- Reklama -

Stop kadras iš J.Pivoriūno filmuotos Tomo Šerno apklausos šv.Jokūbo ligoninėje 1991 08 01 - iš GP ši vaizdajuostė dingo, bet jos fragmentas įmontuotas R.Morkūno dokumentiniame filme apie Tomą Šerną.

Po to, kai pasirodė G.Gorienės knyga „Nusikaltimas valstybės vardu“, prasidėjo tikri „kalėdiniai stebuklai“: prasidėjo įtikinėjimas, kad jokios vienintelio likusio gyvo po žudynių Medininkuose muitininko Tomo Šerno apklausos Šv.Jokūbo ligoninėje nebuvo, niekas jo ten nei apklausinėjo, nei filmavo, o tai, ką „Karštam komentarui“ pasakojo Tomo Šerno apklausos liudininkai, tėra „fantazijos“.

Tačiau, deja, tenka konstatuoti, kad žurnalistinį tyrimą bandantys pakreipti klaidinga kryptimi ir vėl užlipo ant melo grėblio: dar Vilniaus apygardos teisme pačių prokurorų iniciatyva prie Medininkų bylos buvo prijungtas Rimanto Morkūno filmas „Ar Pasaulis turi dvynį?“ (2005 m.). Šiame filme – ištraukos ne tik iš 1991 m. rugpjūčio 1 d. Šv.Jokūbo ligoninėje nufilmuotos Tomo Šerno apklausos, bet ir iš kitos T.Šerno apklausos – 1991 m. rugpjūčio 2 d., nufilmuotos jau Kauno klinikinėje ligoninėje. Šis filmas buvo peržiūrėtas teismo posėdyje, tačiau, galima daryti prielaidą, – peržiūrėtas labai atmestinai, net nesigilinant, o ką gi iš karto po Medininkų užpuolimo pasakė Tomas Šernas. Kitas klausimas – teismui net nekilo klausimai: o tai kur šių Tomo Šerno apklausų protokolai? Tai, kad iš bylos dingusi 1991 m. rugpjūčio 1 d. apklausos medžiaga, jau rašėme. Tačiau, pasirodo, byloje nėra ir kitą dieną, t.y. 1991 m. rugpjūčio 2 d., vykusios apklausos medžiagos. Kodėl?

Atsakymas peršasi vienas: nes Tomas Šernas kalbėjo ir apie lietuviškai kalbėjusius užpuolikus, apie tai, kad jis užpuoliką atpažino. Būtent ties ta vieta, beje, filme ir nukirpta Tomo Šerno apklausa ligoninėje.

Analizuojant Tomo Šerno apklausų vaizdo įrašus, į akis krenta keli dalykai: pirma, kad 1991 m. rugpjūčio 1 d. Šv.Jokūbo ligoninėje jis buvo apklausinėjamas baisiai neprofesionaliai, antra, kad 1991 m. rugpjūčio 2 d. Kauno klinikinėje ligoninėje jis patyrė didžiulį spaudimą – kad užpuolikai kalbėjo ne lietuviškai, o rusiškai.

Be abejo, laikraštis negali parodyti apklausos vaizdo (momentais Tomas Šernas atsakinėjo akimis), tačiau su tų apklausų stenograma supažinti – galime.

Taigi, jūsų dėmesiui – filmuotų Tomo Šerno apklausų Vilniaus ir Kauno ligoninėse (kurių „nebuvo“ ir kurios „išsigalvotos“) ištraukų stenogramos.

Tomo Šerno atstovo ir valstybės kaltintojų prašymu prijungtame prie bylos ir peržiūrėtame Vilniaus apygardos teismo posėdyje

Laikmačio rodmuo: 1. 08. 1991

Klausimas: Kur 1991 08 01 d. apklausos protokolas?

3:05-3:08 min. (vaizdo nėra) Tardytojas Algimantas Astaška: Tomai! Tomai, žinai savo vardą?

3:08-3:30 min. – pauzė (pastaba: filmuoto apklausos vaizdo nėra)

3:30-3:35 min. (vaizdo nėra) Tardytojas Algimantas Astaška: Tomai! Tomai!

3:35-3:43 min. -pauzė (pastaba: filmuoto apklausos vaizdo nėra)

Vilniaus Šv. Jokūbo (“1-os Tarybinės”) ligoninės palata

3:43-3:45 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Tomai, ar tu mus pažįsti, ar ne?

3:46 min. Tomas Šernas lėtai mirkteli akimis.

3:46 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Taip.

3:48-3:51 min. Tomas Šernas: ~Lingos ten (~ ligons ten)…

3:50-3:53 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Pabandyk nuryti…

3:53 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Nu,…

3:54-3:56 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Pabandyk nuryti. Aš pažiūrėsiu.

Moteris baltu chalatu (med. sesuo) pila T.Šernui į burna šaukštą skysčio…

3:57-3:58 min. Tomas Šernas, nurijęs: Vou-u…

3:58-3:59 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Ką?

4:01-4:02 min. Tomas Šernas: Vais… Vai… Ai,…

4:03-4:04 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Ai,… Nereikėjo jam.

4:04-4:05 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Sunku kalbėti (pastaba: T.Šernui).

4:04-4:05 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Neišeina pasakyti.

4:06-4:07 min. Vyriškas balsas (gydytojas): ..~.. (pastaba: neaišku ką sako)

4:09-4:14 min. Tomas Šernas: No, vo…

4:15-4:18 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Tomai, o tu prisimeni kas buvo, ar nelabai, ką?

4:19-4:21 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Ar pameni kas buvo?

4:22-4:23 min. Tomas Šernas lėtai mirkteli akimis.

4:25-4:27 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Ar tu žinai, kad tu ligoninėj guli?

4:27-4:28 min. Tomas Šernas: Žinau.

4:28-4:30 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Ir kad tau galva sužalota, žinai?

4:31-4:32 min. Tomas Šernas lėtai mirkteli: Jo, žinau.

4:31-4:34 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): O kas galvą sužalojo, ką?

4:34 min. Tomas Šernas: Žinau.

4:34 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): O kas?

4:35-4:41 min. Tomas Šernas lėtai mirkteli: Ahas (~karas? Aras?) buvo.

***************

21:00 – 21:06 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Jauni jie buvo ar seni?

21:06 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: mirkteli akimis- “taip”

21:07 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Jauni buvo ar seni jie?

21:08- 21:10 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Mak… Ma-kut-nik…nik (pastaba: Makutynovičius – Vilniaus OMON vadas)

21:11- 21:18 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): O gal dar su draugu jo pašnekėt? Su jo draugu… (Pastaba: toje pačioje palatoje buvo ir likęs antras gyvas Ričardas Rabavičius, kuris kitą dieną, T.Šerną išvežus į Kauną).

21:18-21:19 min. Apklausiamasis Tomas Šernas, pasižiūri į med. seserį ir aiškiai mirkteli- “Taip”. (Pastaba: jei R.Rabavičius gali šnekėti, kur jo apklausos medžiaga?)

21:20-21:21 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Su mašina jie buvo atvažiavę?

21:22-21:23 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Ne.

21:23-21:24 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Su motociklu?

21:25-21:26 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Tyli (akys žiūri į viršų- nejuda)

21:27- 21:28 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Lietuviai buvo?

21:29-21:33 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Nijasna… Ai, … biški…

21:33- 21:35 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Nekalbėjo jie?

21:35- 21:36 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Uhu…

21:37- 21:38 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Šaudyt iš karto pradėjo?

21:38-21:39 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Uhu…

21:41-21:45 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): O iš ko šaudė? Iš pistoleto ar iš automato?

21:45-21:47 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Iš… iš visos..

21:48 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): Ką?

21:49 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Visos.

21:50 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): Iš visko.

21:51 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Iš visko.

21:52 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): Taip.

21:52-21:57 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Jie jus paguldė? Nieks iš jūsų nesipriešino?

21:59 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Ne.

22:04- 22:09 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Kokia forma buvo? Demė.., tokia maskuojanti?

22:10 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Žinau…(?).

22:11-22:16 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Ar juoda? Treningais gal buvo?

22:18-22:20 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Aps…(??).

22:21-22:26 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Nesijaudink, nesijaudink, nesijaudink. Ramiai.

Nesijaudink. Duokit dar biškį jam atsigerti.

22:27-22:29 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Gerai, gal duokim pailsėti jam. Nebevarginkim.

22:29-22:30 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Ai, aš pats nuvargau,…

22:30-22:44 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Jei parodytumėt kokius paveiksliukus, jam būtų geriau (pastaba: t.y. lengviau). Mat pasakyti dabar neišeina jam. Suprantat? Terėtumėt paveiksliuką,.. Jis suvokia, bet nemoka išsakyti, nes smegenų centras sužalotas.

22:44-22:47 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): Dar nori vandens ar jau nebenori? Dar pilt?

22:48-22:50 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Dar kartą norim paklausti tavęs. Kareiviai buvo?

22:54 min. Apklausiamasis Tomas Šernas mirkteli ir tyliai sako: Taip.

22:57-22:58 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Karininkai buvo jie?

22:59 min. Apklausiamasis Tomas Šernas lėtai mirkteli.

23:00 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Karininkai buvo?

23:01-23:02 min. Apklausiamasis Tomas Šernas aiškiai sako: Taip.

23:04-23:07 min. Tardytojas Algimantas: Vyresni buvo? Pagal amžių.

23:08 – 23:11 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: tyli, bet, aiškiai patvirtindamas, tris kartus lėtai sumirksi akimis- “Taip, taip, taip”.

23:11- 23:14 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Vyresni už tave buvo?

23:14- 23:15 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Tyli, bet, dar kartą, aiškiai patvirtindamas, tris kartus aiškiai sumirksi akimis- “Taip, taip, taip”.

23:17 – 23:18 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Juodoj formoj buvo?

23:19-23:20 min. Tomas Šernas: Nevažna…

23:23-23:25 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Maskuojančioj formoj buvo?

23:25- 23:29 min. Apklausiamasis Tomas Šernas nusuka akis į šalį: Ai, neatsimenu

(pastaba: ir akimis parodo, kad tardytojas nesupranta jo atsakymų)

23:29-23:30 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): Neatsimena (-i).

23:32-23:33 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Dar kartą paklauskit…

23:33-23:38 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): O kiek žmonių buvo? Ar tu atsimeni? Kiek buvo

žmonių? Daug ar keli?

23:38-23:41 min. Apklausiamasis Tomas Šernas į klausimus reaguoja akimis, t.y. pasižiūri į

klausiančiąją, bet po to nusuka nuo jos akis.

(pastaba: atsakė anksčiau)

23:41-23:45 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): Neatsimeni irgi… Ar daug jų buvo?

23:45-23:47 min. Tomas Šernas lėtai ir aiškiai du kartus mirkteli: “Taip, taip”

23:49-23:51 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Žiūrint kaip žiūrėti į perspektyvą.

(pastaba: kalba su kažkuo kitu)

23:51-23:52 min. Tardytojas Algimantas Astaška giliai atsidūsta: A-a-i-i-j

23:52- 23:56 min. ir 24:10 min. kadrų kairėje pusėje matosi ranka su diktofonu

(pastaba: nuo 23:52 min. filmuota iš kito taško)

23:52-24:09 min. Tomas Šernas guli užsimerkęs (pastaba: nuo 23:52 min. filmuota iš kito taško)

24:09 min. Tomas Šernas atsimerkia.

24:09-24:10 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): Jau pavargai? Tomai, pavargai?

24:10-24:13 min. Moteriškas balsas (med.sesuo) : Tu miegosi ar gali dar šnekėt, ką? Miegoti nori?….

* * *

Kauno Klinikinė ligoninė

Laikmačio rodmenys:

16:26 val. 2. 08. 1991

25:48 min. Kauno Klinikinės ligoninės palatos durys

Laikmačio rodmenys:

22:25- 22:27 val. 2. 08. 1991

Klausimas: Kur 1991 08 02 d. apklausos protokolas?

Ligoninės palata

25:50 min. Tomas Šernas guli ant dešiniojo šono. Laikmatis rodo: 22:25 val. 2. 08. 1991

25:53-25:54 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Šaudė?

25:59-26:00 min. Apklausiamasis Tomas Šernas giliai atsidūsta (pastaba: ~ duokit mane ramybę ?)

26:01-26:03 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Iš ko šaudė? Iš pistoletų?

26:06-26:07 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: U-hu-u..

26:07-26:08 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Iš automatų?

26:10-26:11 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Ah ba… (~ar ba / ~ah da/ ~ar da ???) a-a…

26:12-26:15 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Automato ar kulkosvaidžio?

26:16-26:17 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Ne-a-a…

26:17-26:18 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Automato?

26:18-26:19 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Tai-ai-p…

26:21-26:23 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Daug jų buvo?

26:23-26:25 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Ne-e-a…

26:25-26:26 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Dešimt?

26:26-26:28 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Ne-e-a…

26:28-26:29 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Mažiau?

26:29-26-31 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Ne-e-ė…

26:38-26:43 min. Apklausiamasis Tomas Šernas giliai atsidūsta ir nusikosėja.

26:47-26:50 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Kokia kalba kalbėjo? Lietuviškai?

26:50-26:51 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Kahė-o.

26:51-26:53 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Rusiškai?

26:54-26:55 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Ne.

26:55-27:02 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Lietuv… A-a-a-aij….

27:02-27:04 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Rusiškai kalbėjo?

27:04-27:05 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Niet.

27:10-27:13 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Pasakyk , Tomai, taip ar ne? Rusiškai kalbėjo?

27:14-27:15 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Taip.

27:18-27:20 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): O lietuviškai kas nors iš jų kalbėjo?

27:21-27:23 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Neatsi… (pastaba: supranta, kad daromas spaudimas – jau atsakė anksčiau).

27:25-27:28 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Ar jie buvo užsidengę veidus?

27:30-27:31 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Niet. ; Vyriškas balsas (ne tardytojo): Ne.

27:32-27:38 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): O kaip buvo apsirengę? Su kariška uniforma?

27:39-27:40 min. Apklausiamasis Tomas Šernas, kylančia balso intonacija: Ne-a.

27:41-27:42 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Civiliais rūbais?

27:42-27:43 min. Apklausiamasis Tomas Šernas, pakeltu tonu: Ne-e-a.

27:44-27:46 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Maskuojanti uniforma? Desantininkų?

27:48-27:50 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Da-a … (pastaba: ir atsikvėpia)

27:52-27:54 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Kaip visi žmonės apsirengę?

27:55-27:59 min. Apklausiamasis Tomas Šernas atsidūsta giliai: Ai-aij…

28:01-28:03 min. Apklausiamasis Tomas Šernas dar kartą atsidūsta: Nu, aij…

28:03-28:05 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Su treningais?

28:06-28:09 min. Apklausiamasis Tomas Šernas dar kartą atsidūsta: Da, da…

28:09-28:11 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Su treningais, taip?

28:11-28:12 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Da.

28:16-28:19 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Ar pažįsti nors vieną iš jų?

28:21-28:22 min. Apklausiamasis Tomas Šernas, garsiau nei įprastai: Da.

28:27-28:33 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Kur rado jus? Namely ar lauke? Namely? Pavargai, Tomai?

Pagal laikraštį “Karštas komentaras”

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!