- Reklama -
Finansų ministrė Ingrida Šimonytė (KK nuotr.)

Briuselyje vyksiančiame ES ekonomikos ir finansų ministrų (ECOFIN) tarybos posėdyje, kuriame dalyvaus finansų ministrė Ingrida Šimonytė, Europos Sąjungai nuo 2011 m. sausio 1 d. pirmininkaujanti Vengrija pristatys savo ECOFIN tarybos darbų programą, bus aptariami ES valstybių nacionalinių reformų programų projektai ir Metinė augimo apžvalga, kuria remiantis bus pradėtas įgyvendinti naujas makroekonominės politikos koordinavimo ES lygiu planas „Europos semestras“.

Vengrijos programoje numatoma dirbti šiose srityse: stiprinti ekonominės politikos koordinavimą, daugiau dėmesio skiriant ES šalių ekonominės ir biudžetinės politikos priežiūrai; pradėti derybas dėl teisės aktų, reglamentuojančių krizių prevenciją finansų sektoriuje ir tobulinti reikalavimus bankų kapitalui; pradėti diskusijas dėl 2012 m. ES biudžeto bei kitos daugiametės finansinės programos; tobulinti bendrą PVM sistemą draudimo ir finansinėms paslaugoms bei direktyvą dėl specialios PVM schemos kelionių agentams.

Šiame ECOFIN posėdyje bus aptariama Europos Komisijos parengta Metinė augimo apžvalga, pagal kurią bus pradėtas taikyti ES valstybių makroekonominės, biudžetinės ir struktūrinių reformų politikos koordinavimo ciklas, vadinamas „Europos semestru“. Tai nauja priežiūros ir derinimosi ES lygiu priemonė, kurią taikant bus įgyvendinamos Stabilumo ir augimo pakto ir „Europa 2020“ strategijos nuostatos.

Metinėje augimo apžvalgoje pateikiama detali ES ekonominė analizė ir išvados dėl makroekonominės ir užimtumo situacijos: fiskaliniai ir makroekonominiai pokyčiai ir su jais susiję politikos iššūkiai euro zonoje ir ES; priemonės, galinčios turėti didžiausią teigiamą makroekonominį poveikį, kurių įgyvendinimą valstybės narės turėtų apsvarstyti per artimiausius dvejus metus. Šioje apžvalgoje pateikiamos ekonominės ir finansinės politikos rekomendacijos ES valstybėms narėms, akcentuojami prioritetai. Valstybės turės atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas, rengdamos galutines stabilumo ir konvergencijos programas.

ECOFIN susitikime bus aptariami ir ES valstybių nacionalinių reformų programų projektai (galutinės programos turės būti pateiktos š.m. balandžio mėnesį) pagal ES 2020 strategijoje iškeltus tikslus. Nacionalinės reformų programos – tai struktūrinių reformų planas, kuriame numatyta kaip užtikrinti makroekonominį ir viešųjų finansų stabilumą, teigiamus pokyčius darbo rinkoje ir socialinėje sferoje, kaip šalinti kliūtis ekonomikos augimui, didinti produktyvumą ir ūkio orientaciją į aukštos pridėtinės vertės veiklas ir prekybos sektorius.

Taip pat šiame posėdyje bus apsikeista nuomonėmis dėl tolimesnių žingsnių po 2010 m. gruodžio 16-17 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo, kuriame buvo sutarta dėl ES sutarties pakeitimų, kuriais euro zonos valstybėms būtų įkurtas nuolatinis krizės sprendimo mechanizmas.

Posėdyje taip pat bus aptariamas 2010 m. spalio 27 d. paskelbtas Europos Komisijos Komunikatas dėl bendrosios rinkos, kuriame pateikiama 50 pasiūlymų, kaip turėtų būti stiprinimas vidaus rinkos veikimas ir piliečių pasitikėjimas ja. Siekiant skatinti ekonomikos augimą, konkurencingumą ir socialinę pažangą, siūlomi veiksmai visų rinkos dalyvių – įmonių, vartotojų ir darbuotojų – veiklos sąlygoms gerinti. Pasiūlymai suskirstyti į tris pagrindines grupes: „Greitas, tvarus ir tinkamas augimas įmonėms“, „Pasitikėjimo atkūrimas bendrosios rinkos pagrindu laikant europiečius“, „Dialogas, partnerystė, įvertinimas – gero bendrosios rinkos valdymo įrankiai“. Europos Komisija, siekdama į diskusiją dėl šio dokumento įtraukti visus suinteresuotus asmenis, iki 2011 m. vasario 28 d. vykdo konsultacijas su valstybėmis narėmis, ekonominiais-socialiniais partneriais ir kitais visuomenės nariais.

Be to, posėdyje planuojama aptarti Maltos veiksmus, siekiant sumažinti pernelyg didelį biudžeto deficitą (2010 m. vasarį buvo patvirtintos rekomendacijos Maltai siekiant ištaisyti pernelyg didelio biudžeto deficito situaciją iki 2011 m.). Taip pat numatoma apsikeisti nuomonėmis dėl euro įvedimo Estijoje praktinės patirties.

KK inf

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!