- Reklama -
Alfredo Pliadžio nuotr.

Sausio 26-27 d. Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Arvydas Pocius dalyvavo NATO vadavietėje Briuselyje (Belgija) vykusiame karinio komiteto posėdyje.

Šio posėdžio ir susitikimų metu NATO šalių kariuomenių vadai aptarė naujosios NATO Strateginės koncepcijos įgyvendinimo karinius aspektus, NATO transformacijos procesą ir vykstančias karines operacijas.

Aptariant NATO transformacijos procesą buvo paliesti NATO Strateginės koncepcijos įgyvendinimo kariniai aspektai, NATO reforma, gynybos planavimo procesas ir pajėgumų vystymas. Kariuomenių vadai aiškinosi, koks karinis indėlis bus reikalingas įgyvendinant 2010 m. Lisabonos susitikimo metu priimtus sprendimus tokiose srityse, kaip kolektyvinė gynyba, krizių valdymas ir bendradarbiavimas saugumo srityje.

NATO-Ukrainos Komisijos formatu rengiamame susitikime buvo aptariamas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pertvarkymas, pasiekimai ir planai. Šiame susitikime NATO šalių kariuomenių vadai pasidalino mintimis dėl gynybos sektorių reformos bei teigiamai įvertino Ukrainos dalyvavimą NATO operacijose bei budėjimą NATO greitojo reagavimo pajėgose.

„Ukrainos kariuomenės vadas paaiškino su kokiais iššūkiais susiduria jų ginkluotosios pajėgos sudėtingame transformacijos procese. Tuo pačiu, Ukrainos kariai sėkmingai tarnauja Lietuvos vadovaujamoje Goro provincijos atkūrimo grupėje Afganistane ir taip pat planuoja prisijungti prie Oro pajėgų mokymo grupės. Be abejonės, tai demonstruoja Ukrainos valią stiprinti bendradarbiavimą su NATO ir mes ją palaikome,” – sakė gen. mjr. A. Pocius.

Ukrainos kariuomenė taip pat dalyvauja ir kituose kariniuose projektuose su NATO šalimis, vienas iš tokių yra Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos bendros brigados LITPOLUKRBRIG kūrimas.

Aptariant karinę operaciją Afganistane karinis komitetas buvo supažindintas su atsakomybės perdavimo proceso eiga. Pagrindiniu prioritetu iki šiol yra laikomas Afganistano nacionalinių saugumo pajėgų rengimo ir mokymo organizavimas, nes tai yra viena iš būtinų sąlygų norint perduoti atsakomybę vietinei valdžiai.

Lietuva jau nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio skyrė vieną Policijos operacinę mokymo ir sąveikos grupę Goro provincijoje, kurioje tarnauja aštuoni lietuviai ir dvylika JAV karių, jų pagrindinė užduotis – mokyti, patarti ir kitomis priemonėmis paremti Afganistano nacionalinės policijos pajėgų pasirengimą tinkamai vykdyti jiems keliamas užduotis. Afganistano kariuomenės pasirengimui gerinti pradės veikti ir Oro pajėgų mokymo grupė, kuriai vadovaus Lietuva.

NATO karinis komitetas yra aukščiausia NATO karinė vadovavimo struktūra, pavaldi Šiaurės Atlanto Tarybai, Gynybos planavimo ir Branduolinio planavimo komitetams.

Kariniame komitete priimami kariniai strateginiai sprendimai bei formuojami kariniai patarimai Šiaurės Atlanto Tarybai, kuri priima politinius sprendimus. Nuolatinis darbas NATO kariniame komitete atliekamas per posėdžius, kuriuose dalyvauja šalių deleguoti kariniai atstovai.

Karinio komiteto susitikimai kariuomenių vadų lygiu paprastai vyksta tris kartus per metus. Du iš šių susitikimų organizuojami Briuselyje, o vienas – pagal rotacijos principą kurioje nors NATO valstybėje narėje.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!