- Reklama -

sxc.hu nuotr.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) ištyrė skundą dėl Vilniaus rajone, Avižieniuose atidaryto naujo darželio. Pareiškėjas nurodė, jog „diskriminacija vyksta tautiniu pagrindu, nes lenkų tautybės vaikams sudaromos neproporcingos ir išskirtinės sąlygos ikimokykliniam ugdymui“. Skunde nurodoma, kad Vilniaus rajono savivaldybės Taryba, priimdama sprendimus dėl grupių formavimo, neatsižvelgė į tautinę sudėtį ir susidarė situacija, kad jokios eilės nebuvo norint ugdyti vaikus lenkų kalba, o lietuvių tautybės vaikams į šį darželį patekti nėra galimybių.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius informavo LGKT, kad šiuo metu Avižienių lopšelį-darželį lietuvių ugdomąja kalba lanko 52 vaikai, o lenkų ugdomąja kalba – 40 vaikų. Iš 341 tėvų prašymo 265 tėvai nurodo darželio grupę lietuvių ugdomąja kalba ir tik 76 lenkų ugdomąja kalba.

Darželio lietuviškai ir lenkiškai kalbančių grupių vietų skaičius turėtų būti formuojamas proporcingai pareiškimų skaičiui (265/76 arba 3,5/1) ir todėl darželyje turėtų būti įsteigtos 3 ar 4 grupės lietuvių kalba ir 1 grupė lenkų kalba. Tačiau darželyje įsteigtos 2 grupės lietuvių bei 2 grupės lenkų ugdomomis kalbomis.

Vertinant Vilniaus rajono savivaldybės informaciją procentine išraiška, konstatuotina, jog buvo patenkinta tik 19,6 proc. tėvų prašymų patekti į lietuvių grupes (priimti 52 vaikai, pateikti 256 prašymai) bei patenkinta net 52,6 prašymų patekti į grupes lenkų ugdomąja kalba (priimta 40 vaikų, pateikta 76 prašymai).

Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje ikimokyklinio ugdymo paslaugos įvardijamos kaip savarankiškos savivaldybių funkcijos, tačiau tuo pačiu įstatyme sakoma, kad savivaldybė turi užtikrinti, jog šiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai. Faktiškai Avižieniuose šia paslauga žymiai lengviau naudotis tėvams, kurie savo vaikams renkasi lopšelį-darželį lenkų ugdomąja kalba.

Lygių galimybių įstatymas numato, kad Valstybės ir savivaldybės institucijos pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Nors Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos 2013 m. gegužės 31 d. sprendimas ,,Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo“ numato bendrą eilę visiems vaikams, tačiau pagal tėvų prašymus, kuriuose nurodoma pageidaujama ugdymo kalba, faktiškai susidaro dvi eilės lietuvių kalba ugdomosios grupės nenaudai.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, einanti lygių galimybių kontrolieriaus pareigas, Edita Žiobienė teigia: ,,Vilniaus rajono Savivaldybės sprendimas palankesnis užrašantiems vaikus į darželio grupes lenkų kalba“.

Nuspręsta rekomenduoti Vilniaus raj. savivaldybės administracijai užtikrinti, kad formuojant lopšelio-darželio grupes būtų sudarytos vienodos sąlygos visiems vaikams gauti ikimokyklinį ugdymą gimtąja kalba.

Valdas Dambrava

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!