- Reklama -

Valentinas Stundys. KK nuotr.

Šiandien Seimo Etikos ir procedūrų komisijoje veiklą sustabdė Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai: Valentinas Stundys (komisijos pirmininkas), Vytautas Juozapaitis ir Stasys Šedbaras. Tą patį padarė ir kiti opozicijos atstovai.

Parlamentarų kantrybės taurę perpildė valdančiosios daugumos Seimo narių balsais priimtas Seimo statutui prieštaraujantis sprendimas, kad Seimo nutarimo dėl Viktoro Uspaskich neliečiamybės svarstymo procedūra yra baigta.

„Manau, kad susiklostė neeilinė padėtis, kai visi opozicijai atstovaujantys Etikos ir procedūrų komisijos nariai atsisako toliau dirbti tokioje komisijoje, kurioje galioja ne Seimo statutas ir etikos normos, o politinės daugumos valia. Siūlau šiam klausimui skirti specialų laiką dar šios dienos Seimo posėdyje ir aptarti, kaip turi dirbti Seimas ir Etikos ir procedūrų komisija, kad Seimas nepriklausomybės gyvavimo 23 metais neliktų be tokio svarbaus instituto kaip Etikos ir procedūrų komisija“, – Seimo posėdžio metu į susiklosčiusią neeilinę padėtį atkreipė dėmesį Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius.

TS-LKD parlamentarai kartu su kitais iš komisijos pasitraukusiais opozicijos atstovais paskelbė pareiškimą, kuriame išsakė pasitraukimo priežastis. „Tapo akivaizdu, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisija neatlieka jai pavestų funkcijų prižiūrėti, kaip laikomasi Seimo statuto bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Seimo narių veiklą, taip pat nagrinėti šių teisės aktų bei etikos pažeidimus, svarstyti kilusius Seimo narių konfliktus nagrinėti ir teikti išvadas dėl procedūrinių ginčų. Valdančiajai daugumai priklausantys komisijos nariai priimant sprendimus jau ne pirmą kartą balsuoja vadovaudamiesi ne Seimo statuto normomis, o politiniais motyvais, – rašoma pareiškime. – Esant tokioms aplinkybėms šį pareiškimą pasirašę komisijos nariai nemato galimybės toliau dalyvauti Seimo Etikos ir procedūrų komisijos darbe, kol liks tokia pati šios komisijos sudėtis, tai yra, kol nebus pakeista komisijos sudarymo tvarka, todėl nuo 2013 m. gruodžio 3 d. stabdo savo įgaliojimus Seimo Etikos ir procedūrų komisijoje“.

Seimo dauguma nereagavo į šį pareiškimą ir valdančiųjų balsais pritarė neatitinkančioms Seimo statuto (jame nenumatyta galimybė nesudaryti komisijos dėl imuniteto panaikinimo) komisijos daugumos narių pateiktoms išvadoms. Protestuodami prieš tokius valdančiųjų veiksmus TS-LKD frakcijos nariai paliko posėdžių salę.

Visas pareiškimo tekstas:

2013 m. lapkričio 19 d. vakariniame plenariniame Seimo posėdyje vyko Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Viktorą Uspaskichą patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo“ projekto Nr. XIIP-1227 (toliau – Nutarimo projektas) pateikimas. Posėdžio pirmininkui paskelbus balsavimą, Nutarimo projektui po pateikimo buvo pritarta. Užsiregistravo 99, balsavo 98 Seimo nariai. Balsavimo rezultatai: „už“ – 65, „prieš“ – 2, „susilaikė“ – 31.

Įvykus projekto pateikimui, buvo paskelbta pusės valandos pertrauka. Po pertraukos buvo tęsiamas Nutarimo projekto svarstymas. Paskelbus Seimo narių registraciją, užsiregistravo 90, balsavo 89 Seimo nariai. Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą po svarstymo. Nutarimo projektui buvo nepritarta. Balsavimo rezultatai: „už“ – 43, „prieš“ – 18, „susilaikė“ – 28.

Seimo Etikos ir procedūrų komisija 2013 m. gruodžio 3 d. posėdyje svarstė Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės prašymą išspręsti procedūrinį ginčą, ar minėto Seimo nutarimo svarstymo procedūra turi būti tęsiama, ar yra baigta ir turi būti iš naujo teikiamas Seimo nutarimo projektas.

Konstatuotina, kad Seimo statuto 23 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu Seimas nusprendžia sudaryti tyrimo komisiją dėl sutikimo Seimo narį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę, komisija sudaroma šio statuto 71 straipsnyje nustatyta tvarka.

Seimo statuto 71 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, sudarant komisiją, pirmiausia nustatomas komisijos narių skaičius. Po to nustatomos Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo normos, taip pat terminas kandidatams į komisijos narius pasiūlyti. To paties straipsnio 5 dalyje taip pat įtvirtinta, kad Seimas balsuoja už visą taip suformuotą komisijos narių sąrašą. Jeigu jis nepatvirtinamas, procedūra kartojama.

Vadinasi, Seimui 2013 m. lapkričio 19 d. vakariniame posėdyje nepatvirtinus komisijos sudėties (tarp prieštaraujančių nutarimo projektui buvo nurodyti ir argumentai dėl komisijos pirmininko kandidatūros), turi būti kartojama komisijos narių sąrašo patvirtinimo procedūra.

Tokie argumentai buvo išdėstyti ir Seimo Etikos ir procedūrų komisijos 2013 m. gruodžio 3 d. posėdyje. Nepaisant to, kad minėtose Seimo statuto normose aiškiai išdėstyta, kaip toliau turi vykti atitinkamo Seimo nutarimo svarstymo ir priėmimo procedūros, kitų Etikos ir procedūrų komisijos narių balsais buvo priimtas Seimo statutui prieštaraujantis sprendimas, kad Seimo nutarimo svarstymo procedūra yra baigta.

Tapo akivaizdu, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisija neatlieka jai pavestų funkcijų prižiūrėti, kaip laikomasi Seimo statuto bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Seimo narių veiklą, taip pat Seimo Pirmininko, jo pavaduotojų, komitetų bei komisijų pirmininkų, kitų Seimo narių siūlymu arba savo iniciatyva nagrinėti šių teisės aktų bei etikos pažeidimus, svarstyti kilusius Seimo narių konfliktus ir, jeigu reikia, pateikti išvadas Seimui, Seimo Pirmininkui ar Seimo valdybai; Seimo, Seimo Pirmininko, Seimo valdybos, Seimo posėdžio pirmininko, frakcijos prašymu nagrinėti ir teikti išvadas dėl procedūrinių ginčų (Seimo statuto 78 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai). Parlamentinei daugumai ir jai prijaučiančiai frakcijoms priklausantys komisijos nariai priimant sprendimus jau ne pirmą kartą balsuoja vadovaudamiesi ne Seimo statuto normomis, o politiniais motyvais.

Esant tokioms aplinkybėms šį pareiškimą pasirašę komisijos nariai nemato galimybės toliau dalyvauti Seimo Etikos ir procedūrų komisijos darbe, kol liks tokia pati šios komisijos sudėtis, tai yra, kol nebus pakeista komisijos sudarymo tvarka, todėl nuo 2013 m. gruodžio 3 d. stabdo savo įgaliojimus Seimo Etikos ir procedūrų komisijoje.

Seimo nariai: Valentinas Stundys, Vytautas Juozapaitis, Stasys Šedbaras, Dalia Teišerskytė, Povilas Urbšys

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!