Lietuvos nacionalinio transliuotojo vadovo veiksmus ištrinant iš eterio Lietuvos vardą.

( Šiam laiškui pritariančius pavienius piliečius bei NVO atstovus prašome siųsti savo sutikimą, kad pritariančio šiam laiškui LR piliečio vardas, pavardė (NVO pavadinimas) ir miestas (ar rajonas) būtų įrašyti po šiuo laišku. Prašome siųsti tokius asmeninius sutikimus- pritarimus kuo skubiau į šį elektroninį paštą : reikialietuvos@gmail.com )
Rimanta Adomaitienė (Kaunas), Violeta Anankienė (Kauno raj.), Kazimieras Ananka (Kauno raj.), Alvita Armanavičienė (Vilnius), Jonas Baltušis (Kauna), Zofija Baniulienė (Kaunas), Danguolė Barauskienė (Kėdainių raj.), Antanas Barauskas (Kėdainių raj.), Antanas Barzda (Kaunas), Jurgis Bielinis (Kauno raj.), Petras Bielskis (Kaunas), Arūnas Bingelis (Vilnius), Arūnas Burlingis (Kaunas), Eglė Čapskienė (Vilnius), Elena Čapskytė (Vilnius), profesorius Vytautas Daujotis (Vilnius), Vidmantas Dikavičius (Kaunas), Marija Dilienė (Kaunas), Janina Dovydaitienė (Kaunas), Valerija Dovydienė (Kaunas), Eligijus Dzežulskis-Duonys, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos pirmininkas, Kaunas), Algirdas Endriukaitis (Nepriklausomybės Akto signataras), Birutė Fedaravičienė (Kaunas), Dalia Fedaravičiūtė (Kaunas), Vytautas Gaidys ( Kaunas), Monika Gavėnaitė (pasipriešinimo dalyvė: ,,Lietuvos katalikų bažnyčios kronika”), Aldona Marija Gedvilienė ( Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė, KJPŽB pirmininkė, internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redaktorė, Klaipėda), Stasys Gerdvila (Vilniaus raj.), Vincas Gustas (Kaunas), Vilija Grigaliūnaitė (Kaunas), Algirdas Augustinas Intas (Kaunas), Aldonas Intienė (Kaunas), Danutė Isevičienė (Kaunas), profesorius daktaras Jonas Jasaitis (Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas, laikraščio ,,Mokslo Lietuva” vyriausiasis redaktorius, Vilnius), Virginija Jurgilevičienė (Klaipėda), Leta Kalinauskaitė (Ignalina), Jonas Kaminskas ( Raseinių raj.), Algirdas Karčiauskas (Kaunas), Pranas Kavaliauskas (LŽTGA Kauno sk. pirmininkas), Vygaudas Keraitis (Jurbarkas), Adelė Kmitienė (Kaunas), Zenonas Lapinskas (Klaipėda), Kęstutis Laurinaitis (Vilnius), Arvydas Lukoševičius (Vilnius), Aušra Makauskienė (Kaunas), Nijolė Milvydienė (Vilnius), Eugenija Mažeikienė (Kaunas), Linas V. Medelis (Vilkaraisčiai), Leonas Merkevičius (Vilnius), Eglė Mirončikienė (Vilnius), Antanas Algimantas Miškinis (BVS prezidentas, Vilnius), Liucija Miškinienė (BVS narė, Vilnius), Aldona Motekaitytė (Kaunas), Mindaugas Patackas (Kaunas), Vytautas Petrauskas (Kaunas), Lina Petrauskienė (Kaunas), Bronė  Petrukevičienė (Kaunas), Aldona Plačenienė (Kaunas), Dalia Plačenytė (Vilnius),Laimutė  Povilaitienė (Vilnius), Romualdas Povilaitis (LŽTGA pirminkas, Kauno raj.), Saulius Povilaitis (NVO ,,Vilniui ir Tautai” steigėjas, Vilnius), Vidmantas Povilionis (Nepriklausomybės Akto signataras), Jonas Punys (Zarasų raj.), Jonas Puodžius (tremtinys), Marytė Puodžiuvienė, Irmantas Ramanauskas (Kaunas), Nijolė Sadūnaitė (buvusi politkalinė, disidentė), Laima Skinulienė (Kėdainiai), Valentinas Šapalas (Vilnius), Ričardas Šatas (Kaunas), Kaunas Edvardas Šiugžda (Kaunas), Livija Šiugždienė (Kaunas), Lina Šlekaitienė (Kaunas), Elena Šuliauskaitė (pasipriešinimo okupacijai dalyvė), Virginija Traškevičiūtė (Vilnius), Rūta Vaitiekūnienė (Kaunas), Elvyra Valiukaitė (Kaunas), Dionyzas Varkalis (KLaipėda), dr. Audronė Veilentienė (Kaunas), Vytautas Venckevičius, Rūta Zabielienė (Kaunas), Stasys Zamaras (Kaunas), Tatjana Zinkevič (Vilnius), Rimvydas Žiliukas (Kaunas), Albertas Žostautas ( ,,Miškų” vyr. redaktorius, Trakų raj.). Dabar yra 84 pritariančių pavardės.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!