- Reklama -

Ginčų komisija prie SADM, veikdama kaip ikiteisminio ginčų dėl negalios nustatymo nagrinėjimo institucija, taip pat stebi ir analizuoja bendrą situaciją negalios politikos lauke. Pastaruoju metu ženkliai padaugėjo Ginčų komisijoje gaunamų neįgaliųjų skundų dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) priimamų sprendimų. Taip pat ženkliai didėja Komisijos tenkinamų skundų skaičius.

Nors įstatymai numato, kad NDNT privalo įvykdyti Komisijos sprendimą per jame nurodytą laiką nepaisant to, ar sprendimas buvo apskųstas teismui, 2022 metais buvo fiksuota nemažai atvejų, kai NDNT Komisijos sprendimų realiai nevykdė, tačiau jų neskundė ir teismui.

Skundas dėl Komisijos sprendimo gali būti paduotas teismui ne vėliau kaip per vien mėnesį nuo sprendimo gavimo. Nuo šių metų pradžios Komisija jau pastebėjo, kad NDNT bent kelis kartus praleidusi terminą skundė seniau priimtus Komisijos sprendimus administraciniam teismui ir teismas, Komisijos nuomone, iš esmės be jokio pagrindo, net neatnaujinęs skundo padavimo termino kelis NDN Tarnybos skundus priėmė nagrinėjimui.

Ginčų komisija savo veikloje principingai laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio nuostatos, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Todėl Komisija dėl tokių abejotinų ir, Komisijos nuomone, neatsakingų atskirų teisėjų veiksmų Kreipėsi į Teisėjų tarybą bei Lietuvos Respublikos Prezidentą, ragindama imtis lyderystės, puoselėjant sąžiningą ir atsakingą teisėjų darbą.

Komisija sulaukė reakcijos tik iš Teisėjų tarybos, kuri kreipimąsi persiuntė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkei, todėl Komisija apgailestauja dėl pasyvios Prezidento Gitano Nausėdos pozicijos ginant neįgaliųjų teises ir teisėtus interesus, turint omeny, kad Prezidentas lengva ranka pasirašė neįgaliesiems akivaizdžiai žalingų įstatymų projektų paketą.

Komisija neįgaliųjų skundus nagrinėja griežtai laikydamasi esminių įstatymuose įtvirtintų principų, visų pirma pagarbos žmogaus teisėms principo, aiškiai suvokdama ir savo procesiniuose sprendimuose įgyvendindama administracinei teisenai būdingą doktrininį principą, kad ginče su valdžios įstaiga (šiuo atveju – su NDNT), pilietis yra silpnoji ginčo šalis, juolab asmuo su negalia.

Nepaisant to, kad valdančiųjų politikų valia Komisija 2024 m. vasario 1 dieną bus likviduota, Komisija ir toliau iki savo veikos pabaigos šių veiklos principų laikysis.

Komisija atkreipia visuomenės ir atsakingų valdžios institucijų dėmesį į tai, kad per pastaruosius metus beveik dvigubai padidėjęs skundų dėl negalios nustatymo skaičius atspindi labai neigiamas bendras negalios valdymo politikos tendencijas, kuomet už šią sritį atsakingos trys ministerijos (SADM, SAM ir ŠMSM) nepadaro tų darbų, kuriuos privalo padaryti nustatydamos neįgaliųjų asmenų bendruomenės interesus atitinkantį poįstatyminį teisinį reguliavimą.

Kita vertus, didėjantis Komisijoje gaunamų skundų skaičius ir tenkinamų skundų skaičius indikuoja atsainų požiūrį į neįgaliuosius Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje bei pačioje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

Komisija taip pat nustatė, kad pastaruoju metu NDN Tarnyba teismams labai aktyviai skundžia Komisijos sprendimus. Komisijos nuomone, toks NDN Tarnybos veikimas yra tos ydingos politikos atspindys ir galimai suderintas su Ministerija, siekiant sukurti melagingą naratyvą apie „blogą“ Komisijos darbą.

Komisija primena, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai ir tik įsiteisėjęs teismo sprendimas, o ne NDNT skundai gali būti Komisijos darbo kokybės rodikliu.

Komisija tiki, kad visais atvejais teismai laikysis Konstitucijos 109 str. nuostatų, kad Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi, teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo.

Jei Socialinės apsaugos ir darbo Ministrė mano, kad galima sutaupyti neįgaliųjų sąskaita, tai Komisija pabrėžia, kad tikroje gerovės valstybėje negali būti taupoma likimo nuskriaustųjų sąskaita. Tokia politika pakerta visuomenės pasitikėjimą pačia valstybe.

Komisija anksčiau nesyk yra kreipusi į Ministrę su siūlymais, kaip tobulinti neįgaliųjų teisių apsaugą.

Ginčų komisija ragina Prezidentą Gitaną Nausėdą, Lietuvos Respublikos Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetą bei Socialinės apsaugos ir darbo Ministrę Moniką Navickienę imtis lyderystės, užtikrinant likimo nuskriaustųjų teises ne popierinėmis reformomis, o priimant atsakingus ir gerovės valstybės vertus sprendimus.

Tomas Bakučionis
Įgaliotas Ginčų komisijos prie SADM narys

- Reklama -

1 KOMENTARAS

  1. Dėl neįgaliųjų. Gerai, kad atkreipiamas dėmesys į visiška judėjimo negalią turinčius (vežimėliais judančius). Tačiau yra ir begalė kitų negalių, į kurias visiškai neatsižvelgiama. Ypač, kai vartotoja priversti naudotis kompiuteriais, internetu, programėlėmis. Kad ir azartas „pažangai”, kai diegiamos įv. naujovės, ir jomis VERČIAMI naudotis VISI – pajėgiantys, ir ne. Kaip ne visi gali laiptais kopti, ne visi išklypusias sostinės šaligatviais nenukritę paeiti, taip net ir buvę seni kompiuterijos vilkai, atėjus laikui, negali šokinėti iš naujovės į naujovę. Jiems reikia palikti galimybę naudotis tokia svetaine, programėle (jei tokią turi), tokia tvarka, kokia ligi šiol buvo. Nekaitalioti jų, neatimti tuo iš kliento galimybės kad ir naudotis savo banko sąskaita, savo paskyra komunalinių paslaugų įmonės svetainėje ar kt! Kodėl? – Ateis laikas, ir patys sužinosite. Deja, jis ateis. Ir tada bus labai svarbu, kad viskas šiandien būtų toje pat vietoje, ir visiškai taip pat, kaip vakar buvo, kaip vakar palikau – kad automatiškai galėčiau tuo naudotis, nevarginčiau nebepajėgios įtempti dėmesį galvos. Kuo labiau tuo šiandien rūpinsitės, tuo lengvesnė bus JŪSŲ senatvė, nes iš šiandien to rūpesčio iš jūsų išmoks jūsų vaikai ir anūkai.

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!