- Reklama -
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto vadovas S.Šedbaras

Dr.Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto vadovas S.Šedbaras TV laidoje Garliavos įvykius įvertino kaip įstatymų nepaisymą ir nepagarbos valstybės institucijoms demonstravimą. Kad D.Kedžio dukrelės likimas, jo nuomone, turi būti sprendžiamas griežtai pagal įstatymus.

Aha. Sutinkame. Tačiau…

Tačiau pavyzdį, labai užkrečiantį pavyzdį , kaip negerbti ir nepaisyti įstatymų, imame iš to paties S.Šedbaro veiksmų, o ne žodžių…

Visi prisimename 54 D.Kedžio pareiškimų svarstymo Seime įvertinimą, kada to paties S.Šedbaro tyrimo pažymoje buvo juodu ant balto parašyta, kad prokuratūros darbuotojai „…nekompetentingai, nekvalifikuotai ir aplaidžiai vilkino….“ pareiškimų tyrimą!

Pagal įstatymą – tokie darbuotojai kaipmat turėjo būti atleisti iš pareigų, o pedofilijos bylai užbaigti – pakviesti specialistai iš ES tarptautinių teisėtvarkos institucijų.

Maža to – aplaidžiai vilkinusius ištisus metus pedofilijos bylą reikėjo patraukti baudžiamojon atsakomybėn už pareigybinį nusikaltimą, pražudžiusį 2 žmonių gyvybes. Bet…

Bet šie veiksmai po „…nekompetentingų, nekvalifikuotų, aplaidžiai vilkinusių…“ konstatavimo S.Šedbaro dėka neturėjo minėtų (atleidimo – nubaudimo) pasekmių. Argi šiuo atveju S.Šedbaras nepademonstravo akivaizdaus įstatymų nepaisymo?

Konkrečiai imant, D.Kedžio dukrelės likimui lemiamą įtaką padarė Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 6 d. neskundžiama nutartis dėl L.Stankūnaitės akivaizdaus įtarimo ir ikiteisminio tyrimo dėl galimo vaiko tvirkinimo pradžios.

Tačiau Vilniaus apygardos prokuratūra su R.Jancevičiumi priešaky nei tyrimo nepradėjo, nei įtariamosios neareštavo. A.Ūso – taip pat.

Atvirkščiai!

A.Ūsui ir L.Stankūnaitei paskiriama apsauga (!!!), o mažylė be globėjų žinios išvagiama iš darželio bei neteisėtai patalpinama į Vaiko raidos centrą – praktiškai į „psichuškę“! Iš kurios išplėšti mergaitę pavyko tik po savaitės ir tik Seimo narės pastangomis, bet…

Bet nuo „lašiukų slogai“ mažoji pamiršta mėgstamas sūpynes ir žaidimą šaškėmis! Atrodytų, tikslas pasiektas – nukentėjusi „užmiršo“, o didesnioji auka – išvežta Vokietijon…

Negerbiamas S.Šedbare, ar tokie prokuratūros, Vaiko raidos centro ir Vaikų teisių apsaugos darbuotojų veiksmai, nevykdant teismo sprendimo ir prieštaraujant žmogaus teisėms, ne akivaizdus įstatymų nepaisymas ir nepagarbos aukščiausiai valstybės institucijai – teismui – demonstravimas iš prokuratūros ir vaikiškų organizacijų pusės?

O juk Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas formuoja teisinę politiką šalyje, taigi, prokuratūros nesiskaitymas su teismo sprendimu, argi ne tamstelės darbo brokas?

Ir brokas, liečiantis žmonių gyvybes bei tūkstančių vaikų likimus.

Beje, už teismo sprendimų nevykdymą įstatymas numato baudžiamąją atsakomybę.Tuo tarpu Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras R.Jancevičius vietoj L.Stankūnaitės arešto įkalina „psichuškėje“ D.Kedžio dukrelę – ir nieko?!

Visai nestebina, kad tų 40 000 pedofilų nuskriaustų vaikų artimieji skambina ir grasina. Juk iki šiolei nepašalinti iš postų ir nenubausti pedofilijos bylos prokurorai: G.Ročienė, R.Čivinskaitė, K.Betingis, A.Kiuršinas, R.Jancevičius, R.Šileika, E.Palaima. O kur dar prie jų prisidėjęs Kėdainių teisėjas B.Varsackis ir neįvertintas teismo nutarties nevykdantis prokuroras R.Jancevičius? Nenubausta Vaiko raidos centro direktorė J.Petrulytė už neteisėtą D.Kedžio dukrelės hospitalizavimą ir „gydymą“ ?

Tai kurgi S.Šedbaro legendinis nenumaldomas principingumas teismo nutarimo vykdymui, jei jis L.Stankūnaitės atžvilgiu jau 7 mėnesiai vilkinamas? Labai motyvuotas visuomenės pasipiktinimas kol kas reiškiamas skambučiais, tačiau tai jau kelia S.Šedbarui nerimą, ir jis jau kreipėsi į policijos generalinį komisarą V.Telyčėną dėl artimųjų apsaugos…

Primename, kad teisėja N.Venckienė dar nuo 2009 metų rugpjūčio mėnesio 5 kartus kreipėsi į prokuratūrą (Kauno miesto ir į generalinę) dėl savo apsaugos po A.Ūso grasinimų nukirsti jai galvą , tačiau…

Tačiau, šie pareiškimai jau dešimt mėnesių nesvarstomi ir apsauga jai, aukščiausio valstybėje lygio pareigūnei, neskiriama!

Atvirkščiai.

Kauno miesto apylinkės vyr.prokuroras K.Betingis, neturėdamas įstatyminės teisės, pažeisdamas teisėjos imunitetą, „tanku įsiveržia“ į teisėjos kabinetą, padaro ten kratą ir konfiskuoja kompiuterį su visomis laikmenomis!

Kaip tai vadinasi, negerbiamasis S.Šedbare?

Argi K.Betingio tokie veiksmai neperžengė bet kokių teisėtumo rėmų ir subordinacijos ribų? Kadangi jūs nesustabdėte šių neteisėtų veiksmų, pasikartojo dviejų žmonių žūtis (teisėjo J.Furmanavičiaus ir V.Naruševičienės) – rastas nužudytas D.Kedys.

Būtent, nužudytas ir dar apjuodintas.

Taip, kaip Kiesai, J.Abromavičius, kunigas R.Mikutavičius ir V.Pociūnas.

Labai jau charakteringas KGB stilius. Per 70 metų atidirbtas, plačiai išbandytas ir sustyguotas. Bet visgi – ne tobulas… Pedofiliniai nagai, ragai ir ausys aiškiai kyšo, o visa byla – baltais siūlais dygsniuota.

Tautosakoje pastebėta, kad „…pats muša , pats ir rėkia.“ Taip ir S.Šedbaras – teigia, kad grasinusiems jo telefoną davė Kedžiams gelbėjusieji seimūnai. Argi jis netepa kitų tuom, kuom pats kvepia?Tik žioplys nežino, kad internete yra visų viešų (tame tarpe ir seimūnų) biografijos, fotografijos, namų adresai, telefonai ir batų išmieros.Tai ar S.Šedbaras geriau prisipažins tokiu (žiopliu?), ar jis rėkia todėl, kad jo kaip „…vagies kepurė dega“?

Juk tai jo rankose Lietuvos teisinės politikos formavimas , vykdymas ir kontrolė!

O jis net po D.Kedžio 54 pareiškimų svarstymo nė vieno kalto ne tik nenubaudė, bet ir nepašalino iš pareigų!Tai ką ten kalbėti apie teismo sprendimų vykdymą?

Juk pirma S.Šedbaras „nepastebėjo“ 2009 m. spalio 6 d. teismo sprendimo nevykdymo, o tik po 8 mėnesių pamatė ir pasipiktino Garliavos visuomenės jo pamokos pakartojimą!

Būtent, jo pamokos , nes „…vaikai daro, kaip jurgelis moko“!

O ko moko laikinai einantis pareigas gen.prokuroras? O jis išvis be teismo sprendimo pareiškė visai Lietuvai: „Šaudė D.Kedys“.

Va, taip.

Ir kam mums tie teismai?

Išties – išvaikykime visus, žiūrėk, kiek susitaupys dešimttūkstantinių algų? Ir nereikės vaikų pašalpėlių apkarpyti…

Na, be teismų, nereikės ir advokatų – ir vėl sumažės teisinės išlaidos…

Pasakys, pavyzdžiui, koks prokuroras A.Kiuršinas – „…na , kyštelėjo pora kartų ir kas čia tokio?“ ir visos aistros nurimsta. Niekas „nesiuva“ bylų, nekelia ieškinių, nereikia ir teismų.

Arba, pareiškia koks R.Petrauskas savo asmeninę nuomonę: „Šaudė D.Kedys“, ir nereikia jokių ekspertizių, nekelia jokių abejonių šaulio kvalifikacija, šūvių tikslumas, kontrolinio šūvio būtinumas. Visai nesvarbūs atvirkštiniai motyvai – L.Stankūnaitės ir A.Ūso likvidavimas, o ne J.Furmanavičiaus su V.Naruševičiene. Nesvarbūs būtent S.Šedbaro deklaruojami, o D.Kedžio vykdomi vieši veiksmai, tik griežtai vadovaujantis galiojančiomis teisės normomis, ką matė per svarstymą 54 pareiškimus skaitęs visas Seimas.

Na ir kas tas 141 seimūnas? Vieno vienintelio R.Petrausko nuomonė svarbesnė ir privaloma.

Bet kruopščiai surinko įrodymus ne tik prokurorai pedofilų bei D.Kedžio nužudymo byloje. Ne tik tie patys – nekvalifikuoti, nekompetentingi ir aplaidžiai vilkinantys prokurorai. Surinko įrodymus ir visa armija žurnalistų: kompetentingų, kvalifikuotų ir stropiai bei žaibiškai fiksuojančių, filmuojančių ir visai Lietuvai transliuojančių. Jei reikės – išvers į anglų kalbą ir visai ES parodys.

O parodyti yra ką.

Pirmiausiai – S.Šedbaro išvadas apie nekompetentingus, nekvalifikuotus ir aplaidžiai vykdžiusius bylos tyrimą prokurorus. Po išvadų – jokių baudžiamųjų ar prevencinių veiksmų!

Po to, aišku, seka toks pats aplaidus vilkinimas dar pusmetį ir dar viena auka – D.Kedžio žūtis.

Jo, tautos paskelbto didvyriu,

Jo, balsavimu išrinktu antruoju asmeniu po Prezidentės,

Jo , net kaimyninės Lenkijos 90% pripažintu teisiu, laidotuvės tapo posakio – pasėjus vėją, pjausi audrą,- realia tikrove.

Tūkstančių tūkstančiai žmonių iš visos Lietuvos plaukė, važiavo , per užtvaras veržėsi Garliavon. Visą savaitę po laidotuvių – ėjo ir ėjo, žvakeles degė ir gėles dėjo.

Pagaliau – apsivienijo ir sukūrė organizaciją „Kedžio kelias“, kuriuo dabar eis visos nuskriaustų mažylių šeimos, ir ryškins bei griaus pedofilų klano užtvaras, saugos „stogus“. Ir darys tai viešai, teisėtai, kaip kad tai darė D.Kedys.

Visos Lietuvos neapjuodinsi.

40 000 nuskriaustų vaikų nenuslėpsi Vaiko raidos centre.

Visų pedofilinių „stogų“ neapsaugosi asmens sargybiniais.

Štai ir užsidegė vagių kepurės… O kai jos sudegs, pamatysime jokiomis kaukėmis nepridengtus, pedofilų klaną gynusius, bet iš pareigų nepašalintus arba į kitas minštas vietas persėdusius, tačiau nenubaustus Lietuvos teisėtvarkos ir teisėsaugos „asus“. Jų fotografijas susipažinimui teikiame, biografijas – internete rasite ir adresus bei telefonus ten pat.

Manyčiau, su „asų“ darbais spėjo susipažinti visi, o daugelis ir „savo kailiu“ patirti. Bet ar nebūtų patogiau visus darbelius suskaičiuoti, surūšiuoti ir papildyti jų kiekvieno biografiją, pridėti naują fotografiją ir neužmiršti iki kitų rinkimų?

Pirmoje eilėje – ištisais tuntais, o po to ir atskiromis ypatomis.

Antai , pirmasis tuntas, Tėvynės sąjunga pasivadinęs ir po savo sparnu konservatorius , tautininkus ir krikdemus priglaudęs bei šeimos gynimo vėliavą iškėlęs, laimėjo rinkimus.

Tačiau…

Tačiau, apsvarstęs Seime 54 D.Kedžio pareiškimus dėl Kauno pedofilijos bylos eigos neteisėtumo, nustatęs 4 pažeidimų priežastis (nekvalifikuoti, nekompetentingi, aplaidžiai vilkino) ne tik, kad nenubaudė kaltų, bet netgi nepašalino iš postų!

Maža to – konservatorius Vilniaus meras V.Navickas – leido gėjų eitynes…Neleido liberalas A.Zuokas, nors jo pažiūros būtent – tolerantiškos. Neleido tvarkietis J.Imbrasas – na, čia aišku kodėl. Bet kad konservatorius leistų, o Tėvynės sąjunga, ar bent Konservatorių partija nepaprieštarautų, neapsvarstytų ir nenubaustų – visai nesuprantama.

Nesuprantamas ir konservatoriaus S.Šedbaro išsisukinėjantis elgesys be jokio frakcijos įvertinimo.Paliko pedofilijos bylą savieigai ir iškart – dar vieno žmogaus (D.Kedžio) žūtis!

Ir nieko.

Ar toks valdančiųjų elgesys visuomenėje nekelia negražių įtarinėjimų apie mero sūnaus orientaciją ir tėtušio „dovaną“ sūnaitėliui iš miesto kišenės?Ar apie S.Šedbaro priklausymą klanui ar jo „stogui“? Bet tikrumoje, tai esmė glūdi kur kas giliau, nei asmeniniai interesai.

Lietuvoje nėra nei formuojama, nei vykdoma ar kontroliuojama teisinė politika, nors Seime egzistuoja specialus Teisės ir teisėtvarkos komitetas!Tačiau tik peržvelgus buvusius komiteto pirmininkus, galime suprasti tikrąją komiteto paskirtį.

Buvo toks komiteto pirmininkas – fizikas A.Sakalas. Kadaise nuskambėjęs „Lietuvos aido“ publikacijų apie 7 kameros paslaptis serijoje. Ar su tokiomis paslaptimis (ar bent įtarimais) asmuo gali formuoti Lietuvos teisinę politiką? Jau nekalbant apie jo specialybę…

Buvo komiteto vadovu ir teisininkas J.Sabatauskas , kurio „auksinis įdirbis“ nuskambėjo R.Pakso epopėjoje.Vėlesnis bylos tyrimas per visas teisėsaugos institucijas – nepatvirtino mestų kaltinimų, o tai reiškia – ir nušalinimo iš Prezidento pareigų teisėtumo nepatvirtino. Bet apie tai labai kukliai tylima. Susidarė niekada nebuvusi Europoje situacija – teismų išteisintas Prezidentas R.Paksas ir antrą kartą su „užlūžusiais“ kompiuteriais išrinktas V.Adamkus… Vienu metu. Ačiū S.Šedbarui…

Vienas neteisėtai be įstatyminio pagrindo nušalintas, kitas – nelabai teisėtai išrinktas. Štai tokia teisinė praktika buvo formuojama Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete. Ir ne tik formuojama , bet ir uoliai vykdoma.

Dabartinis Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas S.Šedbaras žinomas būtent nuo tų nelabai teisėtai įregistruotų V.Adamkaus šlepečių laikų bei dalyvavimo Prezidento rinkimuose, neatsisakius JAV pilietybės! Jau nekalbant apie priesaiką JAV spec.tarnybose…

Tiesą pasakius, tos šlepetės labai jau skirtingų pakraipų buvo.Viena – kairės kojos, o kita – dešinės.Viena lyg ir oficialiai JAV CŽV tarnystėje, dėl ko ar tik neatsirado Lietuvoje JAV specialus kalėjimas?Antroji – užslaptintai, bet atkakliai dirbo KGB naudai: atvirai protegavo, rėmė ir saugojo KGB rezervisto A.Pociaus kėdę Lietuvos saugume, pristatė į užsienio reikalų ministro kėdę rezervistą A.Valionį. O kiek dar neišsiryškino?

Teikė ne tik pilietybes , bet ir apdovanojimus tūkstančiams iš kitų šalių išvytiems ar net nuteistiems kagėbistams (pvz., Šabtajui Kalmanovičiui)…Žodžiu, tomis šlepetėmis S.Šedbaras sėkmingai nušlepeno į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto postą.

Iš Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkų asmenybių charakteristikų ir vykdomos politikos galime konstatuoti, kad Lietuvoje susidūrė dviejų priešingų ideologijų (nedesovietizuotoji ir nusiorientavusi demokratinė) bangos.O tų abiejų bangų sandūros purvina puta (Stalino konstitucijos įtvirtinta prostitucija ir Lisabonos sutartyje – nusiorientavusiųjų lygios teisės ) pagimdė Lietuvoje homoseksualų benkartą.

Benkartą, kurį gina tiek kairė, tiek dešinė.

Šiandien tik ketvirtoji valdžia – žiniasklaida – dar laikosi teisingumo gynybos pozicijose.Tik jos dėka visi teisininkų „nukreivinimai“ viešinami , viuomenės svarstomi, vertinami ir ginama teisybė.

Piketais, plakatais, lipdukais, mitingais, laiškais, straipsniais ir skambučiais. Pats akivaizdžiausias po Sausio 13 – osios įvykių yra savanoriškas lietuvių suvažiavimas Garliavon ginti auką.

Ir ginti nuo neteisėtų savų teisininkų veiksmų!

Nereikėjo nei kviesti , nei autobusais vežti – patys susirinko. Gyva siena kaip Parlamentą kadaise apjuosė Kedžių – Venckų namus ir be ginklo, be jėgos panaudojimo, vien malda, širdingumu ir pasiaukojimu gynė mergaitę nuo nedesovietizuotų teisininkų savivalės.

Ir apgynė.

Na, o S.Šedbaras bus būtinai l.e.p.gen.prokuroro R.Petrausko apsaugotas. Juk suteikė įtariamajam A.Ūsui apsaugą vietoj arešto? Suteikė, priešingai įstatymui. O teisėjai N.Venckienei apsaugos nesuteikė net po 5 pareiškimų! Maža to, labai viešai ir neginčytinai visiems pareiškė prokuroras, kad šovė – D.Kedys! Ir nebėr „nekaltumo prezumpcijos“ – kaip sovietmečiu.

O viešai prokuroras paskelbė tam, kad visi žinotų, kuo bus apkaltinti, jei ieškos teisybės net Seime, kaip D.Kedys!Taip sakant, ankstyvosios prevencijos dėlei, nes jau po kepure rūksta…

„Karštas komentaras“ Nr.11 (2010 gegužės 28 d. – birželio 11 d.)

2010-06-07

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!