- Reklama -

Seimas pasirengė darbui ypatingomis sąlygomis. KK nuotr.

Seimas, vienbalsiai – už balsavus visiems 111 balsavime dalyvavusiems Seimo nariams, ypatingos skubos tvarka priėmė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Artūro Paulausko pristatytas Seimo Statuto pataisas (projektas Nr. XIIP-2800).

Kartu priimti lydimieji teisės aktai: Karo padėties įstatymo pataisų įstatymą (projektas Nr. XIIP-2801), Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo pataisų įstatymą (projektas Nr. XIIP-2802) ir Nepaprastosios padėties įstatymo pataisų įstatymą (projektas Nr. XIIP-2803), parengtus siekiant detalizuoti karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, mobilizacijos ar demobilizacijos skelbimo bei sprendimo panaudoti ginkluotąsias pajėgas priėmimo Seime procedūrinius klausimus, taip pat išlaikyti vientisą reglamentavimą šias situacijas reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Statute įtvirtinta, kad Seimo nutarimų projektus dėl mobilizacijos ar demobilizacijos skelbimo, nepaprastosios padėties, karo padėties įvedimo ar atšaukimo, ginkluotųjų pajėgų panaudojimo, įgyvendinant Seimo įgaliojimus, numatytus Konstitucijos 142 straipsnio 1 dalyje ir 144 straipsnio 1 dalyje, rengtų ir teiktų Seimo Pirmininkas arba jo pareigas laikinai einantis pavaduotojas.

Seimo nutarimų projektai į Seimo posėdžių darbotvarkę Seimo valdybos arba Seimo pirmininko siūlymu būtų įtraukiami prioriteto tvarka bei svarstomi ypatingos skubos tvarka. Seimo nutarimų projektų svarstymui pagrindinis komitetas nebūtų skiriamas.

Nustatyta, kad pertraukos šių Seimo nutarimų projektų svarstymo metu nebūtų daromos. Seimo narių siūlymai dėl jų nebūtų teikiami ir svarstomi.

Priimtomis pataisomis įtvirtinta, kad priimti Seimo nutarimai dėl karo padėties įvedimo ar atšaukimo, mobilizacijos ar demobilizacijos skelbimo, nepaprastosios padėties įvedimo ar atšaukimo, ginkluotųjų pajėgų panaudojimo nedelsiant būtų skelbiami per visuomenės informavimo priemones ir įsigalioja Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

Nustatyta, kad paskelbus mobilizaciją ar įvedus karo padėtį Seimo valdyba vykdytų įgaliojimus, numatytus šio Statuto 32 straipsnyje, taip pat svarstytų Seimo sesijos darbų programas bei Seimo posėdžių darbotvarkes ir joms pritartų, derintų Seimo komitetų ir frakcijų darbo organizavimo klausimus ir teiktų sprendimų šiais klausimais projektus Seimui.

Seimo komitetų ir komisijų posėdžiai, išskyrus Seimo Europos reikalų, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Teisės ir teisėtvarkos bei Užsienio reikalų komitetus, būtų organizuojami tik Seimo valdybos pavedimu. Seniūnų sueigos posėdžiai nebūtų organizuojami. Seimo frakcijų seniūnai prireikus būtų kviečiami į Seimo valdybos posėdžius. Kitų Seimo struktūrinių padalinių veikla būtų derinama su Seimo valdyba.

Seimo sesijos metu paskelbus mobilizaciją ar įvedus karo padėtį Seimo posėdžiai būtų organizuojami tik Seimo valdybos sprendimu, tačiau ne rečiau kaip kartą per savaitę. Seimo nariams apie šaukiamą neeilinę Seimo sesiją ar neeilinį Seimo posėdį būtų pranešama Seimo valdybos nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 4 valandoms iki neeilinės Seimo sesijos ar neeilinio Seimo posėdžio pradžios. Jeigu Seimas negalėtų susirinkti Seimo rūmuose Seimo valdyba laikinai paskirtų kitą posėdžių vietą.

LRS inf.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!