- Reklama -

Šarūnas Šimkevičius

Naciai garsėjo savo moksliniais išradimais. Raketų technologijos. Begarsiai povandeniniai laivai. Reaktyviniai lėktuvai. Branduolinis ginklas. Įvykdyti 3 bandomieji sprogimai. Naktinio matymo prietaisai. Radiacinė genetika. Oro bangų ir garsinės patrankos. Tačiau labai domėtasi ir antgamtiniais dalykais.

„Ahnenerbe“ buvo įkurta 1935 07 01 Heinrich Himmler iniciatyva ir egzistavo iki 1945 metų. Didelis finansavimas ir daug organizacijos skyrių (450). Ir daug įvairaus pobūdžio veiklos. Organizuota nemažai ekspedicijų.

1935 metais Heinrich Himmler perskaitė Yrjö von Grönhagen straipsnį apie Kalevalą, išspausdintą laikraštyje „Frankfurter Volksblatt“.

Himmler susidomėjo Yrjö von Grönhagen mintimis ir pasiūlė bendradarbiauti su „Ahnenerbe“. Grönhagen vadovavo 1936 metų ekspedicijai į Suomiją. Buvo surastas Timo Lipitsä, kuris atitiko Kalevalos tradiciją. Taip pat buvo nufotografuotas Hannes Vornanen, grojantis tradicinėmis suomių kanklėmis (kantele). Jo muzikavimai buvo ir įrašyti.

Ekspedicija buvo gerai techniškai aprūpinta. Naudoti tiek garsą įrašantys magnetofonai, tiek filmuojama. Dalyvavo ir suomių dailininkas Ola Forsell, nes manyta, kad karelai gali nesutikti fotografuotis.

Susitikta ir su šamane Miron-Aku. Vietos gyventojai įkalbinėjo neiti pas ją. Bet tai buvo svarbu. Kada šamanė buvo surasta, ji pirmiausia pasakė, kad jau prieš tris dienas žinojo apie jų atvykimą. Ilgai teko ją įtikinėti pademonstruoti savo ritualus. Ragavo jos gėrimus. Pademonstravo.

Karelija buvo tas regionas, kur raganų persekiojimo buvo mažai. Kaip ir Sibire. O Vokietijoje nužudyta 40 tūkstančių raganų. Žinoma apie Himmler protėvių sąsajas su raganomis, tarp jo protėvių irgi buvo nuteista ragana. Šamanės Miron-Aku informacijų pagrindu Vokietijoje buvo atliekami ritualai ir statomi ritualiniai statiniai.

„Ahnenerbe“ sukaupė didžiulę kartoteką apie raganavimą. Taip pat milžinišką biblioteką. Knygų bibliotekai buvo ieškoma įvairiose valstybėse, net ir Anglijoje. Čia pateko ir uždarytų masonų ložių bibliotekos. Gausus knygų papildymas buvo iš uždarytų Norvegijos masonų ložių.

Karo pradžioje „Ahnenerbe“ biblioteka padalinta į dalis. Ir jos atskiros dalys buvo įvairiose šalyse. Viena dalis buvo net ir Pabaltijo kraštuose. Bibliotekos knygų randama iki dabar.

„Ahnenerbe“ savo eksperimentus atlikinėjo ir Houska pilyje Čekijoje. Tai labai įdomios konstrukcijos statinys, XIII amžiuje pastatytas virš gilaus urvo, einančio į žemę. Tikėta, kad tai vartai į pragarą.

1936 metais „Ahnenerbe“ tyrinėjo senuosius petroglifus Švedijoje. 1937 metais domėtasi priešistoriniais uolų įrašais, esančiais Val Camonica, Italijoje. Tuos senuosius ženklus manyta esant senaisiais Europos rašmenimis – runomis, turinčiomis ir magiškų savybių. Taip pat siekta susieti arijų rasę su kromanjonio žmogumi. Nes geresni įrankiai, tapyba ant sienų. Kartu dar gyveno ir neandertalio žmogus. Buvo paleontologinės ekspedicijos Vokietijoje ir Prancūzijoje.

Beje, dėl Europos uolų tapybos datavimo ginčai vyksta iki dabar, nes sunku ją datuoti, išskyrus anglies piešinius. O dauguma piešinių daryti ochra. Pabandyta datuoti piešinius tiriant kalcitą, kuris susidarė jau virš pačių piešinių. Kalcito datavimo duomenys labai įdomūs – 65 000 metų. Tai yra 20 000 metų anksčiau, nei tose vietose pasirodė šiuolaikinis žmogus. Arijų šaknų ieškota ir Azijoje.

„Ahnenerbe“ ekspedicijos siekė ir Turkiją, Libaną, Siriją, Iraką. Ekspedicijos Azijoje turėjo ir žvalgybinių tikslų.

1938 – 1939 metais „Ahnenerbe“ organizavo ekspediciją į Tibetą. Ekspedicijai vadovavo Ernst Schäfer. Paskui jau nesugebėta ekspedicijų organizuoti, nes prasidėjo karas. Arijų paieškos. Jiems buvo leista apsilankyt sakralinėse Tibeto vietose ir bibliotekoje. Susirašinėjimas su regentu truko dar kelerius metus. Ši ekspedicija laikyta svarbia. Šambalos paieškos. Suradimas galėjo suteikti galių. Tikėta, kad prieigas prie Šambalos saugo ječiai. Nerado naciai Šambalos. Bet gal ji egzistuoja kitoje erdvėje.

Naciai norėjo turėti tai, ko niekas neturi. Iš šios ekspedicijos parsivežė nemažai eksponatų. Bene įdomiausias – tai senovinė statula su svastika. Tuo metu manyta, kad ji iš metalo, bet vėlesnių laikų tyrimai parodė, kad ji padaryta iš meteorito. Datavimas parodė, kad meteoritas labai senas. Buvo suformuota teorija, kad į Tibeto urvus yra „galinis įėjimas“ ir kad jį reikia rasti per Kaukazą.

2015 m. netoli Elbruso buvo aptikta lavinos palaidota „Edelweiss“ divizijos karių kuopa. Netoli šių radinių, 78 metrų gylio urve Khara-Khora kalnyne, buvo rastas nedidelis rudas nešiojimo dėklas su „Ahnenerbe“ skiriamaisiais ženklais. Joje buvo kaukolė ir kaulai, kuriuos labai sunku identifikuoti.

Runų simboliai ant SS garbės žiedo. Runos pasirodė ant vėliavų, uniformų ir kitų Schutzstaffel objektų kaip nacių ideologijos ir okultizmo emblemos.

1938 – 1939 metais „Ahnenerbe“ organizavo ekspediciją į Antarktidą. Buvo ir nuomonė, kad Antarktida – tai buvusi Atlantida. Manyta, kad Atlantida gali slypėti po ledu. Atlantų ir arijų teorijų patvirtinimui. Atlantidos paieškos vyko ir kitur.

Naciai ieškojo jos pėdsakų ir Centrinės Amerikos civilizacijose. Atlantidą pražudė valdžios ir turtų troškimas. Buvo sukurtas ir Atlantidos muziejus. Kryžius su nukryžiuotu Odinu.

Naciai domėjosi ir dolmenais. Jie tikėjo, kad paslaptingi dolmenai buvo prijungti prie Atlantidos ir pastatyti anomališkose vietose. Akademiniuose sluoksniuose ir dabar yra paplitęs įsitikinimas, kad dolmenai, kaip ir visi megalitai (konstrukcijos, pagamintos iš sunkių akmens plokščių), senovėje buvo pastatyti vietose, kuriose buvo geologinės žemės plutos ar lūžių linijų anomalijos.

„Ahnenerbe“ ieškojo ir svarbiausių religinių artefaktų. Tarp tokių – šventasis gralis. Jis siejamas ir su krikščionybe ir su Liucifierium – kaip brangakmenis iš jo karūnos. Tikėta, kad apvaliojo stalo riteriai jį surado, bet tik trys galėjo paimti. O paėmę jau negalėjo grįžti į savo ankstesnį gyvenimą.

Buvo praktikuojami ir netradiciniai metodai žinioms gauti – veikiant haliucinogeniniams narkotikams, transo būklėje. Pasitelkiami labiausiai patyrę mediumai ir kontaktuotojai. Bandyta įkūnyti senųjų vokiečių didvyrių dvasias į jaunuolius. Keletas tokių jaunuolių po seansų išprotėjo, bet dalis vėliau tapo visiškai normaliais žmonėmis.

Rezultatų „Ahnenerbe“ mokslininkai pasiekė ir kitose netradicinių žinių srityse: psichotronikoje, parapsichologijoje, subtilių energijų naudojime valdyti individualią ir masinę sąmonę ir pan. Laikoma, kad trofėjiniai dokumentai, susiję su metafiziniais Trečiojo Reicho tyrimais, davė naują impulsą analogiškiems darbams JAV ir Sovietų Sąjungoje. Daug nacių išradimų ir technologijų buvo išplėtoti ir pritaikyti vėliau.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!