- Reklama -

Buvęs Socialistų partijos pirmininkas G.Petružis (kairėje) atsisakė vadovaujančių postų jungtinėje socialistų ir Fronto partijoje - Socialistiniame liaudies fronte. Susivienijusios partijos pirmininku išrinktas A.Paleckis (nuotr. KK)


Net pusę metų trukusios „Fronto“ ir Socialistų partijos derybos baigėsi kairiųjų partijų susijungimu – šiandien įvykusiame jungiamajame partijų suvažiavime „Frontas“ ir Socialistų partija susijungė į Socialistinį liaudies frontą. Už tokį sprendimą balsavo 96 suvažiavimo delegatai, 3 buvo prieš partijų susijungimą, 1 susilaikė.

Socialistinio liaudies fronto pirmininku išrinktas Algirdas Paleckis. Jis turės penkis pavaduotojus: pavaduotojas ideologiniam darbui – M.Bugakovas, pavaduotojas organizaciniam darbui – R.Urbus, pavaduotojas darbui su jaunimu – J.Kozlovskij, pavaduotojas protestinei veiklai – A.Zalieckas, pavaduotojas tarptautiniams ryšiams – V.Stančikas.

„Mes veiksime kovingai ir ryžtingai, pirmiausia siekdami demokratizuoti politinį šalies gyvenimą, suteikiant žodžiui „demokratija“ jo pradinę reikšmę – liaudies valdžia“, – rašoma susijungusių partijų programoje.

Pasisako už Lietuvos neutralitetą

Socialistinio liaudies fronto programoje teigiama, kad ši partija aktyviai veiks ES struktūrose, propaguodama socializmo idėjas bei gindama šalies nacionalinius interesus ir Lietuvos piliečių gerovę.

„Mes kartu su Europos kairiosiomis jėgomis sieksime socialistinės Europos Sąjungos, kurioje būtų įtvirtinta darbo, o ne kapitalo viršenybė. Šiais tikslais veiksmingai dalyvausime tarptautiniame kairiųjų judėjime“, – teigiama partijos programoje.

Socialistinis liaudies frontas sieks gerų ir draugiškų santykių santykių su visomis valstybėmis, ypač – su kaimyninėmis.

„Mes įsitikinę, kad Lietuvos saugumo pagrindas – nuoseklus ir pabrėžtinas neutralumas, nedalyvavimas jokiuose kariniuose blokuose“, – teigiama partijos programoje.

Socialistinis liaudies frontas pasisako už Lietuvos tarptautinių santykių demilitarizavimą, bendrą kolektyvinę Europos saugumo sistemą, kurioje dalyvautų visų Europos regionų šalys, bei už aktyvią veiklą Jungtinėse Tautose.

Socialistinio liaudies fronto planuose – referendumu priimti Konstitucinį Aktą dėl Lietuvos neutraliteto.

Siekis – demokratinis socializmas

„Socializmas – tai ne sustingusi, visiems laikams duota visuomenė, o vis tobulėjantis ir nuolat atsinaujinantis socialinis organizmas. Ekonomika ir ir technologijos yra šio proceso kūnas, švietimas, kultūra bei mokslas – jo protas, o piliečių kūrybiškas aktyvumas – jo širdis“, – teigiama Socialistinio liaudies fronto programoje.

Partijos strategija – demokratinio socializmo sukūrimas Lietuvoje. „Siekdami šio tikslo ir ryžtingai atsiribodami nuo totalitarizmo teorijos ir praktikos, mes naują demokratinį socializmą suvokiame kaip pokapitalistinę visuomenę, o ne kaip vulgarų antikapitalizmą“, – teigiama partijos programoje.

Reikalauja paleisti „savanaudišką antiliaudinį Seimą“

Jungtiniame partijų suvažiavime Socialistinis liaudies fontas priėmė politinę rezoliuciją, kurioje reikalaujama atstatydinti „kapitalistinę A.Kubiliaus Vyriausybę“ ir „paleisti savanaudišką antiliaudinį Seimą“.

„Į Lietuvos politinį gyvenimą ateina nauja jėga – Socialistinis liaudies frontas. Mūsų pečių neslegia valdžios klaidos ir nusikaltimai. Mes nedalyvavome „prichvatizacijos“ procese, politiniuose skandaluose ir istorijose, tad jaučiamės turį teisę ir pareigą kreiptis į Lietuvos piliečius“, – teigiame partijos rezoliucijoje.

„Ateiname į Lietuvos politiką sunkiu laikotarpiu. Mūsų šalyje siautėja neregėta pagal savo mastą ekonominė ir socialinė krizė. Jos priežastis – dabartinio globalizuoto pasaulio prieštaravimai, prigimtinės, sukurtos Lietuvoje kapitalistinės santvarkos ydos bei valstybės valdymo nemokšiškumas. Į šią krizę Lietuvą nuosekliai vedė iki šiol šalį valdančios partijos.

Per pastaruosius dešimtmečius vykdyta akla pro-amerikietiška, militarizuota ir antisocialinė Lietuvos valdančiojo elito politinė strategija ne tik ženkliai pablogino daugumos žmonių socialinę-ekonominę padėtį ir moralinę savijautą, bet ir komplikavo Lietuvos valstybės demografinę bei geopolitinę situaciją, sudarė rimtas grėsmes tolesniam istoriniam valstybės ir tautos egzistavimui,

Dešiniųjų ir vadinamųjų „kairiųjų“ valdžių politika tik gilino visuomenės socialinę bei turtinę diferenciaciją, griovė švietimo ir sveikatos apsaugos sistemas, primityvino dvasinį žmogaus gyvenimą, plėtė prarają tarp valstybinių institucijų ir liaudies, didino visuotiną susvetimėjimą.

Valdančioji Lietuvą politinė klasė per visą nepriklausomybės laikotarpį taip ir nesugebėjo sukurti „visuotinos gerovės“ valstybės, kurios siekis buvo deklaruojamas Sąjūdžio laikais. Jokia „vidutinioji klasė“ mūsų visuomenėje faktiškai taip ir nesusiformavo. Atvirkščiai, vis didėja ir plečiasi gyvenančių už taip vadinamo „skurdo ribos“ žmonių ratas. Tuo tarpu užsienio bankų, valdančių mūsų finansinę sistemą, bei įvairių stambaus kapitalo struktūrų pelnai tik auga“, – teigiama Socialistinio liaudies fronto rezoliucijoje.

Socialistinis liaudies frontas mano, kad tai, jog visą krizės įveikimo naštą valdantieji bando perdėti ant dar dirbančiųjų, neįgaliųjų, pensininkų ir net vaikų pečių, yra nusikalstama politika. Todėl Socialistinis liaudies frontas reikalauja „atstatydinti kapitalistinę A.Kubiliaus vyriausybę ir paleisti savanaudišką antiliaudinį Seimą" – skelbti priešlaikinius parlamentinius rinkimus.

Mitinguoti prie Seimo A.Paleckiui neleido

Sausio 15-ąją Algirdas Paleckis ketino prie Seimo organizuoti mitingą, kuriame būtų paminėti sausio 16-osios įvykiai, tačiau jam toks leidimas, bijantis galimų riaušių, buvo neišduotas.

„Karšto komentaro“ inf.

2009-12-19

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!