- Reklama -

Kauno meras A.Kupčinskas vengia atsakyti į nemalonius klausimus. KK nuotr.

Kaip žinia, Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamos AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos pirmininkas yra meras A. Kupčinskas, nariai – S. Buškevičius, G. Žukauskas.

LR akcinių bendrovių įstatymas nustato, kad :

32 straipsnis. Stebėtojų tarybos kompetencija ir sprendimų priėmimas

1. Stebėtojų taryba:

1) renka valdybos narius (jei valdyba nesudaroma – bendrovės vadovą) ir atšaukia juos iš pareigų. Jei bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai (jei valdyba nesudaroma – bendrovės vadovas) tinka eiti pareigas;

2) prižiūri valdybos ir bendrovės vadovo veiklą;

3) pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei bendrovės vadovo veiklos.

Tokias funkcijas pagal įstatymą turi vykdyti visos stebėtojų tarybos.

Kaip matome, bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų taryba turi visus įgaliojimus spręsti svarbiausius bendrovės veiklos klausimus.

Be to, savivaldybės tarybos Ūkio komiteto pirmininkas yra Ž. Garšva, kurio kompetencijoje yra visi miesto ūkio klausimai.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Molis, kurio valdyme yra energetikos skyrius, asmeniškai sprendžia energijos tiekimo juridiniams asmenims klausimus.

Kaip sakoma, visi savo vietose, o situacija kaip niekad bloga.

„Pūko“ žinių tarnyba ne kartą nurodė, kad bendrovės veikloje yra niekuo nepateisinamo neūkiškumo ( jeigu ne daugiau), kuris, be abejonės, prisideda prie didžiausių šilumos kainų Kauno mieste. Aišku, kad neužkirtus kelio tokiems neūkiškumo faktams, mero A. Kupčinsko gausūs pareiškimai apie šilumos kainų sumažinimą yra viso labo tik primityvus politikavimas, skirtas naivuoliams.

Pateikiame kelis stambesnius bendrovės skolininkus, kurių skola bendroje sumoje viršija 5 milijonus litų ir kuri praktiškai yra beviltiška ją atgauti:

1. UAB „Kauno popierius – 2 026 248,88 Lt. – bankrotas – Jėgainės g. 6;

2. UAB „Baltpaper“ – 1 476 363, 63 Lt. – bankrotas – Jėgainės g. 6;

3. UAB „Kauno šiltadaržiai – 499 121, 22 Lt. – bankrotas;

4. UAB „Nuova 5“ – 469 202,42 Lt. – bankrotas;

5. UAB „Arno vila“ – 459 528, 16 Lt. – restruktūrizacija:

6. UAB „Norta“ – 125 554, 69 Lt. – bankrotas;

7. UAB „Kasva“ – 111 378,44 Lt. – bankrotas;

8. UAB „Atolas“ – 107 065, 65 Lt. – bankrotas.

„Pūko“ žinių tarnyba klausia A. Kupčinsko, S. Buškevičiaus, G. Žukausko, Ž. Garšvos, V. Molio – paaiškinkit, ką gi Jūs padarėt, kad tokie juridiniai asmenys nesimaitintų gyventojų sąskaita, kas atsakys už milijonų iššvaistymą?

Kodėl pasamdytoms skolų išieškojimo bendrovėms nebuvo savalaikiai pateiktas skolų išieškojimas iš juridinių asmenų iki bankroto paskelbimo?

Kodėl garą bendrovėms „Baltpaper ir „Kauno popierius“ į Petrašiūnus tiekė ne Kauno Termofikacijos elektrinė, kuri garą parduoda į buvusią Dirbtinio pluošto gamyklą? Niekas netrukdė toms bendrovėms pirkti garą tiesiai iš Termofikacijos elektrinės., kodėl čia atsirado bendrovė „Kauno energija“?

Ar nekyla čia tam tikrų abejonių, atsakykit prašom.

Kodėl Jūs neatliekat įstatymo nustatytų funkcijų bendrovės valdyme? Kodėl tokie faktai yra neviešinami, nors Vietos savivaldos įstatymas vienareikšmiai nurodo, kad visa savivaldybės veikla privalo būti vieša ir skaidri?

Kiek galima piktnaudžiauti gyventojų sąskaita?

Dabar dar kartą tenka grįžti prie mero A. Kupčinsko, bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos pirmininko, pažadų, kad šiluma atpigs, kai pradės dirbti naujieji šilumos tiekėjai, gaminantys šilumą iš biokuro.

Tenka pažymėti, kad kol kas tai tik mero A. Kupčinsko eiliniai pažadai ir ne kas kita. Dar daugiau. Vienas naujas šilumos tiekėjas UAB „GECO Kaunas“, pareikalavo , kad bendrovė „Kauno energija“ padidintų superkamos iš jų šilumos kainas už 2012 m. lapkričio ir gruodžio mėnesius.

Jums, ponai A. Kupčinskai, S. Buškevičiau, G. Žukauskai, Ž Garšva. Ir V. Moli tylint, VKEKK 2013-03-15 nutarimu Nr. 03-90 nutarė įvertinti UAB „GECO Kaunas“ reikalavimą dėl 598 932, 69 LT. ir įpareigoti AB „Kauno energija“ per 30 kalendorinių dienų šią sumą sumokėti.

Tad kaip čia su ta pigia šiluma iš biokuro, gerbiamieji?

Gal gerbiami ponai nežinote, kad bendrovė „Kauno energija“ negauna laiku pinigų už parduotą šilumos energiją, tame tarpe ir iš savivaldybės, o už perkamą šilumą privalo sumokėti laiku?

Gal nežinote, kad bendrovė dėl tokio Jūsų vadovavimo priversta nuolat imti paskolas apyvartinėms lėšoms, o palūkanos nepagrįstai didina šilumos kainą?

“Pūko” žinių tarnybai kelia nuostabą Savivaldybės tarybos, išskyrus kelis tarybos narius, prisitaikėliška pozicija, nuolat didėjančioms negerovėms savivaldybėje.

“Pūko” žinių tarnyba tikisi  išsamaus ir principingo atsakymo, su kuriuo nedelsiant supažindins gyventojus.

Parengta pagal „Pūko“ žinių tarnybą

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!