- Reklama -
Argi nekyla šiurpus įtarimas, kad mafija yra suleidusi čiuptuvus pagrindinėse Lietuvos teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose, o tie visokie daktarai ir daktarėliai, tulpiniai, daškiniai ir brigadėlės, - tai tik smulkūs mafijos sraigteliai, mokantys „atkatus – duokles“ ir, prireikus, geri, „atpirkimo ožiai'? Gal G.Jasaitis žino, kas ta mafija?

Andrius Stanislauskas

Tik nomenklatūrinės grietinėlės (teisėjo) žūtis pagaliau pramušė „geležinės“ uždangos skydą ir vienas po kito pradėjo ryškėti šiurpūs faktai apie valdžios degradavimą. Suveskime ir susumuokime visas žinias, pasiekusias visuomenę, nes prokuroras K. Betingis atvirai pasakė, kad kol kas negali viešinti byloje turimų duomenų, nes pakenktų tyrimo eigai. Be to, pridėjo ir dar pasiūlė pažiūrėti į reikalą ir iš kitos pusės.

Pažiūrėkime iš kitos pusės ir pradėkime nuo pirmųjų institucijų.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė R. Šalaševičiūtė net 3 oficialiais raštais atsisakė pradėti tirti vaiko tvirkinimo bylą, bei apsaugos veiksmus, kurių nesiėmė Kauno Vaiko apsaugos skyrius. Žinoma, kad vienas iš įtariamųjų pedofilija Andrius Ūsas – taip pat „darbavosi“ ir vaiko teisių apsaugoje!

Suvedus šiuos du faktus, argi nekyla įtarimas, kad R. Šalaševičiūtė su savo kauniške bendradarbe pridengė A.Ūsą ?

Sekančios – teisėsaugos institucijos, pradedant Kauno m. prokurorais: G. Ročiene, R. Čiurinskaite, A. Kiuršinu, K. Betingiu ir baigiant generaliniu prokuroru Algimantu Valantinu. Beveik metai vilkinama rezonansinė pedofilijos byla, neatliekant proceso kodekse numatytų operatyvinių veiksmų!

Pirmoje eilėje – nenušalinami nuo pareigų įtariamieji bei neįzoliuojami, kad nekeltų pavojaus visuomenei, nei teisėjas J. Furmanavičius, nei vaiko teisių apsaugos darbuotojas A. Ūsas! O trečiojo vaikų prievartautojo netgi paieška nepaskelbta! Taigi, kiek visi trys pedofilai per tuos metus dar išprievartavo vaikų – nežinoma. Tačiau kiek per tą laiką teisėjas J. Furmanavičius „išsprendė“ bylų, kurių sprendimai turėtų būti panaikinti? Manau, supratingi advokatai pasirūpins.

Tuo tarpu generalinis prokuroras A. Valantinas, gavęs D. Kedžio skundą dėl tyrimo vilkinimo, neatliko prokurorinės priežiūros veiksmų, neištaisė klaidų (nušalinimo nuo pareigų ir arešto), o patikėjo J. Furmanavičiaus pasiaiškinimu !?

Teisi tauta su patarle “varnas varnui akies nekerta”…

Kyla pagrįstas įtarimas, kad tiek Kauno prokuratūra su K. Betingiu, tiek generalinis prokuroras A. Valantinas saugo nusikaltėlius ir pridengia nusikalstamos veikos pėdsakus. Juk išaiškėjo, kad buvo tikrai atliktos net dvi mažametės Kedytės kompleksinės teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės! Ir abi davė kategoriškas išvadas – nukentėjusioji mažametė gali teisingai suvokti konkrečias reikšmingas bylai aplinkybes ir duoti apie tai parodymus! Beje, ekspertizės atliktos… dar 2009 metų balandžio 23-25 dienomis, o ne rugpjūtyje, kaip teigiama, tačiau vis tiek nebuvo areštuoti įtariamieji ir neatlikti operatyviniai veiksmai.

Nukentėjusiosios tėvas kreipėsi į Valstybės saugumo departamento vadovą ir jau nebe dėl nusikaltimo fakto, o dėl pedofilų tinklo buvimo Lietuvoje. Tačiau ir Povilas Malakauskas formaliai atsirašė, kaip ir A. Valantinas.

Po šių faktų išaiškėjimo, jau nebe įtarimas, o formuojasi pagrįsta nuostata apie pedofilijos tinklą Lietuvoje, su pilnu bendrininkų sąstatu, pradedant kurstytojais, organizatoriais, vykdytojais ir padėjėjais.

Nusikaltimų padėjėjai, kaip kad gyrėsi gėjai – pačiuose aukščiausiuose Lietuvos valdžios institucijose! Panašiai kaip su KGB rezervistais, įsitaisiusiais net Lietuvos saugumo vadovo poste ar užsienio reikalų ministru… Po „rezervistų“ skandalo jie, tiesa, neteko postų, bet „nutūpė“ į kitas šiltas vietas.

Baugu, kad ir šio pedofilijos skandalo atveju, nomenklatūrininkai tik persės į kitas kėdes, o kalčiausias liks – „atpirkimo ožys“ D. Kedys.

Būtent D. Kedžio ginklas rastas numestas šalia nušautojo J. Furmanavičiaus. Ir net tarptautinė D. Kedžio paieška iškart operatyviai buvo paskelbta, nevilkinant bylos metus, kaip su pedofilų tyrimu. Nesvarbu, kad iš pistoleto nešauta. Nesvarbu, kad nušautojo kūne kito kalibro kulkos. Nesvarbu, kad tos kulkos tik iš ypatingo ginklo, kurį gali turėti tik ypatinga tarnyba Lietuvoje. Tačiau ieškoma D. Kedžio, o ne ypatingojo ginklo sąvininko.

Argi tai ne akivaizdi, suplanuota pakiša? Nors visus metus tėvas žingsnis po žingsnio ėjo per visas teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijas, kreipėsi į seimūnus, išviešino faktą per žiniasklaidą Lietuvoje ir užsienyje! Nors tai rodo tvirtą tėvo nuostatą teisėtais būdais išnarplioti Sorošo supintą Lietuvoje homoseksualų tinklą, kažkas jam primeta dvigubą žmogžudystę!

Matyti, D. Kedys per daug sužinojo, per daug faktų surinko ir per daug arti priėjo prie pedofilų organizatoriaus. Todėl reikėjo žūtbūt apjuodinti atkaklų tėvą ir garbingai po Lietuvos vėliava pridengtu karstu palaidoti pedofilą.

Ir pavyko! D. Kedys slapstosi nuo jam inkriminuojamos žmogžudystės, o pedofilas A. Ūsas bei jo bendrininkė pardavinėjusi dukrą, – saugomi „Aro“ ginkluotų vyrų.

Tuo tarpu mažametė nukentėjusioji pavogta iš senelių – nepranešus, nepateikus dokumento, nenurodžius buvimo vietos, – patalpinta į prastos reputacijos vaikų įstaigą ir jau „gydoma“ vaistais!!! Neaišku kokiais ir nuo ko… Vieninteliai jos gynėjai (seneliai) neutralizuoti.

Va, šie veiksmai atlikti tikrai operatyviai – vienos paros laikotarpyje, labai tendencingai – iškart apskelbiant pasauliui „ypatingai“ pavojingu D. Kedį ir be teismo sprendimo išplėšiant vaiką iš saugių giminių namų, atiduodant į vėl tas pačias pedofilija kvepiančias „Vaiko teisių apsaugos“ vardu besidangstančias rankas!!!

Niekas neieško žmogžudžio R. Zamolskio, bet rūpestingai jį pridengė nevispročio apsauga. Niekas neieško A. Aleksos, išžudžiusio visą šeimą. Beviltiškai tąsoma J. Abramavičiaus ir V. Pociūno bylos, o kitos 21 neaiškiai žuvusio – išvis jau užmirštos.

Argi nekyla šiurpus įtarimas, kad tai ir yra mafija, suleidusi čiuptuvus pagrindinėse Lietuvos teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose, o tie visokie daktarai ir daktarėliai, tulpiniai, daškiniai ir brigadėlės, – tai tik smulkūs mafijos sraigteliai, mokantys „atkatus – duokles“ ir, prireikus, geri, „atpirkimo ožiai“ ?

Taigi, kas šios mafijos organizatorius ? Bendrininkus, vykdytojus ir padėjėjus – jau išsiaiškinome.

Atvirą visiems homoseksualiniams skersvėjams fondą Lietuvoje įkūrė pasaulinio masto sukčius Sorošas. Ir tuo neapsiribojo. Paaukojęs 200 milijonų litų išlaikymui, „priperėjo“ virš 20 Atviro fondo dukterinių organizacijų, kurios iškėlusios kaip vėliavą „Lygių galimybių įstatymą“, įsitvirtino Lietuvoje lyg tai kaip liberalių idėjų nešėjos, demokratijos kūrėjos, žodžiu, – pažangos puoselėtojos.

Tai Sorošo „Trojos arklys“, kurio esmė – sekso revoliucija, homoseksualų įteisinimas, t.y. valstybingumo griovimas, pakertant tautos moralę. Be visokių gėjiškų konferencijų, forumų, projektų ir programų, ši sorosošininkų armija pastoviai skundžia teisėsaugos institucijoms bet kokią pilietiškumo apraišką (po 80 — 100 bylų kasmet) ir, pasirodo, sėkmingai slopina pedofilines bylas (per 30 bylų kasmet)!!!

Na, sakykime, Prezidentė ir Seimas susiprotės bei uždraus visas sukčiaus Sorošo įkurtas LAF dukterines organizacijas, Gėjų lygą ir jų viešnamius, bei sekso parduotuves. Būtų gerai dar ir tą Sorošą nuteisti, bei nubausti už sukurtą Lietuvoje Sodomą ir Gomorą, kaip jau padarė daugelis valstybių. Tačiau svarbu kas gi buvo Sorošo pagrindinis padėjėjas Lietuvoje?

Taigi 2006 metais Lietuvos Vyriausybės premjeras G. Kirkilas patvirtino „Nacionalinę antidiskriminacinę 2006-2008 metų programą“ ir įpareigojo ją vykdyti 5 ministerijas, o būtent: Teisingumo, Užsienio ir Vidaus reikalų, Socialinio aprūpinimo ir Švietimo ministerijas!

Tai štai kodėl teisėjo pedofilo J. Furmanavičiaus nenušalino ir neareštavo! Tai štai kodėl visokios švedijos diplomatės remia Lietuvos gėjus, o mes jų neišvarome iš valstybės! Tai štai kodėl V. Blinkevičiūtė sušelpė gėjus 20 milijonų, o ne invalidus ir už tai gavo europarlamentarės šiltą kėdę! Tai štai kodėl „Aro“ vyrai gaudo D. Kedį, o saugo pedofilą A. Ūsą!

G. Kirkilas šiuo metu yra Seimo narys, todėl D. Kedžio informacija seimūnų nesujaudino ir nebuvo imtąsi reikiamų priemonių. Varnas varnui akies nekerta.

Apibendrinus visus čia suminėtus epizodus, galime daryti išvadą, kad D. Kedžio išryškintas pedofilijos atvejis demonstruoja pilną valdžios institucijų pareigūnų bendrininkavimą nusikaltime, kaip tyčinis kelių tarpusavyje susitarusių pakaltinamų asmenų dalyvavimas tvirkinant dvi mažametes mergaites. Tarp nusikaltimo bendrininkų aiškiai išsiskiria tiek organizatoriai, įteisinę homoseksualizmą Lietuvoje, tiek kurstytojai, organizavę įvairius „mokslinius“ forumus, konferencijas, projektus ir programas, tiek vykdytojai – mažamečių pardavėjai ir jų pirkėjai. Bei nusikaltimų padėjėjai, dangstę kaltininkus, pridengę bendrininkus, nuslėpę nusikaltimo pėdsakus, vietas, įrankius.

Iš D. Kedžio byloje išaiškėjusių pareigūnų pavardžių, jų tarpusavio pastovių ryšių bei vaidmenų ar užduočių pasiskirstymo ir Lietuvoje vykstančių pagal dvigubus standartus pedofilų bylų ir dvigubai daugiau – homofobų bylų, argi nesiformuoja įvaizdis apie nusikalstamą susivienįjimą? Ir visai nesvarbu, ar jį pavadinsime mafijos vardu, ar Sodomos ir Gomoros vardu, nuo to esmė nesikeičia – mes ir mūsų vaikai nesaugūs.

D. Kedžio šventam darbui paremti apsivienyjo apie 8 000 jaunų šeimų, auginančių vaikučius. Pradžioje apsvarstę problemą internete, po to susirinko į protesto akciją Vilniuje prie Generalinės prokuratūros, bei Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje prie apygardų prokuratūrų, ir aptarė savo pilietinius veiksmus. O rytojaus dieną susirinkę ten pat, – pasirašė dokumentus Prezidentei, Seimui, Generaliniam prokurorui ir Teisingumo ministrui su reikalavimais atsistatydinti visiems pedofilijos bendrininkams, uždrausti visas homoseksualų organizacijas, įstaigas, projektus bei programas. O tai reiškia, kad turi atsistatydinti teisingumo ministras S. Šimašius, generalinis prokuroras A. Valantinas su K. Betingiu ir visais Kauno prokurorais kartu, bei R. Šalaševičiūtė su savo pavaldine Kaune.

Geri reikalavimai – iškart matyti, kad visuomenė teisingai įvertino gautą informaciją. Tačiau ne visą. Sorošo sukurtas ALF ir jo 20 dukterinių organizacijų ir toliau kryptingai dirbs bei skleis „liberalias mažumų idėjas“ ir įtakos valdžią. Sorošo dešinioji ranka Lietuvoje – G. Kirkilas ir jo pavaduotoja A. M. Pavilonienė su seimūno neliečiamybe ir toliau sėdės Seime, o gėjų krikštamotė – V. Blinkevičiūtė – Europarlamente.

Taigi, už bendrininkavimą tiesiogiai D. Kedžio byloje tikrai nebus nubausti pagal Lietuvos baudžiamo kodekso 24 ir 25 straipsnius nei vienas prokuroras, su generaliniu priešakyje, nei saugumo šefas, „pražiopsojęs“ pedofilų tinklą šalyje, nei R. Šalaševičiūtė, su savo kolege už sistemingą atsisakymą padėti tėvui ir už žaibiškai operatyvų nukentėjusiosios slaptą pagrobimą iš saugių senelių bei izoliavimą ir neaiškų kokį mergaitės gydimą…

Nebus nubaustas ir A. Ūsas, o juo labiau 13 metų kalėti už nusikaltimą ypač sunkiomis aplinkybėmis (mežametės grupinį sistemingai besitęsiantį išprievartavimą), nes ir toliau jį saugos nusikalstamo susivienijimo kiti nariai…

Tokia „grandininė“ valdžios vyrų savisauga ir pagalba labai akivaizdi, todėl kas gali paneigti, kad jau susibūrusi pilietinė visuomenė nenuspręs saugoti savo vaikus pati ? O ypač jei nebus patenkinti jų reikalavimai atstatydinti nusikaltimo bendrininkus, nubausti juos ir uždrausti homoseksualias organizacijas, įstaigas ir projektus.

Kažin, ar pakaks „Aro“ vyrų tada apsaugoti visą paminėtą struktūrą nuo 8 000 tėvų linčo teismo ? Nebent Seimas skubiai uždraustų legalų ginklų įsigyjimą. Na, bet dar liktų nelegalus…

Dabar beliko Prezidentės ir Seimo pasirinkimas ar padėti, įvykdžius tėvų reikalavimus, ar drebėti, belaukiant vendetos ?

2009-10-15

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!