- Reklama -

Buvęs KAD vadovas Audrius Butkevičius. KK nuotr.

Buvusį KAD vadovą Audrių Butkevičių „pagavome“ Lietuvoje, beišvažiuojantį į Londoną, o iš ten – į Ukrainą. Tačiau A.Butkevičius rado kelias minutes laiko, kad atsakytų į „Karšto komentaro“ klausimus apie KGB majoro E.Usovo pažymą dėl žudynių Medininkuose.

Štai ką į „Karšto komentaro“ klausimus atsakė Audrius Butkevičius:

-Ar Krašto apsaugos departamente buvo 3-ias departamentas, spec.paskirties struktūra?

-Ne.

-Ar Krašto apsaugos sistemoje dirbo toks Gintautas Kirevičius?

-Kuriuo periodu?

-1991-ieji, rugpjūtis.

-Tokios pavardės aš neatsimenu. Tuo metu esame turėję labai daug žmonių, nes buvo ir pasienio tarnyba, ir reguliarios kariuomenės kūrimas, ir krašto apsauga… Aš negaliu į šį klausimą atsakyti nei taip, nei ne. Čia reikia žiūrėti pagal duomenis. Tuo metu buvo pakelta apie 20 tūkstančių žmonių.

Taip, kad aš negaliu atsakyti nei taip, nei ne. Aš nežinau.

Kalbant apie tą „3 KAD departamentą“ – tai yra nonsensas. Toks dalykas neegzistavo.

-KGB agento „Valiaus“ pažymoje teigiama, kad tame „3 departamente“ buvo surinkti nusikaltėliai, tačiau jų pasirengimas geresnis nei „Aro“.

-Nusikaltėliai? Tai yra iš viso nonsensas. Čia citata iš vienos iš pažymų, kurios buvo rastos Valstybės saugumo departamento darant Medininkų tyrimą KGB?

-Taip, tai viena iš tų KGB pažymų, kurios yra saugomos Ypatingajame archyve.

-Tos pažymos man yra žinomos. Jeigu tai yra „Valiaus“ pokalbis su Kirevičiumi, tai man labiausiai panašu, kad čia yra vienas iš mūsų skleisto „dezo“, kuris ir buvo skirtas dezinformuoti priešininką. Paskleisti dezinformaciją tarp priešininko pajėgų. Nieko daugiau ir nebuvo.

Tas žmogus, kuris kalbėjo su priešininku, suprato ir dezinformavo priešininką. Nieko daugiau už to nestovi.

-Tai Krašto apsaugos departamentas skleidė dezinformaciją apie save? Kad įvykiai Medininkuose – neva jų pačių darbas? Čia kažkokia speciali taktika buvo?

-Iš ko tu sprendi tokį dalyką?

-Nes tas pokalbis tarp „Valiaus“ ir G.Kirevičiaus sukasi apie Medininkų įvykius ir KAD “trečią”.

-Tai yra pokalbis, kurį užrašė KGB darbuotojas, remdamasis KGB agento pokalbiu su Krašto apsaugos departamento darbuotoju?

-Taip.

-Visų pirma, KGB darbuotojas užrašė tai, kas jam buvo liepta užrašyti. Ką jis norėjo užrašyti. Antra, mūsų darbuotojams buvo duotas nurodymas skleisti įvairaus pobūdžio dezinformaciją. Ir aš nežinau, kaip tai, kas pokalbio metu buvo gauta, buvo suinterpretuota šito KGB darbuotojo.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ten nėra jokių tiesioginių nuorodų.

Jų (KGB – KK past.) idėja visada buvo užrašinėti ir teigti, kad „savi padarė prieš savus“.

Bet to nėra ir, kiek prisimenu, net tas KGB darbuotojas to negalėjo „pritempti“ iš šito pokalbio.

Kiek aš prisimenu, ten yra įrašas, nėra atpasakojimas. Ten yra KGB agento pokalbio įrašas su darbuotoju, kuris buvo KAD.

-Taip.

-Mes stengėmės nustatyti visus tuos darbuotojus ir faktiškai nustatėme. Apie ką kalbama, kokie perduodami pranešimai. Tai čia pilna dezinformacija. Ir ji neturi nieko bendro su realia situacija. Tu nori išsiaiškinti, ar toje dezinformacijoje slypi dalis tiesos?

-Taip, nes, pavyzdžiui, tame pokalbyje kalbama apie tai, kad antrasis likęs gyvas sužeistas per Medininkų žudynes, Rabavičius, kol jį vežė į ligoninę, esą „tiek prikalbėjo į kasetę“, ir „tiek ne į temą“, „tiek priešingai“, kad nežinojo, ką su tuo daryti. Iki šiol nieko apie tai, kad egzistuotų Rabavičiaus pasakojimų garso įrašo kasetė, nebuvo žinoma. Tai ar jis iš tikrųjų prikalbėjo, ar neprikalbėjo?

-Aš atsakysiu tiesiai: aš nežinau.

-Tai pas jus Krašto apsaugos departamente nuslėptų, kaip rašoma toje KGB pažymoje, Rabavičiaus parodymų nebuvo?

-Jeigu aš nežinau šito, tai niekas kitas apie šitą dalyką nežino geriau. Kažkoks krašto apsaugos sistemos agentėlis negali žinoti šitos situacijos.

-Tai kam reikėjo tuomet po Medininkų žudynių paleisti tokią dezinformaciją, kad likęs gyvas Rabavičius „tiek prišnekėjo į kasetę“, kad paskui jį, kaip rašoma toje pažymoje, reikėjo neva „patiems nužudyti“?

-Daugybe atvejų (dezinformacija – KK past.) nebuvo einanti iš vieningo centro. Aš negaliu atsakyti už žmogų, kuris kažką tai kalbėjo. Aš galiu pasakyti, kad iš manęs nebuvo komandos teigti tokius dalykus.

-Pacituosiu pažymos ištrauką: „Kirevičius: „Jau šiomis dienomis gausime didelę partiją (ginklų – KK pastb.)“. Šaltinis: „Tai juk nėra pinigų, parlamentas gi nepraleis.“. Kirevičius: „ O dėl ko viskas (kalbama apie Medininkus – KK pastb.) buvo daroma?! Dabar jie „šilkiniai“ ir jau priėmė įstatymą, ir artimiausiu, pačiu artimiausiu laiku gausim daugybę ginklų.“ Šaltinis: „Vėl kaip humanitarinę pagalbą? (turima omenyje pristatymo būdas)“. „Kirevičius: „ Kaip gausis“. Tai čia irgi dezinformacija?

-Kaip tik šitas epizodas mane labiausiai ir veda prie minties, kad tai yra iš mūsų einantis „dezas“. Tai buvo 1991-ieji metai, iki Pučo. Ir mus visą laiką smaugė tiek patriotai, tiek rusai. Su ginklais. Ir mes nuolat simuliavome situaciją: teigdavome, kad ginklų pas mus yra daugiau, negu jie gali įsivaizduoti.

Iš to sprendžiu, kad čia yra mūsų agento pokalbis su potencialiu priešininko agentu, siekiant perduoti suderintą su mūsų pozicijos informaciją. Kadangi mes nuolat teigdavome dezinformaciją apie turimą ginkluotės kiekį. Realybėje… Kaip protingas žmogus, tu gali suprasti: 1991-ieji metai, situacija iki Pučo, rusai kontroliuoja mūsų turimoje teritorijoje ginklus, užspaudę iki paskutinio. Čia ginklai buvo kontroliuojami labiau, negu Afganistane. Jie bijojo, kad mes gausim šitą ginkluotę. Bet kokią. Vienas ar du „Kalašnikovo“ automatai buvo suvokiami kaip labai rimtas ginklas. Taip, kad kalbėti apie kažkokias rimtos ginkluotės partijas buvo apskritai nesąmonė.

Tai, ką mes sugebėjome nupirkti iki 1991-ųjų metų pradžios, – medžioklinius ginklus, ir buvo pagrindas ginkluotės, gaunamos legaliu būdu. Tai, ką aš sugebėjau supirkti iš Rusijos. O visa kita… Buvo grynų gryniausia improvizacija.

-Šitos KGB pažymos ilgą laiką buvo įslaptintos ir prie jų niekas nebuvo prileidžiamas. Tačiau prieš keletą savaičių, gegužės 9 d., staiga netikėtai jos buvo išslaptintos. Dabar jos prieinamos visiems – galėjau laisvai gauti šitos pažymos kopiją. Kaip tu manai, kodėl iki šiol visa tai buvo slapta, o staiga – šekit, skaitykit, viešinkit?

-Manau, kad tai yra tiesiogiai susiję su Medininkų bylos reikalais. Kadangi šita byla yra manipuliuojama, buvo aiškiai, sąmoningai išslaptinta. Galvoja, kad dalis tos išslaptintos informacijos pateks į teisėsaugą, ir tai galės patvirtinti „oficiozo“ nuomonę. Tačiau yra labai nesąžiningas veikimo būdas.

-Žiūrint iš politinės pusės – pažymoje figūruoja Landsbergio pavardė – neva jis viską žinojo, ir ta pažyma išslaptinta gegužės 9 d. – likus vos kelioms dienoms iki pirmojo Prezidento rinkimų rato. O juk Landsbergis, kaip žinia, rėmė Dalią Grybauskaitę… Ar ne keista?

-Čia jau toks rinkimų situacijos žaidimas. Akivaizdu. Nes čia lygtai būtų metamas kaltinimas V.Landsbergiui.

Tačiau aš, kaip žmogus, kuris nieko bendro su pono Landsbergio gynimu neturi, galiu pasakyti: kažkokie bandymai apkaltinti Landsbergį veikimu šitoje Medininkų situacijoje yra visiškas nonsensas. Jis neturėjo nei jėgų, nei galimybių, nei žmonių, kurie galėtų atlikti tokio pobūdžio operaciją.

Galų gale, aš dar kartą sakau: jeigu kas nors panašaus būtų daroma iš Lietuvos Respublikos pusės, aš tą būčiau žinojęs labai, labai tiksliai. Supranti? Nes tai buvo mano pajėgos, mano teritorija. Aš čia toje vietoje buvau sukaupęs labai daug informacinės technologijos.

Esmė šitoje vietoje yra tik viena: iš Krašto apsaugos departamento veikimo sferos buvo sąmoningai išjungta dalis teritorijos, kurioje ir įvyko šita (Medininkų) tragedija. Tai neįvyko tose vietose, kur prisiėmė atsakomybę už įvykius Krašto apsaugos departamentas. Tai įvyko toje teritorijoje, kuri buvo staiga perduota Vidaus reikalų ministerijai.

Jeigu taip tiesiai kalbant, už savo „girtuoklius“ aš buvau atsakingas. Aš žinojau, kiek ir ko gali įvykti pas mane. Ir staiga iš manęs yra atimamas gabalas teritorijos ir perduodamas Vidaus reikalų ministerijai. Ir tenai, tame gabaliuke, įvyksta įvykis, kuris turi tokį rezonansinį atspalvį.

Ištrauka iš KGB pažymos:  “Pagal agento „Valiaus“ informaciją”

Po įvykusios tragedijos Medininkuose, pokalbiuose su KAD savanorių būrio vadu (taip vadinamo viršetatinio) Gintautu Kirevičium ši tema buvo paliesta tris kartus.

Šaltinis (Š) – Klausyk, viskas gerai, bet kiek bedėliotum į lentynėles…, KAD – 1-as vis dėlto oficiali struktūra ir jie to padaryti negalėjo. Tu – antras KAD (KAD-2). Tau ir taviškiams taip pat to nereikia…

G.Kirevičius (G.K.) – Taip. Man labai laiku padėjo širdies priepuolis.

Š – Tu ką, nenorėjai kištis?

G.K. – Taip, nenorėjau ir nenoriu. Noriu būti švariomis rankomis.

Š. – Tuomet lieka tiktai 3-asis (turima omenyje KAD‘o specialios paskirties struktūra)…

G.K. – O tu, kaip galvoji?! (pasakyta tvirtinimo tonu)

Š. – Tu žinai, man jų negaila (turėta omenyje KAD – 3-ias).

G.K. – Taip, ten visi nusikaltėliai.

Š. – Tai ką, ten surinkti visi nusikaltėliai?

G.K. – Mažiau „griežto“ nė vienas iš jų neturėjo. Ir jie turi žymiai aukštesnį pasirengimą nei „Aras“ (policijos greito reagavimo būriai).

Š. – Tai ką, jie jau susiformavo?

G.K. – Ne, tačiau bus. Ten jau yra, bet dar ne viskas. (t.y. dar nepilnai sukomplektuoti)

Š. – Tai su jais dabar krūva problemų?

G.K. – Taip, problemų ten daugiau nei reikia.

Š. – Dabar juk ir jų negalima palikti.

G.K. – Aš nežinau. Tomis dienomis manęs nebuvo. Galbūt, juos jau iš tų pačių automatų… Bet juk ir jie taip pat ne idiotai. Dabar jie visą laiką budrūs. Bet juos savi privalės… Ten tokie, kad ir motiną papjautų.

Rytoj aš ten būsiu ir sužinosiu smulkiau.

Yra dar viena problema. Tie du, sužeistieji, kol juos vežė priplepėjo kasetę. Vienas kelias frazes, kitas – labai daug. Ir tiek ne į temą, priešingai viskam, kas kalbama, kad nežinojo ką ir bedaryti. Su vienu buvo paprasta… (galima suprasti, kad patys nužudė). Su kitu dirbama. Juk yra idiotų, kurie nori sužinoti teisybę. Netgi pas mus.

Kasetę užslaptino net nuo pačių aukščiausių asmenų.

Š. – Na, o Landsbergis apie ją žino?

G.K. – Žinoma. O dabar jis, dar ir per laidotuves, prasiplepėjo apie ginklus.

Š. – Tai realu? (ginklai)

G.K. – Taip. Jau šiomis dienomis gausime didelę partiją.

Š. – Tai juk nėra pinigų, parlamentas gi nepraleis.

G.K. – O dėl ko viskas buvo daroma?! Dabar jie „šilkiniai“ ir jau priėmė įstatymą, ir artimiausiu, pačiu artimiausiu laiku gausim daugybę ginklų.

Š. – Vėl kaip humanitarinę pagalbą? (turima omenyje pristatymo būdas)

G.K. – Kaip gausis…

(Liet. TSR KGB 2-os vadybos 1-mo skyriaus viršininko pavaduotojas majoras E.Usov)

Pagal laikraštį “Karštas komentaras”

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!