- Reklama -

Prof.Kazimiera Prunskienė (KK nuotr.)

Pranešimas Rusijos laisvosios ekonominės bendrijos jubiliejiniame (245 m.) suvažiavime.

Šalies modernizavimas užsienio ekonominių ryšių požiūriu – tai jos sisteminio konkurencingumo augimas.

Tai suprantama kaip:

• Politinis stabilumas, turintis didelę reikšmę palankioms užsienio prekybos sąlygoms sudaryti, ir investicijų bei verslo saugumui užtikrinti;

• Valstybinių struktūrų veiklos strateginis kryptingumas, aiškaus tikslo ir jo pasiekimo linijos turėjimas, politinės valios teisėtumas ir nuoseklumas;

• Teisinė branda, įstatymų harmonizavimas su aukštais tarptautiniais standartais (Lietuvai tai reiškė – harmonizavimas su ES);

• Šiuolaikinių vadybos mechanizmų ir būdų įsisavinimas visuose valstybės sektoriuose, aukšta valdymo kadrų kompetencija ir administraciniai gebėjimai, informacinių technologijų panaudojimas;

• Gyvybingo ekonomikos modelio sukūrimas – tokiu yra socialiai orientuota rinkos ekonomika, kuri užtikrina pusiausvyrą tarp palankių verslui sąlygų sukūrimo dirbti konkurencingai – iš vienos pusės, ir valstybės bei ūkinių subjektų socialinės atsakomybės – iš kitos.

Kalbant konkrečiai apie Rusijos ekonomikos modernizavimą, reikia išskirti sekančius 5 punktus, turinčius ypatingą reikšmę šalies ateičiai. Tai:

• Modernizavimo sistemiškumas, jo proporcingumas visose ekonomikos sferose, visuose lygiuose – pradedant nuo valstybinės valdžios, jos administracinių gebėjimų iki bazinio lygmens – įmonių (šiuolaikinių technologijų, valdymo ir darbo vietų organizavimo metodų panaudojimas, produkcijos kokybės konkurencingumas ir t.t.). Tai nėra paprastas ir greitai sprendžiamas uždavinys. Stiprioji Rusijos sisteminio konkurencingumo ir jos vaidmens augimo pasaulinėje ekonomikoje pusė yra šiandieninių Rusijos lyderių strateginė branda ir veiklos kryptingumas.

• Ekonomikos struktūros transformacija nuo resursinės iki inovacinės, su žymiu šakų, gaminančių aukštą pridėtinę vertę dalies ekonomikoje padidėjimu; atitinkamai – eksporto struktūros pasikeitimas. Ši kryptis akcentuojama ir šalies lyderių pasisakymuose.

• Rusijos vaidmens transformacija užsienio ekonominių ryšių aspektu. Visai neseniai ES žiūrėjo į Rusiją iš esmės kaip į energetinių resursų tiekėją. Rusija, gi, buvo suinteresuota į bendradarbiavimo tikslus įjungti ir šalies modernizavimą. Tokiu būdu atsirado tam tikra požiūrių asimetrija. Rusijos vaidmuo akivaizdžiai keičiasi , peraugdamas į strateginio partnerio vaidmenį Europos regionų modernizavime, visų pirmą – infrastruktūros: Eurazijos transporto ir energetikos plėtroje; pavojaus taikai įveikime, ekologinių problemų sprendime ir t.t. Lietuva, nepriklausomai nuo to, ar mūsų dabartinė valdžia tai suvokia, suinteresuota šiuo Rusijos vaidmeniu – mūsų šalių partnerystėje modernizuojant ir stabiliai vystant Europos Baltijos regioną.

• Šalies ekonomikos regionalizacija – tai teritorinė ekonomikos plėtra, atsižvelgiant į regionų specifiką ir kartu – užtikrinant jų vystymosi tolygumą. Ateities Rusija – tai stipri sostinė ir stiprūs, gerai išvystyti kiti miestai ir regionai su labiau diversifikuota jų ūkio struktūra ir užimtumu, su išvystyta infrastruktūra ir socialine aplinka.

• Socialinis aspektas: nuoseklus socialiai orientuotos rinkos ekonomikos įsisavinimas, socialinės diferenciacijos ir regioninių pragyvenimo lygių skirtumo sumažinimas, sustiprinant labiausiai atsilikusias teritorijas ir socialinių paslaugų sferas.

Linkiu Rusijai – jos žmonėms, valdžiai, mokslininkams, visuomeninių ir ūkinių struktūrų atstovams sėkmės modernizuojant šalį ir keliant žmonių gyvenimo kokybę.

Prof.Kazimiera Prunskienė

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!