- Reklama -
Visi požymiai rodo, kad Irena Degutienė - kylanti 'valstybininkų' žvaigždė, turinti iš valdžios olimpo nutrenkti A.Kubilių ir į valdžią atvesti Gediminą Vagnorių (KK nuotr.)

Giedrė Gorienė

Iš pradžių ji prasitaria žurnalistams, jog ji, būdama A.Čapliko vietoje, iš sveikatos apsaugos ministro posto atsis­tatydintų. Ir Algis Čaplikas, nepaisydamas premjero A.Kubiliaus atkalbinėjimų, atsistatydina. A.Čaplikas teigia negalįs pasilikti šiame poste, jei juo nepasitiki Seimo pirmininkė Irena Degutienė.

Atsistatydinus Liberalų ir centro sąjungos deleguotam sveikatos apsaugos ministrui, koalicijoje kilusi įtampa greitai "nugesinama", sveikatos apsaugos ministru paskyrus kitą liberalcentristą – Raimondą Šukį.

Šiam tapus sveikatos apsaugos ministru, liko laisva Seimo pirmininkės pavaduotojo vieta. Irena Degutienė šią kėdę mėgino atiduoti Seimo Liberalų ir centro sąjungos frakcijos seniūnui J.Liesiui, tačiau net du kartus Seimas jo kandidatūros į Seimo pir­mininkės pavaduotojus nepatvirtino. Įtampa valdančiojoje koalicijoje dar labiau sus­tiprėjo. Pasirodė pranešimų, kad Liberalų ir centro sąjungos pirmininkas G.Babravičius agituoja partiečius pereiti į G.Vagnoriaus pusę…

Gruodžio pabaigoje baigėsi susikompromitavusios Vaiko teisių apsaugos kontrolierės R.Šalaševičiūtės kadencija. Tačiau Seimo pirmininkė I.Degutienė net tris mė­nesius nesugebėjo rasti "nepakeičiamai" R.Šalaševičiūtei pamainos (tuo tarsi parodant, kad konservatoriai atėjo į valdžią visiškai nepasiruošę – neturi net kuo pakeisti R.Šalaševičiūtės). Galiausiai I.Degutienė atrado tokią vaiko teisių apsaugos kontrolierės kandidatūrą, kad R.Šalaševičiūtė, palyginus su ja, pasirodė besanti "pumpurėlis". Mat Lietuvoje kilus skandalui dėl to, kad kai kurie šalies vaikų darželiai galėjo dalyvauti "Gender loops" projekte, į kurio programą buvo įtraukta pasaka apie du princus, įsimylinčius vienas kitą, susituokiančius ir tampančius karaliumi ir karaliumi, E.Žiobienės vadovaujamas Lietuvos žmogaus teisių centras karštai gynė pederastiją ikimokyklinio amžiaus įstaigose propaguojantį projektą. "Manome, kad ikimokyklinio amžiaus vaikų supažindinimas su dvasine meile tarp tos pačios lyties atstovų, pasitelkus vaikų psichinį išsivystymo lygį atitinkančius metodus, negali neigiamai atsiliepti jų pasaulėžiūrai ar psichikai", – teigiama šios organizacijos tinklalapyje.

Ką reiškia toks Seimo pirmininkės Irenos Degutienės demaršas? Moteriškas naivumas, neapsižiūrėjimas ar blogiau – gal ši politikė yra nelaisva? Nes sutikite – dviejų pederastų meilės ir santuokos propagavimas vaikų darželyje absoliučiai priešinga toms vertybėms, kurias skelbia Andriaus Kubiliaus vadovaujama Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, – tradicinei šeimai.

Taigi, kas tai – Seimo pirmininkės I.De­gutienės "neapsižiūrėjimas" ar sąmoningi sistemos technologų žingsniai, padėsiantys išsprogdinti tiek valdančiąją koaliciją, tiek pačią Konservatorių partiją ir atvesiantys į valdžią "mesijų", kurį kagėbistiniame danguje išsidėsčiusios Palmiros žvaigždės prognozuoja būsiant tautos gelbėtoju, išvesiančiu Lietuvą iš ekonominės krizės?

Ką rodo "gamta"?

"Stebėkite gamtą", – sakydavo mūsų senoliai, pagal paukščius, rasą, saulę, dangų nuspėdavę orą ir gamtos reiškinius.

"Stebėkite vadinamuosius "valstybininkus", – sako mūsų politikos analitikų patirtis, nes pagal tai, kokioje spaudoje ir ką jie pasako, iš tam tikrų sakinių nuotrupų galima sudėlioti labai aiškią mozaiką, kuri yra niekas kitas, kaip jų strategija. Jų pagrindinė strategija, kurią, nepaisydami kelyje pasitaikančių sunkumų ir nesklandumų, vadinamieji "valstybininkai" (teisingiau – "antivalstybininkai") siekia įgyvendinti. Šita strategija – tai jų "žemėlapis", ir šitas "žemėlapis", pagal "valstybininkų" "gamtos" ženklus, veda štai kur.

Viena iš "valstybininkų chuntos" galvų šio klano "skelbimus" spaudinančiame dienraštyje paskelbė, kad Lietuvoje ateityje turėtų būti prieita prie dvipartinės (konservatoriai ir socialdemokratai) sistemos, o dabartiniu momentu Lietuvą iš krizės galėtų išvesti tik toks politinis darinys: konservatoriai + socialdemokratai + G.Vagnoriaus partija, nes esą G.Vagnoriaus partijoje yra jau tokių "gerų ekonomistų", be kurių Lietuva iš krizės niekada neišsiropš.

Į paprastą lietuvių kalbą išvertus, tai reiškia, jog šita valdančioji koalicija turėtų būti paleista šuniui šėko pjauti, ir turėtų būti sudaryta nauja: konservatoriai + socialdemokratai + G.Vagnoriaus/V.Žiemelio "krikščionys". Tačiau – Gediminas Vagnorius yra pateikęs ultimatumą, kad jis (t.y. jo partija) su konservatoriais į šią valdančiąją koaliciją neis, kol iš premjero posto neatsistatydins Tėvynės sąjungos pirmininkas Andrius Kubilius. Taigi, ką daryt?

Pamenate, dar prieš kelis mėnesius Andrius Kubilius yra viešai pasakęs, kad neįsivaizduoja savęs Vyriausybėje kartu su Gediminu Vagnoriumi? O ką tuo klausimu yra pasakiusi Seimo pirmininkė Irena Degutienė? Ji darbą su Gediminu Vagnoriumi įsivaizduoja – I.Degutienė dirbo G.Vagnoriaus vadovaujamoje Vyriausybėje ir neturi savo buvusiam šefui jokių priekaištų. Todėl mozaika, pagal "valstybininkų" planus, jau pavasarį – rudenį turėtų susidėlioti štai taip:

1) pasitelkiant į pagalbą "valstybininkų" žiniasklaidą, premjeras Andrius Kubilius piešiamas tik pačiomis juodžiausiomis spalvomis;

2) per savus žmones Vyriausybėje ir ministerijose prakišami tokie sprendimai, kurie vis labiau ir labiau nuteiktų tautą prieš A.Kubiliaus Vyriausybę, keltų visuomenėje įtampą;

3) Seimo pirmininkė Irena Degutienė "valstybininkų" žiniasklaidoje piešiama tik teigiamai, pristatoma kaip vienintelis į premjero postą tinkantis konservatorių kandidatas;

4) siekiant kuo labiau destabilizuoti padėtį valstybėje ir sukelti kuo didesnį chaosą, kad būtų pagreitintas A.Kubiliaus Vyriausybės žlugimas, "prezervatyvo" vaidmeniui Seime pasitelkiamos Darbo bei Tvarkos ir teisingumo partijos (pagal dvipartinės sistemos modelį, jų turi nelikti);

5) įtampai visuomenėje ir konservatorių partijoje sukilus, A.Kubiliui praradus pasitikėjimą tiek tautoje, tiek partijoje, įvyksta konservatorių partijos suvažiavimas, kuriame perrenkamas partijos pirmininkas. Naująja Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininke išrenkama Irena Degutienė;

6) naujosios partijos vadovybės nurodymu, nuo partijos pirmininko vairo nubuksuotas Andrius Kubilius atsistatydina iš premjero posto, kartu atsistatydina A.Kubiliaus Vyriausybės ministrai; dabar egzistuojanti valdančiosios koalicijos sutartis nustoja galioti;

7) prie naujosios koalicijos derybų stalo sėda naujoji Konservatorių partijos pirmininkė Irena Degutienė, Krikščionių partijos pirmininkas Gediminas Vagnorius ir Socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius, sudaroma nauja valdančioji koalicija, pasidalinami postai;

8) Seimo pirmininku tampa socialdemokratas Česlovas Juršėnas, premjere – Irena Degutienė, kultūros ministru – Gediminas Kirkilas, vidaus reikalų ministru – Vidmantas Žiemelis, finansų ministru – Algirdas Butkevičius, krašto apsaugos ministru – Juozas Oleka, ūkio ministru – Gediminas Vagnorius, teisingumo ministru – Kęstutis Čilinskas;

9) Krikščionių partijos pirmininkas Gediminas Vagnorius kreipiasi į Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partiją, prašydamas priimti jo vadovaujamą partiją į TS-LKD gretas. G.Vagnoriaus krikščionys įsilieja į I.Degutienės vadovaujamos Konservatorių partijos gretas ir susigrąžina savo pozicijas, kurias turėjo partijoje iki pašalinimo iš jos. Nepatenkintieji tokia I.Degutienės ir G.Vagnoriaus politika palieka Konservatorių partiją. Partija perimta. Istorijos pabaiga.

Kieno projektas yra JDJ?

Štai toks scenarijus yra numatytas mūsų "valstybininkų" ir, atrodo, kol kas kryptingai viskas juda "valstybininkų" suplanuotu kursu, juoba, kad ir už Prezidentės nugaros kai kurie patarėjai savo intrigomis siekia to paties…

Tokio "valstybininkų" projekto vaizde visai kitomis spalvomis nušvinta ir buvusio G.Vagnoriaus Vyriausybės kanclerio K.Čilinsko vadovaujamo Jungtinio demokratinio judėjimo vaidmuo. Stebėkime "gamtą": JDJ pirmininko K.Čilinsko kritikuojamas išskirtinai tik premjeras Andrius Kubilius ir jo Vyriausybė, nuolat pabrėžiama, kad "JDJ rinkimuose nedalyvaus". Taigi ir kritika atseit ne dėl to, kad JDJ ateitų į valdžią, – visai tai tik "vardan demokratijos", ir nieko daugiau. Tačiau, kai paskaitai JDJ įstatus ar pamatai, kokių partijų atstovai dalyvauja JDJ veikloje, labai akivaizdžiai matosi, kad viskas tiesiog idealiai atitinka "valstybininkų" projektą apie dvipartinės sistemos įvedimą Lietuvoje.

JDJ pirmininkas K.Čilinskas – buvęs G.Vagnoriaus Vyriausybės kancleris. JDJ "Varpo" skyriuje – Socialdemokratų partijos garbės pirmininkas Aloyzas Sakalas. Be jo, JDJ veikloje aktyviai dalyvauja Seimo Social­demokratų partijos frakcijos narių padėjėjai, Social­demokratų sąjungos (buvusi "Socialdemokratija 2000") vadovas A.Akstinavičius. Jei tikėtume VSD kuluaruose sklandančiomis kalbomis, jog tuometinis R.Dagio ir A.Akstinavičiaus "Socialdemokratija 2000" įkūrimas galėjo būti G.Vagnoriaus projektas, kad suskaldytų Socialdemokratų partiją, tuomet dabartiniame politiniame kontekste viskas susistato į savo vietas.

Rimantas Dagys nuėjo į konservatorių partiją ir užsiėmė aukštas pozicijas šalia Irenos Degutienės, Arvydas Akstinavičius vedė derybas su Algirdo Butkevičiaus LSDP. G.Vagnoriui "paspaudus mygtuką", vadinamųjų "vagnorininkų" flangas Konservatorių partijoje gali tapti detonatoriumi, išsprogdinsiančiu partiją iš vidaus ir atversiančiu duris G.Vagnoriaus iškilmingam sugrįžimui. A.Akstinavičius sustiprins A.Butkevičiaus flangą Socialdemokratų partijoje (nes buvusi LDDP su G.Kirkilu priešakyje nerimsta – buria naujus narius ir siekia sustiprėti iki naujų partijos pirmininko rinkimų, kad buvusi LKP/LDDP galėtų atsikovoti partijos pirmininko postą iš senųjų socdemų. Nuo to A.Butkevičių turėtų išgelbėti A.Akstinavičius). Finale gausis dvi stiprios "valstybininkų" partijos, kurios pasikeisdamos ir dalinsis tuo, ką mes vadiname "valdžia".

O kaip JDJ galėtų prisidėti (prisideda?) prie šio scenarijaus įgyvendinimo? Pagal JDJ įstatus, JDJ nariais gali būti ir kitų partijų nariai. Pats JDJ rinkimuose nežada dalyvauti. Tačiau JDJ savo narius, esančius partijų sąrašuose, be jokios abejonės, per rinkimus rems, teigiant, pvz., kad "JDJ ne už G.Vagnoriaus ar Socialdemokratų partiją, o už tokius ir tokius kandidatus tų partijų sąrašuose"… Apie tai, kad Socialdemokratų sąjunga per savivaldybių rinkimus bendradarbiaus su JDJ, Socialdemokratų sąjungos pirmininkas A.Akstinavičius jau pranešė oficialiai.

Atkreipkime dėmesį: ar G.Vagnoriui stengiantis sugrįžti į didžiąją politiką, JDJ pirmininkas, buvęs G.Vagnoriaus Vyriausybės kancleris buvo paskelbęs bent vieną pareiškimą prieš politiką G.Vagnorių ir jo vadovautos Vyriausybės "gerus" darbelius (Alytaus tekstilės privatizaciją ir pan.?)? Ne, tokių pareiškimų nebuvo nė vieno. Tačiau prieš Prezidentę Dalią Grybauskaitę, kai ši pareiškė nepasitikėjimą URM ministru V.Ušacku, JDJ pirmininkas K.Čilinskas pasisakė – ir labai griežtai…

Tiesa, turbūt daug kas pastebėjote, jog šito judėjimo vėliava bandoma padaryti aktorių Regimantą Adomaitį. Šis aktorius – nepartinis, taigi galėtų būti puikūs dūmai, kurie pridengtų judėjimo politinį branduolį ir tikrąją politinę kryptį nuo visuomenės akių. Tačiau mažai kam žinoma, kad aktorius Regimantas Adomaitis į JDJ atėjo – vėlgi – vieno įtakingo socialdemokrato (Europos Parlamento nario) patartas: "Eik, Regimantai, eik, nes Seime mums reikės savų"…

Koks bus "oras"?

Taigi, politinė mozaika, atrodo, "valstybininkų" lentynėlėse jau kaip ir sudėliota, ir dabar belieka viena – stebėti "gamtą": ką čia dar Irena Degutienė savo koalicijos partnerių atžvilgiu leptels ir kada čia tas viesulas "Vagnorius" prašvilps? Nors… Gamta, žinot, kartais būna visai neprognozuojama: staiga, visiškai netikėtai tiesiog ima ir pasikeičia vėjo kryptis ir – po audros… Taigi, kaip sako mūsų senoliai, stebėkime “gamtą”!

“Karštas komentaras“ Nr.7

 

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!