- Reklama -
Šiam vyrui kulka pataikė netoli lytinių organų. Vyro rankoje - jį sužeidusi kulka

Kraujas ir konservatoriai – šie du žodžiai jau tapo tarpusavyje neatsiejami.

1997

m. savo automobilyje buvo susprogdintas savanoris Juras Abromavičius,

ketinęs atskleisti konservatorių stovyklos sąsajas su tilto per

Bražuolę sprogdinimu. Konservatorių Seimas net sudarė specialiąją

komisiją, kad pridengtų Juro Abromavičiaus žudikus ir nurodytų

prokuratūrai versiją, kurią ši institucija ir turėtų tirti.

2009

m. sausio 16 d., kuomet konservatoriai sugrįžo į valdžią, Lietuvoje ir

vėl liejasi kraujas. Į žmones, susirinkusius prie Seimo išsakyti savo

nuomonės apie „vagių valdžią“ („Valdžios vagys, lauk!“) , buvo šaudyta

plastikinėmis kulkomis, leidžiamos ašarinės dujos.

„Meskite

dujas į minią, meskite dujas į minią“, – girdėjo „Karšto komentaro“

žurnalistai įsakymus, perduodamus per raciją spec.padaliniams.

„Pasibaigė dujos, vežkite dujas“, – praėjus kelioms valandoms po dujų į žmones mėtymo užsiprašė spec.padaliniai.

„Karšto komentaro“ paklaustas, kiek prieš žmones panaudota dujų, pareigūnas atsakė, jog du balionai.

„Kokių?“ – norėjome sužinoti konkrečiai.

„Tokių, koks buvo įsakymas“, – išvengė konkretaus atsakymo pareigūnas.

„O ar jos nekenkia žmonėms?“ – bandėme vėl paklausti pareigūnų.

Tačiau daugiau į jokius klausimus jie neatsakinėjo.

Tuo tarpu greitosios pagalbos automobilis vežė nuo plastikinių kulkų sužeistus žmones į Lazdynų greitosios pagalbos ligoninę…

„Mane

operuos – kojoje aštuoni šratai“, – į „Karšto komentaro“ klausimą, kaip

sveikata, atsakė plastikine kulka į koją sužeistas „Fronto“ partijos

pirmininko pavaduotojas Antanas Čebatariūnas.

Kitam januoliui spec.pajėgos šovė tiesiai į veidą – išmušė priekinius dantis.

Greitosios

pagalbos automobilyje paguldytas vyriškis, vardu Ugnius, rodė žaizdą

pilve – jam ne kokios nors okupacinės Sovietų Sąjungos, o

nepriklausomos Lietuvos spec.padaliniai peršovė pilvą.

Netrukus

prie greitosios pagalbos automobilio prieina dar vienas kraujuojantis

vyriškis, išima iš kirkšnies kulką ir kaip įrodymą, kokiomis kulkomis

buvo šaudoma, perduoda ją „Karšto komentaro“ žurnalistams.

Trys

mergaitės, ketvirtokės, taip pat išvežamos į ligoninę. Į jas,

grįžtančias iš mokyklos, pataikė spec.padalinio pareigūnų paleista

dujinė granata.

Kur pažvelgsi, žmonės

verkia ir kosti – ašarinės dujos graužia akis ir gerklę. Tačiau niekas

dar nesirengia skirstytis – įsiutusi minia daužo Seimo langus.

Vienas

iš „Fronto“ lyderių Antanas Sviderskis vos per plauką išvengia kulkos į

galvą – kulka prazvimbia pro pat jo ausį. O einant nuo Seimo, kita

kulka A.Sviderskio palte padaro didžiulę skylę. Laimei, sugadintas tik

paltas, o galėjo pataikyti tiesiai į plaučius ar inkstus…

Netrukus

premjeras Andrius Kubilius dėl neramumų, kilusių prie Seimo, apkaltino

„Fronto“ partijos pirmininką Algirdą Paleckį. Nors iš tiesų

provokatoriai buvo patys Seimo darbuotojai. Ir Lietuvos specialiosios

pajėgos. Nes viskas buvo taip…

Jau prieš

kelias savaites Lietuvos profsąjungos išplatino pareiškimą, kviesdamos

visus Lietuvos piliečius rinktis į mitingą prie Seimo ir Vyriausybės.

Ir sausio 16 d. žmonės suplaukė. Autobusais, automobiliais. Kas kaip. Iš visos Lietuvos, iš miestų ir kaimų.

„Valdžios

vagys, lauk!“ – skandavo daugiatūkstantinė žmonių minia, kviesdama

Seimo pirmininką Arūną Valinską išeiti ir pasikalbėti.

Tačiau,

pasirodo, Arūno Valinsko Seime tuo metu nebuvo – prabangiame „Stiklių“

restorane ponas Valinskas, spjovęs į liaudį, su norvegu pietavo. Bet

minia juk to nežinojo ir, skanduodama, kvietė A.Valinską išeiti, į

Seimą leisdama sniego gniūžtes.

Kažkas iš Seimo darbuotojų per Seimo langus miniai ėmė rodyti špygas – atseit ir ką jūs mums padarysit, o jūs mums „dzin“…

Ir į Seimo langus ėmė lėkti ne tik kiaušiniai – pradėjo lėkti akmenys.

Taip dužo pirmasis Seimo lango stiklas.

Spec.padalinys paleido ašarines dujas, tuo išprovokuodamas riaušes. Įtūžę mitinguotojai ėmė daužyti kitus Seimo langus…

Keli

opozicijoje esantys Seimo nariai „Karštam komentarui“ išsakė didelį

nusistebėjimą, kodėl mitingas surengtas ir Seimo langai daužomi

penktadienį -Seimo nariams laisvą dieną.

„Va,

jei šitai vyktų, kai Seimo nariai sėdėtų plenarinių posėdžių salėje,

tuomet taip – efektas būtų buvęs kur kas didesnis. Bet dabar…

Penktadieniais Seime dirba tik kanceliarijos darbuotojai „ – stebėjosi

mitingo organizatorių pasirinkta diena kai kurie parlamentarai.

Turbūt

profasąjungų lyderis, toks ponas Černiauskas, labai gerai žinojo, kokią

dieną ir kaip reikia organizuot. Nes ponas Černiauskas – tai juk buvęs

policijos profsąjungų lyderis, kurį policijos kuluaruose vadindavo

„Grigaravičiaus pinigų išmušėju“. Nes pritrūksta tuometinei policijos

vadovybei pinigų, tuoj Černiauskas išrikiuoja policininkų profsąjungas,

pražygiuoja nuo Seimo iki Vyriausybės, ir Seimas skiria keliolika

milijonų „biednai V.Grigaravičiaus policijai“. O spėkit iš trijų kartų,

kiek tiems protestavusiems policininkams iš tų milijonų tekdavo…

Nežinia. Bet kad V.Grigaravičiaus tarnybiniam butui net kelios lovos už

keliasdešimt tūkstančių litų buvo nupirktos, tą žino turbūt jau visi.

Taigi

Artūro Paulausko Naujoji sąjunga su A.Černiausko profsąjungomis,

sukvietusiomis žmones prie Seimo, nuėjo Vyriausybės link, o keliolika

tūkstančių žmonių, palikti organizatorių prie Seimo, liko skanduoti

„Valdžios vagys, lauk!“, kviesdami iš Seimo ateiti Arūną Valinską. Nes

niekas iš profsąjungų neatėjo ir nepasakė: „Žmonės, mitingas vyks ne

prie Seimo, o prie Vyriausybės. Rikiuojamės ir einam ten visi kartu“.

Taigi

ne dėl kažkokio sąmokslo, o dėl renginio organizatorių matomai

specialios „klaidos“ (neinformavimo) ir įvyko tai, kas įvyko: dužo

Seimo langai, o specialiosios tarnybos prieš žmones naudojo ašarines

dujas ir šaudė plastikinėmis konteinerinėmis kulkomis. Buvo pralietas

žmonių kraujas, ir ligoninėje buvo išiminėjami iš žmonių šratai.

Todėl

dabar atpirkimo ožiai, matomai, bus du: tų pačių profsąjungų į mitingą

pakviestas „Fronto“ partijos pirmininkas Algirdas Paleckis ir Policijos

departamento generalinis policijos komisaras V.Telyčėnas. Nes „Fronto“

partija per Seimo rinkimus nuėmė socialliberalų ir socialdemokratų

balsus, be to, socialdemokratai su socialliberalais norėtų susijungti

ir tapti vienintele „kairiąja“ jėga, tuo tarpu Algirdo Paleckio

vadovaujamas „Frontas“ jų vienintelę „kairiąją“ skaldo. O A.Paulausko

partijos globotas buvęs generalinis policijos komisaras V.Grigaravičius

jaučia siaubingą nostalgiją generolo uniformai ir labai norėtų į

V.Telyčėno vietą sugrįžti…

Todėl prieš

kaltinant Algirdą Paleckį ir Vizgirdą Telyčėną dėl riaušių

išprovokavimo ir ašarinių dujų bei plastikinių kulkų panaudojimo prieš

žmones, pirmiausia reikėtų atsakyti visiškai į kitą klausimą: o kas

turėtų iš to naudos?

Artūras Paulauskas su Vytautu Grigaravičiumi ir Kirkilų Gediminas?

Be jokios abejonės, kad jie. Taip.

Nes…

„Įtampos

palaikymas iki gegužės mėnesio, o po to – savas Prezidentas ,

Vyriausybės nuvertimas ir priešlaikiniai Seimo rinkimai, po kurių

konservatorių Seime bus tik kokie 10-12, ir jie visi opozicijoje“, –

tokį planą „Karštam komentarui“ pranešė šaltiniai iš profsąjungų

lyderio A.Černiausko mitingų ir streikų organizacinio komiteto prieš

kelias savaites. Ar tai, kas įvyko sausio 16 d., jums į tai nepanašu?

Jei pamiršot: A.Černiausko profsąjungos rėmė socialdemokratus per šiuos Seimo rinkimus.

Taigi

buvęs policijos profsąjungų lyderis, savo mitingais sėkmingai

„išmušdavęs“ papildomus milijonus V.Grigaravičiaus policijai, dabar

tapęs jau visos Lietuvos profsąjungų lyderiu, – bendras A.Paulausko ir

G.Kirkilo vardiklis ir pats geriausias įrankis paruošti dirvą

pirmalaikiams Seimo rinkimams. O Algirdo Paleckio kaip „riaušių

organizatoriaus“ pavardės išmetimas iš A.Černiausko lūpų – ne kas kita,

kaip šiandien mums akis išgraužę dūmai, tikriesiems profsąjungiečių ir

Seimo rinkimus pralaimėjusių „dujotekanininkų“ planams (kaip sugrįžti į

valdžią) pridengti.

Jei konservatoriai ir

toliau bus užsispyrę kaip asilai, nematys visų šitų įvykių esmės ir

nesiims jokių priemonių įsiutusiai tautai nuraminti, mitingai kartosis,

protestuotojų kraujas liesis ir tuomet jau visiškai pagrįstai

konservatorius bus galima vadinti 2K –kruvinieji konservatoriai.

Tik

… tuomet, kai konservatoriai bus taip vadinami, jie jau bus po

priešlaikinių Seimo rinkimų tokia maža maža mažuma Seimo opozicijoje.

O

Daukanto aikštėje savo Versachy auksinius tualetus apžiūrinės naujasis

Prezidento rūmų šeimininkas – gal Paulauskas, o gal ir Gediminas

Kirkilų…

Sutapimas: pastaruoju metu

galimą kandidatą į prezidentus, dabartinį Seimo pirmininką Arūną

Valinską puolančiose laidose kaip komentatorius atsiranda ne koks nors

kitas politikas, o … Artūras Paulauskas.

Štai

kuo baigsis dabartinės valdžios chamizmas, cinizmas, arogancija ir

žmonių smaugimas. Kai užuot apmokestinus bankus, uždedama nepakeliama

mokesčių našta ant varganų eilinių piliečių pečių…

Šiam kartui gal tiek…

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!