- Reklama -
Įtarimų pateikimas L.Stankūnaitei - labai gudraus prokurorų plano dalis: tik būdama proceso dalyve, L.Stankūnaitė gali reikalauti penktos ekspertizės savo dukrai (KK nuotr.)

Giedrė Gorienė

Šiandien „Lietuvos ryte“ išspausdintame L.Lavastės interviu su Laimute Stankūnaite cituojami dienraščio šaltiniai, kurių duomenimis, esą „nuspręsta paaukoti L.Stankūnaitę“. Todėl esą rugsėjo 15-ją įvyksiančiame Panevėžio apygardos teismo posėdyje, kur bus svarstomi Aido ir Neringos Venckų skundai, bus priimta nutartis sugrąžinti pedofilijos bylą į prokuratūrą ir pareikšti įtarimus L.Stankūnaitei.

Pasak „Lietuvos ryto“ šaltinių, esą tokį sprendimą – „paaukoti L.Stankūnaitę“ – priėmė Generalinės prokuratūros ir Prezidentės patarėjų komanda.

L.Lavastės straipsnyje buvusi A.Ūso mylimoji vaizduojama kaip auka, su kuria esą norima susidoroti – jau žinoma, kad L.Stankūnaitei bus pareikšti įtarimai, nors byloje, anot „Lietuvos ryto“ šaltinių, jokių naujų duomenų nėra ir esą nėra už ką patraukti baudžiamojon atsakomybėn L.Stankūnaitės, kurios nuomotame bute A.Ūsas kaltinamas tvirkinęs mažametę jos ir D.Kedžio dukrelę.

Tuo tarpu „Karšto komentarai“ šaltiniai iš prokuratūros teigia, kad šis L.Lavastės interviu su L.Stankūnaite „Lietuvos ryte“ – tai įžanga į penktąją mergaitės ekspertizę. „L.Stankūnaitė puikiai žino būsimąjį scenarijų, su ja viskas suderinta“, – įsitikinę „Karšto komentaro“ šaltiniai.

Koks tikrasis prokurorų planas?

Pasak „Karšto komentaro“ šaltinių, iki šiol yra nuosekliai vykdomas planas, apie kurį vienas Generalinės prokuratūros prokuroras informavo Venckus savo laiške per Garliavos įvykius, – yra nuspręsta padaryti penktą D.Kedžio dukrelės ekspertizę, ir to yra siekiama bet kokiomis priemonėmis.

Kaip žinia, „Karštas komentaras“ paskelbė vieno Generalinės prokuratūros prokuroro laišką, kuris buvo įteiktas Venckams trečią Garliavos įvykių dieną. Tame laiške teigiama, kad D.Kedžio dukrelė bus išvežta iš Lietuvos ne iš karto, o po mergaitės ekspertizės. Laiške rašoma, kad tuo metu, kai Lietuvos žmonės po garsiosios teisėjo B.Varsackio nutarties saugojo Venckienės namus, neprileisdami prie jų antstolio, kuris turėjo įteikti teismo nutartį ir paimti mergaitę iš Neringos Venckienės, į Lietuvą buvo atvykęs vienas psichiatras iš Rusijos, kuris per 7-10 hipnozės ir vaistų seansų, skyrus mergaitei ekspertizę, turėjo išgauti iš mergaitės tokius parodymus, kokių reikia, kad būtų galima apkaltinti Venckus ir patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn (atseit Neringa Venckienė vertė mergaitę meluoti, o Aidas Venckus slėpė D.Kedį).

Tačiau žmonės, susirinkę prie Venckų namų Garliavoje ir neprileidę prie jų antstolio, šį juodųjų prokurorų planą tuomet sužlugdė.

Tuomet, kaip rašė „Karštas komentaras“, buvo nuspręsta šį planą įgyvendinti vasarą. Iš pradžių „Lietuvos ryte“ pasirodė paruošiamasis straipsnis – interviu su „valstybininko“ V.Nekrošiaus pavaldiniu apie tai, kad pedofilijos byloje turi būti skirta tarptautinė D.Kedžio dukrelės ekspertizė. Praėjus kelioms savaitėms po šio straipsnio, L.Stankūnaitė oficialiai kreipėsi į generalinio prokuroro pavaduotoją T.Staniulį, kad mergaitei būtų skirta penkta ekspertizė.

Tačiau ekspertizės Generalinė prokuratūra dabar negali skirti. „Pirma, byla yra teisme, o antra, L.Stankūnaitė nėra proceso dalyvis, todėl negali reikalauti mergaitei ekspertizės“, – sakė „Karšto komentaro“ šaltiniai iš prokuratūros.

Ilgai galvoję, pedofilijos bylos strategai, pasak šaltinių, štai taip nusprendė įgyvendinti savo planą.

„Panevėžio apygardos teismas sugrąžins bylą į prokuratūrą, kad būtų nuraminta visuomenė – kad būtų pateikti įtarimai L.Stankūnaitei.

Prokuratūra, remiantis teismo nutartimi, pateiks įtarimus L.Stankūnaitei.

L.Stankūnaitė, tapusi įtariamąja, taps pedofilijos bylos proceso dalyve ir pakartotinai pareikalaus penktos mergaitės ekspertizės.

Prokuratūra skirs penktą mergaitės ekspertizę.

Mergaitė bus uždaryta nuošalioje vietoje, jai bus atlikti 7-10 hipnozės ir vaistų seansai, ir ji duos tokius parodymus, kokių reikia, kad būtų nutraukta pedofilijos byla ir kad Venckai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn: atseit mergaitė kalbėjo Venckienės įtakota, o Venckus ją buvo nuvedęs pasimatyti su tėveliu.

L.Stankūnaitei įtarimai panaikinami, mergaitė sugrąžinama pas biologinę mamą, iškeliamos baudžiamosios bylos Aidui ir Neringai Venckams.

Veiksmas baigtas – pedofilijos bylos pabaiga“, – juodųjų saugumiečių ir prokurorų planus atskleidė „Karšto komentaro“ šaltiniai iš prokuratūros.

„Skaitykite L.Lavastės straipsnius, žiūrėkite V.Gaivenio laidas ir žinosite, kas yra planuojama. L.Lavastės straipsniuose ir V.Gaivenio laidose yra pateikiami visi jų planai, tik reikia mokėti tai išskaityti“, – sakė „Karšto komentaro“ šaltiniai.

L.Stankūnaitei – aukos vaidmuo

Šaltiniai įsitikinę, kad Laimutė Stankūnaitė šį planą žino – esą su ja viskas aptarta ir suderinta. "Tai, kad advokatė L.Kraujutaitienė su L.Stankūnaite nutraukė atstovavimo sutartį – tai to paties plano dalis – sudaryti L.Stankūnaitės, kaip aukos, įvaizdį: atseit vargšelei visiškai "prasti popieriai", nuo jos atseit jau net advokatė nusisuko. Tačiau visa tai – tik vaidyba prieš lemiamus įvykius šį rudenį", – sakė KK šaltiniai.

„Dabar L.Stankūnaitė verks Gaivenio laidose, vaidins auką, tačiau ji puikiai žino būsimą scenarijų – jog jai turi būti pateikti įtarimai, kad ji taptų proceso dalyve ir galėtų reikalauti penktos mergaitės ekspertizės. Tačiau L.Stankūnaite puikiai žino, jog kai tik penkta ekspertizė mergaitei bus atlikta, jai įtarimai bus nutraukti. Ir ne tik jai – bus reabilituotas ir Andrius Ūsas, nes mergaitė hipnozės ir vaistų pagalba turi duoti parodymus, kad apie prievartavimą ji kalbėjo Neringos Venckienės įtakota“, – pedofilijos bylos strategų planą atskleidė „Karšto komentaro“ šaltiniai iš prokuratūros.

2010-09-11

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!