- Reklama -
Klausimas generaliniam prokurorui: kodėl V.Pužajaus parodymuose minimi Vilniaus omonininkai byloje pavirto slaptais liudytojais? KK nuotr.

2001-02-15 GP ONKT prokuroras R.Stankevičius, dalyvaujant sk. pav. prokurorui A.Stepučinskui ir Lietuvos Respublikos ambasados darbuotojui Mindaugui Ladygai, LR ambasados RF, Maskvoje, svečių kambaryje apklausė buvusį Vilniaus omonininką PUŽAJ VLADISLAV BORISOVIČ (pastaba: šios apklausos metu padarytas liudytojo parodymų vaizdo įrašas, peržiūrėtas Vilniaus apygardos teismo posėdyje, nagrinėjant bylą).

Vaizdajuostėje įrašytos 2001 02 15 liudytojo V.Pužaj apklausos Lietuvos ambasadoje Maskvoje turinys:

11:22 val. (laikmačio duomenys) <…> Liudytojas V. Pužaj patvirtina anksčiau duotus parodymus. (pastaba: Kokius, kur yra jo pirminiai parodymai, kuriuos jis tvirtina???)

11: 23 val. … Igor Krylov- ryšių mazgo viršininkas

11:27 val. <…> Mes buvome ryšių mazgo viršininko kabinete, rūsio patalpose. … Būryje buvo ryšių automobilis, ją perdavė kariškiai. … Kai sėdėjome klasėje buvo ir Magomedov Sergeij<…>

11:33 val. Bormontov‘as važiavo kaip vairuotojas kartu su Razvodov‘u….

11:35 val. <…> Taip pat važiavo vairuotojas, jo pavardės neprisimenu. Jis persivedė iš Vilniaus rajono vidaus reikalų skyriaus.

11:36 val. <…> Gudaniec, jis kartu su mumis dirbo Patrulinėje postinėje tarnyboje –PPS, paskui persivedė į Vilniaus rajoną. …. Juodas toks, panašus į totorių.

11:38 val. Kartu su juo dirbome Vilniaus miesto Vidaus reikalų valdybos Atskirąjame milicijos patrulinės postinės tarnybos batalione.

11:39 val. Iš rygiečių jis įvardino tik vienintelį Parfioniov‘ą. <…> Iš rygiečių jis nurodė tik jį vieną. <…> Su juo buvo grupė „Alfa“ ar kaip ten ji vadinosi. Sudaryta tik iš savų, jam artimųjų vien iš buvusių „afganistaniečių“<…> ( pastaba: K.Michailovas (Nikulinas) Afganistane niekada netarnavo);

11:43 val. Tai grupei vadovavo Parfionov‘as. <…> Parfionov‘as asmeniškai jai vadovavo. <…> (pastaba: K. Michailovas (Nikulinas) niekada nepriklausė S.Parfionovui pavaldžiai grupei „Delta“, o I. Gorbanis, kurį dar 2002 m. gruodyje atpažino Tomas Šernas, kaip labai panašų į užpuoliką,- priklausė būtent tai grupei „Delta“, kuri buvo pavaldi Sergėjui Parfionovui)

11:44 val. Važiavo su uaziku. Pas Razvodov‘ą buvo uazikas. <…>

11:45 val. Važiavo Bormontov‘as. Važiavo Gudaniec‘as, Razvodov‘as ir rygiečiai. Važiavo Volodia Razvodov‘as. <…>

11:46 val. Važiavo vienu, geltonos uaziku. <…> Šitas uazikas buvo štabo. <…> Juo važinėjo tik Makutynovič‘ius arba Razvodov‘as. … Tas geltonas uazikas buvo su tentiniu (pastaba: brezentiniu) stogu. Jis skaitėsi kaip štabo automobilis. … Tai buvo ne milicijos uazikas, be juostos. … Juo važiavo Razvodov‘as, Bormontov‘as ir Gudaniec‘as. … Gudaniec‘as lygtai vairavo pirmyn. <…>

11:47 val. Ar kartu su jais važiavo rygiečiai, pasakyti negaliu. … Bormontov‘as pasakė, kad Gudaniec‘as nepajėgė vairuoti mašinos atgal. Jį visą purtė, nes jis išsigando, buvo transe, šoko būsenoje. <…> Važiavo geltonos spalvos štabo uaziku- UAZ-469 (Uljanovsko automobilių gamyklos). <…>

11:48 val. Šis automobilis buvo priskirtas būrio štabui. Juo važinėjo tai Makutynovič‘ius, tai Razvodov‘as. <…>

11:50 val. Kai jie atvažiavo į vietą, tai ne į patį muitinės postą. Sustojo kažkur ten netoli, visai šalia muitinės (pastaba: posto). Kažkur šalia miško jaunuolyno arba miškelio. <….>

11:51 val. Pirmi ėjo rygiečiai. Jie ėjo vilkėdami Krašto apsaugos departamento uniformas. <…>

11:52 val. Apie Gudaniec‘ą…. Va, kad ėjo Razvodov‘as, Bormontov‘as ėjo (pastaba: į postą), tai tas tikrai<…>

11:53 val. Kažkas pasakė, kad buvo 4 (keturi) duslintuvai.

11:54 val. Kai žudė VAI darbuotojus, tai automatai buvo su duslintuvais. <…> Bormontovas pasakė, kad automatų su duslintuvais buvo 4 (keturi). <…> Pas ką buvo automatai su duslintuvais aš pasakyti negaliu. Tiksliai žinau tai, kad kai jie įėjo į būdelę, tai Bormontov‘as pats nušovė vieną. Šitą žinau tiksliai. Parklupdė ant kelių, išilgai sienos ir šovė į pakaušį. <…>(pastaba: būtent šitaip yra nušautas „Aro“ pareigūnas A.Juozakas, be to apie tai kaip jis buvo nušautas niekada nebuvo paskelbta ar paviešinta. Be to, T. Šernui į pakaušį buvo įmanoma šauti tik iš tos pačios vietos, t.y. neabejotinai šovė tas pats žmogus)

11:55 val. Parklupdė ant kelių, rankomis už galvos ir šovė į pakaušį. Ne, nepaguldė, bet parklupdė, kaip jis pats pasakojo. Pasakė, kad jis vilkėjo Krašto apsaugos departamento uniformą. <…>

11:56- 11:57 val. Bormontov‘as į klausimą ,o kuo jis buvo apsirengęs, papasakojo, kad jis, jog pagal spalvą labai neišsiskirtų iš kitų, buvo nusivilkęs kamufliažą ir apsivilkęs kareivišką ChB (rus. ХБ- хлопчатобумажная) lauko uniformą. … Mes visi turėjome po dvi uniformas: kareivišką lauko ir kamufliažinę uniformas. …. Gavome jas iš „Baltijos“ sandėlių jūrų pėstininkų brigadoje Baltijske. Atsivežėme iš ten. <…>

12:01 val. Jis kalibro nenurodė, bet tie 4 (keturi) automatai buvo su duslintuvais. <…> kai šaudė būdelėje pas jį – Bormontov‘ą plyšo duslintuvas. Jis pasakė, kad duslintuvai buvo ne gamyklinės gamybos, bet savadarbiai….

12:02 val. Jie buvo savadarbiai, juos gamino kažkur gamykloje. <…> Sąžiningai pasakysiu, aš bazėje duslintuvų nemačiau. Jei būtų buvę, tai būčiau žinojęs. (pastaba: tai reiškia, V. Pužaij privalėtų žinoti apie 7,62 mm kalibro automatus AKMC ir šaudmenis,Vilniaus OMON milicininkų gautus 1991 07 30 iš 42 divizijos sandėlio prieš Medininkų posto užpuolimą) <….> jie buvo netamsinto metalo, plieno spalvos. <….>

12:03 val. Kuomet Bormontov‘as visa tai pasakojo jis nebuvo girtas. Buvome išgėrę vos, vos po truputėlį. Taigi šis pokalbis, kai jis pasakojo, nebuvo apgirtusio pasakojimu. <….>

12:05 val. Jis pasakė, kad pirmuosius užvertė gaišnikus (pastaba: kelių policininkus), buvusius mašinoje. <….>

12:06 val. Tuomet, kai įėjo į būdelę ir visus suklupdė ant kelių, vieną užmušė jis pats (pastaba: Bormontov‘as), o kitą- Razvodov‘as. O tuomet, kai jis- Bormontov‘as šovė, plyšo duslintuvas. <….>

12:08 val. Suklupdė ant kelių prie sienos. <….>

12:09 val. Jis (pastaba: Bormontov‘as) šovė į vieną ir Razvodov‘as šovė …. šaudė ir rygiečiai. <…>

12:11 val. Aš paklausiau, jis (pastaba: Bormontov‘as) atsakė, kad šaudė ir Razvodov‘as. <…>

12:12 val. Aš supratau, kad jie visi šaudė vienu metu <….> (pastaba: 2+1, kas reiškia: I. Bormontov‘as šovė mažiausiai į du: A.Juozaką ir T.Šerną+ bedė jam durklu, o V. Razvodov‘as šovė į vieną, į ką konkrečiai???)

12:15 val. <…> paskui… ginklus išvežė ginklams skirtoje dėžėje ir užkasė Valampiuose, prieš tai, kaip ginklus turėjo atšaudyti (pastaba: ekspertizei). Ginklus išvežė Bormontov‘as su Roščin‘u.<…>

12:16- 12:17 val. Išvežė Rošin‘as su Bormontov‘u tuo pačiu uaziku.<…>

12:18 val. Roščin Viktor Mojisejevič … Ginklus užkasė Valakampiuose miško masyve. … Visą šitą Bormontovo pasakojimą girdėjo: Magomedov‘as, Šapov‘as, Karkin‘as, Krylov‘as. … Jie visi dalyvavo šitame pokalbyje<…>

12:20-12:21 val. Karkin‘as buvo su apsiavęs sportbačiais, dar prie šono kyšojo peilis.<…>

12:22 val. kai atvyko rygiečiai, juos pasitiko Roščin‘as<…>

12:23 val. Jis pasitiko juos ir sugrįžusius. Žiūri eina 5 (penki) žmonės, vilkintys Krašto apsaugos departamento uniforma. Jis griebėsi pistoleto. Paskui mato jiems iš paskos užpakalyje einančius Razvodov‘ą, Bormontov‘ą ir tą- Seriožą Parfionov‘ą. Pokalbis apie tai, kad jis išsigando ir griebėsi pistoleto, buvo mano kabinete.<…>

12:24 val. Tą naktį būdėjo Igor‘ius. Jis anksčiau dirbo Lenino VRS 2-me poskyryje – Šeškinėje. Nedidelio ūgio. Jis taip pat juos matė. Ir apie tai Igor‘ius pasakojo. Jis dirbo 2-me poskyryje operu (pastaba: operatyviniu darbuotoju). Dabar dirba pamaskvėje Nepilnamečių reikalų inspekcijos inspektoriumi. Jis taip pat matė Razvodov‘ą, Bormontov‘ą ir Parfionov‘ą<…>

12:29 val. ratus keitė Razvodov‘o įsakymu, nes ten- vietoje rado ratų padangų pėdsakų atspaudus.

12:30 val. <…>Vairuotojas lietuviška pavarde, pats jis lenkas, gyvena Šalčininkų rajone šalia poligono, kuriame stovėjo vidaus kariuomenės brigada.<…>

12:38 val. <…> Jis buvo mano vairuotoju <…>(pastaba: ar tai šitas asmuo 1991 07 31 gautų ginklų rezervo arsenalo saugotojas??? Kur dabar yra visi šie ginklai???)

12:41 val. <…>Stravinskas davė man suprasti tai, kad jis ten asmeniškai dalyvavo, ten kur buvo sprogimas <…>

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!