- Reklama -
Ar premjeras G.Kirkilas atsakys į šiuos klausimus?

2008 m. balandžio 1 d.
Vilnius

 

Vieši klausimai LR Ministrui pirmininkui, „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ programos stebėsenos komisijos pirmininkui, p. Gediminui Kirkilui

 

2009-aisias Vilnius taps ne tik Europos kultūros sostine, bet ir viso pasaulio kultūros epicentru – čia gims pasaulinio meno kūriniai.

 

Vilniui tapus Europos kultūros sostine, kultūra įvairiais pavidalais užlies visas miesto erdves, o šioje gausybėje sau patinkančius renginius ras paprasti piliečiai, meno gurmanai, emigrantai.

 

Pasigirsta nuomonių, kad viešumas, kuris lydėjo šį projektą nuo pat pirmos dienos, nebereikalingas, kad atvirumas tik pakenks šiai programai, kad geriau viską daryti uždarai.

 

Nederėtų pritarti tokiems pasisakymams, kurie kenkia šiai kultūrinei programai. Suprantama, kaip visada atsiranda suinteresuotų asmenų ar grupuočių, norinčių sužlugdyti šią veiklą.

 

Jų keliami kaltinimai demagogija, neskaidrumu, skaičių falsifikavimu, programinių lozungu kaitaliojimu, skubiu informacijos ir bylų pašalinimu iš internetinio culturelive.lt tinklalapio, jų teiginiai, kad neva čia yra labai gudriai sugalvota korupcinė pinigų įsisavinimo forma, kai, prisidengiant kultūra ir menu, iš valstybės biudžeto išsiurbiami milijonai litų, kelia tik šypseną.

 

Tačiau kiekvienas Lietuvos pilietis žino, kad šioje programoje, kurią vyriausybė patvirtino 2008 metų vasario 6 dienos nutarimu (nutarimas įsigaliojo 2008 metų kovo 2 dieną) ir, koordinuojant Kultūros ministerijai, rekomendavo Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus Dailės akademijai ir VŠĮ „Vilniaus – Europos kultūros sostinė 2009“ dalyvauti įgyvendinant šią kultūrinę programą, viskas yra skaidru ir prasminga.

 

Tikėkimės, kad šios trys paminėtos įstaigos atsižvelgs į vyriausybės rekomendacijas ir sutiks dalyvauti įgyvendinant šią programą, nežiūrint į visą pasirodžiusią purvo laviną.

 

Užduodame keletą iš daugelio klausimų vyriausybei, kurių atsakymai padės kuo greičiau grįžti prie svarbiausio tikslo – prasmingos ir skaidrios Vilniaus, Europos kultūros sostinės, programos įgyvendinimo.

 

Pagarbiai,

 

ekspertai.eu vardu
Rolandas Boravskis, Audrius Nakas, Inga Žukovaitė ir Šarūnas Puidokas

 

KLAUSIMAI

 

1.

 

Iš 2008 metų valstybės biudžeto dokumento:

 

“2008 m. daugelis kultūros ir meno institucijų ruošis „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ renginiams. Jiems iš valstybės biudžeto numatoma skirti 21mln. litų. Iš viso 2008 m. turėtų būti įvykdyti net 56 projektai.”

 

KLAUSIMAS: Kokiu būdu buvo numatomas 21 milijonas litų 56 projektams 2008 metams, kai programa buvo patvirtinta tik 2008 vasario 6 dieną, o nutarimas įsigaliojo kovo 2 dieną?

 

2.

 

KLAUSIMAS: Ar iki LR Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 150 „DĖL NACIONALINĖS PROGRAMOS „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009“ PATVIRTINIMO” pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis įgyvendinama nacionalinė programa VEKS, formuojamos programinės VEKS nuostatos, skiriamos lėšos, finansuojama VEKS veikla ir programa visus 2007 metus (t.y. renginiai, administracinės išlaidos, komandiruotės, reklama ir t.t.) buvo LR Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 440 „Dėl komisijos programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“?

 

3.

 

KLAUSIMAS: Kodėl LR Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 150 „DĖL NACIONALINĖS PROGRAMOS „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009“ PATVIRTINIMO” buvo pripažinti netekusiais galios: 4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 440 „Dėl komisijos programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 53-1940); 4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutarimas Nr. 786 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl komisijos programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 88-3471); 4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimas Nr. 335 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl komisijos Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1580) ir dėl kokių priežasčių nebuvo atliktas komisijos sudarytos LR Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl komisijos programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ darbo įvertinimas?

 

4.

 

Dėl vyriausybės nutarimo 2008 m. vasario 6 d. Nr. 150 (kuris įsigaliojo nuo 2008-03-02) 3. Rekomenduoti: 3.1. Vilniaus miesto savivaldybei dalyvauti įgyvendinant Nacionalinę programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009″ ir skirti iš savo biudžeto lėšų jos priemonėms įgyvendinti;

 

3.2. Vilniaus dailės akademijai ir viešajai įstaigai „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009″ dalyvauti įgyvendinant Nacionalinę programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009″.

 

KLAUSIMAS: Kaip suprasti rekomenduoti dalyvauti? Iš kur ir kokiu būdu Nacionalinėje programoje atsirado Dailės akademija ir kodėl būtent jai rekomenduojama dalyvauti įgyvendinant programą?

 

Ką reiškia rekomenduoti? Tai jie gali ir nedalyvauti, o Vilniaus savivaldybė gali ir nefinansuoti?

 

5.

 

Dėl vyriausybės nutarimo 2008 m. vasario 6 d. Nr. 150 (kuris įsigaliojo nuo 2008-03-02) dalies II. APLINKOS ANALIZĖ.

 

5. Kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė 2006 m. rugsėjo 29 d. įsteigė viešąją įstaigą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009″, kurios tikslas – įgyvendinti programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009″. Tačiau patvirtintos programos ir numatytų lėšų minėtajam Tarybos sprendimui ir prisiimtiems įsipareigojimams įgyvendinti nėra.

 

KLAUSIMAS: Ar tai pripažinimas, kad iki 2008 vasario 6 dienos nutarimo nebuvo nei programos, nei lėšų jos įgyvendinimui? Kodėl šiame nutarime (aplinkos analizėje) nepaminėtos “Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo” naudotos ir numatytos lėšos ir ar šios numatytos lėšos bus naudojamos toliau?

 

Kokiu teisiniu pagrindu ir kokiems tikslams buvo naudojamos valstybės biudžeto lėšos VEKS programai įgyvendinti, jei iki 2008 m. vasario 6 d. nutarimo nebuvo sudaryta nei VEKS programa, nei buvo skirta lėšų jos įgyvendinimui?

 

6.

 

KLAUSIMAS: Kodėl LR Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 150 „DĖL NACIONALINĖS PROGRAMOS „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009“ PATVIRTINIMO” nebuvo pripažintas netekęs galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo “DĖL LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2003 m. liepos 18 d. Nr. 971, patvirtintos programos 3 priedo lentelės (NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI KULTŪROS, MENO IR VISUOMENINIAI PROJEKTAI) 2 punktas, kuris skelbė: “Dalyvavimas Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius – Europos kultūros sostinė“, Vykdytojas: Kultūros ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė?, Numatomas lėšų poreikis (tūkst. litų): 24000, pagal metus: 2004 metais – 600, 2005 metais – 1500, 2006 metais – 1000, 2007 metais – 4500, 2008 metais – 5000, 2009 metais – 11400?

 

7.

 

KLAUSIMAS: Kokios priežastys lėmė, kad taip ilgai buvo atidėliojamas vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 440 įgyvendinimas dėl VEKS programos parengimo (programa turejo buti parengta ir pateikta vyriausybei pagal vyriausybės nutarimą 2006 m. gegužės 9 d. Nr. 440 iki 2006 metų rugpjūčio 1 dienos, pagal vyriausybės nutarimą 2006 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 786 iki 2006 metų gruodžio 1 dienos, pagal vyriausybės nutarimą 2007 m. kovo 28 d. Nr. 335 iki 2007 rugsėjo 15 dienos)?

 

8.

 

Vyriausybės 2008 m. vasario 6 dienos nutarimu nr.119, VEKS programos įgyvendinimo stebėseną atliks Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009″ ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisija.

 

KLAUSIMAS: Kokiais kriterijais vadovaujantis stebėsenos komisija vykdys stebėseną? Kokios stebėsenos komisijos galios, kuri savo darbą pradėjo nuo 2008 kovo 2 dienos?

 

9.

 

KLAUSIMAS: Kodėl imtasi tokio ydingo principo, teisininkų manymu, primenančio Sovietų sąjungos metodus, kai “iš viršaus nuleidžiami sprendimai organizuoti šventes apačioms” (kai nuo LR Vyriausybės 2006 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl komisijos programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimui koordinuoti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 53-1940) sudarytos komisijos, vėliau Kultūros ministerijos iki VšĮ „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“, atsakingos už programos suformavimą, taip pat dalyvaujančios įgyvendinant kultūros, meno ir visuomeninius projektus, vykdančios rinkodaros bei komunikacijos veiksmus Lietuvoje ir užsienyje…)?

 

10.

 

2006 m. spalio 17 d. Nr. 1020 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo” be kita ko nustatyta:

 

“Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131) 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: <…> 2. Įpareigoti: 2.1. ministerijas ir Vyriausybės įstaigas užtikrinti, kad: 2.1.1. į darbo grupes, komisijas ir komitetus, kurie sudaromi įstatymų ir kitų teisės aktų projektams rengti, lėšų, skirtų verslo plėtrai skatinti, naudojimo priežiūrai vykdyti, kitiems aktualiems ūkio ir verslo klausimams nagrinėti ir spręsti, būtų įtraukiami ir atitinkamų asociacijų atstovai”.

 

KLAUSIMAS: Ar rengiant Nacionalinę programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009″ buvo įtrauktos atitinkamų kultūros ir meno – muzikos, teatro, šokio, kino, architektūros ir t.t. – asociacijų atstovai. Jei ne – kodėl?

 

 

 

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!